JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Odd Hagen (til venstre) og Karsten Mentel (til høyre) har begge vært permitterte mens det har blitt utført arbeid på verftet - av innleide.

Odd Hagen (til venstre) og Karsten Mentel (til høyre) har begge vært permitterte mens det har blitt utført arbeid på verftet - av innleide.

Håvard Sæbø

Odd og Karsten ble for dyre for verftet, som heller ville bruke innleid arbeidskraft

På Fjellstrand verft har fast ansatte måttet vike for innleid arbeidskraft fra utlandet. I årets lønnsoppgjør skal redningen komme. Nøkkelen er forkortelsen RKL – reise, kost og losji.
2018030910570020230821171436

eline@lomedia.no

– Fjellstrand verft var en gang en bra bedrift. Vi som jobbet her var stolte. Nå skjemst jeg. Det er helt tragisk at det er blitt slik. Ja, det er skammelig.

Hjertesukket kommer fra Aud Stråbø, pensjonert klubbleder ved verftet i Omastrand ved Hardangerfjorden. I 90 år har skip og offshoreinnstallasjoner blitt til her, på det meste har mange hundre fagfolk vært i sving på hjørnesteinsbedriften.

I dag jobber det 13 fast ansatte operatører – alle medlemmer i Fellesforbundet – på verftet og rundt 20 innleide fra det polske bemanningsselskapet NV Service AS. De lager overbygget til en aluminiumsferge, som om noen måneder skal festes til skroget.

Inne i produksjonshallene jobber Fjellstrand-ansatte med røde dresser, NV Service-ansatte med mørkeblå.

• Tilllitsvalgt: – Det er en farlig taushet blant tillitsvalgte på verftene om innleie

Ikke noe fellesskap

For selv om de jobber side om side, er det minimalt med kontakt. Det er lite språkfellesskap, de spiser ikke lunsj sammen, de innleide skygger banen dersom noen fra Fellesforbundet prøver å få dem i tale.

I stedet for et kollektiv som sammen står på for å få ferdig ferga, står to grupper arbeidere plantet i hver sin virkelighet.

De fast ansatte fagarbeiderne, de veldig få som er igjen, er tilbake i jobb etter tøffe kamper.

Først opplevde de fast ansatte at bedriften prøvde å si dem opp, og heller la innleide utføre arbeidet. Da dette ikke gikk, skulle de permitteres. Fellesforbundet har kjempet dem tilbake i jobb, disse lokale fagfolkene som gjennom tiår har sørget for å gi norsk verftsindustri ry som bunnsolid og til å stole på.

Ledelsen på Fjellstrand sier at nedbemanningen og permitteringene skyldtes markedssituasjonen med synkende aktivitet og at bruk av underleverandører kun skjedde når de egne ansatte ikke hadde de riktige kvalifikasjonene og sertifikatene.

DEN NYE VIRKELIGHETEN: Slik er hverdagen på norske verft. Stadige utskiftninger av personell og bruk av innleie.

DEN NYE VIRKELIGHETEN: Slik er hverdagen på norske verft. Stadige utskiftninger av personell og bruk av innleie.

Håvard Sæbø

Sterke tradisjoner

Klubbkontoret på verftet har en sterk eim av tradisjon. Fortsatt står det Jern og Metall på inngangsdøra, selv om det er 30 år siden Fellesforbundet ble opprettet.

Klubbleder Odd Hagen har vært ansatt siden 1974. Nestleder Karsten Mentel har ti år på verftet. Begge gikk permittert da bedriften ville skifte dem ut med innleide. Som hardinger flest bruker de ikke de store ordene for å vise sin oppgitthet.

– Det var litt rart å være permittert, og bare sitte hjemme – mens det var tilreisende i arbeid her på verftet.

Slik fikk de føle på kroppen hvordan det er å være for dyr. Det var velferdssamfunnet som tok regninga for verftets nye modell, da arbeidsinntekt ble erstattet med dagpenger fra Nav.

– Det er klart at det er jo en fordel for bemanningsbyrået at den dagen oppdraget er over og hallene her står tomme i påvente av mer arbeid, da er det bare å peke på porten, sier Hagen.

STERK TRADISJON: Fjellstrand verft er 90 år, og klubben har lanmge tradisjoner. Nå er det få mann igjen i klubbleder Odd Hagens rekker. De er nå 13 medlemmer i Fellesforbunet.

STERK TRADISJON: Fjellstrand verft er 90 år, og klubben har lanmge tradisjoner. Nå er det få mann igjen i klubbleder Odd Hagens rekker. De er nå 13 medlemmer i Fellesforbunet.

