JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Oppslutningen om SV blant de LO-organiserte har fortsatt å  falle etter fjorårets dårlige valg. Er partiet i ferd med å bli uinteressant for fagorganiserte?

Oppslutningen om SV blant de LO-organiserte har fortsatt å falle etter fjorårets dårlige valg. Er partiet i ferd med å bli uinteressant for fagorganiserte?

Eirik Dahl Viggen

SV, hvor ble det av dere i alt mylderet?

Vi ringte SV to ganger her om dagen. Det tok laaang tid før noen svarte. Er det et uttrykk for SVernes posisjon i fagbevegelsen: Ikke helt på hugget?02.12.2014
12:00
04.12.2014 10:00

stig@lomedia.no

Arbeiderpartiet styrker sin posisjon, også i fagbevegelsen. SV derimot, hvor er de? Ved stortingsvalget i fjor stemte 5,9 prosent av LO-medlemmene SV. MMIs august til oktober-målinger gir SV en oppslutning på i snitt 4,6 prosent blant LO-medlemmene, mens Arbeiderpartiet får støtte fra 52,6 prosent.

LO-Aktuelt har tatt en ringerunde til sentrale folk i SVs faglige nettverk. Hva har de tenkt å gjøre? Hvilke saker vil de profilere seg på? Er det slik Roy Pedersen, leder i LO i Oslo, sa i et intervju med Aftenposten for halvannet år siden, at partiet ikke har noen særlig interesse for fagbevegelsen lenger?

Må synliggjøre politikken

Faglig leder i SV, Jan Olav Andersen, er en mulig kandidat som neste forbundsleder i EL & IT forbundet. Han er enig i at partiet står svakt i LO, og svarer slik på hva som er de viktigste sakene for partiet:

— I vårt alternative budsjettforslag har vi en klar omfordelingsprofil. Det å slåss mot regjeringens usosiale profil er derfor enormt viktig.

Dernest nevner han at det er sentralt å få fart på omstillingen av næringspolitikken i grønn retning, der olje må erstattes av fornybare investeringer. Også forsvaret av dagens arbeidsmiljølov mot den blåblå regjeringens endringsforslag står i fokus.

Andersen har ingen lettvinte løsninger på hvordan SV skal komme på offensiven. Det som gjelder er synliggjøring av politikken og langsiktig arbeid for å bygge organisasjonen lokalt, noe SV ikke har de beste tradisjoner for. Den faglige lederen mener LO beveger seg i retning SV-politikk i miljøpolitikken, og han mener SV selv har blitt flinkere til å utvikle politikk som bygger ned motsetningene mellom miljø og næringsutvikling:

— En næringspolitikk i dag må ha med seg klimaperspektivet, sier han og viser til at det tar tid å skape troverdighet i slike spørsmål.

— Historisk sett er vi vant til at det tar lang tid fra vi lanserer politikk til den blir allment akseptert. Hvis vi skal få til en venstredreining, må vi ha sterke partier til venstre for Arbeiderpartiet, mener han.

Har SV en profil som passer LO?

— Ja, på noen områder ligger vi nærmere LO enn det Arbeiderpartiet gjør. Det gjelder for eksempel i spørsmål som privatisering, konkurranseutsetting og New Public Management, sier Andersen.

Trengs et krafttak

Kjellfrid Blakstad, også hun i SVs faglige utvalg, er tidligere seksjonsleder i Fagforbundet. Hun er enig i at det trengs et krafttak for at partiet skal komme mer på offensiven i fagbevegelsen. Hennes første tanke er at samarbeidet mellom SV og LO må bli tettere lokalt, det vil si i kommunene.

— Det er behov for faste møtepunkter mellom de to parter, sier hun, og viser til samarbeidsavtaler mellom LO og SV i en del fylker.

Hvilke saker er viktigst for SV?

— Den borgerlige regjeringens forslag til svekkelse av arbeidsmiljøloven og spesielt arbeidstidsbestemmelsene står helt sentralt.

Blakstad mener videre at skolering i fellesskap mellom tillitsvalgte i fagbevegelsen og SV ville være fint. Hun viser til at man i Fagforbundet nå er mer åpne for alle de rødgrønne partiene.

Mer til stede

Arvid Ellingsen i SVs faglige nettverk mener SVere må være mer til stede i fagbevegelsen.

