MERETE JANSEN" />
Jernbanereformens konkurranseutsetting gjør de ansatte i Mantena redde for å miste jobbene sine, og hovedtillitsvalgt Petter Trønnes tar kravet om virksomhetsoverdragelse til retten dersom han må.

Jernbanereformens konkurranseutsetting gjør de ansatte i Mantena redde for å miste jobbene sine, og hovedtillitsvalgt Petter Trønnes tar kravet om virksomhetsoverdragelse til retten dersom han må.

Morten Hansen

Offentlig ansatte på anbud:
– Det aller viktigste er å redde jobbene våre

Offentlig ansatte på vei ut på anbud har ofte virksomhetsoverdragelse som eneste håp for å beholde jobben. Men selv om de får fortsette, er det fare for at de mister viktige rettigheter. Les hvordan det har gått med noen av de som har vært gjennom dette.
2018091809350020180918101041

merete.jansen@lomedia.no

may@lomedia.no

morten@lomedia.no

kai@lomedia.no

– Det aller viktigste er å redde jobbene våre, selv om betingelsene trolig blir dårligere.

Det sier blant andre renholdere og verkstedsarbeidere i forkant av jernbanereformen, der en rekke oppgaver skal konkurranseutsettes.

Petter Trønnes, hovedtillitsvalgt i verkstedbedriften Mantena, vil om nødvendig gå rettens vei for å få regjeringen med på at virksomhetsoverdragelse skal være en del av betingelsene i anbudsrundene. Da vil det selskapet som vinner kontrakten, ha plikt til å ta over ansvaret for de ansatte.

For Trønnes er det avgjørende at alle blir med over og at de beholder ansienniteten sin.

– Vi er klar over at vi risikerer å miste både pensjonsordning og rettigheter. Det vet vi først når en ny tariffavtale skal forhandles. Men jobbsikkerheten er det aller viktigste for oss.

Han og kollegene føler seg slett ikke trygge på jobbene sine, hvis Mantena skulle tape et fremtidig anbud.

– Får vi ikke denne sikkerheten, kan en ny arbeidsgiver plukke ansatte. «Du får bli – du må gå». Hvor stor sannsynlighet er det da for at 59-åringen med lang ansiennitet får fortsette? Så kynisk er arbeidslivet. Dessverre, sier Trønnes.

Hva er virksomhetsoverdragelse? Og hvorfor kan det være bra for de ansatte?

Uklare regler

– Reglene for når det skal skje en virksomhetsoverdragelse, er langt fra tydelige, sier Kristin Alsos, forskningsleder ved forskningsstiftelsen Fafo.

Kapittel 16 i arbeidsmiljøloven, der temaet er regulert, stammer fra et EU-direktiv som ikke passer for alle forhold i norsk arbeidsliv. Tolkningen av reglene justeres etter hvert som ulike saker når sin konklusjon i rettssalene.

I Norge har blant annet Arbeidsmannsforbundet krevd at hver gang det offentlige setter kontrakter ut på anbud, skal virksomhetsoverdragelse være et ufravikelig premiss.

NTL, det største forbundet for statlig ansatte, har ikke formelt tatt stilling til om de mener det samme, men forbundssekretær Lisa Granlund er personlig ikke i tvil:

– Staten burde i større grad kreve at dette skjer ved anbud i det offentlige. Den ferske saken om ambulanseflyene er et godt eksempel på hvor galt det kan gå når partene skal ordne opp uten slike regler å forholde seg til.

Luftambulanse-pilotene blir med over til Babcock

Ansatte må kreve

Det er sjelden at en ny arbeidsgiver er interessert i å overta både ansatte og betingelsene de er ansatt på. Gjør man det, vil det være vanskelig å presse ned kostnadene. Derfor blir det stort sett opp til de tillitsvalgte å kreve at en slik endring får stempelet virksomhetsoverdragelse.

– Har de tillitsvalgte mistanke om at de har grunnlag for å kreve en virksomhetsoverdragelse, bør de finne ut av dette så snart som mulig og eventuelt fremme et krav om drøftingsmøte. Kommer man ikke med et slikt krav i tide, kan de videre mulighetene glippe, påpeker Lisa Granlund i NTL.

Noen ganger gis endringen navn som fusjon eller outsourcing, da er det lurt å være på vakt, mener Granlund.

En annen av NTLs forbundssekretærer, Guro Vadstein, understreker at man kan overlate til arbeidsgiversiden å argumentere for hvorfor det eventuelt ikke skulle være grunnlag for en virksomhetsoverdragelse.

