JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sara Olsen (t.v.) og Elisabeth Iselvmo Stenberg sier de har fått dobbelt så store arealer å rengjøre

Sara Olsen (t.v.) og Elisabeth Iselvmo Stenberg sier de har fått dobbelt så store arealer å rengjøre

Ole Palmstrøm

«Det er ingen der ute som klarer å vaske så mye»

Ett år etter at renholderne ble overført fra Forsvarsbygg til ISS, har oppsigelsene startet. Ifølge renholderne er arbeidsforholdene dumpet og arbeidsmengden fordoblet. Og nå klager Forsvaret på dårlig renhold.
2017061913410020170620151900

may.berg@lomedia.no

ole@lomedia.no

Inntil Høyre/Frp-regjeringen besluttet at renholdet i Forsvaret skulle settes ut på anbud, var de som vasket Forsvarets eiendommer statsansatte, fast tilsatt i Forsvarsbygg. ISS vant anbudsrunden, og inngikk en kontrakt over sju år med en kostnad på ca. 1,8 milliarder kroner med Forsvaret.

210 renholdere ble overført til ISS i april 2016 via en virksomhetsoverdragelse, med løfte om at ingen skulle sies opp det første året. Det var en tung prosess for mange, og kostbar for dem over 55 år som mistet millionbeløp i framtidig pensjon og muligheten til å gå av ved 62, rettigheter de hadde som ansatt i staten.

Nå har ett år gått, og «fredningstida» er over. ISS har startet oppsigelsene som skal gi den effektiviseringsgevinsten som staten er ute etter.

{f4}

22.06.2015: Renholderne i Forsvarsbygg aksjonerer utenfor Forsvarsbygg i protest mot konkurranseutsettingen

22.06.2015: Renholderne i Forsvarsbygg aksjonerer utenfor Forsvarsbygg i protest mot konkurranseutsettingen

Anette Karlsen

Forsvarsbygg-renholderne protesterer i sinne og avmakt
For renholder Inger Synnøve (59) står 1,3 mill. i pensjon på spill
Renholderne sloss for å beholde pensjonen etter at jobben ble privatisert, men tapte i retten

«Kadaverkapitalisme»

Brede Edvardsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tidligere ISS-tillitsvalgt har vært vitne til at offentlige virksomheter setter ut renhold på anbud mange ganger, og har erfart at de bruker ISS som brekkstang til å kutte kostnader.

– En ting er at Forsvarsdepartementet bruker ISS som middel til å spare penger. Det må ISS leve med, men det er renholderne som havner i skvis her, som får konsekvensene og som har begrensede muligheter til å stå imot. Det er ganske rått at staten iverksetter denne type kadaverkapitalisme, sier Edvardsen.

Ifølge Edvardsen har staten ved tidligere omstillinger funnet overgangsordninger som ivaretar renholderne bedre enn det som har skjedd her. Det skal vi komme tilbake til.

Oppsagt av ISS

NTL-magasinet har møtt noen av renholderne som lever med følgene av innsparingene på Forsvarsdepartementets budsjett. Ved leirene i Skjold, Bardufoss og Setermoen i Troms har ISS sagt opp 17 renholdere. NTL-magasinet har møtt fire renholdere som jobber i Bardufoss og på Skjold. Tre av dem er oppsagt.

STÅR SAMMEN: Mari Eriksen, Camilla Thomassen, Elisabeth Iselvmo Stenberg og Sara Olsen ble med over fra Forsvarsbygg til ISS. Nå er tre av dem oppsagt.

STÅR SAMMEN: Mari Eriksen, Camilla Thomassen, Elisabeth Iselvmo Stenberg og Sara Olsen ble med over fra Forsvarsbygg til ISS. Nå er tre av dem oppsagt.

Ole Palmstrøm

Sara Olsen (25) er oppsagt fra jobben i Bardufoss mens hun er i foreldrepermisjon, noe som er i strid med arbeidsmiljøloven. Hun har ikke fått begrunnelse for oppsigelsen og heller ikke tilbud om ny jobb.