Er det mangel på folk, eller er SVerne for lite flinke til å markere seg som SVere?

— Jeg tror det er begge deler, sier Ellingsen.

Han erfarer at SV har relativt beskjeden forankring i LO, og langt mindre enn i Unio.

— Vi mangler nettverk og organisering. Dessuten skulle SV på bred front tatt opp kampen mot forskjells-Norge, inspirert av den nye ammunisjonen til Thomas Piketty. Vi har vært fraværende der, til tross for at vi jo nettopp er partiet for å utjevne sosiale forskjeller.

Ellingsen mener videre at SV ikke helt har landet i spennet mellom det å være et miljøparti og samtidig ivareta industrien. Han savner politikkutvikling og en tydeligere politisk avklaring på dette spørsmålet.

Dypere inn

Knut Øygard mener SVere må gå dypere inn i de tankene fagbevegelsen er opptatt av, ikke minst arbeidslivsspørsmål og næringspolitikk.

— SV har de riktige standpunktene. Det er ikke det det står på, men at man klarer å bli en viktig aktør, mener Øygard som jobber i Fellesforbundet. Han erkjenner at SV har en lang vei å gå, da oppslutningen har vært dalende over mange år.

— Det var en periode vi ikke prioriterte organisasjonsarbeid i det hele tatt. Knyt Øygard mener partiledelsen er opptatt av fagbevegelsen, men at oppslutningen nedover i rekkene er så som så.

— Det fins ingen snarveier, sier han og mener at det som må til, er et langsiktig organisasjonsarbeid med fokus på viktige saker som sosial dumping, arbeidsmiljøloven og utviklingen i arbeidslivet generelt.

Bygger partiet

Ingunn Gjerstad møter på Stortinget for SV, er medlem av HK og sitter i partiets faglige utvalg.

— Vi har en dugnad nå for å bygge organisasjonen og stille lister i flest mulig kommuner i 2015, sier hun, og viser til at oppslutningen er økende i de byer partiet er mest aktive.

Oslo hadde nylig en gallup med 6,2 prosent for SV og i Bergen har de hatt over 7 prosent. Gjerstad mener SV ble utsatt for det «lillebrorkomplekset» i regjering som FrP nå merker. Det største partiet får mest uttelling for politikken.

— Vi har god politikk, der vi ønsker å bygge Norge grønt ved hjelp av statlige støtteordninger, kompetansen i norsk arbeidsliv og den norske modellen. Men vi har ikke det store apparatet som Ap har, og har dermed ikke klart å synliggjøre politikken på samme måte.

Gjerstad mener at SVs politikk kan være minst like godt i samsvar med mange LO-forbunds politikk, men at partiets tillitsvalgte i fagbevegelsen ikke alltid er like synlige. SV var sterke i 2001, da Stoltenberg satte ned et utvalg med føringer om mer fleksibilitet i arbeidslivet. SV markerte seg mot, fagbevegelsen var skeptisk og SV gikk fram, ifølge Gjerstad. I 2005 var situasjonen en annen, da SV og Ap gikk sammen i det rødgrønne samarbeidet, og hvor de også fikk stoppet Bondevik-regjeringens endringer av arbeidsmiljøloven.

Ap har i stor grad fått æren for arbeidet mot sosial dumping, men:

— Vi må huske på at arbeidet har foregått i komiteer der SV og Ap har stått sammen, sier SV-representanten.

Hun ønsker at SV blir tydeligere på sin politikk, samtidig som hun vil jobbe i allianser og trekke Ap mot venstre.

SV-samarbeid på retur?

Samarbeidet mellom LO og SV ble stadig bedre fram mot den rødgrønne regjeringsdannelsen i 2005. Men hva nå? Har det stagnert?

«LO-lederen har tro på en rødgrønn framtid, men nå skal samarbeidet med Arbeiderpartiet styrkes», skrev frifagbevegelse.no 10. februar i år.

— Fagbevegelsen har alltid hatt behov for et parti som taler arbeidsfolks interesser, fastslo LO-leder Gerd Kristiansen da.

På LOs fylkeskonferanse i Finnmark i høst var det kun Arbeiderpartiet som ble invitert inn den siste dagen, da det fagligpolitiske samarbeidet var tema. LO-Aktuelt snakket der med tillitsvalgt i Fagforbundet og SVer Sverre Nikkinen.

