JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Offiserene var tidlig ute med å organisere seg

Offiserene var tidlig ute med å organisere seg

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

«Energisk, men slu og beregnende». Slik blir en av landets første fagforeningsledere beskrevet

Typografer, offiserer og farmasøyter var de første som organiserte seg for å kreve høyere lønninger i  dyre tider.
2019012507300020190410203756

anne.siri@lomedia.no

Sommeren var høy og lys da en mengde faglærte trykkeriarbeidere samlet seg i Arbeidersamfunnets store sal i Christiania.

23. juli 1872 var dagen da Den typografiske forening ble stiftet, med 86 medlemmer.

Typografene Herman Jacobsen og Ernst Jensen gikk i bresjen for å danne foreningen. Jacobsen skal ha blitt beskrevet som «energisk, men slu og beregnende», og han ble foreningens første leder.

Jensen ble omtalt som «begavet», men noe verv i foreningen hadde han visstnok ikke. Han døde av tuberkulose som 42-åring.

Jacobsen og Jensen satt begge i redaksjonen til Guttenberg, Norges første fagforeningsblad som ble utgitt første gang i 1872. Christianias første boktrykkeri åpnet i 1643.

Herman Jacobsen var typografenes første fagforeningsleder

Herman Jacobsen var typografenes første fagforeningsleder

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Sterke typer

Hvordan var så 1800-tallets tillitsvalgte? Trolig sterke og skolerte typer, og så å si bare menn, ifølge historiker Tor Are Johansen.

På den tiden var det ikke vanlig med tillitsvalgte og klubber på hver enkelt bedrift. Foreningene arbeidet på tvers av arbeidsplasser og tillitsvalgte gikk inn og forhandlet på vegne av arbeidstakerne.

Typografene var altså blant fagbevegelsens «gjennomorganiserte» pionerer. De var en slags overklasse i arbeiderbevegelsen, nærmest en arbeideradel som lot seg inspirere av sitt internasjonale nettverk. Typografene hadde høyere lønninger enn det som vanlig var i de mer tradisjonelle industriyrkene. Men prisstigning her, som ellers i Europa, gjorde at de krevde å fornye tariffavtalen fra 1850-årene.

Da arbeidsgiverne var totalt avvisende, bestemte trykkeriarbeiderne seg for å sette tydelig makt bak tariffkravene: de samlet seg i en fagforening.

Befal og farmasøyter

Skreddere, gullsmeder og snekkere dannet også fagforeninger i 1872. Av foreningene som ble stiftet i 1870-årene, overlevde bare den typografiske. I 1949 endret Den typografiske forening navn til Oslo Typografiske Forening, som regnes for å være den første LO-foreningen som fortsatt eksisterer, nå som en del av Fellesforbundet

Boktrykkerforeningen av 1849 har blitt kalt landets første fagforening, men den forhandlet ikke om lønns- og arbeidsforhold.

Christiania Underofficersforening ble riktig nok stiftet enda tidligere – 24. oktober i 1847. De kjempet for bedre lønninger og pensjoner til underoffiserer og befal som var stasjonert i og rundt hovedstaden. Siden var de med og stiftet Den norske landsunderofficersforening, en slags forløper til Norges Offisersforbund, som i dag er en del av LO.

Farmasøytene var likevel først ute med å stifte en fagforening som fortsatt eksisterer. Den pharmaceutiske Forening ble stiftet i Christiania i 1858 av unge menn, der den eldste var 26 år. Norges Farmaceutiske Forening har i dag en samarbeidsavtale med Akademikerne.

Strømninger i tiden

Folk hadde altså behov for høyere lønninger. Arbeidernes situasjon ble også for alvor satt på dagsordenen da Den første internasjonale, det internasjonale arbeiderforbund, ble stiftet i London i 1864. Økonomi var likevel trolig viktigere enn ideologi for de norske arbeiderne, og blant trykkeriarbeiderne sluttet fåtallet opp om de sosialistiske ideene, ifølge litteraturen.

KILDER: Oslo Typografiske forening 100 år (Trond Hegna), Guttenberg 1872-1873, Norges første fagforeningsblad (Eng, Johansen og Killi), Oslo Befalslag 1847-1947 (Pettersen, Myhre og Walle), Wikipedia, Store norske leksikon.

{"428134":{"type":"s","url":"/image-3.428134.93c82b329f","cap":"Herman Jacobsen var typografenes første fagforeningsleder","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#000000","fontsize":"58","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"2"},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f2","title":"Tillitsvalgtåret","closed":true,"place":"Typografene Herman Jacobsen og Ernst Jen"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":true,"mpage":"https://frifagbevegelse.no/reportasjer/tillitsvalgte-forteller-6.183.602063.5adbd00007"}}

Tillitsvalgtåret

I 2019 markerer LO Tillitsvalgtåret. Målet er å hedre den enorme innsatsen fagbevegelsens tillitsvalgte gjør.

{"428134":{"type":"s","url":"/image-3.428134.93c82b329f","cap":"Herman Jacobsen var typografenes første fagforeningsleder","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#000000","fontsize":"58","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"2"},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f2","title":"Tillitsvalgtåret","closed":true,"place":"Typografene Herman Jacobsen og Ernst Jen"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":true,"mpage":"https://frifagbevegelse.no/reportasjer/tillitsvalgte-forteller-6.183.602063.5adbd00007"}}