JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Håvard Sæbø

«Alt skal jo ordnes på data nå, også på Nav»

531 mistet jobben da tre hjørnesteinsbedrifter på Ringerike ble lagt ned. For Kåre Hansen forsvant AFP-en med jobben. Han har måttet låne for å leve.
2017082108000020230821171436

hanne@lomedia.no

has@lomedia.no

Sosialstønad var ikke løsningen for Kåre Hansen da han mistet jobben på papirfabrikken på Norske Skog Follum for fem år siden. Det hjalp ikke at han hadde jobbet i en tariffbedrift med alle avtaler i orden.

15 av arbeiderne som fylte 59 år før 1. mars i 2012 fikk fortsette fram til 62 år, og sikret seg dermed Avtalefestet pensjon (AFP). Hansen var dessverre litt for ung, men han var også for gammel for arbeidslivet, viste det seg. Dermed sto han på bar bakke etter å ha jobbet i bedriften fra han som 18-åring troppet opp på lønningskontoret og spurte om jobb i bedriften der både far, bror og flere onkler jobbet.

For å få sosialstønad må du først bruke opp alt du har av oppsparte midler. Og det forventes at ektefelle eller samboer forsørger deg – også når de er minstepensjonister, som Kåre Hansens samboer er.

IKKE LETT: Det har ikke vært lett for Kåre Hansen etter at han mistet jobben ved Follum. Men i år fyller han 62 år og kan søke om folketrygd.

IKKE LETT: Det har ikke vært lett for Kåre Hansen etter at han mistet jobben ved Follum. Men i år fyller han 62 år og kan søke om folketrygd.

Håvard Sæbø

Ga til slutt opp Nav

Vi besøkte noen av gutta på Follum for to år siden. Da var det tre år siden de mistet jobben. De to siste årene har en av dem gått bort og en annen er flyttet fra distriktet. Men vi treffer igjen Kåre Hansen og Eilert Johnsrud.

Mens Eilert Johnsrud kom seg inn i en attføringsbedrift der han tenker å jobbe fram til han er 67 år, så har Kåre Hansen hatt et trøblete forhold til Nav. Det har vært mange ulike saksbehandlere å forholde seg til, og mye att og fram og til slutt ga han rett og slett opp. Han bare sluttet å levere meldekort.

Hansen er likevel takknemlig overfor karriereveileder Oddny Espen fra Menova AS, som har fått ham til å holde motet oppe og som hjelper ham med datatekniske ting.

– Hadde alle vært som a' Oddny, så kan det hende mange hadde fått jobb, sier Kåre Hansen, og sukker.

– For alt skal jo ordnes på data nå, også på Nav, og det er forferdelig at Nav gjør sånt for sånne som meg som ikke kan bruke data og lever i steinalderen, sier han og viser fram sin gammeldagse mobiltelefon som bare er til å ringe med.

Disse ti grafene viser Forskjells-Norge

STEINALDEREN: Kåre Hansen er klar på at han ikke fikser data. Det får han hjelp til. Mobiltelefonen er bare til å ringe med.

STEINALDEREN: Kåre Hansen er klar på at han ikke fikser data. Det får han hjelp til. Mobiltelefonen er bare til å ringe med.

Håvard Sæbø

531 mistet jobben

Og Oddny Espen viser seg å kunne ordne opp. Hun var leder for prosjektet «Ny jobb etter nedleggelse», et prosjekt som sannsynligvis var det første i sitt slag i Norge og rettet seg mot de 531 arbeiderne som mistet jobben da hjørnesteinsbedriftene Constructor Norge AS, Norske Skog Follum AS og Huhtamaki Norway AS på Hønefoss ble lagt ned fra 2009 til 2013.

HJELPEREN: Eilert Johnsrud (tv) og Kåre Hansen er veldig takknemlige for hjelpa de har fått av karriereveileder Oddny Espen.

HJELPEREN: Eilert Johnsrud (tv) og Kåre Hansen er veldig takknemlige for hjelpa de har fått av karriereveileder Oddny Espen.

Håvard Sæbø

Alarmen gikk da de så at det sto folk igjen på perrongen et par år etter at jobben var blitt borte. I prosjektet ønsket de bevis på hvordan det egentlig sto til, ifølge Stein Roar Eriksen og Jan Hagen, som kommer fra henholdsvis Follum og Constructor. Hagen er leder av Fellesforbundets avdeling 43, Øvre Buskerud Fagforening.

Målet med prosjektet var å få kunnskap om hvordan det har gått med dem som ble rammet av nedleggelsene, om de har greid å komme seg ut i nytt arbeid og hvilke erfaringer de fikk med å søke nye jobber.

