JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TILRETTELEGGING: Leder Johannses Groseth i NTL DSS (t.v.) og verneombud Frode Pedersen i DSS er opptatt av at kontorer blir tilrettelagt for ansatte med helseproblemer.

TILRETTELEGGING: Leder Johannses Groseth i NTL DSS (t.v.) og verneombud Frode Pedersen i DSS er opptatt av at kontorer blir tilrettelagt for ansatte med helseproblemer.

Ole Palmstrøm

Mange flinke ansatte kan forsvinne ut av arbeidslivet fordi de ikke tåler åpent kontorlandskap, advarer tillitsvalgte

Hver tiende ansatt får helseutfordringer i åpent kontorlandskap. Det holder ikke å bygge noen cellekontorer i et hjørne, mener hovedverneombud Frode Pedersen og NTL-tillitsvalgt Johannes Groseth.
2019030408350020190410203756

may.berg@lomedia.no, ole@lomedia.no

Nye statlige og private arbeidsplasser bygges etter konseptet aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Det betyr at arbeidsplassen er innredet med ulike soner, beregnet på hva du jobber med; stillesoner, bibliotek, sosiale soner, landskap, samtale- og møterom, små «celler» som kan brukes til konsentrasjonsarbeid og ordinære cellekontor.

Randi (62) sliter med nedsatt hørsel i åpent kontorlandskap: – Høreapparat og headset matcher dårlig

Gjelder mange arbeidstakere

Hensynet til ansatte med helseproblemer som trenger tilrettelegging må tas med når man planlegger arbeidsplasser der de ansatte skal flytte rundt etter behov. Det mener Frode Pedersen og Johannes Groseth, henholdsvis hovedverneombud og tillitsvalgt for NTL i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

Statistikk fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) forteller at omtrent 10 prosent av arbeidstakere har problemer knyttet til lyd, hørsel, syn, allergi eller lysømtfintlighet. Det skulle tilsi at på en arbeidsplass med 1000 arbeidstakere vil 100 arbeidstakere ha behov for spesiell tilrettelegging i større eller mindre grad.

– Vi må stille krav på vegne av disse arbeidstakerne, og problemstillingene må løses i planleggingsfasen. Det handler om at de ikke skal bli støtt ut av arbeidslivet. Jeg vil ikke at dette skal bli en diskusjon for og imot aktivitetsbaserte arbeidsplasser og arealnormen på 23 kvm. Det ville være en avsporing. Men når opptil 10 prosent av arbeidstakerne har helseproblemer som utfordres med denne måten å organisere arbeidsplassene på, må vi finne gode løsninger. Det positive er at vi ser at mange av utfordringene lar seg løse, spesielt når dette kommer på agendaen tidlig i prosessen. Det blir en utfordring for de som skal tegne kontorlandskapene. For regjeringskvartalets del begynner dette arbeidet i løpet av 2019, sier Pedersen.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIG: Opptil 10 prosent av arbeidstakerne har helseproblemer som utfordres av aktivitetsbaserte arbeidsplasser. - Da må vi finne gode løsninger ved å starte tidlig i prosessen, sier hovedverneombud Frode Pedersen i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

VIKTIG: Opptil 10 prosent av arbeidstakerne har helseproblemer som utfordres av aktivitetsbaserte arbeidsplasser. - Da må vi finne gode løsninger ved å starte tidlig i prosessen, sier hovedverneombud Frode Pedersen i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Ole Palmstrøm

Tek 17 ikke tilstrekkelig

Forskrift om tekniske krav til byggverk, Tek 17, er ifølge Pedersen ikke god nok for å møte disse helseplagene.

Normen for universell utforming ivaretar hensynet til rullestolbrukere, med ramper, brede dører og toaletter som er tilpasset disse brukerne. Problemene til de gruppene Pedersen snakker om, har ofte blitt løst ved at de har fått cellekontor.

– Den muligheten vil forsvinne hvis vi skal være tro mot prinsippet om aktivitetsbaserte arbeidsplasser, hvor du ikke sitter på samme plass hver dag.

– Hvordan ser du for deg at det kan løses?

– Jeg har ikke noe godt svar. Det må bli en jobb for interiørarkitektene. Det vi skal gjøre, er å bidra til kravspesifikasjoner og si hvordan vi vil ha det. Jeg tror nok vi kan løse problemet, men vi må være tidlig ute.

Nye regler for åpent kontorlandskap i staten bryter med loven, hevder overlege i Arbeidstilsynet

Lokal medbestemmelse

Når det gjelder utformingen av aktivitetsbaserte landskap – fordelingen av kontor, stillerom, møterom etc. – har de tillitsvalgte forhandlingsrett. Johannes Groseth påpeker at det skal forhandles innenfor den enkelte virksomhet.

– Her må organisasjonene og den lokale vernetjenesten ta de diskusjonene, og eventuelt kampene, som må til for å få arbeidsplassene utformet så godt som mulig, sier Groseth.

– Ikke stues vekk i et hjørne

– Vi vet ikke nok om hvordan det er å jobbe i aktivitetsbaserte landskap over tid. Det tror jeg er en utfordring også internasjonalt. Fortsatt er det ganske få som jobber på denne måten her i landet. Grunnkonseptet i aktivitetsbaserte arbeidsplasser forutsetter underdekning og clean desk. Min tilnærming er at dette kan være en god måte å utforme arbeidsplasser på, men man må sørge for å designe arbeidsplasser som ivaretar behovene til disse gruppene. Det er ikke godt nok å bygge noen cellekontorer borte i et hjørne der disse arbeidstakerne kan sitte med sine problemer. Vi må sørge for å lage arbeidsplasser der de fleste kan jobbe sammen med sine kolleger, med den helsetilstanden de har, sier Pedersen.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIG: Opptil 10 prosent av arbeidstakerne har helseproblemer som utfordres av aktivitetsbaserte arbeidsplasser. - Da må vi finne gode løsninger ved å starte tidlig i prosessen, sier hovedverneombud Frode Pedersen i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

VIKTIG: Opptil 10 prosent av arbeidstakerne har helseproblemer som utfordres av aktivitetsbaserte arbeidsplasser. - Da må vi finne gode løsninger ved å starte tidlig i prosessen, sier hovedverneombud Frode Pedersen i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Ole Palmstrøm

– Ivaretatt i planleggingsfasen

Kommunikasjonssjef Hege Njaa Aschim i Statsbygg sier at det er en selvfølge at arbeidstakere med helseproblemer skal bli ivaretatt.

