JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Oppslutningen om SV blant de LO-organiserte har fortsatt å  falle etter fjorårets dårlige valg. Er partiet i ferd med å bli uinteressant for fagorganiserte?

Oppslutningen om SV blant de LO-organiserte har fortsatt å falle etter fjorårets dårlige valg. Er partiet i ferd med å bli uinteressant for fagorganiserte?

Eirik Dahl Viggen

SV, hvor ble det av dere i alt mylderet?

Vi ringte SV to ganger her om dagen. Det tok laaang tid før noen svarte. Er det et uttrykk for SVernes posisjon i fagbevegelsen: Ikke helt på hugget?02.12.2014
12:00
04.12.2014 10:00

stig@lomedia.no

Arbeiderpartiet styrker sin posisjon, også i fagbevegelsen. SV derimot, hvor er de? Ved stortingsvalget i fjor stemte 5,9 prosent av LO-medlemmene SV. MMIs august til oktober-målinger gir SV en oppslutning på i snitt 4,6 prosent blant LO-medlemmene, mens Arbeiderpartiet får støtte fra 52,6 prosent.

LO-Aktuelt har tatt en ringerunde til sentrale folk i SVs faglige nettverk. Hva har de tenkt å gjøre? Hvilke saker vil de profilere seg på? Er det slik Roy Pedersen, leder i LO i Oslo, sa i et intervju med Aftenposten for halvannet år siden, at partiet ikke har noen særlig interesse for fagbevegelsen lenger?

Må synliggjøre politikken

Faglig leder i SV, Jan Olav Andersen, er en mulig kandidat som neste forbundsleder i EL & IT forbundet. Han er enig i at partiet står svakt i LO, og svarer slik på hva som er de viktigste sakene for partiet:

— I vårt alternative budsjettforslag har vi en klar omfordelingsprofil. Det å slåss mot regjeringens usosiale profil er derfor enormt viktig.

Dernest nevner han at det er sentralt å få fart på omstillingen av næringspolitikken i grønn retning, der olje må erstattes av fornybare investeringer. Også forsvaret av dagens arbeidsmiljølov mot den blåblå regjeringens endringsforslag står i fokus.

Andersen har ingen lettvinte løsninger på hvordan SV skal komme på offensiven. Det som gjelder er synliggjøring av politikken og langsiktig arbeid for å bygge organisasjonen lokalt, noe SV ikke har de beste tradisjoner for. Den faglige lederen mener LO beveger seg i retning SV-politikk i miljøpolitikken, og han mener SV selv har blitt flinkere til å utvikle politikk som bygger ned motsetningene mellom miljø og næringsutvikling:

— En næringspolitikk i dag må ha med seg klimaperspektivet, sier han og viser til at det tar tid å skape troverdighet i slike spørsmål.

— Historisk sett er vi vant til at det tar lang tid fra vi lanserer politikk til den blir allment akseptert. Hvis vi skal få til en venstredreining, må vi ha sterke partier til venstre for Arbeiderpartiet, mener han.

Har SV en profil som passer LO?

— Ja, på noen områder ligger vi nærmere LO enn det Arbeiderpartiet gjør. Det gjelder for eksempel i spørsmål som privatisering, konkurranseutsetting og New Public Management, sier Andersen.

Trengs et krafttak

Kjellfrid Blakstad, også hun i SVs faglige utvalg, er tidligere seksjonsleder i Fagforbundet. Hun er enig i at det trengs et krafttak for at partiet skal komme mer på offensiven i fagbevegelsen. Hennes første tanke er at samarbeidet mellom SV og LO må bli tettere lokalt, det vil si i kommunene.

— Det er behov for faste møtepunkter mellom de to parter, sier hun, og viser til samarbeidsavtaler mellom LO og SV i en del fylker.

Hvilke saker er viktigst for SV?

— Den borgerlige regjeringens forslag til svekkelse av arbeidsmiljøloven og spesielt arbeidstidsbestemmelsene står helt sentralt.

