JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
I BOKYLLA: Arvid Ellingsen med et assortert utvalg av norske lærebøker i historie og samfunnsfag, som han har saumfart for å se hva elever lærer om arbeidslivet.

I BOKYLLA: Arvid Ellingsen med et assortert utvalg av norske lærebøker i historie og samfunnsfag, som han har saumfart for å se hva elever lærer om arbeidslivet.

Tri Nguyen Dinh

Etterlyser mer i pensum om arbeidsliv

Spesialrådgiver Arvid Ellingsen i LOs samfunnspolitiske avdeling trålte lærebøker for å finne ut hva norske elever lærer om arbeidslivet. Det står for dårlig til, mener han. Det vil LO gjøre noe med.
2018041319400020181105151031

På kontoret sitt i niende etasje i Folkets Hus i Oslo, hvor samfunnspolitisk avdeling i LO holder til, har spesialrådgiver Arvid Elllingsen et assortert utvalg av obligatoriske, norske lærebøker i samfunnsfag og historie for grunnskolen, videregående skole og enkelte bachelorfag ved universiteter og høyskoler i bokhylla si.

Trålte lærebøker

– Da jeg begynte å jobbe i LO for fire år siden, ble jeg veldig overrasket over å høre at arbeiderbevegelsens historie og gjennomslag ikke var så framtredende i skolebøkene, forteller han.

Arvid Ellingsen jobber spesielt med opplæring og utdanningspolitikk i LO. Han er gjenvalgt til leder i Nasjonalt fagskoleråd for perioden 2018, og skal representere LO i rådet sammen med LO-sekretær Trude Tinnlund ut 2019. Statsviteren, som kom fra en tidligere jobb i Forskerforbundet, satte i gang sin egen research for å finne ut hva norske elever egentlig lærer på skolen om temaer som angår LO – som arbeiderbevegelsens historie, hvordan arbeidslivet er organisert, den norske modellen og trepartssamarbeidet.

– Jeg begynte for to år siden og har lest igjennom minst 20–25 bøker. Mange av bøkene har ulike årganger, og da begynner det å bli interessant. Hvordan har de siste utgavene blitt i forhold til de tidligere? Jeg har bladd også i gamle bøker bare for å sjekke, og i dem er disse temaene mer omfattende beskrevet.

Da en arbeidskonflikt fødte et LO-forbund

– Aktørene radert ut av pensum

– Hva var grunnen til at du gikk i gang med det?

– Fra da jeg jobbet i Forskerforbundet vet jeg hvor omstridt valg av pensumbøker og artikler til pensum er. Det er en sentral dimensjon i høyere utdanning å diskutere hva pensumvalget er. Jeg tenkte at det må jeg sjekke. Noe jeg fant er bra, alt er ikke dårlig, sier han.

– Hva er konklusjonen?

– Aktørene har forsvunnet i beskrivelsene av utviklingen av Norge fra å være et av Europas fattigste land til et av verdens rikeste. Det høres ofte ut som om det bare har skjedd av seg selv. Noen nevner kanskje at vi fant olje. Men det er partene i arbeidslivet og hovedavtalen som har vært hovedaktøren sammen med myndighetene og som har drevet fram reformer i arbeidslivet, som har skapt velferdsstaten, skolen, vårt utdanningssystem og som har gjort at vi har skapt et godt samfunn å leve i i dag. Først og fremst det. Når man leser historiebøkene får man ofte inntrykk av at det plutselig kom en niårig skole, at fellesskolen plutselig kom, lik rett til utdanning, Lånekassen og mange av våre velferdsordninger. Kampene bak og de som kjempet dem fram, er radert ut.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

Tri Nguyen Dinh

– Bør skrive historien selv

– Hva skal LO gjøre med det du har kommet fram til?

– LO må komme i dialog med dem som skriver lærebøkene, skolen og lærestedene i høyere utdanning og spørre om LO kan gjøre som i Sverige og lage et digitalt vedlegg, som svenskene kaller kaller det, hvor vi beskriver historien sjøl. Vi kan gi den ut gratis som pdf, som de kan printe ut på skolene hvis de vil. I Sverige lagde LO en brosjyre på 100 sider med fine bilder som de har gitt ut gratis.

Også på andre måte jobber LO nå for å påvirke hva elever og studenter skal lære om arbeidsliv. Da I skolen er på besøk, er Arvid Ellingsen i ferd med å skrive innspill til LOs høringssvar om forslag til kjerneelement i fag, i forbindelse med fagfornyelsen Stortinget har vedtatt.

Folkets Husene har sjel. Med kraft i veggene og luft i gangene. Med treverk, mønstrete tapet og drøssevis av minner.

LOs rolle i fagfornyelsen

– LOs første utspill under Arendalsuka i fjor gikk på akkurat dette. Vi har også fått Akademikerne, Unio og YS med på å femme krav til regjeringen om mer kunnskap om arbeidsliv inn i skole og utdanning. Kravet ble overlevert i fjor høst, forteller Arvid Ellingsen.

Arbeidet med kjerneelementene til de nye læreplanene, som skal tas i bruk i norske skoler fra 2020, skal være ferdig i juni. Neste skritt på veien er at det skal settes ned læreplangrupper, som starter arbeidet sitt høsten 2018.

Sammen med NHO, Spekter, Virke, YS, Tekna, Nito og Finans Norge, fremmer LO nå i et brev krav til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner om at representanter fra arbeidslivet skal være med i læreplangruppene, og at regjeringen må sørge for å styrke kunnskapen om den norske modellen i læreplanene i tillegg til den praktiske arbeidslivskompetansen for elever, lærlinger og studenter.

«Som arbeidslivsorganisasjoner reagerer vi på at arbeidslivskompetanse/-erfaring ikke er vektlagt i kriteriene for deltakelse i læreplangruppene. Vi mener læreplangruppene denne gangen må omfatte personer som spesielt ivaretar denne dimensjonen i arbeidet», står det i et felles brev til kunnskaps- og integreringsministeren.

Følg I skolen på Facebook

I brevet vises det til at det ikke har vært representanter fra arbeidslivet i kjerneelementgruppene.

«Dette har blant annet ført til at arbeidsliv og arbeidsmarked er for lite vektlagt, og er foreslått utelatt som kjerneelementer i samfunnsfag. Det mener vi er svært problematisk og uheldig», står det videre i brevet.

– At ungdom ikke lærer om arbeiderbevegelsens bidrag til at vi har skapt det samfunnet vi har, vil føre til en kunnskapsløshet som ikke er bra, sier Arvid Ellingsen.

Få nyhetsbrev fra I skolen

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

{"401824":{"type":"m","url":"/image-3.401824.eab7096642","cap":"PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"140","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"fb":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

{"401824":{"type":"m","url":"/image-3.401824.eab7096642","cap":"PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"140","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"fb":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}