JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SAMMEN: Hans-Christian Gabrielsen henviser til flere europeiske land når han sier at der fagbevegelsen og de sosialdemokratiske partiene har skilt lag, har begge  tapt på det. Resultatet er at arbeidsfolk blir taperne.

SAMMEN: Hans-Christian Gabrielsen henviser til flere europeiske land når han sier at der fagbevegelsen og de sosialdemokratiske partiene har skilt lag, har begge tapt på det. Resultatet er at arbeidsfolk blir taperne.

Sissel M. Rasmussen

Støre og Gabrielsen i stort intervju: Derfor mener de Ap-legendens sitat er verdt å minne om akkurat nå

Vi lever i en splittende tid der sterke interesser står steilt mot hverandre, advarer de to topp-lederne i arbeiderbevegelsen. Derfor må vi innse, som Thorvald Stoltenberg minnet om, at kompromisser kan være vakre.
2019040310160120190410203756

sym@lomedia.no

sissel@lomedia.no

Den ene har fagbrev og bakgrunn som industriarbeider. Den andre er statsviter fra Institut d’études politiques de Paris. Sammen leder de arbeiderbevegelsen i en turbulent tid preget av høyrepopulisme og krav om enkle, raske svar på krevende utfordringer. Hans-Christian Gabrielsen og Jonas Gahr Støre har tro på en helt annen politikk.

Det er mandag morgen. Møtet i samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet er nettopp avsluttet. I 90 år har toppene i parti og fagbevegelse jevnlig diskutert viktige felles spørsmål. Denne mandagen dreide det seg blant annet om industri- og helsepolitikk.

Møtene skjer alltid i Folkets Hus. På vei inn til LO-lederens kontor fortsetter Støre praten med to av forbundslederne som har deltatt på dagens møte.

MINDRE KJØPEKRAFT: Tre av ti har fått mindre kjøpekraft etter skatt, sier Støre.

MINDRE KJØPEKRAFT: Tre av ti har fått mindre kjøpekraft etter skatt, sier Støre.

Sissel M. Rasmussen

Det er ingen selvfølge at Jonas Gahr Støre føler seg hjemme i de lange gangene i Folkets Hus i Oslo. Han er ikke født inn i arbeiderbevegelsen. Gabrielsen derimot, startet sin faglige karriere som ungdomstillitsvalgt i Tofte og Hurum Fagforening.

Selv om bakgrunnen er forskjellig deler de den samme ideologien. Og når de prater er det vanskelig å si hvem som er politiker og hvem som er faglig tillitsvalgt.

– Vi er til for vanlige arbeidsfolk. Sammen skal vi gjøre samfunnet og hverdagen deres bedre. Den grunnholdningen ligger der, uavhengig av bakgrunn, sier Gabrielsen til LO-Aktuelt.

Partilederen er enig, verdigrunnlaget forener.

– Men når du velges til et verv er det ingen selvfølge at du liker de menneskene du må jobbe tett sammen med. Jeg har vært heldig. De på toppen av LO har vært spennende å bli kjent med. Ulikhetene og erfaringene er berikende. Og utenfor Stortinget er Hans-Christian én av dem jeg snakker oftest med.

– Ulikhet gjør også at løsninger og konklusjoner blir bedre og mer helhetlige, understreker Gabrielsen.

Sissel M. Rasmussen

En krevende tid

Internasjonalt sliter de sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen tungt. Høyrepopulismen står sterkt i mange land. Forskjellene øker, demokratiet presses og løgner er blitt en del av det offentlige ordskiftet. Sterke krefter tjener på å skape motsetninger og utrygghet. Og klimautfordringene forblir alvorlige.

I Norge har en borgerlig regjering styrt landet i seks år. I feil retning, mener arbeiderbevegelsens to ledere. Men hva er så deres svar i en tid hvor det kan virke som ytterlighetene vinner fram?

Det overordnete svaret er troen på samarbeid og kompromisser, det som har bygget velferdsstaten og er en forutsetning for den norske modellen.

