JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Håvard Sæbø

Slik skal et stillas på en byggeplass se ut

Arbeidstilsynet har fått fart på bøtene. De som tar snarveier på byggeplassen, får svi på pungen.
2018120713365520181207133656

has@lomedia.no

I 2014 fikk Arbeidstilsynet mulighet til å gi overtredelsesgebyr, men det er først nå tilsynet har begynt å intensivere bruken av dette verktøyet. Hvis ikke alt er i orden på byggeplassen, kan det vente gebyr i hundretusen-klassen. Det slås spesielt hardt ned på usikret arbeid i høyden. Gebyret kommer i tillegg til alle andre tiltak, som stans og pålegg.

Dyrt å mangle HMS-kort

Tidligere fikk ikke mindre brudd på sikkerheten store økonomiske konsekvenser for unnasluntrerne. Manglet HMS-kort eller rekkverk på stillaset, slapp man billig unna ved å love forbedring. En kort stans ble ofte eneste konsekvens. Nå blir det gebyr, og ifølge Arbeidstilsynet har dette hjulpet. En arbeider uten HMS-kort, koster nå arbeidsgiveren nesten 15.000 kroner.

(Saken fortsetter under bildet.)

Håvard Sæbø

300.000 kroner i gebyr

– Siden vi fikk dette virkemiddelet i 2014, er det varslet 829 overtredelsesgebyr. 719 av disse er vedtatt, sier Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge. Det høyeste gebyret var på 300.000 kroner. Maksimalt gebyr er 1.450.000 kroner.

Arbeidstilsynet gjennomførte 400 kontroller på byggeplasser i de to siste ukene i september. Nesten halvparten av de kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av usikret arbeid i høyden eller bruk av sag uten vern. Nesten 140 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.

– Dette er ikke godt nok. Å utsette arbeidstakerne for farlig arbeid i høyden og arbeid med sag der verneinnretningene er fjernet, må få konsekvenser. Derfor har vi økt bruken av overtredelsesgebyr, og vi håper det vil føre til at flere gjør tiltak som styrker sikkerheten til arbeidstakerne. Også før vi kommer, sier Stig Magnar Løvås.

Ingen slipper unna

Det er flere forhold som gjør at Arbeidstilsynet dukker opp på byggeplassen.

– Tilsyn kan være basert på tips, Arbeidstilsynets egne observasjoner og erfaringer, forhåndsmeldinger og vi kan dra ut til områder hvor vi vet det utføres en del byggevirksomhet. Det er byggearbeidet og ikke bedriften som er hovedgrunnlag for tilsyn, sier Løvås.

Sjefen har ansvaret

Virksomhetene slipper ikke unna ansvar selv om arbeidstakerne har handlet i strid med instruksen. Det overordnende ansvaret ligger hos arbeidsgiver.

– Vi ser ofte at arbeidsgiver skylder på at arbeidstakerne ikke følger de retningslinjer som arbeidsgiver har gitt. Dette er ikke en god nok unnskyldning. Arbeidsgiver har ansvar, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

SLIK SKAL DET IKKE SE UT: På byggeplassene på dette bildet fikk arbeiderne beskjed om å stanse arbeidet umiddelbart. Usikret arbeid på tak er en gjenganger når Arbeidstilsynet og de regionale verneombudene kommer på uanmeldt besøk.

SLIK SKAL DET IKKE SE UT: På byggeplassene på dette bildet fikk arbeiderne beskjed om å stanse arbeidet umiddelbart. Usikret arbeid på tak er en gjenganger når Arbeidstilsynet og de regionale verneombudene kommer på uanmeldt besøk.

Jørgen Bjåland

SER MYE FARLIG ARBEID: Regionalt verneombud i bygg, Jørgen Bjåland, sier det er mange som slurver med stillaset.

SER MYE FARLIG ARBEID: Regionalt verneombud i bygg, Jørgen Bjåland, sier det er mange som slurver med stillaset.

Håvard Sæbø

{"425826":{"type":"l","url":"/image-3.425826.eff33c2694","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"rgba(0,0,0, 0)","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"153","bgc":"#000000","bgo":0.7,"bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Typiske funn i tilsynene","closed":false,"place":"Ingen slipper unna"},{"type":"f1","title":"Overtredelsesgebyr","closed":false,"place":"Dyrt å mangle HMS-kort"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Typiske funn i tilsynene

• Manglende rekkverk og enderekkverk.

• Sikkerhetsmangler ved atkomst og forankring.

• Manglende sikring i gavl.

• Manglende sikring i utsparinger

• Usikret arbeid i forbindelse med tekking av tak.

• Stiger er ikke sikret i toppen

• Lift er ikke kontrollert av arbeidsgiver og mangler bruksgodkjenning.

• Sager som brukes mangler spalte-kniv og vern.

• Har ikke HMS-kort, eller kortet de har er ikke gyldig.

Overtredelsesgebyr

Siden 2014 har Arbeidstilsynet hatt mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr for enkelte brudd på arbeidsmiljøloven. Overtredelsesgebyr kan ilegges selv om ingen enkeltperson har utvist skyld. Overtredelsesgebyret tilfaller statskassen, og kan maksimalt utgjøre 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

{"425826":{"type":"l","url":"/image-3.425826.eff33c2694","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"rgba(0,0,0, 0)","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"153","bgc":"#000000","bgo":0.7,"bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Typiske funn i tilsynene","closed":false,"place":"Ingen slipper unna"},{"type":"f1","title":"Overtredelsesgebyr","closed":false,"place":"Dyrt å mangle HMS-kort"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}