JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ap-nei til sexkjøp

Arbeiderpartiet vil kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester. Mindretallets innstilling ble vedtatt med 184 stemmer. "Mennesker er ikke til salgs", heter uttalelsen:22.04.2007
17:30
16.12.2013 00:50

- Menneskehandel er vår tids slaveri. Vi vil ikke akseptere en stadig mer omfattende internasjonal handel med mennesker. Dette er alvorlig organisert kriminalitet som innebærer grove krenkelser av ofrenes menneskerettigheter. Mennesker er ikke en handelsvare og kvinner er ikke til salgs. Vi vil bekjempe alle former for menneskehandel nasjonalt og internasjonalt gjennom tiltak som forebygger og begrenser rekruttering og etterspørsel, ofre skal tilbys bistand og beskyttelse, barn som er ofre for skal sikres tilrettelagt oppfølging, og kyniske menneskehandlere skal avsløres og straffeforfølges.

I kampen mot menneskehandel finnes det ingen enkle løsninger. Virkemidlene må derfor være mange og spenne vidt. Kjennetegnet for den norske innsatsen skal være et politi som prioriterer forebygging og etterforskning av denne type saker, et støtteapparat som tar ofrene for menneskehandel på alvor, og et internasjonalt engasjement som bidrar til å styrke det internasjonale rammeverket, hindre rekruttering og som gir ofrene for menneskehandel muligheter for et verdig liv, uten tvang og utnytting. Kampen mot handel med kvinner må være langsiktig, ikke minst når det gjelder å redusere de bakenforliggende årsakene som fattigdom, konflikter, skjev sosial fordeling og etterspørsel.

Pro Sentret har anslått at det er ca 2.500 prostituerte i Norge. Det er grunn til å anta at mange av disse er ofre for menneskehandel. I Norge foregår prostitusjon på gata og innendørs, med både utenlandske og norske prostituerte. Menneskehandel er forbudt ved norsk lov. Det er også kjøp av seksuelle tjenester av noen under 18 år, og hallikvirksomhet. Dette er ikke nok i seg selv. Politi- og påtalemyndighetenes innsats må økes. Det er i dag alt for få saker som kommer opp for rettssystemet i Norge.

Prostitusjon er et sosialt problem og må bekjempes med et bredt spekter av tiltak. De som har havnet i prostitusjon har krav på vår solidaritet og hjelp til å skape seg et annet liv.

Skal vi klare å beskytte prostituerte mot overgrep, halliker, bakmenn og tvang er vi helt avhengig av at det skapes tillit til politi og hjelpeapparat hos de prostituerte. NAV-systemet må settes i stand til å tilby de prostituerte arbeidstrening, utdanning og arbeid. I Tyskland gjøres det nå forsøk med omskolering fra prostitusjon til yrkesutdanning. Dette forsøket bør vurderes også i Norge.

Så lenge kjøp av seksuelle tjenester er tillatt, vil Norge være et ettertraktet mål for menneskehandel og trafficking av utenlandske prostituerte. Arbeiderpartiet mener at et lovforbud mot kjøp av seksuelle tjenester er et riktig virkemiddel for å endre holdninger, redusere etterspørselen og dermed markedet for prostitusjon, og forsterke arbeidet mot menneskehandel. Kampen mot prostitusjon vinnes imidlertid ikke av enkelttiltak alene. Derfor legger vi opp til en bred innsats med mange virkemidler for å redusere menneskehandel, hjelpe ofre for trafficking og hjelpe prostituerte ut av en vanskelig situasjon.