Mer jobb, samme lønn

De som jobber med drift og vedlikehold i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), trengte ikke selv å kreve virksomhetsoverdragelse da selskapet inngikk en joint venture med giganten Toma. Alle de rundt 50 ansatte ble automatisk overført til et nytt selskap som eies 51 prosent av Toma og 49 prosent av SiO.

Toma reserverte seg mot å overta tariffavtalen de ansatte hadde gjennom tilknytningen til Norsk Tjenestemannslag, og ville ha dem inn under en avtale det LO-tilknyttede Arbeidsmannsforbundet har forhandlet frem. Dette viste seg å være en dårlig løsning for de ansatte:

– Det meste av rettigheter forsvant, sier klubbleder Glenn Larsson.

NTL-medlemmer i Serviceenheten i Studentsamskipnaden i Oslo.
Fra høyre Glenn Larsson, Andreas Hansen, Roger Knapper og Trond Kristiansen

NTL-medlemmer i Serviceenheten i Studentsamskipnaden i Oslo. Fra høyre Glenn Larsson, Andreas Hansen, Roger Knapper og Trond Kristiansen

Anders Hauge-Eltvik

Spesielt ille synes klubben det er at de har mistet den betalte spisepausen og noen halve fridager i forbindelse med jul og påske. Lønnen er den samme, men de jobber flere timer enn tidligere.

– Vi er de samme personene som gjør nøyaktig den samme jobben. Vi får bare dårligere betalt, påpeker klubbens nestleder Roger Knapper.

– Det eneste poenget med endringen, var å spare penger ved å frata oss opparbeidede goder.

«Lykken» varer altså på ingen måte inn i evigheten. Den nye arbeidsgiveren benytter seg gjerne straks av reservasjonsretten sin.

Første anledning til å fravike de tariffavtalte vilkårene, er ved hovedtariffoppgjørene annethvert år. I beste fall beholder man de gamle vilkårene i inntil to år.

I tilfellet SiO og Toma, ordnet den nye arbeidsgiveren seg slik at overføringen av oppgaver og personell skjedde rett før hovedoppgjøret. Dermed forsvant rettighetene nærmest over natten.

Glenn og Roger ble overført til privat selskap: – Vi har mistet lunsjpausen og mange er bekymret for jobben

Samtlige renholdere ved Ramsund Orlogsstasjon takket nei til tilbudet om å bli med over til ISS. Fra venstre: Bente Fagerli (47), Line Beøy (25), Anita Wæhle (54), Eirin Enoksen (57), Jorunn Røberg (58) leder for renholderne, Jenhild Kristiansen (49) og Editha Jørgensen (51).

Samtlige renholdere ved Ramsund Orlogsstasjon takket nei til tilbudet om å bli med over til ISS. Fra venstre: Bente Fagerli (47), Line Beøy (25), Anita Wæhle (54), Eirin Enoksen (57), Jorunn Røberg (58) leder for renholderne, Jenhild Kristiansen (49) og Editha Jørgensen (51).

Ole Palmstrøm

Savner staten

«Jobbtrygghet» er fremhevet av de som har uttalt seg så langt. For en del av renholderne som for tre år siden ble overført fra Forsvarsbygg til den private aktøren ISS, er akkurat det noe de fortsatt savner intenst.

– Vi har mistet tryggheten ved å være ansatt i staten, sier en renholder.

Hun vil ikke stå fram med navn fordi hun frykter at det kan bli ubehagelig på jobben.

– Du går fra trygge rammer til veldig stor usikkerhet, og i særdeleshet gjelder det innenfor renhold. I staten er det velorganisert, med gode rettigheter. I private renholdsfirmaer er forholdene mye tøffere.

Kunden er fortsatt Forsvaret, og byggene de vasker er de samme. Men ett år etter overgangen til ISS var det slutt på den avtalte «fredningen» av renholderne.

– Da begynte snakket om effektivisering. Det ble løst ved at to av renholderne sa opp, og oppgavene deres ble fordelt på oss andre. Jeg vil anslå at arbeidsmengden har økt med mellom 20 og 30 prosent, sier hun.

Video: Elisabeth må vaske 36 leiligheter etter lunsj

Fra privat til offentlig arbeidsgiver

Andre renholdere opplevde nylig å gå motsatt vei, nemlig fra en privat til en offentlig arbeidsgiver.

Da universitetsavdelingen til NTNU i Ålesund skulle ta tilbake renholdet fra en ekstern aktør, ville de først ikke at de ansatte skulle følge med. De ville velge selv hvem som skulle jobbe der. Men etter press fra NTL, ble resultatet at de ansatte fikk fortsette å vaske de samme gulvene, med staten som arbeidsgiver.