– I vårt demokrati må det samarbeid og kompromisser til. Jeg er en del av en generasjon i Ap som ser med stolthet på det. Og jeg har et pragmatisk forhold til samarbeid med andre parti eller organisasjoner som deler våre mål som rettferdighet og jevnere fordeling.

– Det som kjennetegner vår bevegelse er evnen til å forene ulike syn. Og du skal ikke undervurdere kraften i kompromisser, selv om de kan framstå som grå og kjedelige. Derfor er jeg er enig med Thorvald Stoltenberg som sa at «kompromiss er et av de vakreste ordene vi har», siterer LO-lederen.

SAMMEN: – Vi er til for vanlige arbeidsfolk, sier Gabrielsen.

SAMMEN: – Vi er til for vanlige arbeidsfolk, sier Gabrielsen.

Sissel M. Rasmussen

Klimautfordringen

Forholdet mellom miljø og petroleumsnæringen har vært gjenstand for kompromisser både på landsmøter og kongresser. Alle er enige om nødvendigheten av en grønn omstilling, men både i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet er det delte meninger om veien dit.

På landsmøtet til Arbeiderpartiet vil konsekvensutredning av oljevirksomhet i nord skape sterk debatt. Og for noen uker siden gikk LO-lederen kraftig ut og advarte landsmøtet mot å tukle med kompromisset som lå bak vedtaket for to år siden.

– Det er denne næringa i samarbeid med leverandørindustrien som kommer til å bringe oss inn i det grønne skiftet, forklarer Gabrielsen og får uforbeholden støtte av Støre.

– Det er bare arbeiderbevegelsen som kan klare å lose samfunnet gjennom denne omstillingen.

Han mener det både vil være dårlig klimapolitikk og dårlig industripolitikk, å sette en dato for når en hel næring skal legges ned slik noen krever.

– Vi lever ikke i oljealderen, men i energialderen. Vi må utvikle industrien. Vi sluttet ikke med vannkraft da oljealderen begynte. Fellesforbundet mener helt riktig at ny industri vokser på skuldrene til den gamle. Men det krever en tydelig politisk vilje til å styre denne utviklingen. Arbeiderbevegelsen er den politiske kraften som kan klare de utfordringene, mener Støre.

Rettferdig omstilling

Men det er viktig at omstillingen blir rettferdig. Også her har de et felles budskap og viser til erfaringene fra andre land hvor de mest utsatte blir skadelidende og mister jobbene. I land hvor høyrepopulismen nå styrker seg.

– Se til USA hvor de som føler seg «left behind» velger Trump som vil gjenåpne kullgruver og kutter klimatiltak, sier Gabrielsen.

Rettferdig omstilling og påfyll av kompetanse skal gi norske arbeidstakere den tryggheten de trenger for å være med på det grønne skiftet uten at de lar seg friste av populistiske krefter.

Sissel M. Rasmussen

Økte forskjeller

Lønnsforskjellene i Norge er blant de minste i verden. Like fullt øker de økonomiske forskjellene mellom de rikeste og de som har minst også hos oss. Regjeringen må ta ansvaret for det, mener de to.

– Tall viser at tre av ti har fått mindre kjøpekraft etter skatt, påpeker Støre.

Han mener at det er fullt mulig å snu utviklingen i samarbeid med LO gjennom en kombinasjon av tariffpolitikk, økonomisk politikk og velferdspolitikk.

– Vi trenger en mer rettferdig omfordelende skattepolitikk. Det er feil at de rikeste får de største skattekuttene. Og så må velferdspolitikken treffe bedre enn i dag.

Støre trekker også fram betydningen av et organisert arbeidsliv uten sosial dumping. Noe Gabrielsen naturlig nok er enig i. Men han mener også andre enn LO må ta ansvar.