Mari Eriksen (28) er sagt opp fra sin faste stilling i Skjold leir og tilbudt vikarstilling på Bardufoss fire mil unna, selv om arbeidsgiver ISS vet at hun ikke har sertifikat. Samtidig er vikarer tilbudt fast jobb på Skjold. Eriksen har takket nei til tilbudet og risikerer arbeidsledighet og tre måneders karantene hos Nav som følge av at hun ikke tar imot tilbudet.

Elisabeth Iselvmo Stenberg (24) er oppsagt fra fast stilling, og ble tilbudt månedskontrakt samme dag som hun fikk oppsigelsen. Samtidig krevde ISS at hun skulle starte fra bunnen av med seks måneders prøvetid.

Elisabeth må vaske 36 leiligheter etter lunsj

Forhandlingsmøte

Alle de tre som er oppsagt har tatt saken sin til sitt nye fagforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som organiserer renholderne i ISS. Sakene deres skal opp i et forhandlingsmøte mellom ISS og NAF, som skal avholdes om et par dager.

ISS vil ikke uttale seg om enkeltsakene i media, men HR-direktør Ronny Pettersen bekrefter at ISS har mottatt krav om forhandlinger i tråd med AML §17-3.

– Det tar vi selvfølgelig seriøst og kravene behandles i et avtalt møte med NAF, skriver Pettersen i en e-post til NTL-magasinet.

Irene Skuggen Olsen Hovedtillitsvalgt i ISS Facility Service bekrefter at effektivisering på Forsvarskontrakten er drøftet med henne, når det gjelder oppsigelse og enkelt saker for ansatte i Bardufoss og Skjold, uttrykker hun forståelse for deres situasjon.

– Jeg forstår at renholderne er frustrert, og vil ta opp sakene enkeltvis i forhandlingsmøtet, med krav om dokumentasjon for de tiltakene som er gjort og at utvelgelseskriteriene er fulgt i henhold til protokoll, sier hun.

Forsvarets nye renholdere måtte fotfølges av Securitas

Ett år med ISS

De fire renholderne forteller om et arbeidspress som det er umulig å leve opp til, og som sender folk ut i sykemelding. De forteller om dårlige rutiner, uforutsigbar arbeidshverdag og manglende ledelse.

– Det er ingen personer der ute som klarer å vaske så mye, det måtte i så fall være roboter. Vi er jo mennesker, sier Stenberg.

Slik kan en av hennes arbeidsdager se ut: Først vasker hun hele Bardufoss flystasjon. Deretter tårnet, med sine fire etasjer, kontorer, trapper, korridorer og toaletter. Alt dette før lunsj. På ettermiddagen vasker hun kanskje et boligkvarter med 36 rom.

En kollega er alene om renholdet i den nye hangaren på Bardufoss på 8000 kvadratmeter.

Camilla Thomassen har en time på seg til å rengjøre idrettsbygget i Skjold leir, med treningsrom, dusjer og toaletter.

– Det går ikke, jeg klarer ikke å bli ferdig på en time. Da jeg ringte min leder og sa hvordan det var, sa de at de måtte komme og se hva jeg gjorde feil.

Olsen opplevde et arbeidspress under svangerskapet som resulterte i 50 prosent sykemelding. Men selv om hun gikk over til å jobbe halv dag, hadde hun de samme arbeidsoppgavene som i full stilling.

– Til slutt var jeg bare nødt til å sykemelde meg på heltid, sier hun.

Renholderne er frustrert over å ikke ha tid til å gjøre jobben tilfredsstillende. De vet at det renner inn med klager fra Forsvaret.

{f4}

Stenger bygninger

Hovedverneombud i Hæren, Thomas Hansen, bekrefter at det er stor misnøye i Forsvaret med ISS’ renhold. Hansen forteller at man av vernehensyn har vært nødt til å stenge flere bygninger.