Kommentar: Derfor er vi opptatt av forskjeller

269 av de 531 oppsagte ble med i selve undersøkelsen. Av dem var 184 personer i jobb, mens 85 svarte at de ikke var i arbeid. Både blant de som var i jobb og de som ikke var det, var det totalt en firedel som svarte at de var jobbsøkere. Det er langt høyere enn tallene fra Nav og Arbeidskraftundersøkelsen AKU i samme periode.

I ARBEID: I 2009 var Kåre Hansen (th) fortsatt i arbeid ved papirfabrikken.<00E6>bø</00E6>

I ARBEID: I 2009 var Kåre Hansen (th) fortsatt i arbeid ved papirfabrikken.<00E6>bø</00E6>

Håvard Sæbø

Ble ikke fanget opp

Det viste seg at hele 22 av dem som mistet jobben, hadde spesielle behov for hjelp som ikke ble fanget opp av tiltakene som ble satt i gang. Disse fikk dermed ikke den hjelpen de hadde behov for. Ifølge Oddny Espen gikk nedleggelsene spesielt hardt ut over de eldste medarbeiderne. De hadde vanskeligst for å skaffe seg ny jobb, og de som mistet AFP-rettighetene fikk det trangt økonomisk etter at de 104 ukene med arbeidsledighetstrygd var omme. Flere seniorer følte seg presset til å slutte, og de som hadde lavest formell kompetanse slet mest med å skaffe seg nytt arbeid. Den bedriftsinterne opplæringen og kompetansen de hadde, var vanskelig å få verdsatt i nye sammenhenger.

Meningsmåling: Velgerne bekymrer seg over økte forskjeller

Dessuten viste det seg at en rekke av de berørte hadde lav basiskompetanse, som lesing og skriving og datakunnskaper. Da havner du gjerne nederst i søkerbunken hos potensielt nye arbeidsgivere.

– Det er ikke så mange steder der du bare kan banke på døra og skaffe deg jobb, slik det var tidligere, sier Stein Roar Eriksen, mangeårig leder av Follum Bruks Arbeiderforening, som holdt driften i gang for medlemmenes skyld, lenge etter nedleggelsen. Nå er foreningen gått inn i Øvre Buskerud og Eriksen bruker kreftene sine for Ap i lokalpolitikken.

KLIPP: Eilert Johnsrud (tv) og Kåre Hansen blar i gamle avisutklipp fra kampen for Follum.

KLIPP: Eilert Johnsrud (tv) og Kåre Hansen blar i gamle avisutklipp fra kampen for Follum.

Håvard Sæbø

Fagbevegelsen må på banen

Stein Roar Eriksen vil at fagbevegelsen skal ta opp tråden fra prosjektet og sørge for penger slik at Fafo kan forske videre og bredere.

Han viser til at den ene hjørnesteinsbedriften etter den andre blir lagt ned i lokalsamfunn over hele landet. Men ingen vet hvordan det går med arbeiderne som blir satt på porten. Det er viktig med faktakunnskap om dette, slik at de riktige tiltakene kan settes inn, påpeker han. Eriksen legger til at det må lages en beredskapsorganisering i lokalsamfunn som står klar ved massenedleggelser. Nav greier ikke dette alene, men trenger hjelp av kommunen, fagorganisasjoner, arbeidsgivere og varig tilrettelagte arbeidsplasser.

Beredskapen bør også inneholde hjelpepakker for nye arbeidsplasser.

Han mener at vikarbyråer er de verste til å utnytte slike situasjoner, og omstillingsloven må endres slik at det ikke blir attraktivt å legge ned.

– Loven er bra når arbeidsgiverne bestemmer seg for å være arbeidsgivere, men det skal koste å legge ned virksomheten, sier Hagen.

– Dersom ikke LO-leder Hans Christian Gabrielsen tar dette, så er det ingen som gjør det. Han har selv opplevd dette nært innpå seg på Tofte, sier Eriksen.

KAMP: Stein Roar Eriksen var i mange år leder av Follum Bruks Arbeiderforening. Han har stått på for arbeidsplassene og for at arbeidskameratene skulle ha et verdig liv etter at jobbene forsvant.

KAMP: Stein Roar Eriksen var i mange år leder av Follum Bruks Arbeiderforening. Han har stått på for arbeidsplassene og for at arbeidskameratene skulle ha et verdig liv etter at jobbene forsvant.

Håvard Sæbø

Tapte store penger

For Kåre Hansen ble det ikke noen løsning på AFP-en som forsvant. Han håper imidlertid at dette blir endret for dem som kommer etter. Han har tapt store penger på å havne i skvisen. I mellomtida har han glede av fisketurer i fjellet og skal søke om folketrygd når han runder 62 år i år.

– Jeg befinner meg fortsatt i steinalderen, sier han. – Nå skal Oddny snart hjelpe meg å søke pensjon. For det må du gjøre på data'n.