– Organiseringen mener jeg vi i større grad må gjøre sammen med arbeidsgiverne. Men vi må også ha politikken med oss, en politikk som legger til rette for å styrke det organiserte arbeidslivet. Den store kraften i den norske modellen er jo at både arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter går sammen. Dagens regjering gjør lite eller ingenting for å bidra, mener Gabrielsen.

De som befinner seg nederst på den sosiale stigen er menneskene utenfor det organiserte arbeidslivet og som derfor ikke er en del av den solidariske tariffpolitikken til LO.

– Men jeg tørr knapt tenke på hvor disse menneskene hadde vært hvis LO ikke hadde klart å løfte de lavlønte og likelønna, ved hvert eneste oppgjør.

Helse og ulikheter

Store forskjeller berører ikke bare folks økonomi, men også helse og livskvalitet. Jonas Gahr Støre påpeker at det er 12 års forskjell i levealder mellom Oslo øst og vest. De avviser likevel påstanden om at arbeiderbevegelsen ikke har klart å gjøre noe med helseforskjellene. Og Støre trekker fram hvor viktig folkehelsearbeidet tidlig i historien var for den politiske og faglige arbeiderbevegelsen. Mens LO-lederen viser til den enorme nedgangen i ulykker og dødsfall ute på arbeidsplassene og at arbeiderbevegelsen stod i spissen for kampen mot alkoholproblemene som rammet mange arbeidsfolk i forrige århundre.

– Vi vet også at ulikheter skaper dårlig helse. Kampen for mindre forskjeller er også en kamp for bedre helse, konstaterer Gabrielsen.

– «Din helse er ditt ansvar – alles helse er alles ansvar» var tittelen på Stortingsmeldingen om folkehelse som vi lagde i 2013, påpeker den tidligere helse- og omsorgsministeren.

Han viser også til Arbeiderpartiets forslag om skolemat til alle barna.

– Vi vet det i stor grad er barna fra familier med dårlig råd som ikke har med seg mat på skolen. Det å tilby skolemat utjevner forskjeller og gir alle et likere utgangspunkt for å lære og trives.

Løsningene på helseutfordringene er politikk, fastslår partilederen. Det må legges til rette for at folk har muligheten til å ta de gode valgene i hverdagen.

– Moralisme tar oss ingen gode steder.

INGEN TVIL: Det fagligpolitiske samarbeidet er verdifullt og skal videreutvikles. Begge lederne er helt enige.

INGEN TVIL: Det fagligpolitiske samarbeidet er verdifullt og skal videreutvikles. Begge lederne er helt enige.

Sissel M. Rasmussen

Profitt på omsorg

Jonas Gahr Støre bruker ikke ordet velferdsprofitør.

– Det setter et negativt stempel på folk. Jeg kan argumentere for min politikk uten å bruke det ordet.

Og politikken er at velferdsoppgaver er et offentlig ansvar som i hovedsak løses og finansieres av fellesskapet. Han syns det er greit at en ideelt drevet barnehage går i pluss.

– Men det som nå skjer er at store internasjonale kjeder kjøper opp barnehager, etablerer seg i eldreomsorgen og tar ut store utbytter.

Det er ikke greit, mener partilederen. Det er behov for klare regler for utbytte og tydelige krav om hva pengene skal gå til.

Heller ikke LO-lederen er glad for regjeringens politikk som legger til rette for konkurranseutsetting og mer bruk av private aktører i offentlig sektor. For de private selskapene er investeringer i barnehager og omsorg helt uten risiko; profitten er sikret.

Men Gabrielsen mener at det dessuten er en helt feil bruk av offentlig penger i en tid hvor det virkelig er behov for investeringer i nye langsiktige jobber.

– Dette er en massiv overføring av fellesskapets midler til en sektor som ikke kommer til å skape én eneste ny arbeidsplass eller bedre handelsbalansen med én eneste krone, fastslår han.

LEVEALDERSFORSKJELL: Det er 12 år forskjell på levealderen mellom Oslo øst og vest. - Kampen mot ulikhet en er også en kamp for bedre helse, sier Gabrielsen.

