JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Bjørn Ove Jensen (t.h.) vil leve rusfritt. Dommer Stefan Jørstad (t.v.) og sosionom Mona Fjærgård skal hjelpe han på veien.

Bjørn Ove Jensen (t.h.) vil leve rusfritt. Dommer Stefan Jørstad (t.v.) og sosionom Mona Fjærgård skal hjelpe han på veien.

Katharina Dale Håkonsen

Bjørn Ove (38) drømmer om et liv uten kriminalitet. Etter 17 år har han for første gang møtt en dommer som virkelig bryr seg

Gjengangeren Bjørn Ove Jensen har aldri klart å bli rusfri. Nå har han fått en ny mulighet gjennom Narkotikaprogram med domstolskontroll.
2018111606400020181116155449

katharina@lomedia.no

– Det er bra at du har vært rusfri i to måneder, sier dommer Stefan Jørstad i Hedmarken tingrett.

Det fregnete ansiktet til Bjørn Ove Jensen (38) bryter ut i et smil mens han drar hånda gjennom det kraftige, røde skjegget.

38-åringen har vært ut og inn av fengsel og rettssaler i mange år og møtt utallige dommere. Men aldri før har gjengangeren truffet en dommer som viser oppriktig interesse for ham, som spør og graver.

– Det har gått overraskende bra, sier Jensen.

Det er første gang han har vært rusfri på sytten år. Istedenfor å sone bak murene, skal Jensen bo i egen bolig og få tett oppfølging av friomsorgen.

Straffereaksjonen heter Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) og innebærer jevnlige møter med dommer Jørstad. I retten skal de gjøre opp status på hvordan 38-åringen klarer seg. Det langsiktige målet er å bli rusfri.

Begynte med amfetamin som 15-åring

ND er et resultat av fengselsstraff sjelden virker rehabiliterende på tunge rusmisbrukere, hvor tilbakefallsraten er på nærmere 85 prosent.

Med inspirasjon fra Drug Court i Irland og Skottland, startet ND som et prøveprosjekt i Oslo og Bergen i 2006. For to år siden ble programmet landsdekkende. De lokale friomsorgskontorene – utenom i Oslo og Bergen – har ansvaret for å gjennomføre straffereaksjonen.

I Hedmark og Oppland jobber sosionomene Mina Elton og Mona Fjærgård med ND. Fjærgård følger Jensen tett.

– Bjørn Ove er veldig motivert. Han er ålreit å samarbeide med, og han følger opp bra, sier Fjærgård.

Men 38-åringen har en lang vei å gå. Han begynte å drikke alkohol da han var elleve år og fikk smaken på amfetamin som 15-åring. Derfra var veien kort til kriminalitet og fengselsstraff. Han har til sammen sonet ti og et halvt år i fengsel.

– Det har vært kjempefint i fengsel. Jeg holdt meg nykter. Da jeg var ute, var det mye krangling, rus og kriminalitet, sier 38-åringen.

Men denne gangen er det annerledes

– Jeg har fått med meg fengselet ut i frihet. Jeg ser på dette som min sjanse til å komme meg videre.

Flere og flere soner med fotlenke i eget hjem

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

UTEKONTOR: Mona Fjærgård liker at hun kan treffe straffedømte utenfor kontoret. Hun og Bjørn Ove Jensen har gått turer og spilt squash sammen.

UTEKONTOR: Mona Fjærgård liker at hun kan treffe straffedømte utenfor kontoret. Hun og Bjørn Ove Jensen har gått turer og spilt squash sammen.

Katharina Dale Håkonsen

Straffedømte må endre livsførsel

Målgruppen til ND er tunge rusmisbrukere som har begått kriminalitet i ruspåvirket tilstand eller for å finansiere rusmisbruk. For å finne de riktige kandidatene, går ansatte i friomsorgen grundig til verks. De bruker rundt 20 timer på en personundersøkelse (PU) og kartlegger om en person er egnet og hvilke vilkår som passer. Å gå til behandling, ta ruskontroll, være sysselsatt og ha jevnlige samtaler med ansatte i friomsorgen er eksempler på vilkår som tilpasses individuelt.

– Vi starter allerede tilpassingen når vi gjennomfører en PU. Etter samtalene kommer vi med forslag til vilkår. Retten bestemmer vilkårene, men friomsorgen foreslår, sier Fjærgård.

Men viktigst av alt er kanskje motivasjon. Et genuint ønske om å legge rusen bak seg. Straffedømte må skrive under på et samtykke der de lover å samarbeide rundt vilkårene.

– Du må være villig til å endre livsførsel og gjøre noe aktivt for å komme ut av rusen. Vi kan tilrettelegge, men de må gjøre jobben selv, sier Mona Fjærgård.

I kartleggingen er det viktig å avsløre om noen ønsker ND for å slippe fengsel.

