JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SUKSESSHISTORIE: Stian Olstad (f.v.) og Eirik Gustavsen er stolte av elevene sine og forteller om en innsatt som droppet ut av ­barneskolen. I godt voksen alder tar han studiespesialisering i fengsel. Ved siste eksamen fikk han en sekser i matte.

SUKSESSHISTORIE: Stian Olstad (f.v.) og Eirik Gustavsen er stolte av elevene sine og forteller om en innsatt som droppet ut av ­barneskolen. I godt voksen alder tar han studiespesialisering i fengsel. Ved siste eksamen fikk han en sekser i matte.

Ole Palmstrøm

Skoletilbudet har hjulpet mange innsatte ved Gjøvik fengsel. Nå kan det bli mer cellesitting

En ny fordeling av midler gjør at Gjøvik fengsel må halvere skole­tilbudet. Tillitsvalgte frykter mer cellesitting og frustrerte innsatte.
2019020713170020190410203756

katharina@lomedia.no

ole@lomedia.no

– Vi har hatt opptil 18 innsatte i skolen. Med den nye fordelingsnøkkelen kan vi tilby undervisning til seks-sju innsatte, sier Eirik Gustavsen, lærer i Vestoppland fengsel Gjøvik avdeling.

Skolestua i høysikkerhetsfengselet er et passe stort rom med åtte pc-er. For øyeblikket er det ingen elever der, men på en vanlig hverdag er det ganske fullt i klasserommet, på biblioteket og i det grafiske verkstedet vegg i vegg. Nå er Gustavsen redd for at det blir glissent mellom pultene.

– I praksis har vi fylt opp kapasiteten i skolen. Det blir det slutt på nå, sier han.

Oppland mister to tredjedeler av midlene etter evaluering

For å forstå hvorfor læreren er bekymret, må vi noen år tilbake i tid.

Utdanningsdirektoratet, som deler ut pengene til opplæring bak murene, lurte på hvilke innsatte som satt på skolebenken bak murene. I 2016 hyret direktoratet inn konsulentselskapet Deloitte til å evaluere tilskuddordningen. Etter å ha saumfart statistikker, rapporter og intervjuet lærere og fått innspill fra innsatte, konkluderte Deloitte med at skoletilbudet favnet bredere enn det skulle og at en relativ stor andel innsatte, som sannsynligvis har rett på undervisning, ikke fikk det.

Eirik Gustavsen leste rapporten da den kom og har de siste årene vært spent på hvilke konsekvenser funnene vil få for de 24 innsatte i Gjøvik fengsel. Nå skal konklusjonen settes ut i livet.

I høst la direktoratet om tilskuddordningen.

Hittil har skoletilbudet ved fengslene vært utslagsgivende for pengeoverføringen, og Gjøvik fengsel har hatt et stort skoletilbud. Men nå går direktoratet bort fra tilbud og over til etterspørsel. Antall soningsplasser skal bestemme hvor mye penger fengslene får, en langt mer demokratisk fordeling, ifølge direktoratet.

Midlene fordeles gjennom fylkesmennene. Noen fylker – Rogaland, Vestfold og Akershus – får økte budsjetter, mens andre – Aust-Agder, Vest-Agder og Oppland – får mindre penger.

Oppland får et nedtrekk på 35 prosent. Ikke rart Eirik Gustavsen er bekymret.

Podkast: Shaheer spiller biljard med menneskene PST frykter mest

Utenlandske innsatte får ikke undervisning

Ikke nok med det. Tilskuddet til Oppland skal fordeles mellom skoletilbudet ved avdelingene i Gjøvik og Valdres.

Mens 1860-tallsfengselet i Gjøvik har små lokaler og nesten ingen arbeidsdrift, er det mange måter å sysselsette innsatte i det åpne fengselet i Vestre Slire på. Det er også årsaken til at Gjøvik hittil har mottatt rundt to tredjedel og Valdres en tredjedel av potten.

– Om midlene i Oppland skal deles flatt, får Gjøvik en reduksjon på nærmere 50 prosent, sier Gustavsen.

Avkortingen kommer ikke over natta, men porsjoneres ut over fem år. Med mindre penger blir det færre lærere. I dag er det 3,25 årsverk ved Gjøvik fengsel. De må ned til to årsverk om fem år.

Fengselet vest for Mjøsa har tilbudt opplæring til langt flere innsatte enn de med rett til det, blant annet utenlandske innsatte. Halvparten av dem som soner i fengselet er ikke-norske.

Gustavsen mener undervisning er et gode alle bør få tilbud om.