LEVEALDERSFORSKJELL: Det er 12 år forskjell på levealderen mellom Oslo øst og vest. - Kampen mot ulikhet en er også en kamp for bedre helse, sier Gabrielsen.

Sissel M. Rasmussen

Trump og høyrepopulismen

– Jeg var på kongressen til AFL-CIO (amerikansk LO) i fjor. Applausen var stor da de snakket om å hente industriproduksjonen hjem til USA. Trumps kritikk av globaliseringen treffer helt klart en nerve hos mange. Men hovedproblemet er at veksten har vært så skjevt fordelt. Arbeidernes andel av verdiskapningen synker og det er ikke lenger mulig for en familie å leve av en industriarbeiderlønn. Paradokset er at republikanerne har gjort denne utviklingen mulig gjennom systematisk å svekke fagbevegelsen, slik høyrepartier over hele verden gjør når de kommer til makten, sier LO-lederen.

– Er det en lærdom fra USA så er det hvor viktig en sterk fagbevegelse er. Vi må forhindre at organisasjonsgraden synker. I USA er den på 6 prosent og fagforeningsknusing har stått høyt på dagsorden, utfyller Støre.

Han mener det er all grunn til å ta høyrepopulismen på alvor. De står for verdier og en politikk som er på tvers av alt det sosialdemokratiet står for. Svaret er en politikk som tar utgangspunktet i hverdagen til folk og som gir trygghet enten det er på jobb eller i hjemmet. Og ikke minst trepartssamarbeid og en sterk fagbevegelse.

USA HAR 6 PROSENT: I landet der fagforeningsknusing er vanlig er det bare seks prosent som er fagorganinsert.  – Er det en lærdom fra USA så er det hvor viktig en sterk fagbevegelse er, sier Gahr Støre.

USA HAR 6 PROSENT: I landet der fagforeningsknusing er vanlig er det bare seks prosent som er fagorganinsert. – Er det en lærdom fra USA så er det hvor viktig en sterk fagbevegelse er, sier Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

Løgner og teknologi

– En formidabel utfordring, mener Støre.

Løgnfabrikker, manipulering av valg og overvåking er baksiden av den teknologiske medaljen. «Fake news» og angrep på medienes troverdighet er også en del av samfunnsutviklingen som bekymrer Støre og Gabrielsen. LO har kjørt flere saker på vegne av medlemmer som har blitt overvåket på jobben.

– Ja det er all grunn til å være bekymret. Den nye informasjonsteknologien kan både misbrukes til å overvåke oss som privatpersoner og arbeidstakere. Og den brukes til å påvirke oss. Vi må sette grenser, fastslår Gabrielsen.

Støre erkjenner at samfunnet har svake forsvarsverk mot denne utviklingen. Og vi har heller ikke full oversikt over hvor utfordringene kommer. Samtidig som falske nyheter når fram til folk i mye større grad enn vi liker å tro.

– Vi må møte utviklingen med det som er demokratiets sårbarhet, men også styrke. Med åpenhet. Vi må teste nyhetene og utfordre interessene bak.

Samtidig mener begge det er viktig å gjør det som er mulig for å sikre frie medier og god journalistikk.

Teknologi og arbeidsliv

Mange hundre tusen mennesker står i dag utenfor arbeidslivet. Og enkelte mener at den teknologiske utviklingen med kunstig intelligens og roboter kan føre til samfunn med færre jobber. Verken Støre eller Gabrielsen frykter at framtida blir arbeidsløs. De tror heller ikke at borgerlønn er et alternativ for de som ikke kan eller vil arbeide.

– Jeg tror oppriktig at det er bruk for alle, det er ikke mangel på oppgaver som skal løses. Alle kan ikke jobbe i de mest konkurranseutsatte delene av arbeidslivet, men det blir for passivt å bare gi opp, mener LO-lederen som får støtte av partilederen:

– Jeg er helt enig i at borgerlønn ikke er veien å gå. Det vil være å resignere og forlate arbeidslinja fullstendig. Jeg pleier å si at så lenge det finnes uløste oppgaver i samfunnet, finnes grunnlaget for jobber.

