JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Frida Dahlberg, Oslo Met.

Frida Dahlberg, Oslo Met.

Sissel M. Rasmussen

Frida (22) jobber for å bedre studentenes hverdag: – For noen blir det rett og slett for mye

Når så mange studenter sliter psykisk, så er det viktig med sånne som Frida Dahlberg. Studentkontakten for Fagforbundet Ung Oslo jobber for å bedre studentenes arbeidshverdag.
2019012509242320190410203756

Da jeg flyttet til Oslo for å studere så ble jeg ganske raskt studentkontakt for Fagforbundet Ung Oslo. Jeg studerer religion, kultur og samfunn på MF Vitenskapelig Høgskole, så sånn sett hører jeg ikke helt hjemme i Fagforbundet, men jeg var medlem og hadde tidligere vært elevkontakt i Sør-Trøndelag.

Allerede som elevkontakt var jeg mye ute på skolene og informerte elever om hvilke rettigheter de har i arbeidslivet, og jeg jobbet for å få flest mulig til å bli medlemmer og engasjere seg i fagbevegelsen.

Det er ingen enkelt oppgave, men desto viktigere. Jeg har møtt for mange unge som ikke kjenner til hvilke rettigheter og plikter de har i arbeidslivet.

67 prosent av norske studenter jobber ved siden av studiet. I dette student-kollektivet har alle ekstrajobb

Også som studentkontakt er verving jobb nummer 1. For jo flere vi er, desto større gjennomslagskraft har vi.

Vi står mye på stands og snakker med mange studenter. Det gir resultater. I løpet av det siste året har vi hatt en stor økning i antall studentmedlemmer i Oslo. Og vi gir oss ikke. I det kommende halvåret har vi planlagt mange verveaktiviteter. Vi skal være ute nesten hver uke, noen ganger flere ganger i uka.

Frida Dahlberg, Oslo Met.

Frida Dahlberg, Oslo Met.

Sissel M. Rasmussen

Vi engasjerer oss i saker som studenter er opptatt av. Akkurat nå er det to saker som er spesielt viktige for oss:

Vi forsøker å hindre at regjeringen kutter i stipendordninger og vi jobber for økt støtte til arbeidet for å bedre psykisk helse blant studenter.

Mange studenter sliter psykisk. Når du er student går du inn i din egen boble. Du går på undervisning og så går du hjem. Det er ikke nødvendigvis enkelt å finne venner når du kommer alene til Oslo for å studere. Mange studenter er ensomme og savner et sosialt liv. Studenter opplever også et konstant prestasjonspress; på forelesninger, det er stadig innleveringer og eksamener, og det holder ikke med karakterene B eller C. Du må ha toppkarakteren A.

For en del studenter blir det rett og slett for mye.

Vi forsøker å få i gang tilbud som kan hjelpe studenter med å takle hverdagen. Studentsamskipnaden har rådgivere det går an å snakke med, det er tilbud om sosiale aktiviteter og trening, og du kan gå på gruppetimer hvor du lærer om å takle prestasjons- og eksamenspresset.

Det sosiale er veldig viktig, så i tillegg til møter med en faglig agenda, så legger vi vekt på sosiale aktiviteter. Det er godt å snakke sammen om ting vi er opptatt av, men det er også fint å for eksempel sammen gå på bowling og spise pizza.

Jeg opplever at vi i Fagforbundet Ung har noe vi skulle ha sagt. Vi er mange unge som er engasjert og vi har en sterk stemme, men det er viktig at de eldre medlemmene og tillitsvalgte slipper oss til.

Private tar over driften av studentboliger i Oslo. – Dette går helt i feil retning, mener NTL Ung

{"428185":{"type":"s","url":"/image-3.428185.7b7c777576","cap":"Frida Dahlberg, Oslo Met.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"71","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f5","title":"Frida Dahlberg (22)","closed":false,"place":"Allerede som elevkontakt var jeg mye ute"},{"type":"f2","title":"Tillitsvalgtåret","closed":true,"place":"Vi står mye på stands og snakker med man"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Frida Dahlberg (22)

Studentkontakt i Fagforbundet Ung Oslo

Hjertesak: Økt stipend og støtte til arbeid for bedre psykisk helse blant studenter.

Tillitsvalgtåret

I 2019 markerer LO Tillitsvalgtåret. Målet er å hedre den enorme innsatsen fagbevegelsens tillitsvalgte gjør.

Gjennom hele året vil vi intervjue tillitsvalgte om nettopp det å være tillitsvalgt.

{"428185":{"type":"s","url":"/image-3.428185.7b7c777576","cap":"Frida Dahlberg, Oslo Met.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"71","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f5","title":"Frida Dahlberg (22)","closed":false,"place":"Allerede som elevkontakt var jeg mye ute"},{"type":"f2","title":"Tillitsvalgtåret","closed":true,"place":"Vi står mye på stands og snakker med man"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}