Håvard Sæbø

Den andre virkeligheten

I den andre virkeligheten står de innleide. Eller vent, de er ikke leid inn – noe som hadde utløst krav om at de skulle likebehandles med fast ansatte. Det hadde blitt dyrere. De er tatt inn på entreprise og lønnes stort sett som hjelpearbeider eller spesialarbeider – selv om de er dyktige fagfolk. For en hjelpearbeider, en som ikke kan dokumentere norsk fagbrev, er lønna 60 kroner under snittet i bransjen. Gutta med mørkeblå arbeidsklær kommer i hovedsak fra Polen. De har pendlerturnus, for å kunne reise hjem til familiene. Ti timer daglig legger de ned i hallene, pluss kort dag lørdager.

Men, der stopper også pendlerordningene. Reise, kost og losji holder de selv, stort sett gjennom trekk i lønn, ifølge papirene Fellesforbundet har innsyn i. For de er nemlig ansatt hos NV Service Fjellstrand, og dermed definert som lokalt personell – såkalt «inntatt på stedet» for å bruke tariffspråket. Dermed får de heller ikke det tariffestede bortetillegget på 20 prosent av lønna som folk som må sove borte fra hjemmet på grunn av jobben har krav på.

FÅR IKKE RKL: Tydelig beskjed fra NV Service: Deres arbeidere har ikke dekket reise, kost og losji.

FÅR IKKE RKL: Tydelig beskjed fra NV Service: Deres arbeidere har ikke dekket reise, kost og losji.

Håvard Sæbø

Men personalsjef Hanne L. Myrdahl på verftet sier at dette ikke handler om at entreprise er billigere.

– Vi er nødt til å bruke underleverandører når vi ikke selv har eller klarer å skaffe kvalifiserte medarbeidere. Fjellstrand valgte å sette bort en del av arbeidsomfanget på entreprise grunnet ressursmangel på eget personell med rett kompetanse.

Verftet har ikke egen kapasitet til å gjennomføre store prosjekt og må derfor sette bort «underleverandørpakker», sier hun.

RKL inn i lønnsoppgjøret

Det er dette settet med «innretninger» for bedrifter som benytter bemanningsbyråer som ligger på bordet i årets lønnsoppgjør. Fellesforbundet setter alt de har av krefter inn på å få på plass et regime for innleie og tilsendte arbeidere som ikke utkonkurrerer faste, lokalt ansatte. Nøkkelen er regimet for det som på stammespråket heter RKL, reise, kost og losji.

Det er mye som står på spill. Skal norsk verftsindustri sørge for arbeid og verdiskapning lokalt? Eller skal utviklingen av Norge i retning av et «Qatar light», med storstilt import av billig arbeidskraft som sitt konkurransefortrinn, få fortsette?

Gabrielsen: Hele LO står bak kravene om betaling for reise, kost og losji

Jakten på postkassa

Når Magasinet kommer til vakre Omastrand prøver vi å lokalisere bedriften NV Service som de polske arbeiderne er ansatt i. NV Service Fjellstrand er registrert i Brønnøysundregistrene under næringskoden for «bygging av skip», men alt tyder på at «bemanningsbyrå» hadde vært den korrekte merkelappen. Bedriften har ingen egen produksjon og også tilfeldigvis samme adresse som Fjellstrand verft. Men vi finner ingen postkasse for selskapet. Fellesforbundets Rune Alne fnyser.

– De later som de er en produksjonsbedrift for å unngå kravene om likebehandling, at innleide skal ha det samme som faste. Men så har de ikke engang tatt seg bryet med å henge opp en postkasse. Den «produksjonsbedriften» er en helt innholdsløs konstruksjon, kun satt opp for kortsiktig gevinst.

POSTKASSE: Bemanningsbyrået NV Service har ingen egen postkasse på Fjellstrand. De benytter samme adresse som verftet, selv om de er registrert som egen produksjonsbedrift. NV Service har "bedrifter" på rundt 15 verft og verksteder langs kysten. der de leier ut arbeidere.

POSTKASSE: Bemanningsbyrået NV Service har ingen egen postkasse på Fjellstrand. De benytter samme adresse som verftet, selv om de er registrert som egen produksjonsbedrift. NV Service har "bedrifter" på rundt 15 verft og verksteder langs kysten. der de leier ut arbeidere.