Støre erkjenner likevel at det er mennesker som av ulike grunner ikke kan jobbe.

– De må også få leve gode liv og oppleve at det er bruk for dem, sier han til LO-Aktuelt.

UNDER PRESS: De sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen er under sterkt press internasjonalt. Høyrepopulismen vokser. - Det er feil retning, sier LO-lederen.

UNDER PRESS: De sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen er under sterkt press internasjonalt. Høyrepopulismen vokser. - Det er feil retning, sier LO-lederen.

Sissel M. Rasmussen

Arbeidsliv og integrering

Mange av de menneskene som opplever at samfunnet ikke har bruk for dem har bakgrunn fra andre land enn Norge. Utfordringer som sosial dumping og barnefattigdom er i den politiske debatten nærmest blitt synonymt med innvandring. Samtidig opplever engasjerte mennesker med innvandrerbakgrunn ofte rasisme og sjikane.

– Rasisme og fremmedfiendtlighet er i direkte strid med arbeiderbevegelsens fineste verdier om solidaritet og likeverd.

De kunne sagt det begge to, men ordene tilhører Støre, som fortsetter:

– Medlemmer hos oss som opplever rasisme og netthets på grunn av engasjementet sitt, skal aldri tvile på at de har partiet og bevegelsen i ryggen.

Begge er også tydelige på hvilket spor de ikke ønsker for å få utsatte grupper inne i arbeidslivet. Lavlønnssporet avises. Noen land har valgt en løsning hvor innvandrere kan jobbe for enn lavere lønn enn andre. Det er oppskriften på et delt samfunn og det skaper også press på lønninger og arbeidsvilkår i resten av arbeidslivet, mener Gabrielsen.

– Jeg er veldig glad for at vi i Norge har et så godt som samlet politisk miljø som sammen med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, sier nei til lavlønnssporet.

Og enigheten slutter ikke der. Minoritetene må rekrutteres og skoleres. Arbeiderbevegelsen skal bli mer fargerik, og inkluderende.

IDEOLOGISK: Rasisme og fremmedfiendtlighet er i direkte strid med arbeiderbevegelsens verdier som likeverd og solidaritet, sier Gahr Støre.

IDEOLOGISK: Rasisme og fremmedfiendtlighet er i direkte strid med arbeiderbevegelsens verdier som likeverd og solidaritet, sier Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

Fellesskap eller særinteresser

LO og Arbeiderpartiet har mangfoldet og en stor bredde til felles. Samarbeid og kompromisser er ikke bare helt nødvendig, det er også slik verden går framover, mener de to. Like fullt ser det ut til at særinteressene vinner fram. Senterpartiet med sin distriktsprofil og profesjonsforbundene med sine homogene medlemsgrupper, vokser. Arbeiderpartiet som skal favne alle, sliter på meningsmålingene.

– I min tid som partileder har vi hatt mellom 19 og 41 prosent på målingene, sier Støre avslappet.

Dessuten liker han ikke å sette merkelapper som særinteresser på organisasjoner. Folk har ulike måter å kjempe for sine interesser på. De to tror på å gjøre det sammen i et stort fellesskap.

– Arbeiderbevegelsen representerer mange og har bredden, det kan være en utfordring. Men over tid er det en formidabel styrke. Vi kan ta ansvar for å gjennomføre store reformer, som det grønne skiftet.

Støre mener det er en styrke, både faglig og politisk, at verken LO eller Arbeiderpartiet godtar et skille mellom by og land, der den ene parten må tape for at den andre skal vinne.

– Vi er nødt til å ha en politikk for velferd og for industri. Dette er jeg veldig opptatt av som gammel industriarbeider, men også som far og barn til foreldre som blir eldre. Det er så enkelt og så vanskelig, vi må løfte fram både det å skape og det å dele, sier Gabrielsen.

