JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den utbyttbare arbeidskraften

Innleie kan nok gi økt fleksibilitet for bedriften, men kan også innbære at bedriftens kunnskapsbase minker.27.09.2013
11:13
16.12.2013 23:59

Etter at personalutleie ble legalisert på begynnelsen av 1990-tallet, har arbeidskraftutleie etablert seg i det svenske arbeidsmarkedet. I dag arbeider om lag 1,5 prosent av alle ansatte i et vikarbyrå. I Sverige har bemanningsbransjen vokst fram innenfor rammene av den svenske modellen og den er regulert som resten av arbeidsmarkedet. Det innebærer at fast ansettelse er den vanligste ansettelsesformen. Bemanningssektoren omfattes av kollektive avtaler som gir utleid personale en garantilønn på 80-90 prosent av månedslønnen, dersom de mangler oppdrag.

Bemanningsselskapenes innmarsj i arbeidsmarkedet, og det mer eller mindre omfattende samarbeidet mellom selskapene og kundene, det vil si innleiende virksomheter, har vidtrekkende konsekvenser for de ansattes arbeidsvilkår. Innleie får betydning også for den interne organiseringen hos innleiebedriften. Samarbeidet mellom innleier og bemanningsselskap er ofte langvarig, og ulike funksjoner er blitt tydelig fordelt mellom partene. Relasjonen og samarbeidet med bemanningsselskapene har utviklet seg fra at de var tilfeldige samarbeidspartnere til at de nå likner permanente HR-partnere med større ansvar for selvstendig å løse innleiers bemanningsbehov.

I diskusjoner om utleie av personale har fleksibilitetsbegrepet blitt et slags mantra, uten at det blir spurt for hvem utleie innebærer økt fleksibilitet. For innleiebedriftene går man ut fra at antallet innleide kan variere i takt med endret ordreinngang. Dessuten kan personale som er fraværende bli erstattet. Mange virksomheter bruker innleie som et ledd i rekrutteringen av nyansatte og innleie brukes mer eller mindre som en slags prøveansettelse.

Men det finnes også tegn til negative følger for innleievirksomhetene. I vårt pågående forskningsprosjekt om personalutleie, finansiert av Vinnova, ser vi at det kan innebære risiko for bedriftenes kunnskapsbase. De virksomhetene vi har studert har valgt bort å satse på eget fulltallig personale. Isteden ansetter man færre og leier inn ekstra personale ved behov. I dag betyr det ofte at man konstant har innleid personale. Selv om dette skjer i den numeriske fleksibilitetens navn, kan den organisatoriske inndelingen i ordinært ansatte og innleid personale innebære at kunnskaps- og kompetanseoverføringen mellom disse gruppene står i fare. En innleid prosjektleder setter ord på dette problemet slik: «Så fort noe skal gjøres, tar de inn en konsulent. Når jobben er gjort, sier de tusen takk og så må konsulenten slutte». Dette innebærer at det forekommer systematisk underbruk av innleides unike kunnskaper og erfaringer.

At innleide og ordinært ansattes arbeidsforhold er forskjellige, er godt dokumentert. Det er beskrevet i en rekke andre undersøkelser av bemanningsbransjen. Når de to gruppene jobber sammen, har innleide ofte dårligere vilkår og lavere grad av selvstendighet enn de fast ansatte. Det betyr at personalinnleie skaper nye organisatoriske grenser og nye former for forskjeller mellom personalgruppene. Forskjellene og den manglende integreringen innad i virksomhetene trenger ikke nødvendigvis å oppfattes som noe negativt. Isteden kan en mer distansert posisjon som innleid oppleves som en mulighet til selv å velge hvor engasjert vedkommende gjør jobben sin.

For innleid personale betyr arbeidet både utfordringer og muligheter for den enkelte, men også usikkerhet, motstridende krav og ambivalens. Arbeidet preges ofte av hyppige skifter av arbeidssted. Det kan lede til at de innleide ikke opplever noe sosialt samhold eller et felles mål i arbeidet, og at de alltid har rollen som nykommere eller fremmede. Det finnes likevel forskjeller mellom ulike yrkesgrupper. Visse innleide har, gjennom sin kompetanse og erfaring, en sterk stilling i arbeidsmarkedet og har dermed mulighet til å påvirke oppdrag eller arbeidsgivere. Andre innleide kan være i en mer utsatt posisjon i den stadige runddansen mellom ulike oppdragsgivere.

I en tidligere gjennomført undersøkelse av arbeidsforholdene i et call-senter og i en industribedrift med omfattende innleie av personale, viser resultatene ulike bemannings- og rekrutteringsstrategier. Begge virksomhetene leier samtidig inn personell fra tre bemanningsselskaper som konkurrerer med hverandre. Begge leier inn folk i stort omfang og har delt de fast ansatte og de innleide inn i en hierarkisk orden med forskjeller i arbeidsvilkår. I call-sentret er personellet delt inn i grupper der de innleide har betydelig lavere lønn og dårligere arbeidstider enn de ordinært ansatte. De innleide konkurrerer med hverandre om å bli fast ansatt ved den årlige ansettelsesrunden. Ulikhetene mellom gruppene understrekes av en i den ordinære staben som forteller at innleide «føler de kan byttes ut, og er mer forsiktige med hvor raskt og godt de håndterer oppgavene… de må vise gode tall for å bli fast ansatt». I industribedriften blir ingen fast ansatt på produksjonssiden, isteden leies folk inn i stort omfang. Personalet deles inn i tre grupper; fast ansatte, kvalifiserte innleide, som ofte har vært ansatt i bedriften før, og midlertidig innleide som varierer i antall etter behov.

