JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
HMS: Kai Christoffersen i EL og IT følger tett opp HMS-problemstillinger i forbundet.

HMS: Kai Christoffersen i EL og IT følger tett opp HMS-problemstillinger i forbundet.

Leif Martin Kirknes

Helseskadelig kreosot i stolper: – På ny vurderes kostnader over arbeidernes helse, sier Kai Christoffersen

Helsefarene er kjente og ubestridte, men fortsatt må montører jobbe tett på kreosot, fastslår forbundssekretæren. – Vi har strenge HMS-krav og jobber for å finne gode alternativer, svarer Agder Energi19.11.2020
09:34
19.11.2020 09:48

leif.kirknes@lomedia.no

– På ny i HMS-spørsmål er det slik at kostnader vurderes viktigere enn arbeidernes helse, sier forbundssekretær Kai Christoffersen i EL og IT Forbundet.

Debatten om kreosot-impregnerte stolper har blusset opp igjen på Sørlandet. Kreosot er en tjæreaktig treimpregnering som har vært brukt til treimpregnering siden 1800-tallet, og som fortsatt er populær fordi den er effektfull i veldig mange år og dessuten er billig i bruk målt opp mot trevirkets levetid. Baksiden av medaljen er at impregneringen er helseskadelig.

Agderposten skrev tidligere i høst om en 62-årig energimontør som har pådratt seg helseplager etter å ha jobbet i flere år tett på kreosot hos Agder Energi.

– Det klør, stikker og gir skikkelig hodeverk og allergiplager. Gjerne i flere dager etter en monteringsjobb, har energimontør Erling Langemyr uttalt til Agderposten.

Kostnader

I Agderposten står det at Agder Energis «hovedbegrunnelse for at kreosot-stolpene ikke er faset ut, skyldes at det forhindrer råte samt at det er kostnadskrevende å utvikle nye løsninger.» Dette får Christoffersen til å reagere.

– Kreosot har vært diskutert i bransjen i mange år nå, men det er billig og praktisk. Og så lenge det ikke blir forbudt, slik som med asbest, så brukes det videre, sukker han.

Sara Krogstadholm, seksjonsleder for virksomhetsstyring i Agder Energi Nett, forklarer at de jobber med å utforske bruk av stolper uten kreosot, men ikke har funnet den perfekte stolpen ennå.

– Det er dessverre flere av disse produktene som ikke har ønsket kvalitet og antatt ønsket teknisk levetid, samt at enkelte produkter etter hvert vil være utfordrende å vurdere restlevetiden på, sier hun til Nettverk i en epost.

Hun fremhever at Agder Energi krever bruk av korrekt HMS-utstyr ved arbeid tilknyttet kreosot-stolper.

– Dette er noe vi som selskap er spesielt observante på, og vi stiller derfor krav om riktig vernetøy og beskyttelsesutstyr i våre rutiner. I HMS-møter med våre leverandører og entreprenører er dette tema. Det samme gjelder internt i selskapet, forklarer Krogstadholm.

Forbud i Frankrike

Kreosot er typisk brukt i utendørs trevirke, som stolper, kaipåler og jernbanesviller, med historie i bruk som treimpregnering tilbake til midten av 1800-tallet. Før i tiden ble det også brukt i utendørs lekeapparater, men det har vært forbudt siden 90-tallet. Det har i flere år vært forbudt i bruk i privat regi.

Reglene har strammet seg kraftig inn rundt bruken de senere år, senest med virkning fra 2013, der det ble åpnet for at kreosot kun kunne brukes industrielt der det ikke fantes andre alternativer, fram til 2018. 2018-fristen ble senere forskjøvet til 2023. I Frankrike er det allerede innført forbud mot kreosot-impregnerte trestolper, fra deres direktorat for mat, miljø og yrkes-HMS (ANSES). Ifølge Energiteknikk vil EU trolig følge etter, som vil kunne påvirke også Norge.

Statens arbeidsmiljøinstitutt sier det er ubestridt at kreosot er «kreftfremkallende, mutagent og reproduksjonstoksisk (CMR) og vedvarende, bioakkumulerende og giftig» ved hudkontakt. Samtidig mangler det kunnskap om avdamping og konsentrasjoner i pustesonen under arbeid av de ulike komponentene i kreosoten, forteller de i et notat til EL og IT.