SVARET: Det overordnede politiske svaret er samarbeid og kompromisser, mener både Gabrielsen og Støre.

SVARET: Det overordnede politiske svaret er samarbeid og kompromisser, mener både Gabrielsen og Støre.

Sissel M. Rasmussen

Framtida tilhører fellesskapet

Det er lenge siden det fagligpolitiske samarbeidet med Arbeiderpartiet har utløst store debatter på landsmøter og LO-kongresser. Jonas Gahr-Støre er heller ikke i tvil. Det fagligpolitiske samarbeidet er verdifullt og skal videreutvikles. Og Gabrielsen legger til at når det tette samarbeidet angripes av andre så er det jo nettopp fordi det fungerer og blir sett på som en styrke.

– Det er like viktig som før at arbeiderbevegelsen har et politisk og et faglig bein å stå på. Fremtiden tilhører fellesskapet og den kollektive fornuften, fastslår LO-lederen.

Og partilederen viser til resten av Europa, der parti og fagbevegelse i mange land har gått hver sin vei. Det skal ikke skje i Norge.

– For da har begge parter tapt. Og arbeidsfolk og lønnsmottakere står igjen som tapere. Parti og fagbevegelse er ikke enige om alt. Men vi er grunnleggende enige om hovedretningen i samfunnet.

– Og våre verdier står sterkt hos folk flest, fastslår LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Og Arbeiderpartiets leder er enig.

{"434805":{"type":"m","url":"/image-3.434805.b2ba6fd824","cap":"SVARET: Det overordnede politiske svaret er samarbeid og kompromisser, mener både Gabrielsen og Støre. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434835":{"type":"m","url":"/image-3.434835.2eb57611d0","cap":"MINDRE KJØPEKRAFT: Tre av ti har fått mindre kjøpekraft etter skatt, sier Støre.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434845":{"type":"m","url":"/image-3.434845.1fadd8ef3e","cap":"IDEOLOGISK: Rasisme og fremmedfiendtlighet er i direkte strid med arbeiderbevegelsens verdier som likeverd og solidaritet, sier Gahr Støre. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434848":{"type":"m","url":"/image-3.434848.4c577bb3b5","cap":"USA HAR 6 PROSENT: I landet der fagforeningsknusing er vanlig er det bare seks prosent som er fagorganinsert. – Er det en lærdom fra USA så er det hvor viktig en sterk fagbevegelse er, sier Gahr Støre. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434850":{"type":"m","url":"/image-3.434850.611f8f4525","cap":"INGEN TVIL: Det fagligpolitiske samarbeidet er verdifullt og skal videreutvikles. Begge lederne er helt enige. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434865":{"type":"m","url":"/image-3.434865.c0390052d6","cap":"SAMMEN: – Vi er til for vanlige arbeidsfolk, sier Gabrielsen. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434867":{"type":"m","url":"/image-3.434867.d326458e85","cap":"UNDER PRESS: De sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen er under sterkt press internasjonalt. Høyrepopulismen vokser. - Det er feil retning, sier LO-lederen. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434869":{"type":"m","url":"/image-3.434869.4908a6c3bd","cap":"LEVEALDERSFORSKJELL: Det er 12 år forskjell på levealderen mellom Oslo øst og vest. - Kampen mot ulikhet en er også en kamp for bedre helse, sier Gabrielsen. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434872":{"type":"s","url":"/image-3.434872.d0899c9b9a","cap":"Industriarbeider. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"435405":{"type":"m","url":"/image-3.435405.946bfcf164","cap":"Statsviter. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"73","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"«Rasisme og fremmedfiendtlighet er i direkte strid med arbeiderbevegelsens fineste verdier om solidaritet og likeverd».","place":"Begge er også tydelige på hvilket spor d"},{"title":"« Er det én lærdom fra USA så er det hvor viktig en sterk fagbevegelse er».","place":"Løgner og teknologi"},{"title":"«Jeg tror oppriktig at det er bruk for alle, det er ikke mangel på oppgaver som skal løses».","place":"– Jeg er helt enig i at borgerlønn ikke "},{"title":"«Ulikhet gjør også at løsninger og konklusjoner blir bedre og mer helhetlige».","place":"En krevende tid"},{"title":" «Kampen for mindre forskjeller er også en kamp for bedre helse».","place":"Løsningene på helseutfordringene er poli"},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

«Rasisme og fremmedfiendtlighet er i direkte strid med arbeiderbevegelsens fineste verdier om solidaritet og likeverd».