Håvard Sæbø

Alne har dokumentert gjennom timelister og kontrakter hva som er vilkårene for de innleide arbeiderne som Fjellstrand prøvde å erstatte sine faste ansatte med. Hele forretningsmodellen går ut på å velte kostnader over på arbeiderne, og en særdeles destruktiv strategi hvis målet er å sikre seg en kompetent arbeidsstokk, mener Alne.

Fjellstrand har ingen kommentarer til dette, ut over at de mener de følger norsk regelverk.

Uten lærlinger

Fjellstrand har ingen lærlinger. Det som er igjen av den faste arbeidsstokken eldes år for år.

– Alt som er bygget opp lokalt forvitrer, ingen unge gidder å satse på ei framtid ved verftet, sier den pensjonerte klubblederen Aud Stråbø. Hun frykter det er for seint for Fjellstrand, at løpet er kjørt fordi de ikke har satset på kompetanse og egne ansatte.

– Å pisse i buksa varmer bare et lite øyeblikk, sier hun.

Verftet har et sterkt ønske om å ta inn lærlinger når markedssituasjonen tilsier det. Men lærlinger har ikke vært mulig i perioder med nedbemanning, sier personalsjef Hanne L. Myrdahl.

– Fjellstrand har vært en god opplæringsbedrift for lærlinger, sier hun.

På denne byggeplassen er 90 prosent av elektrikerne innleide fra bemanningsbyråer

Skiftes ut

Langs hele kysten er bildet det samme. Lokalt ansatte skiftes ut med billige arbeidere som flys inn. Ofte er de fagarbeidere, men de lønnes som ufaglærte.

– Her i Fjellstrand ser vi et grelt eksempel på hvordan dette «konseptet» fungerer i praksis, sier Rune Alne.

Hjelp utenfra ved arbeidstopper er like gammelt som verftsbransjen selv. Men noe er nyere. Før lånte verftene folk av hverandre, nå flys det inn arbeidere. Det er billigere. Det store «tilbudssjokket» kom i 2004 da EU (og dermed EØS) utvidet østover, og millioner av arbeidere så sin sjanse til å bedre levekårene sine med vestlige lønninger. Skandalene med sosial dumping kom raskt og tett.

Gang på gang har Fellesforbundet forsøkt å tette hullene, flikke på reglene. Men det har vært som å stappe fingeren i diket. Alt toppet seg da Arbeidsretten dømte mot Fellesforbundet i den såkalte Langset-saken. Langset hadde spesialisert seg på å opprette «bedrifter» ute på verftene der det til en hver tid var arbeid, for så å ansette polakker (i hovedsak) «lokalt». Rune Alne mener Langset-praksisen nå er dratt ut i det perverterte mange steder. Han skjønner ikke at Norsk Industri lar det skje, ettersom det rammer deres egne medlemsbedrifter i det lange løp.

Nå er det tariffoppgjør og en sterk følelse av «nå eller aldri» i Fellesforbundets rekker. – RKL er ikke bare reise, kost og losji i dette oppgjøret. Det er også Rettferdighet, Kamp og Likelønn, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Skal avklare om det er entreprise

Norsk Industri er ikke enig i at Fjellstrand-saken viser at Norsk Industri toer sine hender mens bedrifter tar seg til rette innenfor «Langset-modellen». De peker på at NV Service AS er ikke medlem hos dem.

– Fellesforbundet og Norsk Industri har nå startet en prosess for å avklare forholdet mellom Fjellstrand og deres underleverandør NV Service. Organisasjonene er enige om å gjennomgå kontraktsforholdet for å avklare om det er tale om en innleiesituasjon eller en reell underentreprise. Både Norsk Industri og Fjellstrand legger til grunn at NV Service må overholde sine forpliktelser etter gjeldende regelverk hva angår avlønning samt eventuell dekning av kostnader til reise-, kost og losji for sine ansatte, sier advokat Terje Hovet i Norsk Industri.

Men Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om at videre behandling av saken først kan skje etter at RKL-forhandlingene i årets tariffoppgjør er avsluttet.

– Jeg ser utrolig mye kreativitet, der bedrifter tar seg til rette innenfor det jeg vil kalle «Langset-modellen». Det tar ikke lang tid da før seriøse er utkonkurrert av bemanningsbyråer. Dessverre har veldig mange norske bedrifter latt seg friste. Men var det billig arbeidskraft som gjorde norsk industri konkurransedyktig i sin tid? spør Alne.

I henhold til loven

Leverandøren av personell til Fjellstrand er finskeide, men i hovedsak polskdrevne NV Service AS. De er registrert med en perlerad av bedrifter lagt til steder der folkene deres jobber. Inntatt på stedet. På Smøla, Kolvereid, Fiskerstrand, Fjellstrand og mange flere.

