JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Postkom med Bellona for miljøet

Postkom har tatt sine første, små skritt i retning av en miljø- og klimapolitikk. De kan ende i et krav om at Posten skal kjøre fossilfritt om noen år.06.10.2009
10:10
16.12.2013 11:23

may.berg@lomedia.no

Postkom har, som det ble sagt på konferansen, startet på en reise som ikke har en ende.

Reisefølge er miljøorganisasjonen Bellona, som har lange tradisjoner i å samarbeide med næringsliv og fagforeninger, og som nå skal gi Postkom en startdytt.

Bellona var godt representert på konferansen med nestleder Marius Holm og styreleder Olaf Brastad.

Postkom utpekte klima og miljø som et prioritert område i prinsipprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet i fjor. I handlingsprogrammet for 2009 står det at Postkom skal "påvirke bedriftene vi organiserer i til å igangsette konkrete miljøtiltak."

Forbundet har blinket ut tre satsingsområder: Transport, energitiltak og avfallshåndtering. Det er de samme satsingsområdene som Posten har utpekt, men Posten har ett i tillegg – innkjøp.

– Tillitsvalgte blir mer og mer bevisst på at også fagbevegelsen må ta ansvar for klima- og miljøspørsmål. LOs klimastrategiske plan er et viktig bidrag i så måte. Vi må få klima og miljø inn i hovedavtaler og overenskomster, og vi må øke kunnskapen om dette temaet blant våre tillitsvalgte, sier forbundssekretær i Postkom, Bjørg Vatnedalen, Postkoms grønne general.

Redusere CO2-utslipp.

Postkom har utpekt arbeidet med å redusere CO2-utslippene som en hovedoppgave. På konferansen startet man diskusjonen om hvordan forbundet kan bidra til at Posten-konsernet blir mer bærekraftig.

Posten har satt seg som mål å redusere CO2-utslippene med 10 prosent innen 2011. Innen 2015 skal CO2-utslippene tilknyttet postleveranse i større byer reduseres, uten at Posten her har satt seg et konkret mål.

Sverige går foran. Posten-konsernet kan med fordel lære av datterselskapet Bring Express i Sverige. I Oslo går 13 lastebiler på 100 prosent biodrivstoff. Bring Sverige har 22 biogassdrevne lastebiler, og 20 nye er bestilt.

Cathrine Løfquist, miljøansvarlig på Bring Express i Sverige, kunne fortelle at miljø står høyt på agendaen i svenske bedrifter. Årsaken er at kundene stille strenge miljøkrav. Og Bring er den bedriften som har den største biogassbilparken.

Løfquist kunne fortelle at 138.000 svenske biler kjører på drivstoffet E85, som består av 85 prosent etanol og 15 prosent bensin.

– I Sverige tror vi at Norge er miljøeksperter, dere som har Gro Harlem Brundtland og har oppfunnet begrepet bærekraftig utvikling. Men jeg har oppdaget at det ikke stemmer, sa Løfquist, som for øvrig tok imot Posten Norges arbeidsmiljøpris i fjor på vegne av Bring Express.

Fagsjef for miljø i Posten, Odd Olaf Schei orienterte om Posten-konsernets miljøstrategi. Schei fortalte at de store kundene har begynte å stille krav til sine leverandører også i Norge.

Utfordringene i transportsektoren dreier seg ifølge Schei, blant annet om kjøretøyteknologi, pris og tilgjengelighet på drivstoff.

Vokser mest. Ifølge Marius Holm fra Bellona er transport ikke bare en av de største utslippssektorene, men også den som vokser mest.

– Utslippene følger velstandsutviklingen som en skygge. Veitransporten står for 10 prosent av de globale klimagassutslippene, sa Bellonas nestleder.

Holm viste til Bellonas egen klimamelding fra mai i år. Her lanseres utfordringen om at verden må kutte utslippene med 85 prosent innen 40 år. Forbruket derimot, peker i retning av en fordobling i samme tidsperiode. Bellona mener at Norges klimamål må være at vi skal være et nullutslippssamfunn i 2040. Da må i så fall Norge trappe opp innsatsen betraktelig.

Bellona mener at 10 prosent av bilparken bør være elbiler i 2020. Bøygen er å få bilprodusentene til å satse på utvikling. Ifølge miljøorganisasjonen, kunne post- og logistikkbransjen gi et viktig klimabidrag ved å gå sammen om å bestille en flåte av småvarebiler. Det ville gi produsentene økonomisk ryggrad til å ta et løft.

Anne Beth Skrede i LOs miljøpolitiske avdeling orienterte om LOs klimastrategiske plan. En av utfordringene til LO, ifølge Skrede, blir å få klimaspørsmålet inn i avtaler og overenskomster.

– Vi kan arbeidsliv og vet mye om hvordan løse ting lokalt. Kanskje det er her vi skal ha vår hovedoppgave, sa Skrede.

Fossilfritt i 2015?

Styrelederen i Bellona mener fagbevegelsen er en politisk kraft som det er viktig å mobilisere i miljøkampen, og han har stor tro på Postkoms innflytelse på bedriften. Brastad påpeker at eksemplet fra Sverige viser at Posten har et forbedringspotensial.

– Posten har gjennom årene vist at bedriften har stor omstillingsevne. Nå må denne evnen brukes til en innsats for miljø og klima, ved å sørge for at brev- og pakkeombæring skjer på en bærekraftig måte. En stor aktør som sier at nå vil vi endre oss, kan bidra til å endre verden, sier Brastad til Posthornet.

Brastad kastet et konkret forslag inn i debatten:

– Hva med å ta et standpunkt om at det skal være slutt på fossilt brennstoff i Posten og Bring innen 2015? Eller at 80 prosent av brennstoffet skal være fornybart?

Ideen fant øyeblikkelig grobunn blant konferansedeltakerne og vil bli tatt med i det videre arbeidet.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.10.2009
10:10
16.12.2013 11:23Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

Paul S. Amundsen

Overlegen mener Rune er for syk til å jobbe. Navs lege er uenig

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL.  Den andre er  anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL. Den andre er anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

Eirik Dahl Viggen

Fengselet er erklært røykfritt, men fengelsbetjent Halvor (62) må puste inn røykluft hver dag

Lønnsoppgjøret

Rikamekleren er klar for ny runde med bussmekling, men er partene klare?

Rikamekleren er klar for ny runde med bussmekling, men er partene klare?

Roy Ervin Solstad

Busstreiken: Riksmekleren frykter korona-smitte. Nå kaller han inn sjåførene og arbeidsgiverne til møte

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

Alexander Kristiansen er en av mange vikarer i varehandelen som nyter godt av at den såkalte 12-timersregelen ble fjernet i lønnsoppgjøret.

Alexander Kristiansen er en av mange vikarer i varehandelen som nyter godt av at den såkalte 12-timersregelen ble fjernet i lønnsoppgjøret.

Aslak Bodahl

Alexander (22) fikk ikke ekstra betalt for å jobbe natt. Nå jubler han for en viktig seier

STREIKEN I 1998:  Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

STREIKEN I 1998: Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

NTB/Bjørn Halfdansen

Da bussjåførene gikk til streik for 22 år siden, overrasket de arbeidsgiverne og vant

Debatt

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Birgitte Haneide/Ruter

NHO-toppen trikser med lønnstallene for bussjåfører, mener bussveteran


Flere saker