Jonas Gahr Støre

« Er det én lærdom fra USA så er det hvor viktig en sterk fagbevegelse er».

Jonas Gahr Støre

«Jeg tror oppriktig at det er bruk for alle, det er ikke mangel på oppgaver som skal løses».

Hans-Christian Gabrielsen

«Ulikhet gjør også at løsninger og konklusjoner blir bedre og mer helhetlige».

Hans-Christian Gabrielsen

«Kampen for mindre forskjeller er også en kamp for bedre helse».

Hans-Christian Gabrielsen

{"434805":{"type":"m","url":"/image-3.434805.b2ba6fd824","cap":"SVARET: Det overordnede politiske svaret er samarbeid og kompromisser, mener både Gabrielsen og Støre. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434835":{"type":"m","url":"/image-3.434835.2eb57611d0","cap":"MINDRE KJØPEKRAFT: Tre av ti har fått mindre kjøpekraft etter skatt, sier Støre.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434845":{"type":"m","url":"/image-3.434845.1fadd8ef3e","cap":"IDEOLOGISK: Rasisme og fremmedfiendtlighet er i direkte strid med arbeiderbevegelsens verdier som likeverd og solidaritet, sier Gahr Støre. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434848":{"type":"m","url":"/image-3.434848.4c577bb3b5","cap":"USA HAR 6 PROSENT: I landet der fagforeningsknusing er vanlig er det bare seks prosent som er fagorganinsert. – Er det en lærdom fra USA så er det hvor viktig en sterk fagbevegelse er, sier Gahr Støre. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434850":{"type":"m","url":"/image-3.434850.611f8f4525","cap":"INGEN TVIL: Det fagligpolitiske samarbeidet er verdifullt og skal videreutvikles. Begge lederne er helt enige. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434865":{"type":"m","url":"/image-3.434865.c0390052d6","cap":"SAMMEN: – Vi er til for vanlige arbeidsfolk, sier Gabrielsen. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434867":{"type":"m","url":"/image-3.434867.d326458e85","cap":"UNDER PRESS: De sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen er under sterkt press internasjonalt. Høyrepopulismen vokser. - Det er feil retning, sier LO-lederen. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434869":{"type":"m","url":"/image-3.434869.4908a6c3bd","cap":"LEVEALDERSFORSKJELL: Det er 12 år forskjell på levealderen mellom Oslo øst og vest. - Kampen mot ulikhet en er også en kamp for bedre helse, sier Gabrielsen. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"434872":{"type":"s","url":"/image-3.434872.d0899c9b9a","cap":"Industriarbeider. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"435405":{"type":"m","url":"/image-3.435405.946bfcf164","cap":"Statsviter. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"73","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"«Rasisme og fremmedfiendtlighet er i direkte strid med arbeiderbevegelsens fineste verdier om solidaritet og likeverd».","place":"Begge er også tydelige på hvilket spor d"},{"title":"« Er det én lærdom fra USA så er det hvor viktig en sterk fagbevegelse er».","place":"Løgner og teknologi"},{"title":"«Jeg tror oppriktig at det er bruk for alle, det er ikke mangel på oppgaver som skal løses».","place":"– Jeg er helt enig i at borgerlønn ikke "},{"title":"«Ulikhet gjør også at løsninger og konklusjoner blir bedre og mer helhetlige».","place":"En krevende tid"},{"title":" «Kampen for mindre forskjeller er også en kamp for bedre helse».","place":"Løsningene på helseutfordringene er poli"},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}