– Er vi i tvil, bør de få sjansen. Det er ingen fasit på hvem som skal få sone med ND. Vi følger magefølelsen vår, sier Mina Elton.

Sosionomene er med på opp- og nedturer

Når en har vært rusmisbruker i mange år, er det vanskelig å bli rusfri. Fjærgård og Elton følger med på opp- og nedturene.

– Vi må tåle at folk snubler, men de må vise progresjon. De må møte til avtaler og rusprøvene bør inneholde mindre og mindre spor av rusmiddel.

Innimellom kommer domfelte rusa til samtaler. I starten var det uvant for Elton og Fjærgård som tidligere bare jobbet med domfelte som måtte møte rusfrie.

– Dersom adferden deres ellers er grei, gjennomfører vi møtet, sier Elton.

– Vi tillater ikke rusbruk og gir dem en skriftlig advarsel. Kanskje vi endrer innholdet, har hyppigere kontakt, og trapper opp ruskontrollene, sier Fjærgård.

Hedmark og Oppland friomsorgskontor startet med ND i 2016. Ingen har gjennomført hele programmet ennå. 4 av totalt 15 personer har så langt ikke klart å følge vilkårene, og må sone resten av dommen bak murene. Fengsel er riset bak speilet for de som ikke viser nødvendig progresjon.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

EGENINNSATS: – Vi er avhengig av å ha en  domfelt som er  ordentlig motivert, sier Mina Elton.

EGENINNSATS: – Vi er avhengig av å ha en domfelt som er ordentlig motivert, sier Mina Elton.

Katharina Dale Håkonsen

– Livshistoriene gjør inntrykk på meg

På bordet foran Mina Elton og Mona Fjærgård står en boks med papirlommetørklær. Det er ikke tilfeldig. Sosionomene snakker mye og ofte med domfelte som forteller om tøffe opplevelser. Da kommer tårene.

– Samtalene med oss ligner på det som skjer i behandling. Vi spør og opplever at de er positive til å snakke om vanskelige tema. Jobben vår er å høre på, sier Mina Elton.

– Livshistoriene gjør inntrykk på meg. Jeg bryr meg om dem og vil at de skal få det til, sier Fjærgård.

– Vi får høre hva de har gjort mot andre mennesker og hva de er utsatt for. Det er verre enn du ser på film. Jeg tror ikke at det går an i det virkelige liv, også gjør det det. Og de beskriver i detalj, sier Elton.

Om sosionomene har behov for å bearbeide inntrykk, snakker de med kolleger eller en ekstern psykolog som kommer på besøk en gang i måneden.

LANGSIKTIG: – Jeg liker å jobbe på denne måten. Jeg får bedre kontakt med de jeg jobber med. Det er krevende å være tett på, men samtidig givende, sier Mona Fjærgård.

LANGSIKTIG: – Jeg liker å jobbe på denne måten. Jeg får bedre kontakt med de jeg jobber med. Det er krevende å være tett på, men samtidig givende, sier Mona Fjærgård.

Katharina Dale Håkonsen

Bjørn Oves framtidsdrømmer

Hvor vellykket er egentlig ND? Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) publiserte i 2014 en studie hvor de hadde fulgt 115 ND-straffedømte. De fant ut at over en tredjedel fullførte ND. Sammenlignet med resultater fra annen behandling av tunge rusmisbrukere, er andelen tilfredsstillende. Forskerne kom også fram til at de som gjennomførte ND-programmet, kom bedre ut enn de som falt fra, men likevel var det få som sluttet helt med rus.

Bjørn Ove Jensen er helt i starten av ND-dommen på fire år. Hvordan det vil gå med han, vil framtida vise. Han er optimist og håper han lykkes. Han skal flytte bort fra rusmiljøet i Brumunddal og har takket ja til rusbehandling.

– Dette programmet har reddet meg. Nå får det holde. Jeg har kastet bort nok av livet mitt. Jeg ønsker meg en fast jobb, egen bolig og bil – og kanskje en egen familie, sier Jensen.

«Morten» traff gode hjelpere i fengsel. Nå har eks-rusmisbrukeren tre jobbtilbud og ser lyst på framtida

En mer personlig sorenskriver

Sorenskriver ved Hedmarken tingrett Ola Svor synes forferdelig synd på de straffedømte som ikke klarer å holde seg unna rusmidler og som må sone resten av dommen i fengsel.

Katharina Dale Håkonsen

– Det kan noen ganger være vanskelig å bevare vår profesjonalitet. Jeg synes forferdelig synd på mange av de som ikke klarer seg, sier Ola Svor.

Helt siden ND ble innført i 2016 har sorenskriveren i Hedmarken tingrett jobbet med den alternative straffereaksjonen. I starten brukte han god tid på å sette seg inn i ND.

