JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den utbyttbare arbeidskraften

Innleie kan nok gi økt fleksibilitet for bedriften, men kan også innbære at bedriftens kunnskapsbase minker.27.09.2013
11:13
16.12.2013 23:59

Etter at personalutleie ble legalisert på begynnelsen av 1990-tallet, har arbeidskraftutleie etablert seg i det svenske arbeidsmarkedet. I dag arbeider om lag 1,5 prosent av alle ansatte i et vikarbyrå. I Sverige har bemanningsbransjen vokst fram innenfor rammene av den svenske modellen og den er regulert som resten av arbeidsmarkedet. Det innebærer at fast ansettelse er den vanligste ansettelsesformen. Bemanningssektoren omfattes av kollektive avtaler som gir utleid personale en garantilønn på 80-90 prosent av månedslønnen, dersom de mangler oppdrag.

Bemanningsselskapenes innmarsj i arbeidsmarkedet, og det mer eller mindre omfattende samarbeidet mellom selskapene og kundene, det vil si innleiende virksomheter, har vidtrekkende konsekvenser for de ansattes arbeidsvilkår. Innleie får betydning også for den interne organiseringen hos innleiebedriften. Samarbeidet mellom innleier og bemanningsselskap er ofte langvarig, og ulike funksjoner er blitt tydelig fordelt mellom partene. Relasjonen og samarbeidet med bemanningsselskapene har utviklet seg fra at de var tilfeldige samarbeidspartnere til at de nå likner permanente HR-partnere med større ansvar for selvstendig å løse innleiers bemanningsbehov.

I diskusjoner om utleie av personale har fleksibilitetsbegrepet blitt et slags mantra, uten at det blir spurt for hvem utleie innebærer økt fleksibilitet. For innleiebedriftene går man ut fra at antallet innleide kan variere i takt med endret ordreinngang. Dessuten kan personale som er fraværende bli erstattet. Mange virksomheter bruker innleie som et ledd i rekrutteringen av nyansatte og innleie brukes mer eller mindre som en slags prøveansettelse.

Men det finnes også tegn til negative følger for innleievirksomhetene. I vårt pågående forskningsprosjekt om personalutleie, finansiert av Vinnova, ser vi at det kan innebære risiko for bedriftenes kunnskapsbase. De virksomhetene vi har studert har valgt bort å satse på eget fulltallig personale. Isteden ansetter man færre og leier inn ekstra personale ved behov. I dag betyr det ofte at man konstant har innleid personale. Selv om dette skjer i den numeriske fleksibilitetens navn, kan den organisatoriske inndelingen i ordinært ansatte og innleid personale innebære at kunnskaps- og kompetanseoverføringen mellom disse gruppene står i fare. En innleid prosjektleder setter ord på dette problemet slik: «Så fort noe skal gjøres, tar de inn en konsulent. Når jobben er gjort, sier de tusen takk og så må konsulenten slutte». Dette innebærer at det forekommer systematisk underbruk av innleides unike kunnskaper og erfaringer.

At innleide og ordinært ansattes arbeidsforhold er forskjellige, er godt dokumentert. Det er beskrevet i en rekke andre undersøkelser av bemanningsbransjen. Når de to gruppene jobber sammen, har innleide ofte dårligere vilkår og lavere grad av selvstendighet enn de fast ansatte. Det betyr at personalinnleie skaper nye organisatoriske grenser og nye former for forskjeller mellom personalgruppene. Forskjellene og den manglende integreringen innad i virksomhetene trenger ikke nødvendigvis å oppfattes som noe negativt. Isteden kan en mer distansert posisjon som innleid oppleves som en mulighet til selv å velge hvor engasjert vedkommende gjør jobben sin.

For innleid personale betyr arbeidet både utfordringer og muligheter for den enkelte, men også usikkerhet, motstridende krav og ambivalens. Arbeidet preges ofte av hyppige skifter av arbeidssted. Det kan lede til at de innleide ikke opplever noe sosialt samhold eller et felles mål i arbeidet, og at de alltid har rollen som nykommere eller fremmede. Det finnes likevel forskjeller mellom ulike yrkesgrupper. Visse innleide har, gjennom sin kompetanse og erfaring, en sterk stilling i arbeidsmarkedet og har dermed mulighet til å påvirke oppdrag eller arbeidsgivere. Andre innleide kan være i en mer utsatt posisjon i den stadige runddansen mellom ulike oppdragsgivere.