I begge virksomhetene innebærer disse strategiene at en strukturell ulikhet er innført i organiseringen av aktiviteten, at innleid personell og fast ansatte blir ulikt vurdert.

Det er viktig å nevne at resultatene fra de presenterte undersøkelsene ikke pretenderer å gjelde for alle innleide eller for bemanningsbransjen som helhet. Arbeidsvilkårene kan selvfølgelig variere mellom selskap, bransjer og yrkeskategorier. Det finnes likevel noen generelle trekk som viser store utfordringer for innleid personale og for lederne i bemanningsselskapene og hos innleierne. Den omfattende innleien som beskrives i eksemplene ovenfor synliggjør hvordan verdiforskjeller konstrueres mellom innleide og fast ansatte. Liknende «vi- og de-grupper» skapes der innleid personale befinner seg i en situasjon der de lett kan byttes ut, utenfor den glassveggen som en ordinær ansettelse innebærer.

Til tross for risikotrekkene, utfordringene og forskjellene som beskrives mellom ulike personellgrupper, tyder undersøkelsene på en økende aksept og normalisering av bemanningsbransjens nærvær i det svenske arbeidsmarkedet. I Sverige har bemanningsbransjen blitt et naturlig alternativ til andre typer ansettelser både for offentlige og private arbeidsgivere.

(Artikkelen sto på trykk i LO-Aktuelt nr.15/2013)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
27.09.2013
11:13
16.12.2013 23:59Mest lest

Brian Cliff Olguin

Ingvild (24): – Jeg er hyggelig fordi det er jobben min, ikke fordi jeg er interessert i deg

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Leif Martin Kirknes

Alexander fikk avskjed på dagen. Det nektet kollegene hans å akseptere

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

privat

Victoria (23) fikk beskjed om å ikke «jåle seg» da hun skulle på jobbintervju

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt  strekninger på Østlandet ut på anbud.

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt strekninger på Østlandet ut på anbud.

Morten Hansen

Flere togstrekninger skal ut på anbud før valget. Se lista

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

Line Mette Finnøy

Linn en av mange som har mistet jobben: – Jeg føler det er rett at jeg er blant dem som skal gå

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Anna Granqvist

Skal aldersgrensa for ansatte i staten økes? Nei, sier LO Stat

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Tormod Ytrehus

Sjekk ditt yrke: Hvor mye mer tjener menn enn kvinner?

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

stortinget.no

Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for endring, mener Venstre

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Jan-Erik Østlie

Hva skjer på kvinnedagen 8. mars? Her er oversikten og parolene

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Helge Rønning Birkelund

Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Jan Erik Østlie og Høyre

Ap har et forslag for å stoppe fagforeningsknusing: – Bare vås, svarer Høyre

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Martin Guttormsen Slørdal

Hareide vurderer å gjøre som danskene og innføre strengere regler for utenlandske turbusser

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

Øyvind Sætre

Lærling Elin ble permittert to ganger og kunne mistet fagbrevet. Så kom redningen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes holdt sin landsmøtetale på Gardermoen fredag.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes holdt sin landsmøtetale på Gardermoen fredag.

Helge Rønning Birkelund

– Det vil være døden for forandringen som trengs, og garantien for at milliardærene fortsatt får alt de peker på

RIGG: Det var på jobb for Saipem Ltd på flyteriggen «Scarabeo 8», der selskapet leverer tjenester om bord, at de to ROV-pilotene jobbet 12-timers dager i en periode på over 8 uker. De har nå fått en lønnskompensasjon på nesten én million kroner til sammen.

RIGG: Det var på jobb for Saipem Ltd på flyteriggen «Scarabeo 8», der selskapet leverer tjenester om bord, at de to ROV-pilotene jobbet 12-timers dager i en periode på over 8 uker. De har nå fått en lønnskompensasjon på nesten én million kroner til sammen.

Saipem

To oljearbeidere får èn million i erstatning etter å ha jobbet 12-timers vakter 8 uker i strekk

 Asbjørn Wahl har dissens i programkomiteen til Rødt.

Asbjørn Wahl har dissens i programkomiteen til Rødt.

Roy Ervin Solstad

Rødt-forslag vil gi arbeidsgiver mer makt over arbeiderne, advarer fagforeningsveteran

Plutselig var den evige sosialdemokraten Tor-Erik Røberg-Larsen (til høyre) medlem i Senterpartiet. Her avbildet sammen med Oslo Sp-leder Bjørg Sandkjær, Jan Bøhler, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum under pressekonferansen da det hele ble offentliggjort.

Plutselig var den evige sosialdemokraten Tor-Erik Røberg-Larsen (til høyre) medlem i Senterpartiet. Her avbildet sammen med Oslo Sp-leder Bjørg Sandkjær, Jan Bøhler, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum under pressekonferansen da det hele ble offentliggjort.

Berit Roald / NTB

Plutselig var den evige sosialdemokraten Tor-Erik (70) medlem i Sp. Hvordan kunne det skje?

Kommentar

Statsminister Erna Solberg måtte til slutt komme med en beklagelse til byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Statsminister Erna Solberg måtte til slutt komme med en beklagelse til byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Leif Martin Kirknes

«Høyre skjøt seg i foten»


Flere saker