– Alle har godt av å gå på skole. Mange i fengsel har et dårlig forhold til skole. De er dropouts eller har aldri påbegynt grunn- eller videregående skole. Med en-til-en-undervisning oppnår vi gode resultat.

Frykter et tøffere miljø i fengsel

En felles skolehverdag har også bidratt til økt samhold mellom innsatte.

– Alle blir sett på som likeverdige. Jeg frykter at hvis bare de med rett til opplæring tilbys undervisning i fengsel, blir det grupperinger. Satt på spissen kan det bli en elite, en liten gruppe privilegerte unge, norske innsatte, som går på skole. Resten kan bli sittende på cella. Det kan også resultere i at de som ikke går på skole, fryser ut de med rett til opplæring. Miljøet i fengselet kan bli tøffere.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har 66 prosent av innsatte ungdomsskole eller lavere som høyeste fullførte utdanning. Rundt 30 prosent har skrive- og lesevansker.

Utdanningsdirektoratet vil gjennomføre kontrolltiltak for sjekke hvem som får undervisning. Dersom fengslene ikke følger reglene, kan det få konsekvenser.

Musikk kan endre livet for mange innsatte

Er redd arbeidsforholdene blir dårligere

Tillitsvalgt Stian Olstad deler lærerens bekymringer.

– I ytterste konsekvens får langt færre innsatte et sysselsettingstilbud på dagtid. Resultatet kan bli mer cellesitting, utagering og frustrasjon, noe som igjen kan føre til dårligere arbeidsmiljø for ansatte, sier Olstad.

– Vi har nok av eksempler fra andre fengsler, for eksempel Oslo fengsel, hvor innlåsing resulterer i vold og trusler mot innsatte og ansatte, sier Olstad.

BEKYMRET: – Vi ønsker ikke cellesitting, isolasjon og frustrasjon. Vi vil sysselsette innsatte, sier Stian Olstad.

BEKYMRET: – Vi ønsker ikke cellesitting, isolasjon og frustrasjon. Vi vil sysselsette innsatte, sier Stian Olstad.

Ole Palmstrøm

I motsetning til de fleste fengsler, er det svært lite arbeidsdrift i Gjøvik - bortsett fra fire til seks innsatte som er ganggutter, jobber i vaskeriet, med renhold, gressklipping og snømåking.

– Vi har satset på skole for å aktivisere innsatte, sier Olstad.

Men en sysselsettingsgrad på rundt 90 prosent, har satsningen vært vellykket – hittil.

Regiondirektør Stig Storvik i kriminalomsorgen ser at skolevirksomheten i fengselet blir relativt hardt rammet.

 ISOLASJON: Joakim Vika er også bekymret for mer innlåsing.

 ISOLASJON: Joakim Vika er også bekymret for mer innlåsing.

Ole Palmstrøm

– For inneværende skoleår er endringene relativt marginale. Tilskuddet til Oppland fylkeskommune vil bli gradvis redusert over en femårsperiode. Utfordringene for Vestoppland fengsel blir å utvikle ulike kompenserende tiltak for å sikre alternativ sysselsetting og aktivitet, sier Storvik.

Ingen fanger rømmer fra verksbetjent Viken: – Jeg er jævlig heldig som har denne tilliten

– Vi kan ikke trylle

Joakim Vika, avdelingsleder for Vestoppland fengsel Gjøvik avdeling, inviterer inn på kontoret sitt for å snakke om mulige løsninger. Han er også bekymret for mer innlåsing. Fengselet har etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe med å aktivisere flere innsatte.

– De kan ikke bare sitte innelåst. Vi har ikke en klar plan, men vi kan for eksempel legge til rette for at innsatte kan trene mer eller vi kan være sammen med dem i fellesskap, spille kort eller gjøre andre aktiviteter. Dette er ingen løsning vi ønsker, men noe vi gjør for å motvirke de negative konsekvensene av isolasjon, sier Vika.

– Vi kan ikke trylle og må finne en løsning, men jeg tviler på at vi kommer i mål på den mest optimale måten, sier Vika.

Høyre vil utvide fengselet

Også utfor murene jobbes det aktivt for å løse problemet. Lokalpolitiker Anne-Lise Krokeide fra Høyre, ordføreren og varaordføreren tror på en utvidelse av fengselet, et verksted hvor innsatte kan jobbe.

– Utbygging vil gi bedre soning til innsatte. Vi mener det er viktig å bevare Gjøvik fengsel. Innbyggerne trenger et fengsel på denne sida av Mjøsa, sier Krokeide.

STÅR PÅ: – Vi kjemper for Gjøvik og hadde håpet at fengselet kunne blitt utvidet, sier Anne-Lise Krokeide (H).