– De kan få egne kontorer tilrettelagt for deres behov, eller man kan finne andre ordninger som er tilfredsstillende.

Ifølge Aschim vil slik tilrettelegging være en del av planleggingsprosessen i utformingen av en ny arbeidsplass, hvor virksomheten blant annet må kartlegge hvilke behov medarbeiderne har.

– Det er viktig at vi i Statsbygg samarbeider med virksomheten og at virksomhetene har en bred medvirkningsprosess med de ansatte.

Aschim understreker at det finnes mange løsninger innenfor konseptet aktivitetsbaserte arbeidsplasser, ikke bare åpne landskap med clean desk og free seating.

Utfordringene større i landskap

Nav Hjelpemiddelsentralen bistår arbeidsgivere og andre med å tilrettelegge arbeidssituasjonen og kartlegge behov for hjelpemidler for funksjonshemmede. Anders Huse og Morten Sandbakken ved Hjelpemiddelsentralen i Hedmark sier at utfordringene med å finne gode tiltak for den enkelte blir større når man går over til landskap og aktivitetsbaserte løsninger.

– Hvordan tilrettelegge for den enkelte i et landskap uten faste plasser?

– Lydskjerming, for eksempel, må legges fast til en plass, men slik tilrettelegging utelukker ikke at plassen kan brukes av andre når den er ledig, sier Anders Huse, som påpeker at det ikke er mulig å skjerme like godt for lyd i et landskap som i et cellekontor.

Huse påpeker at mennesker med konsentrasjonsvansker er en gruppe som vil ha mye større utfordringer enn andre med å sitte i åpent landskap. De trenger mer stillhet rundt seg for å være konsentrert.

– Det vil ikke la seg gjøre å ta bort all lyd fra et landskap, enten det er mennesker som går rundt eller kolleger som sitter i telefonen. Uten tilrettelegging med eget kontor, vil vedkommende bli mye mer sliten og sannsynligvis vil det gå ut over både produktiviteten og mestringsfølelsen.

Bedre enn minimumskrav

– Generelt kan vi si det slik at byggekravene er minimumskrav. Utbyggere har en tendens til å legge seg på absolutt minimumskrav for å spare penger. Når man planlegger kontorløsning med åpent landskap, må det stilles mye høyere krav når de gjelder for eksempel støy og lysskjerming enn for cellekontor. Man må dempe lyden mer, lage mer fleksible løsninger for belysning og skjerming av lys for å kunne tilpasse behovet til den enkelte, sier Sandbakken.

Posten var tidlig ute med å bytte ut cellekontor med åpent landskap. Med tilpasninger på plass, trives de ansatte godt

Ansatte hos Fylkesmannen får det trangere i nye kontorlokaler. Tillitsvalgte frykter økt sykefravær

Det føles nesten mer ensomt å sitte i landskap enn på cellekontor, mener Marianne. Slik var overgangen for de Nav-ansatte

{"430444":{"type":"m","url":"/image-3.430444.2d3fa10de9","cap":"VIKTIG: Opptil 10 prosent av arbeidstakerne har helseproblemer som utfordres av aktivitetsbaserte arbeidsplasser. - Da må vi finne gode løsninger ved å starte tidlig i prosessen, sier hovedverneombud Frode Pedersen i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"71","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f2","title":"Definisjoner","closed":true,"place":"Gjelder mange arbeidstakere"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Vi vet ikke nok om hvordan det er å jobbe i aktivitetsbaserte landskap over tid. ","place":"– Ivaretatt i planleggingsfasen"},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Arealnorm, underdekning og Clean desk

Arealnorm: For framtidige statlige
kontorlokaler og for kontordelen i bygg til virksomheter med arealkrevende formål fastsettes en arealnorm på 23 m2 bruttoareal (BTA) som også inkluderer ytterveggene per ansatt. Normen gjelder også for det framtidige regjeringskvartalet.

Underdekning: Færre kontorplasser enn antall ansatte. I det nye regjeringskvartalet anbefales en underdekning på 25 prosent.

«Clean desk, free seating»: De ansatte
finner seg en ledig arbeidsplass når de kommer om morgenen, og pakker sammen utstyret sitt og legger dette i tildelte skap når de forlater plassen.

Vi vet ikke nok om hvordan det er å jobbe i aktivitetsbaserte landskap over tid.

Frode Pedersen, hovedverneombud

{"430444":{"type":"m","url":"/image-3.430444.2d3fa10de9","cap":"VIKTIG: Opptil 10 prosent av arbeidstakerne har helseproblemer som utfordres av aktivitetsbaserte arbeidsplasser. - Da må vi finne gode løsninger ved å starte tidlig i prosessen, sier hovedverneombud Frode Pedersen i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"71","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f2","title":"Definisjoner","closed":true,"place":"Gjelder mange arbeidstakere"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Vi vet ikke nok om hvordan det er å jobbe i aktivitetsbaserte landskap over tid. ","place":"– Ivaretatt i planleggingsfasen"},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}