(Fortsetter under bildet)

KREOSOT: Mange strømmaster er impregnert med kreosot, fordi det gir trestolpene meget lang livstid. Men det er ikke nødvendigvis et gode for montørene, siden kreosot er helseskadelig ved berøring og potensielt irriterende for lungene ved innånding.

KREOSOT: Mange strømmaster er impregnert med kreosot, fordi det gir trestolpene meget lang livstid. Men det er ikke nødvendigvis et gode for montørene, siden kreosot er helseskadelig ved berøring og potensielt irriterende for lungene ved innånding.

Leif Martin Kirknes

Samfunnsansvar?

Fædrelandsvennen startet den sørnorske debatten etter sommeren, via en kronikk signert Steinar Rasmussen, leder i LO-styret i Østre Agder. «HMS er forankret i norsk arbeidsliv, og alle arbeidsgivere poengterer dette stadig i sine taler og flotte presentasjoner. Men følges dette opp i praksis? Eller forblir dette kun som flotte taler og flotte presentasjoner?,» spør han i innlegget, der han finner det «sterkt forunderlig at Agder Energi ikke har faset ut bruken av kreosotmaster i sine linjer, spesielt når en vet at det finnes flere alternative løsninger.»

Mange av dem som jobber tett på kreosot-master er usikre på hvilke skader kreosot har påført dem etter mange års arbeid, fastslår Rasmussen, og minner om at også andre mennesker, deriblant barn, kan finne på å ta på slike master. «At allmennheten ikke reagerer på alle de nye kreosotmastene som settes opp i nærmiljøene er uforståelig,» skrev han, og spurte om Agder Energi tar nødvendig samfunnsansvar.

Mer enn master

Agder Energi svarte på egne nettsider med å fastslå at de tar samfunnsansvar. «I tillegg til å sørge for sikker strømforsyning, har vi i alle år også hatt fokus på å redusere vårt klima og miljøavtrykk. Valg av bærekraftige løsninger skal prege aktiviteten vår,» skriver de på sine nettsider.

Totalt består Agder Energis linjenett av 21.900 km med kabler og luftlinjer. Linjer bygges med holdbarhet på minst 60 år. De fleste luftlinjene er bygget med kreosot-master. Selskapet sier de tester ut alternative løsninger i praksis, og at de framover normalt vil bruke alternative løsninger ved oppgradering og nybygging av linjer.

Deriblant peker selskapet på regionallinjene fra Kulia til Kristiansand og fra Logna til Honna i Åseral, der stolpene bygges en i kombinasjon av kompositt, aluminium og stål. Det gir nyttig erfaring, forklarer Krogstadholm. Selskapet legger til at deres samfunnsansvar handler om mer enn master, alt fra trafostasjoner, der de nå jobber med isolasjonsbrytere uten klimaskadelige gasser, til FNs bærekraftsmål.

November

Kreosot-stolper er brukt i hele landet, ikke bare på Sørlandet. Energibransjens NHO-forening Energi Norge har i flere år hintet om at det er lurt å se etter alternativer til kreosot-stolper, selv om organisasjonen ifølge Energi Teknikk også har vært delaktig i å jobbe med utsette innføringen av EUs kreosot-innskrenkninger fra 2018 til 2023. EU-forbudet ble vedtatt i 2013, etter årevis med debatt.

Kreosot havner inn under biocid-forordningen, og det er forventet at EU skal ta stilling til denne i november i år.

– Håndteringen av kreosot er en utfordring for hele bransjen, og det samarbeides godt på tvers av selskaper i hele Norge for å finne gode løsninger og tiltak. Det forskes stadig på nye materialer og nye måter å bygge på, og i nyere tid har det nå kommet gode alternativer. Agder Energi Nett er forberedt på at det kan komme et forbud i EU og i Norge mot bruk av kreosotmaster, og ønsker dette forbudet velkommen, sier Krogstadholm i en epost til Nettverk.

Hudkontakt

Miljødirektoratet fraråder direkte hudkontakt på grunn av kreftfare. «Undersøkelser har vist at personer som har blitt utsatt for kreosot gjennom jobben oftere fikk hudkreft enn andre. Videre er noen av stoffene i kreosot sterkt fettløselige og vanskelig nedbrytbare og kan derfor hope seg opp i næringskjeden,» ifølge Miljødirektoratet. I sol kan noe kreosot svette ut fra trematerialet. Derfor er det på varme soldager risikoen er høyest for å komme i kontakt med kreosot. Kombinasjonen av kreosot og sol på hud kan også gi kraftig eksem, særlig om huden blir utsatt for dette over lang tid eller mange ganger.