STÅR PÅ: – Vi kjemper for Gjøvik og hadde håpet at fengselet kunne blitt utvidet, sier Anne-Lise Krokeide (H).

Ole Palmstrøm

Industribygg, et kommunalt byggefirma, kan stå for utvidelsen, og kriminalomsorgen kan leie av kommunen. Ifølge Joakim Vika er det svært lite sannsynlig at kriminalomsorgen bevilger penger til et nybygg. Avdelingslederen har større tro på en sammenslåing av Hedmark og Vestoppland fengsel til Innlandet fengsel.

– Det vil gi bedre lokaler til arbeidsdrift, blant annet ved at administrasjonen flyttes til Ilseng, sier Vika.

Nå kommer tiltakene som skal begrense isolasjon av fanger i norske fengsler

{"427864":{"type":"m","url":"/image-3.427864.7a95135efe","cap":"BEKYMRET: – Vi ønsker ikke cellesitting, isolasjon og frustrasjon. Vi vil sysselsette innsatte, sier Stian Olstad. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"427868":{"type":"m","url":"/image-3.427868.0e412e5419","cap":"STÅR PÅ: – Vi kjemper for Gjøvik og hadde håpet at fengselet kunne blitt utvidet, sier Anne-Lise Krokeide (H). ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"427872":{"type":"s","url":"/image-3.427872.371dc79bbd","cap":"Joakim Vika,  avdelingsleder","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#000000","fontsize":"87","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"2","shadow":false},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f4","title":"Rett til opplæring","closed":false,"place":"Oppland mister to tredjedeler av midlene"},{"type":"f4","title":"Noen får mer, andre får mindre penger","closed":true,"place":"Frykter et tøffere miljø i fengsel"},{"type":"f4","title":"Tilskuddsordningen","closed":true,"place":"Hittil har skoletilbudet ved fengslene v"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Resultatet kan bli mer celle­sitting, utagering og frustrasjon.","place":"I motsetning til de fleste fengsler, er "},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Rett til opplæring

Ikke fullført grunnskole eller videregående opplæring.

Er under 24 år og har ikke brukt mer enn fem år på videregående skole.

Norsk statsborger eller personer med oppholdstillatelse i Norge.

Kilde: Opplæringsloven

Noen får mer, andre får mindre penger

Vest-Agder - 39 prosent
Oppland - 35 prosent
Møre og Romsdal - 32 prosent
Nordland - 28 prosent
Aust-Agder - 25 prosent

Rogaland + 37 prosent
Vestfold + 34 prosent
Akershus + 26 prosent

Kilde: Deloitte-rapporten, 2015

Tilskuddsordningen

Tilskuddet til opplæring i kriminalomsorgen har økt fra 235 millioner kroner i 2013 til 274 millioner i 2016.

Før: Fengslene fikk tilskudd etter ­hvilket tilbud de hadde.

Nå: Antall soningsplasser avgjør ­størrelsen på tilskuddet.

Tilskuddet overføres til Fylkeskommunene som fordeler midlene til fengslene
i fylket.

Overgangen fra gammel til ny ordning fases inn over fem år.

Kilde: Utdanningsdirektoratet og Deloitte-rapporten Evaluering av tilskudd til opplæring i kriminalom­sorgen, 2016

Resultatet kan bli mer celle­sitting, utagering og frustrasjon.

Stian Olstad, tillitsvalgt

{"427864":{"type":"m","url":"/image-3.427864.7a95135efe","cap":"BEKYMRET: – Vi ønsker ikke cellesitting, isolasjon og frustrasjon. Vi vil sysselsette innsatte, sier Stian Olstad. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"427868":{"type":"m","url":"/image-3.427868.0e412e5419","cap":"STÅR PÅ: – Vi kjemper for Gjøvik og hadde håpet at fengselet kunne blitt utvidet, sier Anne-Lise Krokeide (H). ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"427872":{"type":"s","url":"/image-3.427872.371dc79bbd","cap":"Joakim Vika,  avdelingsleder","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#000000","fontsize":"87","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"2","shadow":false},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f4","title":"Rett til opplæring","closed":false,"place":"Oppland mister to tredjedeler av midlene"},{"type":"f4","title":"Noen får mer, andre får mindre penger","closed":true,"place":"Frykter et tøffere miljø i fengsel"},{"type":"f4","title":"Tilskuddsordningen","closed":true,"place":"Hittil har skoletilbudet ved fengslene v"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Resultatet kan bli mer celle­sitting, utagering og frustrasjon.","place":"I motsetning til de fleste fengsler, er "},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}