– På Forsvarets Hundeskole på Hauerseter leir på Jessheim har det vært ekstra ille. Der kommer det rett og slett ingen og vasker. Andre steder er det dårlig vask. Det kunne vi til en viss grad leve med når det skjedde innimellom og det var kolleger vi kjente, som vi kunne stole på tok det neste uke om vi sa ifra. Det er noe annet i et profesjonelt kunde-leverandørforhold. De leverer ikke i henhold til de vi mener de skal levere av renhold. Når vi i tillegg får høre at de skal si opp mange av dem de har ansatt, så skjønner vi ingenting. Hvordan skal de da klare det, med enda færre folk, spør hovedverneombudet.

Hovedverneombud i Hæren, Thomas Hansen

Hovedverneombud i Hæren, Thomas Hansen

May Berg

«God dialog med ISS»

Forsvarsdepartementet er ikke bekymret for kvaliteten på renholdet som ISS leverer.

«Forsvaret er i god dialog med ISS for å sikre rettidige leveranser. Arbeidet som er gjort for å ivareta kvaliteten har nå begynt å gi resultater», skriver departementet i en mail til NTL-magasinet.

Hæren er dog ikke fornøyd. Så sent som 15. mai sendte Hærstaben brev til Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) hvor de klager på renholdet og ber om forbedring. (Se faksimile) I brevet påpeker Hærstaben at det har vært «en betydelig forringelse av renhold i bygg og leirer siden renhold ble privatisert i Forsvaret».

I brevet, som er undertegnet stabssjef Ingrid M. Gjerde, anmodes FLO om å følge opp kravene til renholdsleverandøren nøye. «Hvis ikke tilfredsstillende og avtalte renholdstjenester blir levert, må det iverksettes avbøtende tiltak», heter det i brevet.

skjermdump av pdf

ISS vil ikke kommentere

NTL-magasinet har bedt ISS om å kommentere påstandene fra de ansatte om at de har fått dobbelt så store arealer å rengjøre, om at delvis sykemelding ikke fører til redusert areal. ISS vil ikke uttale seg konkret verken om kontrakten med Forsvaret eller arbeidsforhold ved leirene som er omtalt i denne artikkelen.

«ISS må til enhver tid tilpasse seg det omfang av tjenester som våre kunder til enhver tid kjøper av oss. Det betyr at vi oppjusterer eller nedjusterer våre leveranser etter kundens behov», skriver HR-direktør Pettersen.

Han understreker at ISS alltid opererer i samsvar med arbeidsmiljøloven, og påpeker at ISS er en IA-bedrift som har lang erfaring i å tilretttelegge for sykemeldte medarbeidere.

– Forsvaret har etisk medansvar

– Å se hvordan våre tidligere kolleger har det nå, er bare trist. Vi vet at de ikke rekker over alt de har fått av arbeidsoppgaver og at de opplever at de ikke blir hørt, sier Hansen, som har sin arbeidsplass i hærstaben på Bardufoss.

Hovedverneombudet mener at Forsvaret har et etisk medansvar for renholdernes arbeidsforhold.

– Forsvaret har som arbeidsgiver ansvar for det arbeidsmiljøet som denne avtalen med ISS påfører de ansatte, sier han.

Nådeløst

Tilbake til forbundssekretær Brede Edvardsen i Arbeidsmandsforbundet. Han kaller det oppsiktsvekkende at ikke Forsvarsdepartementet var villig til å gå med på noen form form overgangsordninger for renholderne i Forsvarsbygg.

– Som ISS-tillitsvalgt var jeg med på tilsvarende prosesser i blant annet Posten og NSB. Der inngikk man avtaler om overgangsordninger som ivaretok de eldre arbeidstakerne som ikke hadde mulighet til å opptjene AFP. I NSB opprettet man et joint venture-selskap som skulle håndtere renhold og catering, som gjorde at man kunne bruke mye lenger tid på omstillingsprosessen. Det samme skjedde med renholdet i Posten. Det nye her er at man ikke bryr seg om å gå de ekstra rundene for å ivareta folk. Nå er jeg redd for at mange av renholderne fra Forsvarsbygg kommer til å ende opp uten arbeid. Og da er det staten som får regninga likevel, sier Edvardsen.