Blakstad mener videre at skolering i fellesskap mellom tillitsvalgte i fagbevegelsen og SV ville være fint. Hun viser til at man i Fagforbundet nå er mer åpne for alle de rødgrønne partiene.

Mer til stede

Arvid Ellingsen i SVs faglige nettverk mener SVere må være mer til stede i fagbevegelsen.

Er det mangel på folk, eller er SVerne for lite flinke til å markere seg som SVere?

— Jeg tror det er begge deler, sier Ellingsen.

Han erfarer at SV har relativt beskjeden forankring i LO, og langt mindre enn i Unio.

— Vi mangler nettverk og organisering. Dessuten skulle SV på bred front tatt opp kampen mot forskjells-Norge, inspirert av den nye ammunisjonen til Thomas Piketty. Vi har vært fraværende der, til tross for at vi jo nettopp er partiet for å utjevne sosiale forskjeller.

Ellingsen mener videre at SV ikke helt har landet i spennet mellom det å være et miljøparti og samtidig ivareta industrien. Han savner politikkutvikling og en tydeligere politisk avklaring på dette spørsmålet.

Dypere inn

Knut Øygard mener SVere må gå dypere inn i de tankene fagbevegelsen er opptatt av, ikke minst arbeidslivsspørsmål og næringspolitikk.

— SV har de riktige standpunktene. Det er ikke det det står på, men at man klarer å bli en viktig aktør, mener Øygard som jobber i Fellesforbundet. Han erkjenner at SV har en lang vei å gå, da oppslutningen har vært dalende over mange år.

— Det var en periode vi ikke prioriterte organisasjonsarbeid i det hele tatt. Knyt Øygard mener partiledelsen er opptatt av fagbevegelsen, men at oppslutningen nedover i rekkene er så som så.

— Det fins ingen snarveier, sier han og mener at det som må til, er et langsiktig organisasjonsarbeid med fokus på viktige saker som sosial dumping, arbeidsmiljøloven og utviklingen i arbeidslivet generelt.

Bygger partiet

Ingunn Gjerstad møter på Stortinget for SV, er medlem av HK og sitter i partiets faglige utvalg.

— Vi har en dugnad nå for å bygge organisasjonen og stille lister i flest mulig kommuner i 2015, sier hun, og viser til at oppslutningen er økende i de byer partiet er mest aktive.

Oslo hadde nylig en gallup med 6,2 prosent for SV og i Bergen har de hatt over 7 prosent. Gjerstad mener SV ble utsatt for det «lillebrorkomplekset» i regjering som FrP nå merker. Det største partiet får mest uttelling for politikken.

— Vi har god politikk, der vi ønsker å bygge Norge grønt ved hjelp av statlige støtteordninger, kompetansen i norsk arbeidsliv og den norske modellen. Men vi har ikke det store apparatet som Ap har, og har dermed ikke klart å synliggjøre politikken på samme måte.

Gjerstad mener at SVs politikk kan være minst like godt i samsvar med mange LO-forbunds politikk, men at partiets tillitsvalgte i fagbevegelsen ikke alltid er like synlige. SV var sterke i 2001, da Stoltenberg satte ned et utvalg med føringer om mer fleksibilitet i arbeidslivet. SV markerte seg mot, fagbevegelsen var skeptisk og SV gikk fram, ifølge Gjerstad. I 2005 var situasjonen en annen, da SV og Ap gikk sammen i det rødgrønne samarbeidet, og hvor de også fikk stoppet Bondevik-regjeringens endringer av arbeidsmiljøloven.

Ap har i stor grad fått æren for arbeidet mot sosial dumping, men:

— Vi må huske på at arbeidet har foregått i komiteer der SV og Ap har stått sammen, sier SV-representanten.

Hun ønsker at SV blir tydeligere på sin politikk, samtidig som hun vil jobbe i allianser og trekke Ap mot venstre.

SV-samarbeid på retur?

Samarbeidet mellom LO og SV ble stadig bedre fram mot den rødgrønne regjeringsdannelsen i 2005. Men hva nå? Har det stagnert?

«LO-lederen har tro på en rødgrønn framtid, men nå skal samarbeidet med Arbeiderpartiet styrkes», skrev frifagbevegelse.no 10. februar i år.

