JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
REISETID: Ole Erik Hulleberg pendler med bil mellom Hamar og Kalbakken i Oslo. Mange ganger har han vært glad for den lange reiseveien. Da har han hatt god tid til å tenke, slik at han kan skru av «jobbhjernen» når han er hjemme.

REISETID: Ole Erik Hulleberg pendler med bil mellom Hamar og Kalbakken i Oslo. Mange ganger har han vært glad for den lange reiseveien. Da har han hatt god tid til å tenke, slik at han kan skru av «jobbhjernen» når han er hjemme.

Sissel M. Rasmussen

Ole Erik (61) styrer sin egen arbeidstid i «særlig uavhengig stilling»: – Jeg er priviligert

Ole Erik Hulleberg har aldri regnet på hvor mange timer han jobber. Det eneste han vet, er at det er godt over 37,5-timers uke.
2018070309434520230821171436

ragnhild@lomedia.no

sissel@lomedia.no

– Det er litt som å vente på den gevinsten fra Norsk Tipping. Du får den aldri, men muligheten er der.

Det er muligheten til å ta seg fri, Ole Erik Hulleberg snakker om.

Hulleberg jobber i Tine og har såkalt «særlig uavhengig stilling». Det innebærer at han styrer arbeidstiden og arbeidsoppgavene sine selv, samtidig som arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid ikke gjelder for ham.

Jobber han ti timer en dag, får han ikke overtidsbetalt, men fordi han har en ansvarsfull stilling har han høyere lønn enn han ellers ville fått.

Slik påvirker arbeidstida helsa di

Lange arbeidsdager

De siste par årene har Hulleberg vært prosjektleder for etableringen av Tines nye meieri i Bergen. Det innebærer at han er i Bergen et par dager i uka. De øvrige dagene pendler han med bil mellom Hamar, hvor han bor, og Tines hovedkontor i Oslo.

Da LO-Aktuelt snakket med Hulleberg, er han nettopp kommet hjem etter to dager i Bergen. Det betød opp klokka 05.15 tirsdag for å rekke morgenflyet til Bergen klokka åtte. Deretter gikk det slag i slag med møter fram til 19-tiden på kvelden – og ytterligere litt etterarbeid på hotellet før leggetid. Tidsskjemaet dagen etter var like tett. Hulleberg var hjemme igjen i Hamar i nitiden onsdag kveld.

Jeg har nok brukt fleksibiliteten mer til å jobbe enn til å ta meg fri.

Ole Erik Hulleberg

– Jeg har aldri opplevd arbeidsmengden som et problem, sier Hulleberg.

Det er morsomt å jobbe, synes prosjektlederen. Oppgavene er spennende. Derfor kjenner han seg ikke sliten til tross for at han har passert 60 år.

– Det er min beslutning om jeg velger å jobbe til klokka åtte en kveld. Jeg føler meg privilegert som har hatt friheten til å styre min egen arbeidstid.

Samtidig følger det en forpliktelse med den friheten, mener Hulleberg. En skal ikke sluntre unna.

– Derfor tror jeg de aller fleste som har en slik uavhengig stilling, sitter igjen med plusstimer.

Arbeidstimer har han aldri telt, men at arbeidsuka ligger over 37,5 timer er han sikker på. Godt over.

Fordelen med din jobb er at du kan bestemme selv når du skal jobbe og når du skal ta deg fri. Hva har du brukt den fleksibiliteten til?

– Jeg har nok brukt den mer til å jobbe enn til å ta meg fri, sier Hulleberg og ler hjertelig.

Mange jobber mye

Ole Erik Hulleberg er ett av mange medlemmer i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) med «særlig uavhengig stilling». Forbundet ser jevnlig eksempler på at unntaksbestemmelsene knyttet til disse stillingene blir misbrukt. En del arbeidstakere blir unntatt fra bestemmelsene om arbeidstid selv om verken oppgavene eller ansvaret de har, tilsier det.

– Mange jobber sannsynligvis altfor mye, og mer enn de blir kompensert for, uten at de har mulighet til å styre når og hvordan arbeidet skal utføres, sier Ståle Johannesen som leder FLTs arbeidslivsavdeling.

Forskning viser at det nettopp kontroll over egen arbeidssituasjon har stor betydning for helsen vår. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har det å kunne regulere arbeidstid og oppgaver selv faktisk større betydning for helsa vår enn arbeidspresset på jobben.

Snart pensjonist

Ole Erik Hulleberg har styrt tiden sin selv i 36 år, helt siden han i 1982 begynte i salgsavdelingen i NSB. I denne perioden har han har alltid jobbet mye, selv om noen år har vært travlere enn andre.

Det høres kanskje ikke slik ut, men de siste årene har faktisk han trappet litt ned.

Fram til 2016 jobbet han som linjeleder i Tine. I perioden 2006 til 2014 fikk han i tillegg ansvaret for logistikken knyttet til utbyggingen av Tines nye anlegg på Kalbakken. Både oppgavene og timetallet vokste. Det ble mange lange dager.

Da han i 2016 begynte som prosjektleder for det nye meieriet i Bergen, innebar det både mindre ansvar og noe mindre jobbing.

– Jeg har blitt flinkere til å reise hjem til et planlagt tidspunkt, sier Hulleberg.

Han ser på det som en forberedelse på det som kommer. For i august 2019 blir han pensjonist.

– Når du blir eldre, blir du mer bevisst på at livet har en ende. Jeg har tenkt en del på det: Hva vil du se tilbake på når du en gang forlater denne jorden? Hvem vil huske deg?

Hulleberg tror ikke det er «kollegaer» som vil stå først i rekken, men familien. Nå ser han fram til å tilbringe mer tid med samboeren og barna. Da blir det Hullebergs tur til å ha middagen klar på bordet. For samboeren har ennå flere år igjen i yrkeslivet.

{"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"70","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Særlig uavhengig stilling","closed":false,"place":"Snart pensjonist"},{"type":"f1","title":"Tema: arbeidstid","closed":false,"place":"Lange arbeidsdager"},{"type":"f1","title":"Ole Erik Hulleberg","closed":false,"place":"Mange jobber mye"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Særlig uavhengig stilling

• En ansatt med en særlig uavhengig stilling har en overordnet og ansvarsfull stilling.

• Arbeidstakere med slik stilling er unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

• Det er et vilkår at arbeidstakeren har en reell mulighet for selv å styre når og hvordan arbeidet utføres.

Tema: arbeidstid

Hver tredje norske arbeidstaker jobber regelmessig i helger eller utenom ordinær dagtid. LO-Aktuelt har møtt fire personer som bryter grensene for «normalarbeidsdagen»:

Solveig er på jobb fire døgn i strekk
Stina ble utslitt av for mange kveldsvakter
Vegard sa opp en trygg, fast jobb for å kunne styre arbeidstiden sin selv
• Ole Erik styrer sin egen arbeidstid i «særlig uavhengig stilling»

Ole Erik Hulleberg

Alder: 61.
Bosatt: Hamar.
Sivilstatus: Samboer, to barn.
Yrke: Prosjektleder.
Arbeidsplass: Tine.
Forbund: Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).

{"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"70","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Særlig uavhengig stilling","closed":false,"place":"Snart pensjonist"},{"type":"f1","title":"Tema: arbeidstid","closed":false,"place":"Lange arbeidsdager"},{"type":"f1","title":"Ole Erik Hulleberg","closed":false,"place":"Mange jobber mye"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}