Stort sett vil det være en fordel å få avtalt virksomhetsoverdragelse, det er både tillitsvalgte og forskere skjønt enige om. Ikke minst om man går fra offentlig til privat sektor. I enkelte bransjer, som renhold, vedlikehold og kontortekniske oppgaver, ligger lønnen som oftest høyere i offentlig sektor. I tillegg kommer gjerne goder som normalarbeidsdag, ekstra fridager i forbindelse med høytider og betalt spisepause. For ikke å snakke om bedre pensjonsordninger.

Renholderne ved NTNU Ålesund har levd i usikkerhet siden nyttår. Nå har de endelig fast jobb

Rettigheter forsvant

Men at rettighetene kan svekkes også i det offentlige, er Svein Thomassen den første til å skrive under på. Han var tillitsvalgt i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) da Bring Cargo ble virksomhetsoverdratt til Posten i 2011. Snart forsvant både sekstimersdagen og andre goder. Samtidig gikk klubben helt i oppløsning.

Thomassen, som tidligere var fulltidstillitsvalgt, legger ikke skjul på at det var harde tak da han og kollegaene på terminalen på Karihaugen i Oslo skulle bli en del av Posten.

– Det var en vanskelig tid, preget av mye usikkerhet, minnes han

– De som begynte å jobbe etter 2011, da Posten overtok, kom inn på langt lavere lønn. De tjente om lag 60 000 kroner mindre enn oss andre i året og måtte jobbe halvannen time lenger om dagen. Slikt blir det ikke noe godt arbeidsmiljø av. Postens løsning ble å fjerne hele sekstimersdagen, forklarer Thomassen.

Han legger til at folk syntes det både var urimelig og urettferdig at man skulle få forskjellig lønn for samme arbeid.

TILTAK: Tidligere tillitsvalgt, Svein Thomassen, ønsker seg forbund som organiserer arbeidere på landsomfattende, kollektive bransjeavtaler.

TILTAK: Tidligere tillitsvalgt, Svein Thomassen, ønsker seg forbund som organiserer arbeidere på landsomfattende, kollektive bransjeavtaler.

Kai Hovden

Bagatelliseres

– Ledelsen vil alltid gjøre sitt ytterste for å bagatellisere og ufarliggjøre mest mulig ved slike overganger. Men det blir alltid endringer på grunn av andre kulturer, nye sjefer og nye forretningsstrategier. Meg bekjent har ennå ingen gjennomført en virksomhetsoverdragelse for å styrke arbeidernes rettigheter.

Thomassen mener den bakenforliggende agendaen for slike grep er lett å se.

– Som regel handler det om penger. Ledelsen snakker gjerne om at de vil styrke bedriften, sikre arbeidsplassene og gi et godt utgangspunkt for framtidig konkurranse. Bak dette ligger det andre tanker. Så åpenbart som det var i vårt tilfelle, måtte enhver se at det handlet om å redusere kostnader og knekke en klubb. Samtidig svekket man et helt tariffområde.

Brutal overgang

Selv om jobben og arbeidsbetingelsene kommer i første rekke, kan det for mange også være et hardt slag å måtte gå fra en fagforening til en annen. Også når begge er en del av LO-systemet.

Medlemmene i Transportarbeiderforbundet i Bring Cargo hadde overhodet ikke lyst til å melde overgang til Postkom. Enden på visa ble at 17 velfungerende klubber med høy organisasjonsgrad, forsvant da de ble overført til et nytt tariffområde.

– Det ble brutalt. Vi var veldig bekymret for å bli overført til Posten som er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter. Vi ble tatt ut av tariffområdet vårt, og var vel egentlig mest bekymret for avtaleområdet spedisjon og å miste det kollektive vi hadde i Bring, forteller Thomassen.

På terminalen på Karihaugen gikk man fra en organisasjonsgrad på over 90 prosent før virksomhetsoverdragelsen til omtrent 10 prosent i dag.

Tillitsvalgte må samarbeide

I NTL peker man på hvor viktig det er at de tillitsvalgte samarbeider tett når medlemmene skal over fra ett forbund til et annet.

– Når virksomhetsoverdragelsen er et faktum, er det viktig å ikke slippe taket i medlemmene, men fortsette å ivareta rettighetene deres best mulig, sier forbundssektretær Guro Vadstein på forbundskontoret til NTL.

Hun mener ansvaret ligger hos de tillitsvalgte i begge forbund, både de som må gi fra seg medlemmer og de som tar imot dem.