«Frigjort» 70 millioner kroner

Ifølge Forsvarsdepartementet har man spart på å sette bort renholdet til ISS. Departementet oppgir at regnskapstallene for 2016 viser en nettogevinst på i underkant av 70 millioner kroner på åtte måneders drift.

Forsvarsdepartementet ble fakturert for 317 millioner kroner i renhold fra Forsvarsbygg i 2015, det siste året Forsvarsbyggs egne renholdere sto for renholdet. Kontrakten med ISS tilsvarer en kostnad på 263 millioner kroner i året, dersom man deler kontraktens totalsum på antall år.

«Besparelsene er frigjort til høyere prioritert virksomhet. For 70 millioner kroner kan eksempel Brigade Nord øve i fem døgn og en fregatt kan seile i nesten 130 døgn», skriver departementet i en mail til NTL-magasinet.

Tillitsvalgt Ann Berit Sagedal i NTL Forsvaret mener tallene fra Forsvarsdepartementet ikke er dekker hele bildet, og at det ikke er noen reell innsparing for Forsvaret.

• 12.06.17: Renholderne tapte mot ISS
• 21.03.17: For renholder Inger Synnøve (59) står 1,3 mill. i pensjon på spill
• 15.11.16: Renholderne fra Forsvarsbygg stevner ISS for retten
• 07.04.16: Forsvarsbygg sparker 52 kvinnelige renholdere
• 05.01.16: ISS skal vaske for Forsvaret
• 27.10.15: Renholder i Forsvarsbygg taper 1,3 millioner i pensjon når jobben går ut på anbud
• 18.09.15: Kun de over 60 får bli i Forsvarsbygg
• 22.06.15: Forsvarsbygg-renholderne protesterer i sinne og avmakt
• 09.09.14: Forsvarsbygg mister renholdet i Forsvaret

Renhold i Forsvaret

210 renholdere i Forsvarsbygg ble i april 2016 overført til ISS etter at ISS hadde vunnet anbudet på renhold av Forsvarets eiendommer.
Renholderne ble garantert at ingen skulle sies opp i løpet av det første året. Nå er "fredningstida" utløpt, og oppsigelsene har startet. I Troms har 17 renholdere ved leirene i Skjold, Bardufoss og Setermoen fått oppsigelse.
Mens ISS nedbemanner, er det stor misnøye i Forsvaret med renholdet som ISS leverer.
Oppsagte renholdere forteller om dårlige arbeidsforhold og stort arbeidspress som går ut over kvaliteten på renholdet.

Økende arbeidspress og mer deltid:

Dette er noe av det som kjennetegner renholdsbransjen, ifølge en Fafo-rapport fra 2016:

Arbeidspresset er økende. Det er ikke uvanlig at oppdragene prisene for lavt, og at renholdere jobber gratis.

Utviklingen går i retning av flere små stillinger. Halvparten av arbeidstakerne i renholdsbransjen har avtalt arbeidstid på under 30 timer. En av tre har ukentlig arbeidstid på under 20 timer.

63 prosent av sysselsatte innen renhold er kvinner, og andelen er økende.

Andelen arbeidstakere uten innvandrerbakgrunn er 15 prosent i Oslo, mot 33 prosent i landet for øvrig per 2014.

I Oslo har 51 prosent bakgrunn fra Asia, Afrika, eller Sør- og Mellom-Amerika. I resten av landet er denne andelen 28 prosent.

40 prosent av arbeidstakerne med innvandrerbakgrunn har mindre enn fire års botid i Norge.

Tiltak for å bedre forholdene for renholdere:

Her er tiltakene som er iverksatt for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i renholdsbransjen:

Alle leverandører av renholdstjenester må søke godkjenning.

Allmenngjøring av renholdsoverenskomsten er gjort til en del av godkjenningsordningen. Det må kunne dokumenteres at ansatte lønnes i henhold til allmenngjorte satser for å bli godkjent.

Renholdere må ha HMS-kort, der blant annet identiteten til renholderne framgår.