Få nyhetsbrevet vårt

{"309643":{"type":"m","url":"/image-3.309643.5facb08ff5","cap":"KLIPP: Eilert Johnsrud (tv) og Kåre Hansen blar i gamle avisutklipp fra kampen for Follum.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"309644":{"type":"m","url":"/image-3.309644.c36bef8cd3","cap":"STEINALDEREN: Kåre Hansen er klar på at han ikke fikser data. Det får han hjelp til. Mobiltelefonen er bare til å ringe med.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"309649":{"type":"m","url":"/image-3.309649.bab51d6340","cap":"HJELPEREN: Eilert Johnsrud (tv) og Kåre Hansen er veldig takknemlige for hjelpa de har fått av karriereveileder Oddny Espen. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"309650":{"type":"m","url":"/image-3.309650.840503f41a","cap":"IKKE LETT: Det har ikke vært lett for Kåre Hansen etter at han mistet jobben ved Follum. Men i år fyller han 62 år og kan søke om folketrygd.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"311231":{"type":"m","url":"/image-3.311231.710da3ee99","cap":"KAMP: Stein Roar Eriksen var i mange år leder av Follum Bruks Arbeiderforening. Han har stått på for arbeidsplassene og for at arbeidskameratene skulle ha et verdig liv etter at jobbene forsvant. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"311233":{"type":"m","url":"/image-3.311233.f456c00764","cap":"I ARBEID: I 2009 var Kåre Hansen (th) fortsatt i arbeid ved papirfabrikken.<00E6>bø</00E6>","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"118","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","shadow":true},"fb":[{"type":"f5","title":"FORSKJELL PÅ FOLK","closed":false,"place":"Sosialstønad var ikke løsningen for Kåre"},{"type":"f4","title":"Kåre Hansen","closed":false,"place":"Ga til slutt opp Nav"},{"type":"f4","title":"Sju kjappe før valget","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Alt skal jo ordnes på data nå, også på Nav.","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":true,"mpage":"http://frifagbevegelse.no/historier-om-ulikhet-i-norge-6.183.481254.ef972b5207"}}

FORSKJELL PÅ FOLK

Økte forskjeller har blitt et stort tema i valgkampen. Men hvordan opplever folk flest ulikhetene i Norge? Vi har møtt 17 mennesker som forteller sine historier - og som viser at det også i Norge er forskjell på folk.

Kåre Hansen

Alder: 62 år

Bor: Hønefoss

Yrke: Snart pensjonist

Fagforbund: Fellesforbundet

Sju kjappe før valget

De rikeste bør betale mer skatt? Enig

Vi bør pumpe opp mer av oljen før det er for seint? Vet ikke

Det er på tide med regjeringsskifte? Enig.

Det må bli dyrere å fly? Enig

Kommuner bør slås sammen med tvang? Uenig.

Kommersielle aktører bør ikke få drive velferdstjenester? Enig.

Det er for lett å få trygd i Norge? Enig

{"309643":{"type":"m","url":"/image-3.309643.5facb08ff5","cap":"KLIPP: Eilert Johnsrud (tv) og Kåre Hansen blar i gamle avisutklipp fra kampen for Follum.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"309644":{"type":"m","url":"/image-3.309644.c36bef8cd3","cap":"STEINALDEREN: Kåre Hansen er klar på at han ikke fikser data. Det får han hjelp til. Mobiltelefonen er bare til å ringe med.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"309649":{"type":"m","url":"/image-3.309649.bab51d6340","cap":"HJELPEREN: Eilert Johnsrud (tv) og Kåre Hansen er veldig takknemlige for hjelpa de har fått av karriereveileder Oddny Espen. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"309650":{"type":"m","url":"/image-3.309650.840503f41a","cap":"IKKE LETT: Det har ikke vært lett for Kåre Hansen etter at han mistet jobben ved Follum. Men i år fyller han 62 år og kan søke om folketrygd.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"311231":{"type":"m","url":"/image-3.311231.710da3ee99","cap":"KAMP: Stein Roar Eriksen var i mange år leder av Follum Bruks Arbeiderforening. Han har stått på for arbeidsplassene og for at arbeidskameratene skulle ha et verdig liv etter at jobbene forsvant. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"311233":{"type":"m","url":"/image-3.311233.f456c00764","cap":"I ARBEID: I 2009 var Kåre Hansen (th) fortsatt i arbeid ved papirfabrikken.<00E6>bø</00E6>","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"118","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","shadow":true},"fb":[{"type":"f5","title":"FORSKJELL PÅ FOLK","closed":false,"place":"Sosialstønad var ikke løsningen for Kåre"},{"type":"f4","title":"Kåre Hansen","closed":false,"place":"Ga til slutt opp Nav"},{"type":"f4","title":"Sju kjappe før valget","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Alt skal jo ordnes på data nå, også på Nav.","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":true,"mpage":"http://frifagbevegelse.no/historier-om-ulikhet-i-norge-6.183.481254.ef972b5207"}}