Tiltak - nasjonalt

– styrke ressursene til hjelpeapparat og politi både økonomisk og kunnskapsmessig

– intensivere politi- og påtalemyndighet sin innsats på etterforske og domfelle menneskehandelsaker og at det sikres ressurser og kompetanse til dette

– vurdere organisasjonsmessige forhold i politiet som kan sikre en bedre oppfølging av menneskehandelssakene, samt vurdere opprettelse grupper som STOP-enheten i storbyene

– utvide refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel i tråd med menneskehandelsplanen, og forenkle muligheten for opphold og asyl

– at det utarbeides målrettede og skreddersydde opplærings-, utdannings- og kvalifiseringstilbud overfor de enkelte prostituerte

– at helsetjenesten overfor prostituerte utvikles og styrkes både knyttet til lavterskeltilbud og tiltak rettet mot innemarkedet

– intensiverer den oppsøkende virksomheten i prostitusjonsmiljøene for å sikre avdekking av straffbare forhold og bedre kartlegging av miljøene

– rus og rehabiliteringstiltak på gateplan som sørger for en helhetlig tiltakskjede for å redusere prostitusjon som følge av rus

– videreutvikle innsatsen for å stimulere til selvhjelp og egenorganisering

– at det utvikles trygge bosteder med tilpasset oppfølging for ofre for menneskehandel

– utarbeide informasjonstiltak som retter seg mot de som kjøper seksuelle tjenester

– videreutvikle og styrke etiske regler mot kjøp av sex overfor ansatte i kommunene, staten og statlige bedrifter, samt arbeide for at private bedrifter gjør det samme

– sikre økt kompetanse i politiet, påtalemyndigheten og domstolene, og styrke forskningen på menneskehandel og internasjonal organisert kriminalitet

– vurdere mulighetene for bruk av anonym vitneførsel i menneskehandelssaker, og spesielle avhørsformer for å unngå belastende og gjentatte avhør

– utvide bistandsordningen og retten til fri rettshjelp for ofre for menneskehandel og etablere tiltak slik at bistandsadvokaten får en utvidet rolle i forhold til å følge opp ofre i forbindelse med etterforskning og straffesak

– kartlegge lokale og regionale etaters erfaringer med bistand til mindreårige ofre for menneskehandel, samt utarbeide verktøy for identifisering av barn.

– styrke det tverretatlige samarbeidet for avsløring av menneskehandel for tvangsarbeid

– videreføre arbeidet med å utvikle verktøy for identifisering av ofre

– styrke samarbeidet mellom myndigheter og organisasjoner

– videreføre koordineringsenheten for bistand og beskyttelse

– styrke kunnskapen og forståelsen om menneskehandel

– kartlegge hjelpeapparatets erfaringer med oppfølging av mindreårige ofre

– gi regionale opplæringstilbud om mindreårige ofre, utarbeide verktøy for identifisering av barn som er ofre for menneskehandel

Tiltak - internasjonalt:

– styrke det bilaterale og multilaterale politisamarbeidet

– styrke og videreføre arbeidet for å redusere rekruttering i opprinnelsesland

– sikre trygg retur og reetablering i hjemlandet

– norsk personell i internasjonale operasjoner skal bidra til å bekjempe menneskehandel og arbeide for at FN innfører "codes of conduct" for FN-soldater for å slå ned på handel med kvinner og barn

– støtte ILOs arbeid mot menneskehandel og gjøre dette til tema i internasjonale fora

– klarlegge de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond - Utland for å sikre at handel med kvinner og barn bekjempes

– bistå transitt og opprinnelsesland med å gjennomføre det internasjonale rammeverket gjennom politisk oppmerksomhet, prosjektvirksomhet og kompetanseoverføring

– styrke Norges innsats internasjonalt mot handel med barn

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
22.04.2007
17:30
16.12.2013 00:50Mest lest

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

Eirik Dahl Viggen

Erik sa opp jobben og ble fosterfar på heltid. Så sa barnevernet opp kontrakten

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Adecco søker etter tømrere til 50 timers uke: Ulovlig og oppsiktsvekkende, sier LO-jurist

Tidligere jobbet Lars Eide med unge som hadde falt utenfor i kommunen. Da stod brukeren mer i sentrum, forklarer han.

Tidligere jobbet Lars Eide med unge som hadde falt utenfor i kommunen. Da stod brukeren mer i sentrum, forklarer han.