— Fagbevegelsen har alltid hatt behov for et parti som taler arbeidsfolks interesser, fastslo LO-leder Gerd Kristiansen da.

På LOs fylkeskonferanse i Finnmark i høst var det kun Arbeiderpartiet som ble invitert inn den siste dagen, da det fagligpolitiske samarbeidet var tema. LO-Aktuelt snakket der med tillitsvalgt i Fagforbundet og SVer Sverre Nikkinen.

— Jeg håper ikke LO bare binder seg til Ap, men også samarbeider med andre, sa han.

Flere andre fylkeskonferanser fulgte samme mal.

Sammen-Akademiet

Tidligere i høst kom også Sammen-Akademiet i fokus. Sammen-Akademiet er et skoleringstilbud for unge tillitsvalgte i LO og Arbeiderpartiet, og akademiet fikk hard medfart i mediene for å ekskludere LO-medlemmer som ikke er medlemmer av Arbeiderpartiet. «Dette er heilt feil satsing. Det er forferdeleg ille», uttalte forbundsleder Leif Sande i Industri Energi til Klassekampen. «Enkelte vil alltid forbinde LO med gammeldags samrøre for folk med partiboka i orden. De siste dagers oppslag om Sammen-Akademiet gir dem dessverre rett», skrev redaktøren i fagbladet Fontene, Solfrid Rød. Etter hvert ble det klarlagt at også folk med annen partitilhørighet kunne søke.

– Uheldig

Faglig ansvarlig i SV, Jan Olav Andersen, sier til LO-Aktuelt at SV ønsker et godt og tett samarbeid med fagbevegelsen, også med LO. Han erkjenner det lange historiske samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO, og ønsker ikke å kopiere det.

— Men LO bør samarbeide med alle partier basert på verdigrunnlag og at man deler mange felles politiske mål.

Det så en stund ut til at Sammen-Akademiet kun var for Ap-medlemmer?

— Jeg er glad for at de justerte kursen der. Det er fornuftig at slike skoleringsopplegg er for hele venstresida, mener faglig ansvarlig i SV.

Var fylkeskonferansene en tilstramming ved at bare Ap-politikere ble invitert andre dag?

Jan Olav Andersen understreker at det var forskjeller fra fylke til fylke, og at SV noen steder ble invitert med, men legger til at SV tidligere har blitt behandlet på linje med Ap her.

— Så at man i mange fylker bare inviterte Arbeiderpartiet er en tilstramming. Det er uheldig hvis dette fortsetter. LO bør heller bruke slike anledninger til å dyrke fram samarbeidet, ikke snevre det inn. LO er best når de tar rollen som den samlende krafta på venstresiden og ikke lukker seg for andre enn Arbeiderpartiet, mener Andersen.

Pengestøtte

LO-kongressen 2013 bevilget 6 millioner til Arbeiderpartiets valgkamp, 1,6 million til SV, 550 000 til Senterpartiet og 200 000 kroner til Rødt. Forut for valget stilte LO 45 spørsmål til partiene, og Rødt var det partiet som lå nærmest opp til LOs standpunkter, med SV og Arbeiderpartiet tett opptil, og LO konkluderte med å be velgerne stemme rødgrønt.

Men da LO-ledelsen skulle velges, ble utelukkende Ap-folk valgt, og senere kan det se ut som samarbeidet med andre partier har vært neddempet.

Uformelt samarbeid

LO-leder Gerd Kristiansen mener samarbeidet med SV er like godt som det har vært. Hun understreker at det er et uformelt samarbeid.

— Det eneste partiet vi har et formalisert samarbeid med er Arbeiderpartiet, sier hun og legger til at LO bygger allianser, særlig mot de rødgrønne partiene fra regjeringsperioden 2005-2013, SV og Senterpartiet. Men også med andre partier fra sak til sak.

