JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bjørn A. Grimstad

Tollef (33) vil ha bedre kår for ikke-kommersielle musikere

Tollef Østvang trives best bak slagverket. Men da han så at frilanserne trengte en tydelig stemme i Creo, tok han på seg rollen som styreleder og hovedtillitsvalgt.
2019012509541320190410203756

Tradisjonelt sett er det jo noen motsetninger mellom frilansing og fagforeningstilknytning. En vanlig oppfatning er kanskje at man er frilanser fordi man ikke har funnet seg en jobb enda. Men for mange av oss er det en foretrukken arbeidsform. Å være fri til å ytre det man vil står høyt for meg. Hvis LO skal gjøre en god jobb for selvstendige næringsdrivende, må de forstå hvorfor og hvordan vi arbeider. Det er en forskjell på å være frivillig og ufrivillig selvstendig næringsdrivende.

LO bør jobbe for å innføre et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende. Og så burde vi hatt sykelønn fra første dag. Per dags dato har vi ikke råd til å være syke. Det viktigste er uansett at LO jobber for at kulturbudsjettet skal økes.

Jeg er trommeslager innen jazz og improvisasjonsmusikk, og frilanser på fulltid. Det finnes ikke jazzkonserter som går rundt uten at noen støtter det økonomisk. Det som er frustrerende, er at alt rundt deg går opp i pris, mens din lønn og ulike støtteordninger står bom stille. De største seirene Creo har fått til de siste årene, er reverseringer av ulike kutt den nåværende regjeringen har foreslått. Likevel er kulturbudsjettet på langt under én prosent av brutto statsbudsjettet, som det var under den rødgrønne regjeringen.

Etter å ha vært studentrepresentant, ble jeg i 2012 spurt av valgkomiteen om å bli styreleder i Creo Trøndelag. Paradoksalt nok liker jeg ikke å ta ordet og snakke foran folk. Jeg trives best bak trommene. Men folk som engasjerer seg, vokser ikke på trær. Har du tatt på deg et verv, blir du fort spurt om et annet.

Over halvparten av Creos 9000 medlemmer er selvstendig næringsdrivende på en eller annen måte. Som styreleder og hovedtillitsvalgt har jeg ansvar for alle våre medlemmer i Trøndelag. Men jeg tok på meg dette vervet for å tale frilansernes sak. Jeg prøver å snakke med så mange frilansmusikere som mulig for å få vite hvor skoen trykker. Dette formidler jeg til styret i Creo Trøndelag og politisk ledelse i forbundet.

For fire år siden satte vi en anbefalt minstesats for honorarer til selvstendig næringsdrivende musikere. Det ble masse rabalder. Men det ga en umiddelbar effekt for eksempel hos de regionale jazzsentrene. Selv om det ikke finnes noen tariff, er dette verktøy vi kan bruke i et ellers fritt marked.

Musikernes fellesorganisasjon skifter navn til Creo. Vil være Norges største og beste kunstnerforbund

{"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"84","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f5","title":"Tollef Østvang (33)","closed":false,"place":"LO bør jobbe for å innføre et minstefrad"},{"type":"f2","title":"Tillitsvalgtåret","closed":true,"place":"Etter å ha vært studentrepresentant, ble"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Tollef Østvang (33)

Hovedtillitsvalgt/styreleder i Creo Trøndelag.

Hjertesak: Å jobbe for å bedre vilkårene for musikere innen ikke-kommersielle uttrykk.

Tillitsvalgtåret

I 2019 markerer LO Tillitsvalgtåret. Målet er å hedre den enorme innsatsen fagbevegelsens tillitsvalgte gjør.

Gjennom hele året vil vi intervjue tillitsvalgte om nettopp det å være tillitsvalgt.

{"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"84","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f5","title":"Tollef Østvang (33)","closed":false,"place":"LO bør jobbe for å innføre et minstefrad"},{"type":"f2","title":"Tillitsvalgtåret","closed":true,"place":"Etter å ha vært studentrepresentant, ble"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}