JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pepperspray blir en del av utrustningen i fengsler:

Vaktledere i fengsler får bære pepperspray i beltet

Vaktledere i fengsler får heretter lov til å bære pepperspray i beltet, som en del av utrustningen. NFF-tillitsvalgt Farukh Qureshi mener at også vanlige betjenter i gitte tilfeller må kunne utrustes med pepperspray.
Som følge av flere tilfeller av vold og trusler i fengslene, gjør Kriminalomsorgsdirektoratet bruken av pepperspray mer tilgjengelig.

Som følge av flere tilfeller av vold og trusler i fengslene, gjør Kriminalomsorgsdirektoratet bruken av pepperspray mer tilgjengelig.

Anette Karlsen

20.03.2019
14:32
10.04.2019 20:37

may.berg@lomedia.no

– Omsider har direktoratet lyttet til vårt ønske om å kunne bære OC-spray, eller pepperspray. Det betyr at vaktledere og fungerende vaktledere kan bære pepperspray som en del av standard utrustning. Det er trist at situasjonen i kriminalomsorgen har blitt så alvorlig at dette er nødvendig, men slik er dessverre virkeligheten blitt, og den må vi forholde oss til. Vi må ta de ansattes trygghet på alvor, sier Farukh Qureshi, leder i Oslo Fengselsfunksjonærers Forening (OFF), som forteller at dette er noe foreningen har jobbet med å få innført siden 2016.

p

– Vi vet at mange har meninger om innføring av slike tvangsmidler, men vi har hatt en del hendelser hvor det har vært betydelig risiko for skader, og også noen tilfeller hvor betjenter har blitt skadet av fysisk utagerende innsatte, sier Qureshi.

Jobbet med siden 2016

Flere foreninger i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund overleverte i 2016 en bekymringsmelding til Kriminalomsorgsdirektoratet etter en del tilfeller av vold og trusler fra innsatte. I 2017 ble retningslinjene endret slik at pepperspray kunne oppbevares i lukket skap på betjentkontorer, i stedet for innelåst i en safe som bare vaktleder hadde tilgang til.

-Det er trist at situasjonen i kriminalomsorgen har blitt så alvorlig at dette er nødvendig, men slik er dessverre virkeligheten blitt, sier Farukh Qureshi, leder i Oslo Fengselsfunksjonærers forening og betjent i Oslo fengsel.

-Det er trist at situasjonen i kriminalomsorgen har blitt så alvorlig at dette er nødvendig, men slik er dessverre virkeligheten blitt, sier Farukh Qureshi, leder i Oslo Fengselsfunksjonærers forening og betjent i Oslo fengsel.

Ole Palmstrøm

– Vi var veldig tydelige på at dette ikke var nok, i lys av det vi har erfart fra fangemiljøet, både i Oslo og andre steder.

Han forteller at Oslo fengsel hadde noen stygge tilfeller i fjor høst, som førte til at de ansatte gjentok sine krav overfor direktoratet, med støtte fra arbeidsgiver. Nå har de altså fått gjennomslag.

– Selv om det har tatt tid, setter vi pris på at direktoratet og direktør Jan Erik Sandlie tar bekymringene våre på alvor, og arbeidsgiver lokalt har støttet vårt ønske.

Også for betjenter

Qureshi forteller at OFF kommer til å jobbe for at også betjenter i gitte tilfeller kan bruke pepperspray, det vil si betjenter som jobber med særlig krevende innsatte.

p

– Vi har en dialog med direktoratet om dette, men jobber også politisk.

OFF har i flere år jobbet for at betjenter skal kunne identifiseres med tjenestenummer i stedet for navn i en del tilfeller for å skjerme betjentene fra å bli utsatt for trusler. Qureshi har godt håp om at tjenestenummer vil bli innført rimelig raskt.

– Stortinget ga sin sin tilslutning i 2017. Nå henger saken i direktoratet, sier Qureshi.

– Justering av bruk og tilgang

Tom Enger, avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet, viser til at pepperespray har vært et tillatt tvangsmiddel siden 2015. Fra juni 2017 ble regelverket endret slik at håndholdt pepperspray også kunne oppbevares i særskilte skap på vaktrommene. Han påpeker at endringen innebærer at sprayen nå også kan bæres av vaktleder som en del av vedkommendes utrustning.

– Alle fengsler med høyt sikkerhetsnivå skal ha gass tilgjengelig, både CS-gass og pepperspray. Det er opp til fengselsleder å vurdere om fengsler med lavere sikkerhetsnivå skal ha gass tilgjengelig, påpeker Enger.

Både CS-gass og pepperspray er å regne som tåregass, med ulikt bruksområde. CS-gass har større spredning og vil kunne påvirke en hel avdeling, mens pepperspray har avgrenset spredning og er således mer egnet overfor enkeltindivider.

p

Enger er ikke kjent med at NFF i Oslo Fengsel arbeider for at også fengselsbetjenter i gitte tilfeller skal kunne utstyres med pepperspray.

– Vi mener at det er tilfredsstillende at vaktleder i slike situasjoner har anledning til å bære pepperspray, sier Enger.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Følg oss på Facebook

Tvangsmidler i fengsel

Retningslinjene for bruk av tvangsmidler i fengsel er revidert av Kriminalomsorgsdirektoratet, gjeldende fra 15 mars.

Revideringen medfører at vaktledere og fungerende vaktledere i fengsler kan bære pepperspray i beltet som en del av standard utrustning.

Pepperspray

Pepperspray er en uformell betegnelse på et ikke-dødelig stridsmiddel som er basert på frukter av chilipepper.

Pepperspray i ansiktet vil blant annet medføre brennende smerte i øynene, forvirring og desorientering, ukontrollert hoste, talevansker og mulig oppkast.

Pepperspray omfattes av våpenloven og det er ulovlig for privatpersoner å eie peppersprayvåpen uten tillatelse fra politiet. (Wikipedia)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
20.03.2019
14:32
10.04.2019 20:37