Nestleder i NV Service i Fjellstrand, Marcin Zajdlic, er sparsom med kommentarene når vi spør om deres praksis rundt reise, kost og losji – og om hvorfor alle arbeiderne deres jobber pendlerturnus og reiser til Polen hver måned hvis de er fast bosatt i Norge.

– NV Service er et norsk produksjonsselskap, og opererer i henhold til norske lover og regler. Dette har myndighetene bekreftet en rekke ganger, sier Zajdlic.

OPPRØRT: Bruken av innleide fortrenger lokale småbedrifter på Sotra, sier Fellesforbundets Rune Alne. I bakgrunnen ser vi boligriggen Haven ute på Ågotnes.

OPPRØRT: Bruken av innleide fortrenger lokale småbedrifter på Sotra, sier Fellesforbundets Rune Alne. I bakgrunnen ser vi boligriggen Haven ute på Ågotnes.

Håvard Sæbø

Dødt i randsonen

Tolv mil lenger vest, på Sotra, ruver både en svær oljeplattform og en boligrigg i sjøkanten på industriområdet Ågotnes. Her får vi se de langsiktige konsekvensene av at stadig flere bedrifter velger å se til bemanningsbransjen og utlandet for å få oppdragene utført – i stedet for til lokale småbedrifter.

Ute på Sotra finnes det en hel underskog av mindre, lokale bedrifter som har bygget hele sin eksistens på kontrakter ute på CCB, Coast Center Base. CCB er et kjempeanlegg som fungerer både som havn, logistikksenter og verft med flere bedrifter inne. For tida er det stort sett to bemanningsbyråer som utfører reparasjon og bygging på riggene. Det ene rekrutterer fra Polen, det andre fra Romania.

Mens det er hektisk aktivitet på CCB, ligger hallene mørklagt og tomme hos småbedriftene i randsonen. Mange er permitterte, enkelte har litt forefallende arbeid for å holde seg i jobb, andre er sendt ut til bedrifter andre steder.

– De er rett og slett utkonkurrert. De har ikke sjans med norske lønninger og vilkår, sier Rune Alne.

Han forteller at mange av disse er forbanna og frustrert, men at de ikke tør å stå fram av frykt for å bli svartelista.

– Svært urimelig

Sjefen for CCB, Kurt Andreassen, har en annen oppfatning av virkeligheten. Han sier at for i det hele tatt å sikre aktivitet på basen, går de etter de mest konkurransedyktige underleverandørene. Hvordan disse organiserer sin virksomhet, og om de benytter bemanningsbyrå, er ikke noe CCB legger seg opp i.

– Men vi har krav om at norsk tariff følges, sier Andreassen.

Organisasjonsarbeider Rune Alne mener CCB undergraver hele lokalsamfunnet. Kurt Andreassen mener dette er en svært urimelig og feilaktig påstand.

Der står de, ord mot ord. Kanskje er det i medlemsregisteret til Fellesforbundet i Bergen vi finner svaret. 800 medlemmer er forsvunnet det siste halvannet året, de aller fleste lokale, norske fagfolk.

– Samtidig som tusenvis av arbeidere flys inn til Norge og blir «inntatt på stedet», går lokale arbeidere ledige eller forsvinner ut av bransjen, sier Rune Alne. Han spør seg, hvilken verdi har egentlig disse arbeidsplassene for det norske samfunnet, når alt kommer til alt?

– Her på Ågotnes og ute på Fjellstrand ser vi i praksis den norske modellen forvitre.

Streik: – KrF er jokeren mot bemanningsbransjen
Rødgrønn støtte til forbud mot bemanningsbransjen rundt Oslofjorden