I en tidligere gjennomført undersøkelse av arbeidsforholdene i et call-senter og i en industribedrift med omfattende innleie av personale, viser resultatene ulike bemannings- og rekrutteringsstrategier. Begge virksomhetene leier samtidig inn personell fra tre bemanningsselskaper som konkurrerer med hverandre. Begge leier inn folk i stort omfang og har delt de fast ansatte og de innleide inn i en hierarkisk orden med forskjeller i arbeidsvilkår. I call-sentret er personellet delt inn i grupper der de innleide har betydelig lavere lønn og dårligere arbeidstider enn de ordinært ansatte. De innleide konkurrerer med hverandre om å bli fast ansatt ved den årlige ansettelsesrunden. Ulikhetene mellom gruppene understrekes av en i den ordinære staben som forteller at innleide «føler de kan byttes ut, og er mer forsiktige med hvor raskt og godt de håndterer oppgavene… de må vise gode tall for å bli fast ansatt». I industribedriften blir ingen fast ansatt på produksjonssiden, isteden leies folk inn i stort omfang. Personalet deles inn i tre grupper; fast ansatte, kvalifiserte innleide, som ofte har vært ansatt i bedriften før, og midlertidig innleide som varierer i antall etter behov.

I begge virksomhetene innebærer disse strategiene at en strukturell ulikhet er innført i organiseringen av aktiviteten, at innleid personell og fast ansatte blir ulikt vurdert.

Det er viktig å nevne at resultatene fra de presenterte undersøkelsene ikke pretenderer å gjelde for alle innleide eller for bemanningsbransjen som helhet. Arbeidsvilkårene kan selvfølgelig variere mellom selskap, bransjer og yrkeskategorier. Det finnes likevel noen generelle trekk som viser store utfordringer for innleid personale og for lederne i bemanningsselskapene og hos innleierne. Den omfattende innleien som beskrives i eksemplene ovenfor synliggjør hvordan verdiforskjeller konstrueres mellom innleide og fast ansatte. Liknende «vi- og de-grupper» skapes der innleid personale befinner seg i en situasjon der de lett kan byttes ut, utenfor den glassveggen som en ordinær ansettelse innebærer.

Til tross for risikotrekkene, utfordringene og forskjellene som beskrives mellom ulike personellgrupper, tyder undersøkelsene på en økende aksept og normalisering av bemanningsbransjens nærvær i det svenske arbeidsmarkedet. I Sverige har bemanningsbransjen blitt et naturlig alternativ til andre typer ansettelser både for offentlige og private arbeidsgivere.

(Artikkelen sto på trykk i LO-Aktuelt nr.15/2013)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
27.09.2013
11:13
16.12.2013 23:59Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Martin Guttormsen Slørdal

Tillitsvalgt Tyra: – Lærlinger ble brukt til å sette opp nye møbler, kaste søppel og flytte ting på kontoret

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

Tormod Ytrehus

AAP-forlengelse løper ut: – Mange vil havne på sosialhjelp eller ingenting, sier Nav-forsker

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

skjermdump, NRK TV - Sånn er Norge

Rørt Harald Eia i beste sendetid: Ber folk fagorganisere seg

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Amanda Iversen Orlich

Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Marie von Krogh

Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

Leif Martin Kirknes

Sandra (23) kan bli en av Norges mektigste kvinner

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

Ole Palmstrøm

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Leif Martin Kirknes

Regjeringen strammer inn: Utenlandske arbeidere fra røde land får ikke lenger unntak

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Lastebilsjåfører får ny lønn: – Var nok maksimalt av det vi kunne klare å få til

Høyres nestleder Tina Bru gikk hardt ut mot Arbeiderpartiets kritikk av regjeringen i VG. Hun mente det var løgn at regjeringen har gjort det dyrere å være syk. Faktasjekken til faktisk.no viser at det er Tina Bru som tar feil.  Her er Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Tina Bru på Høyres landsmøte 2020.

Høyres nestleder Tina Bru gikk hardt ut mot Arbeiderpartiets kritikk av regjeringen i VG. Hun mente det var løgn at regjeringen har gjort det dyrere å være syk. Faktasjekken til faktisk.no viser at det er Tina Bru som tar feil. Her er Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Tina Bru på Høyres landsmøte 2020.

Vidar Ruud/NTB

Faktisk.no: Regjeringen gjør det dyrere å være syk

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

Colourbox.com

Karensperioden fra AAP skaper fortvilelse. Frp sikrer regjeringen flertallet for å beholde den

KLAR TIL Å LEVERE: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er klar på at dersom Statens vegvesen får de samme rammene som Nye Veier vil etaten kunne gi enda mer veg tilbake.

KLAR TIL Å LEVERE: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er klar på at dersom Statens vegvesen får de samme rammene som Nye Veier vil etaten kunne gi enda mer veg tilbake.

Nye Veier AS

Vegvesenet-direktør: – Får vi samme vilkårene som Nye Veier kan vi gi enda mer veg tilbake

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

Jan-Erik Østlie

Fra nyttår får permitterte og arbeidsledige flere tusen kroner mindre å leve av i måneden: – En hån


Flere saker