Lars behandler dagpengesøknader i Nav: – Vi er fabrikkarbeidere

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Yngvil Mortensen

Pelle (18) fikk ikke lærlingplass. Så kom det en gladmelding fra Nav

Heidi Nordby Lunde fra Høyre mener fagbevegelsen og venstresdia er tjent med å ikke være så ensidig opptatt av det negative i arbeidslivet.

Heidi Nordby Lunde fra Høyre mener fagbevegelsen og venstresdia er tjent med å ikke være så ensidig opptatt av det negative i arbeidslivet.

Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Høyre-politikeren kommer med en advarsel til venstresida på 1. mai

Norske May Søtorp Johansen og svenske Susanne Simonsson er kommunalt ansatte renholdere på hver sin side av grensa. Johansen har høyere lønn, men betyr det at hun lever bedre enn Simonsson?

Norske May Søtorp Johansen og svenske Susanne Simonsson er kommunalt ansatte renholdere på hver sin side av grensa. Johansen har høyere lønn, men betyr det at hun lever bedre enn Simonsson?

Kathrine Geard

Vi har sammenlignet lønningene til seks yrkesgrupper i Norge og Sverige. Se hvem som kom best ut

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

Arbark

AFP-pensjonen er gull verdt for fagorganiserte. Her er historien bak

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

Roy Ervin Solstad

Her kjører lastebilsjåfør Håvard (70) hver eneste uke. Nå slår han alarm om egen bransje

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Mange flere kan få tidligpensjon, men hvem skal betale? Her er forslaget til endringene i AFP

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Benjamin Ward/OsloMet / Privat

To forskere advarer mot en voksende trend i arbeidslivet

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

Brian Cliff Olguin

Obos-tillitsvalgt frykter for arbeidsplassene til 2.600 kolleger

Leif Martin Kirknes

Ropstad sier nei til Høyres nye skattekutt

Institusjonen som kvinnen jobbet på ligger i tilknytning til Skjervum helse- og omsorgssenter.

Institusjonen som kvinnen jobbet på ligger i tilknytning til Skjervum helse- og omsorgssenter.

Helge Rønning Birkelund

Hjelpepleier avskjediget for brudd på smittevernreglene – mener det ikke finnes bevis for pandemien

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Leif Martin Kirknes

Siv Jensen i avskjedsintervju: Dette angrer hun på

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Martin Guttormsen Slørdal

Netthets mot AUF-ere: Jannike får høre at hun skulle vært drept på Utøya

Leder i Rødt tar utgangspunkt i gruvearbeiderslitet på Røros i sin tale 1. mai.

Leder i Rødt tar utgangspunkt i gruvearbeiderslitet på Røros i sin tale 1. mai.

Jan-Erik Østlie

«Vi er ikke alle i samme båt. Noen er i en yacht», sier Rødt-lederen i sin 1. mai-tale

Min mor: Året må ha vært 1980 da noen tok bilde av Ligia Cruz under en pause på hotellet hvor hun jobbet som stuepike i London. Bildet til høyre tok hun selv i en av metropolens mange passbildeautomater.

Min mor: Året må ha vært 1980 da noen tok bilde av Ligia Cruz under en pause på hotellet hvor hun jobbet som stuepike i London. Bildet til høyre tok hun selv i en av metropolens mange passbildeautomater.

Privat

«Det er 1. mai, og jeg tenker på mamma, en vaskedame»

Sosionom Fredrik Mjeldheim reagerer på at søknader om gjeldsordning blir liggende i kø i altfor lang tid.

Sosionom Fredrik Mjeldheim reagerer på at søknader om gjeldsordning blir liggende i kø i altfor lang tid.

Helge Skodvin

Sosionom Fredrik ser folk som har hatt gjeld i årevis. Nå krever han strakstiltak

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Hanna Skotheim

Nav-skandalen: Nordmenn i utlandet kan ha blitt nektet trygd helt tilbake til 1994

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Stortinget

Rødt og MDG kan få LO-støtte


Flere saker