Verftsarbeiderne forventer bedre AFP: – Orker ikke å jobbe sånn i 45 år

{"400632":{"type":"m","url":"/image-3.400632.1d657ea3fd","cap":"DEN NYE VIRKELIGHETEN: Slik er hverdagen på norske verft. Stadige utskiftninger av personell og bruk av innleie.\n","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"400633":{"type":"m","url":"/image-3.400633.ed7561fb21","cap":"FÅR IKKE RKL: Tydelig beskjed fra NV Service: Deres arbeidere har ikke dekket reise, kost og losji.\n","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"400635":{"type":"m","url":"/image-3.400635.5ee58c8134","cap":"OPPRØRT: Bruken av innleide fortrenger lokale småbedrifter på Sotra, sier Fellesforbundets Rune Alne. I bakgrunnen ser vi boligriggen Haven ute på Ågotnes.\n","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"400638":{"type":"m","url":"/image-3.400638.10f93c9353","cap":"STERK TRADISJON: Fjellstrand verft er 90 år, og klubben har lanmge tradisjoner. Nå er det få mann igjen i klubbleder Odd Hagens rekker. De er nå 13 medlemmer i Fellesforbunet.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"400704":{"type":"m","url":"/image-3.400704.0a3b6ff9f5","cap":"POSTKASSE: Bemanningsbyrået NV Service har ingen egen postkasse på Fjellstrand. De benytter samme adresse som verftet, selv om de er registrert som egen produksjonsbedrift. NV Service har ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"101","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","shadow":true},"fb":[{"type":"f2","title":"Dette skal avgjøres i lønnsoppgjøret","closed":false,"place":"Ikke noe fellesskap"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Det var litt rart å være permittert, og bare sitte hjemme – mens det var tilreisende i arbeid her på verftet","place":"Slik fikk de føle på kroppen hvordan det"},{"title":"Å pisse i buksa varmer bare et lite øyeblikk","place":"Verftet har et sterkt ønske om å ta inn "},{"title":"Jeg ser utrolig mye kreativitet, der bedrifter tar seg til rette","place":"Skal avklare om det er entreprise"},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Dette skal avgjøres i lønnsoppgjøret

* Fellesforbundet krever å få på plass regler for tilreisende arbeidere som ikke gjør det mulig å utkonkurrere norske arbeidere på pris.

* Da må det bli umulig å la være å betale for reise, kost og losji, samt ulempetillegg for arbeid borte fra hjemmet (20%).

* Et av grepene er å få bukt med praksisen om at arbeidere blir "inntatt på stedet", altså ansatt lokalt selv om de er pendlere.

* Et annet er å skjerpe kravene til hva som er en bedrift, for å bli kvitt postkasseselskaper som bare er oppretta for å spare penger på bemanning.

Det var litt rart å være permittert, og bare sitte hjemme – mens det var tilreisende i arbeid her på verftet

Odd Hagen, klubbleder på Fjellstrand

Å pisse i buksa varmer bare et lite øyeblikk

AUd Stråbø, tidligere klubbleder på Fjellstrand

Jeg ser utrolig mye kreativitet, der bedrifter tar seg til rette

Rune Alne, organisasjonsarbeider i Fellesforbundet i Bergen

{"400632":{"type":"m","url":"/image-3.400632.1d657ea3fd","cap":"DEN NYE VIRKELIGHETEN: Slik er hverdagen på norske verft. Stadige utskiftninger av personell og bruk av innleie.\n","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"400633":{"type":"m","url":"/image-3.400633.ed7561fb21","cap":"FÅR IKKE RKL: Tydelig beskjed fra NV Service: Deres arbeidere har ikke dekket reise, kost og losji.\n","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"400635":{"type":"m","url":"/image-3.400635.5ee58c8134","cap":"OPPRØRT: Bruken av innleide fortrenger lokale småbedrifter på Sotra, sier Fellesforbundets Rune Alne. I bakgrunnen ser vi boligriggen Haven ute på Ågotnes.\n","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"400638":{"type":"m","url":"/image-3.400638.10f93c9353","cap":"STERK TRADISJON: Fjellstrand verft er 90 år, og klubben har lanmge tradisjoner. Nå er det få mann igjen i klubbleder Odd Hagens rekker. De er nå 13 medlemmer i Fellesforbunet.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"400704":{"type":"m","url":"/image-3.400704.0a3b6ff9f5","cap":"POSTKASSE: Bemanningsbyrået NV Service har ingen egen postkasse på Fjellstrand. De benytter samme adresse som verftet, selv om de er registrert som egen produksjonsbedrift. NV Service har ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"101","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","shadow":true},"fb":[{"type":"f2","title":"Dette skal avgjøres i lønnsoppgjøret","closed":false,"place":"Ikke noe fellesskap"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Det var litt rart å være permittert, og bare sitte hjemme – mens det var tilreisende i arbeid her på verftet","place":"Slik fikk de føle på kroppen hvordan det"},{"title":"Å pisse i buksa varmer bare et lite øyeblikk","place":"Verftet har et sterkt ønske om å ta inn "},{"title":"Jeg ser utrolig mye kreativitet, der bedrifter tar seg til rette","place":"Skal avklare om det er entreprise"},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}