LO-lederen sier til LO-Aktuelt at de har møter med SV sentralt omtrent en gang hver annen måned. Når det gjelder LOs fylkeskonferanser, bekrefter hun Andersens opplysninger om at det varierte hvilke politiske partier man inviterte, og at SV flere steder ble tatt med. På lokalplanen har hun inntrykk av at LO har et godt samarbeid med SV og Sp, og noen steder med Rødt.

— Dette varierer fra plass til plass, sier hun.

LO-lederen legger til at samarbeidet naturligvis var tett under den rødgrønne regjeringsperioden, men at det ikke betyr at forholdet til SV er dårligere nå, når partiene er i opposisjon.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.12.2014
12:00
04.12.2014 10:00Mest lest

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Martin Guttormsen Slørdal

Litauisk lønn på statsstøttet flyrute i Norge: Her er Hareides forklaring

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Jan-Erik Østlie

Rødt vil senke sperregrensa – Ap-politiker vil øke den

Debatt:

Roald Arentz

Roald Arentz

Tormod Ytrehus

Drosjesjåførene er blant Norges dårligst betalte arbeidstakere, skriver Roald Arentz

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Flere unge uføre under Erna Solbergs regjering. Her er hennes jobb-løsning

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

Colourbox

Helsefagarbeideren fikk sparken etter å ha snoket i en pasientjournal. Nå går saken til Høyesterett

Kari Elisabeth Kaski

Kari Elisabeth Kaski

Jan-Erik Østlie

Laksemilliardær advarte mot formuesskatt: – Uhorvelig frekt, svarer SV

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre

Helge Rønning Birkelund

Støre om Sp-angrep: – Vi er konkurrenter, men ikke motstandere

Bjarne Lagesen svarer om funnene i LOs sommerpatrulje

Bjarne Lagesen svarer om funnene i LOs sommerpatrulje

LO/Trond Isaksen (pressefoto)

Ulovlig overvåking og manglende kontrakter: Her er funnene fra LOs sommerpatrulje

Illustrasjon

Illustrasjon

Colourbox.com

Frislipp for drosjer: Nesten 3.000 nye sjåfører har registrert seg i Oslo

Erna Solberg er ikke like bekymret for ulikhetene i Norge som LO og venstresiden i norsk politikk.

Erna Solberg er ikke like bekymret for ulikhetene i Norge som LO og venstresiden i norsk politikk.

Helge Rønning Birkelund

Norge er verdensledende på små forskjeller, mener Erna Solberg. Hun vil nyansere debatten om ulikhet

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

Per Flakstad

Ap-politiker og Fagforbundet-medlem Tuva: – Vi trenger SV

Per Sandberg gikk av som fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet i august 2018. I mars 2021 ble han enstemmig valgt som førstekandidat for Liberalistene i Oslo ved stortingsvalget til høsten.

Per Sandberg gikk av som fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet i august 2018. I mars 2021 ble han enstemmig valgt som førstekandidat for Liberalistene i Oslo ved stortingsvalget til høsten.

Jan-Erik Østlie

Liberalistene får en halv million i pengegave fra Bahamas

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Solberg: Høyresiden har ikke mer ansvar for oppgjør med høyreekstremisme

De fem partilederne på venstresida har mer grunn til å glede seg over juli-tallene enn motstanderne på høyresida.

De fem partilederne på venstresida har mer grunn til å glede seg over juli-tallene enn motstanderne på høyresida.

Stortinget

Juli-tallene: Klart flertall for regjering med Ap, Sp og SV

Erlend Angelo

Sjømatbedriftene krever null moms på sjømat

Amazon

Amazon

Wikimedia Commons

Amazon-ansatte i USA kan juble: Får etterbetalt millionbeløp

Kommentar

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

Skattelette for unge vil øke forskjellene, skriver Stein Sneve

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Leif Martin Kirknes

Nye tall: Yrkesfag er mer populært enn studieforberedende

Jannicke Skaanes

Jannicke Skaanes

Alf Ragnar Olsen

Firebarnsmor og DNB-tillitsvalgt Jannicke har troen på valgfri bruk av hjemmekontor

Kommentar

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Leif Martin Kirknes

Sp satser i nord, skriver Stein Sneve


Flere saker