– ND kom plutselig på oss uten noen særlig form for opplæring. Jeg opplevde det som nødvendig å ta saker selv for å få et skikkelig inntrykk av ND og skaffe meg noen erfaringer sånn at vi kan utøve vår rolle på en god måte.

En mer personlig dommer

Det er spesielt på ett område ND skiller seg fra sorenskriverens vanlige dommervirke. Han kommer mye tettere på domfelte. Svor treffer domfelte til samtaler, startmøter, statusmøter, faseopprykk og eventuelle brudd. Det er nytt og annerledes, og det utfordrer dommerrollen.

– De domfelte opplever dommeren som mer personlig og annerledes enn i tidligere rettssaker.

I hyppige møter sjekker dommeren at vilkårene for straffen overholdes og at den straffedømte har progresjon.

– Det er en dobbeltrolle. Vi ønsker virkelig at de skal klare det, og vi skal oppmuntre, men på samme tid må vi være tydelige på at vi skal utøve domstolens kontroll, sier Svor.

ND er meningsfullt alternativ, mener sorenskriveren

Svor er positiv til ND.

– Det er et meningsfullt alternativ framfor ubetinget fengsel. De fleste domfelte ser på dette som en sjanse myndighetene har gitt dem og som de ønsker å benytte.

Men han ser at det kan være utfordrende å holde på motivasjonen.

– Ikke alle klarer det. Som dommer kan vi ikke gjøre annet enn å oppmuntre.

– Det er leit når den enkeltes motivasjon og vilje likevel ikke er nok for å hamle opp med et dyptliggende rusproblem.

Les også:

Ingen rømmer fra verksbetjent Viken: – Jeg er jævlig heldig som har denne tilliten
Regjeringen åpner opp for at alvorlig syke personer kan sone med fotlenke
Debattinnlegg: Tøvprat om tomme fengsler

{"408926":{"type":"m","url":"/image-3.408926.59351.e90af23802","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"408929":{"type":"m","url":"/image-3.408929.59351.c90ccb6c08","cap":"EGENINNSATS: – Vi er avhengig av å ha en domfelt som er ordentlig motivert, sier Mina Elton.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"408963":{"type":"m","url":"/image-3.408963.59351.b3546c941c","cap":"UTEKONTOR: Mona Fjærgård liker at hun kan treffe straffedømte utenfor kontoret. Hun og Bjørn Ove Jensen har gått turer og spilt squash sammen. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"408966":{"type":"s","url":"/image-3.408966.59351.f10db018bd","cap":"LANGSIKTIG: – Jeg liker å jobbe på denne måten. Jeg får bedre kontakt med de jeg jobber med. Det er krevende å være tett på, men samtidig givende, sier Mona Fjærgård.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"416026":{"type":"m","url":"/image-3.416026.59351.b7c6dc6690","cap":"UTEKONTOR: Mona Fjærgård liker at hun kan treffe straffedømte utenfor kontoret. Hun og Bjørn Ove Jensen har gått turer og spilt squash sammen. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"67","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f2","title":"Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)","closed":false,"place":"Begynte med amfetamin som 15-åring"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"En mer personlig sorenskriver","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

• ND er en strafferettslig reaksjon for tunge rusmisbrukere og gjengangere
• Straffen er en betinget dom med mellom to og fem års prøvetid
• Dropper den straffedømte ut av ND på grunn av regelbrudd, risikerer han å sone straffen i fengsel
• Friomsorgen foreslår, men retten bestemmer vilkårene
• Domfelte skal ha aktiviteter fem dager i uka.

Kilde: kriminalomsorgen.no

{"408926":{"type":"m","url":"/image-3.408926.59351.e90af23802","cap":"","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"408929":{"type":"m","url":"/image-3.408929.59351.c90ccb6c08","cap":"EGENINNSATS: – Vi er avhengig av å ha en domfelt som er ordentlig motivert, sier Mina Elton.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"408963":{"type":"m","url":"/image-3.408963.59351.b3546c941c","cap":"UTEKONTOR: Mona Fjærgård liker at hun kan treffe straffedømte utenfor kontoret. Hun og Bjørn Ove Jensen har gått turer og spilt squash sammen. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"408966":{"type":"s","url":"/image-3.408966.59351.f10db018bd","cap":"LANGSIKTIG: – Jeg liker å jobbe på denne måten. Jeg får bedre kontakt med de jeg jobber med. Det er krevende å være tett på, men samtidig givende, sier Mona Fjærgård.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"416026":{"type":"m","url":"/image-3.416026.59351.b7c6dc6690","cap":"UTEKONTOR: Mona Fjærgård liker at hun kan treffe straffedømte utenfor kontoret. Hun og Bjørn Ove Jensen har gått turer og spilt squash sammen. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"67","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f2","title":"Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)","closed":false,"place":"Begynte med amfetamin som 15-åring"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"En mer personlig sorenskriver","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}