Det finnes ikke finnes belegg for å hevde at innånding av kreosot er kreftfremkallende, ifølge direktoratet, men de fastslår likevel at innåndbare kreosotstoffer kan virke irriterende på luftveiene, særlig for dem som har astma eller andre luftveisplager. Kreosot er en blanding av flere hundre ulike kjemiske stoffer som har høyt innhold av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), også kalt tjærestoffer, forklarer direktoratet. Noen av hydrokarbonene vil dampe lett av. Det er de som kan gi den gjenkjennelige duften av kreosot, en lukt mange finner intens.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
19.11.2020
09:34
19.11.2020 09:48Mest lest

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

Tri Nguyen Dinh

Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

Leni Aurora Brækhus

Uføre Vibeke ville melde seg inn i Fagforbundet. Det fikk hun ikke lov til

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Håvard Sæbø

Dette er bransjene som vil slite hardt etter koronaen

KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

Eirik Dahl Viggen

Kutter bemanningen i høyrisikofengsel: De ansatte frykter for liv og helse

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

Colourbox.com

Vannkraft er ikke bærekraftig, mener EU. Det kan norske vannkraftverk få svi for

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør fikk sparken etter mobilbruk, men vant i retten. Vy får flengende kritikk

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Håvard Sæbø

Paul og Espen skaffet Foodora tariffavtale. Nå dumper nye selskaper sykkelbud-lønna

Jan Inge Arnø og Rune Martinsen.

Jan Inge Arnø og Rune Martinsen.

Håvard Sæbø

Jan Inge og Rune måtte kjempe for å få yrkesskadeerstatning: – På et punkt var jeg helt i kjelleren

Siv Jensen og Frp har forhandlet med regjeringen om et nytt statsbudsjett. Tirsdag ble de enige.

Siv Jensen og Frp har forhandlet med regjeringen om et nytt statsbudsjett. Tirsdag ble de enige.

Stian Lysberg Solum / NTB

Alkohol, snus, sukker og økt minstepensjon: Her er sakene Frp fikk inn i statsbudsjettet

Trygve Slagsvold Vedum løfter Senterpartiet til historiske høyder

Trygve Slagsvold Vedum løfter Senterpartiet til historiske høyder

Senterpartiet

Ny måling: Senterpartiet er Norges største parti

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad

Her er LOs sju krav for å bedre helikoptersikkerheten

Vekterne i Arbeidsmandsforbundet er nå inne i sin tiende streikeuke. Konflikten med arbeidsgiversida tilspisser seg.

Vekterne i Arbeidsmandsforbundet er nå inne i sin tiende streikeuke. Konflikten med arbeidsgiversida tilspisser seg.

Jan-Erik Østlie

Securitas er ikke interessert i å finne en løsning på streiken, hevder vekterne

Jan-Erik Østlie

Nytt forslag på bordet i vekterstreiken

I januar fikk Nav-dømte Rune Halseth en uforbeholden unnskyldning fra daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Nå hevder han setteriksadvokaten i Nav-sakene farer med usannheter i høringen om skandalen i Efta-domstolen.

I januar fikk Nav-dømte Rune Halseth en uforbeholden unnskyldning fra daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Nå hevder han setteriksadvokaten i Nav-sakene farer med usannheter i høringen om skandalen i Efta-domstolen.

Stian Lysberg Solum / NTB

Nav-dømte beskylder setteriksadvokaten for løgn

KOMMUNIKASJONSSJEF: Henrik Glette. (Arkivfoto)

KOMMUNIKASJONSSJEF: Henrik Glette. (Arkivfoto)

Knut Viggen

Statnett vil ikke bruke Wizz Air, men det er ingen boikott

Simen Strømme

Går vekterstreiken mot slutten?

Jan Inge Haga

Flyplassvektere får beholde jobben mens de venter på rettssak

Totalt vil 2468 vektere være i streik fra neste uke.

Totalt vil 2468 vektere være i streik fra neste uke.

Paul S. Amundsen

Natt til tirsdag trappes vekterstreiken nok en gang opp


Flere saker