Paul Bjerke, forsker ved De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, har erfart at det i mange tilfeller har vært dårlig kommunikasjon mellom gammel og ny fagforening. Dette kan føre til at mange melder seg helt ut. Det mest vanlige er at ansatte går fra offentlig til privat sektor, og ikke motsatt.

– Jevnt over er det mye lavere organisasjonsgrad i privat sektor, ikke minst i små bedrifter. Så for de som går over i det private, betyr det gjerne overgang til forbund med langt mindre innflytelse på arbeidsplassen. Det kan fort gjøre noe med interessen for å være med videre i et fagforbund, sier han.

Annett Fuglesang (66) gikk til sak mot staten da hun måtte flytte fra Oslo til Stavanger for å beholde jobben

Medlemmenes beste

Svein Thomassen i Transportarbeiderforbundet mener en måte å sikre medlemmene på i virksomhetsoverdragelser, kunne vært å ha forbund som organiserer arbeidere på landsomfattende, kollektive bransjeavtaler.

– Det vil redusere bedriftenes mulighet for å drive med tariffhopping og å organisere seg bort fra tariffene. Er man innenfor bransjen, er man en del av tariffområdet. Ikke alle er enig i dette – noen er nok veldig imot. Men jeg mener det ville styrket muligheten til å stå samlet og kjempe for bedre lønns- og arbeidsvilkår, sier Thomassen.

Konduktørene beholder ansvaret om bord i togene: – Vi er veldig lettet

Usikker fremtid for jernbaneansatte

I Mantena, der man fortsatt håper på at virksomhetsoverdragelse skal inngå i kravene til anbudsvinnerne i jernbanereformen, preges hverdagen av usikkerhet.

– Vi har unge medlemmer som er på utkikk etter annen jobb. Og eldre ansatte som er bekymret for om de fortsatt har jobb her i framtiden, sier hovedtillitsvalgt Petter Trønnes.

Uten virksomhetsoverdragelse er han redd konkurransen vil bli vanskelig. Det er Bane Nor Eiendom som eier verkstedhallene og kranene. En eventuell anbudsvinner vil leie lokalene på samme betingelser som Mantena.

– Da sier det seg selv at det er lønn og pensjon det er konkurranse på. Jeg skjønner at dette skjer hvis regjeringen og stortingsflertallet har en baktanke. At det de egentlig ønsker, er å spare penger på oss som jobber her. Men de har hele tiden sagt noe annet. At det ikke skal gå ut over lønns- og arbeidsbetingelser. Da er det vanskelig å forstå.

Trønnes godtar ikke argumentene med at arbeidsmiljøloven regulerer en eventuell overdragelse.

– Statsråden sier at dette blir regulert av lovverket. Men hvis det er så klart, hvorfor kan de ikke bare skrive det inn i anbudspapirene og jernbaneloven? På samme måte som de har gjort med konduktører og lokomotivførere, spør Trønnes.

Selv om Stortinget ikke vil la renholderne og verkstedarbeiderne få virksomhetsoverdragelse, lover han at siste ord ikke er sagt. De vil om nødvendig ta saken til retten.

– Vi vil kreve virksomhetsoverdragelse ved et eventuelt tap av anbud. Får vi ikke det, tar vi kontakt med advokatene i LO. Da blir det rettssak. Vi hadde håpet å slippe det. At Stortinget skulle ta dette med inn i anbudspapirene. Men vi har ikke gitt opp. Vi vil fortsette å kjempe.

Arbeiderpartiet sier nei til EUs jernbanepakke: – Av og til må vi sette foten ned

{"414543":{"type":"s","url":"/image-3.414543.9563cfcdd6","cap":"TILTAK: Tidligere tillitsvalgt, Svein Thomassen, ønsker seg forbund som organiserer arbeidere på landsomfattende, kollektive bransjeavtaler. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"416376":{"type":"m","url":"/image-3.416376.9cf25ec692","cap":"NTL-medlemmer i Serviceenheten i Studentsamskipnaden i Oslo.\nFra høyre Glenn Larsson, Andreas Hansen, Roger Knapper og Trond Kristiansen","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"416377":{"type":"s","url":"/image-3.416377.1d3240c434","cap":"Lisa Granlund, NTL","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"416942":{"type":"s","url":"/image-3.416942.9dea643225","cap":"Samtlige renholdere ved Ramsund Orlogsstasjon takket nei til tilbudet om å bli med over til ISS. Fra venstre: Bente Fagerli (47), Line Beøy (25), Anita Wæhle (54), Eirin Enoksen (57), Jorunn Røberg (58) leder for renholderne, Jenhild Kristiansen (49) og Editha Jørgensen (51).","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"91","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f4","title":"Viktig å vite:","closed":false,"place":"Tillitsvalgte må samarbeide"},{"type":"f4","title":"Fakta om virksomhetsoverdragelse","closed":false,"place":"Uklare regler"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Ledelsen vil alltid gjøre sitt ytterste for å bagatellisere og ufarliggjøre mest mulig ved slike overganger.","place":"Brutal overgang"},{"title":"Vi er de samme personene som gjør nøyaktig den samme ­jobben. Vi får bare dårligere betalt. ","place":"Medlemmenes beste"},{"title":"Vi er de samme personene som gjør nøyaktig den samme ­jobben. Vi får bare dårligere betalt. ","place":"«Lykken» varer altså på ingen måte inn i"},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Viktig å vite:

• Hvis man mener at den omstillingen som skal gjennomføres i realiteten er en virksomhetsoverdragelse, bør man så snart som mulig fremme krav om at det er nettopp det.

• Det at arbeidsgiver velger å gi endringen et annet navn, betyr ikke at det ikke kan stilles krav om virksomhetsoverdragelse.

• Man har krav på møte med arbeidsgiver for å bli enig om hvilke rettigheter de ansatte tar med seg videre.

• Ny arbeidsgiver kan reservere seg mot å la de ansatte gå på den gamle tariffavtalen og vil stort sett benytte seg av denne muligheten.

• Overgang til ny tariffavtale skjer ved første hovedtarifforhandling, som kan være alt fra ett døgn til nesten to år etter at man er på plass på nytt arbeidssted.

• Rettigheter som ikke er en del av tariffavtalen, beholder man hos ny arbeidsgiver. Det er ikke hogget i stein hvilke rettigheter dette handler om, så det bør avklares mellom partene før ­overgangen skjer.

Fakta om virksomhetsoverdragelse

• En virksomhetsoverdragelse innebærer at en virksomhet overføres fra en arbeidsgiver til en annen.
• De ansatte får beholde jobben under den nye arbeidgiveren.
• Den nye arbeidsgiveren får i utgangspunktet ansvar for å følge avtalene de ansatte hadde med sin tidligere arbeidsgiver, men kan reservere seg mot dette.

• Se også kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Ledelsen vil alltid gjøre sitt ytterste for å bagatellisere og ufarliggjøre mest mulig ved slike overganger.

Svein Thomassen tidligere tillitsvalgt i Norsk Transportarbeiderforbund

Vi er de samme personene som gjør nøyaktig den samme ­jobben. Vi får bare dårligere betalt.

Roger Knapper, nestleder SiO Toma

{"414543":{"type":"s","url":"/image-3.414543.9563cfcdd6","cap":"TILTAK: Tidligere tillitsvalgt, Svein Thomassen, ønsker seg forbund som organiserer arbeidere på landsomfattende, kollektive bransjeavtaler. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"416376":{"type":"m","url":"/image-3.416376.9cf25ec692","cap":"NTL-medlemmer i Serviceenheten i Studentsamskipnaden i Oslo.\nFra høyre Glenn Larsson, Andreas Hansen, Roger Knapper og Trond Kristiansen","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"416377":{"type":"s","url":"/image-3.416377.1d3240c434","cap":"Lisa Granlund, NTL","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"416942":{"type":"s","url":"/image-3.416942.9dea643225","cap":"Samtlige renholdere ved Ramsund Orlogsstasjon takket nei til tilbudet om å bli med over til ISS. Fra venstre: Bente Fagerli (47), Line Beøy (25), Anita Wæhle (54), Eirin Enoksen (57), Jorunn Røberg (58) leder for renholderne, Jenhild Kristiansen (49) og Editha Jørgensen (51).","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"91","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f4","title":"Viktig å vite:","closed":false,"place":"Tillitsvalgte må samarbeide"},{"type":"f4","title":"Fakta om virksomhetsoverdragelse","closed":false,"place":"Uklare regler"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Ledelsen vil alltid gjøre sitt ytterste for å bagatellisere og ufarliggjøre mest mulig ved slike overganger.","place":"Brutal overgang"},{"title":"Vi er de samme personene som gjør nøyaktig den samme ­jobben. Vi får bare dårligere betalt. ","place":"Medlemmenes beste"},{"title":"Vi er de samme personene som gjør nøyaktig den samme ­jobben. Vi får bare dårligere betalt. ","place":"«Lykken» varer altså på ingen måte inn i"},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}