— Jeg håper ikke LO bare binder seg til Ap, men også samarbeider med andre, sa han.

Flere andre fylkeskonferanser fulgte samme mal.

Sammen-Akademiet

Tidligere i høst kom også Sammen-Akademiet i fokus. Sammen-Akademiet er et skoleringstilbud for unge tillitsvalgte i LO og Arbeiderpartiet, og akademiet fikk hard medfart i mediene for å ekskludere LO-medlemmer som ikke er medlemmer av Arbeiderpartiet. «Dette er heilt feil satsing. Det er forferdeleg ille», uttalte forbundsleder Leif Sande i Industri Energi til Klassekampen. «Enkelte vil alltid forbinde LO med gammeldags samrøre for folk med partiboka i orden. De siste dagers oppslag om Sammen-Akademiet gir dem dessverre rett», skrev redaktøren i fagbladet Fontene, Solfrid Rød. Etter hvert ble det klarlagt at også folk med annen partitilhørighet kunne søke.

– Uheldig

Faglig ansvarlig i SV, Jan Olav Andersen, sier til LO-Aktuelt at SV ønsker et godt og tett samarbeid med fagbevegelsen, også med LO. Han erkjenner det lange historiske samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO, og ønsker ikke å kopiere det.

— Men LO bør samarbeide med alle partier basert på verdigrunnlag og at man deler mange felles politiske mål.

Det så en stund ut til at Sammen-Akademiet kun var for Ap-medlemmer?

— Jeg er glad for at de justerte kursen der. Det er fornuftig at slike skoleringsopplegg er for hele venstresida, mener faglig ansvarlig i SV.

Var fylkeskonferansene en tilstramming ved at bare Ap-politikere ble invitert andre dag?

Jan Olav Andersen understreker at det var forskjeller fra fylke til fylke, og at SV noen steder ble invitert med, men legger til at SV tidligere har blitt behandlet på linje med Ap her.

— Så at man i mange fylker bare inviterte Arbeiderpartiet er en tilstramming. Det er uheldig hvis dette fortsetter. LO bør heller bruke slike anledninger til å dyrke fram samarbeidet, ikke snevre det inn. LO er best når de tar rollen som den samlende krafta på venstresiden og ikke lukker seg for andre enn Arbeiderpartiet, mener Andersen.

Pengestøtte

LO-kongressen 2013 bevilget 6 millioner til Arbeiderpartiets valgkamp, 1,6 million til SV, 550 000 til Senterpartiet og 200 000 kroner til Rødt. Forut for valget stilte LO 45 spørsmål til partiene, og Rødt var det partiet som lå nærmest opp til LOs standpunkter, med SV og Arbeiderpartiet tett opptil, og LO konkluderte med å be velgerne stemme rødgrønt.

Men da LO-ledelsen skulle velges, ble utelukkende Ap-folk valgt, og senere kan det se ut som samarbeidet med andre partier har vært neddempet.

Uformelt samarbeid

LO-leder Gerd Kristiansen mener samarbeidet med SV er like godt som det har vært. Hun understreker at det er et uformelt samarbeid.

— Det eneste partiet vi har et formalisert samarbeid med er Arbeiderpartiet, sier hun og legger til at LO bygger allianser, særlig mot de rødgrønne partiene fra regjeringsperioden 2005-2013, SV og Senterpartiet. Men også med andre partier fra sak til sak.

LO-lederen sier til LO-Aktuelt at de har møter med SV sentralt omtrent en gang hver annen måned. Når det gjelder LOs fylkeskonferanser, bekrefter hun Andersens opplysninger om at det varierte hvilke politiske partier man inviterte, og at SV flere steder ble tatt med. På lokalplanen har hun inntrykk av at LO har et godt samarbeid med SV og Sp, og noen steder med Rødt.

— Dette varierer fra plass til plass, sier hun.

LO-lederen legger til at samarbeidet naturligvis var tett under den rødgrønne regjeringsperioden, men at det ikke betyr at forholdet til SV er dårligere nå, når partiene er i opposisjon.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.12.2014
12:00
04.12.2014 10:00Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner


Flere saker