JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ERNEST OG ERNESTO: På Cuba er aldri Hemingway og Che Guevara langt unna, men det fins andre fargerike kulisser også. Ellers strever nå hver enkelt med sitt.

ERNEST OG ERNESTO: På Cuba er aldri Hemingway og Che Guevara langt unna, men det fins andre fargerike kulisser også. Ellers strever nå hver enkelt med sitt.

Jan-Erik Østlie

Cuba er landet mange elsker å hate, og noen elsker å elske

I november feiret NNN 20 års samarbeid med sin søsterorganisasjon i Havanna.
2018112307263320181123165920

jan.erik@lomedia.no

– Gjennom 20 år har NNN støttet vårt forbund sånn at våre tillitsvalgte skal bli bedre. Det er viktig å skolere tillitsvalgte. Samtidig har NNN vist solidaritet ved å ta avstand fra USAs over 50 år lange handelsblokade av Cuba, sier Pedro Manuel Diaz Jover, generalsekretær i Sindicato del Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca (SNTIAP), NNNs søsterorganisasjon på Cuba som teller 138.000 medlemmer. 12.000 euro er årets støttebeløp fra NNN.

SEMINARET: Til venstre tolken Manolo Sanchez, NNN-leder Jan-Egil Pedersen og lederen av SNTIAP Pedro Jover. I bakgrunn følger brødrene Castro nøye med på hva som skjer.

SEMINARET: Til venstre tolken Manolo Sanchez, NNN-leder Jan-Egil Pedersen og lederen av SNTIAP Pedro Jover. I bakgrunn følger brødrene Castro nøye med på hva som skjer.

Jan-Erik Østlie

Damedominans

Vi befinner oss øst for Havanna i et seminarrom en halvtime med bil fra sentrum. Jaremis Paradera Gonzalez fra El Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuaria, Forestales y Tabacaleros (Forbundet for landbruk, skog- og tobakkproduksjon som har 300.000 medlemmer) åpner et seminar som hennes forbund holder sammen med SNTIAP. Et femtitalls tillitsvalgte fra de fleste av de 16 provinsene på Cuba sitter i det rektangulære møterommet. Nesten alle er her for første gang, de aller fleste er damer.

Det er dette og lignende skoleringsseminar som NNN har støttet siden 1998. Denne gangen stiller forbundet med leder Jan-Egil Pedersen, de to nestlederne Anne Berit Aker Hansen og Jarle Wilhelmsen og forbundsstyremedlem Line Haugland. De tre førstnevnte holder også korte innledninger om norske forhold. Om det merkelige lille landet der oppe i Nord-Europa med 5,3 millioner innbyggere, om at solidariteten ikke har noen landegrenser og om NNN som ønsker seg en venstreorientert regjering i Norge. Pedersen snakker om oljevirksomheten, fredsprisen og oppdrettsnæringen. Og den særegne jordbrukspolitikken. Helt til Pedro Jover, lederen av SNTIAP, kommer inn. Samtlige reiser seg umiddelbart.

FRA NNN: Andre nestleder Jarle Wilhelmsen, første nestleder Anne Berit Aker Hansen og forbundsstyremedlem Line Haugland.

FRA NNN: Andre nestleder Jarle Wilhelmsen, første nestleder Anne Berit Aker Hansen og forbundsstyremedlem Line Haugland.

Jan-Erik Østlie

Brødrene Castro er med

Pedersen forsetter med norsk fiskeripolitikk, skatte- og avgiftspolitikken og med den norske modellen: Trepartssamarbeidet. Deltakerne noterer nesten så blekket spruter. Det samme gjør Jover med en rød NNN-penn. Tre gigantiske airconditionvifter sørger for nesten vinterlige forhold. Og helt i enden er et svært bilde hvor de to revolusjonsbrødrene Raol Castro Ruz og Fidel Castro Ruz med det cubanske flagget i bakgrunn overvåker det hele.

De får alle høre om Norge som har den høyeste gjennomsnittlige produktiviteten og den høyeste gjennomsnittlige lønna i Europa, om en offentlig finansiert arbeidsledighetstrygd, om sykelønnsordningen, om ulike pensjonsordninger for alle og den lave arbeidsledigheten i Norge. Men også om truslene i arbeidslivet, om miljø- og klimautfordringene, om innvandringsspørsmålet og en voksende aldring i befolkningen. De cubanske deltakerne lytter i taushet. Også på Aker Hansen og Wilhelmsen som snakker om hvordan NNN jobber som fagforbund.

Uten olje – bra på utdanning og helse

Så summerer Jover opp. Han er ikke skåret for tungebåndet og er nesten like ordrik som den avdøde og tidligere El Presidente Fidel Castro.

– Likhetene mellom Norge og Cuba fins, mens forskjellene er likevel mange. Cuba er et fattig land, Norge er rikt. Og Cuba har ikke funnet olje, sier han, mens forsamlingen ler høflig.

Han forteller at den gjennomsnittlige levealderen på Cuba er på 79–80 år, at SNTIAP har en organisasjonsgrad på 99,5 prosent, at 67 prosent av lederne er kvinner, at pensjonister med særlig stor opptjening kan få opptil 90 prosent av lønna – mens 30 prosent opptjening gir 60 prosent. Lønna er imidlertid veldig lav, men det jobbes med å øke den. Det positive er at Cuba har et svært utviklet sosialt system – at utdannings- og helsevesenet er statlig og for alle.

(Saken fortsetter under bildet.)

IKONET: Du må gå med lukkede oyne hvis du ikke et eller annet sted i Havanna finner en eller annen variant av revolusjonshelten Ernesto Che Guevara, den argentinske legen som ble cubansk statsborger og drept i Bolivia i 1967.

IKONET: Du må gå med lukkede oyne hvis du ikke et eller annet sted i Havanna finner en eller annen variant av revolusjonshelten Ernesto Che Guevara, den argentinske legen som ble cubansk statsborger og drept i Bolivia i 1967.

Jan-Erik Østlie

500.000 cubanske arbeidere, 18 prosent av hele arbeidsstokken, jobber nå i egne foretak eller driver privat virksomhet. 160 ulike ikke-statlige foretak eksisterer.

Når det gjelder matindustrien på Cuba, er det 46 prosent kvinner i statlig sektor fordelt på 136 selskaper. 10 selskaper er en miks mellom statlig og privat.

SNTIAP forhandler med Arbeidsdepartementet, men også underdepartementer som Mat- og landbruksdepartementet. Streik er imidlertid ikke lov på Cuba, fagforeningene kan kun diskutere med myndighetene. Forbundet holder kongresser hvert femte år. NNN har deltatt på flere av disse med representanter.

(Saken fortsetter under bildet.)

PÅ MALECON: Langsden berømte strandpromenaden i Havanna sitter det alltid en fisker og skuer otover havet.

PÅ MALECON: Langsden berømte strandpromenaden i Havanna sitter det alltid en fisker og skuer otover havet.

Jan-Erik Østlie

Ungdommen flykter

Havanna og på Cuba har forandret seg en del siden journalisten var der for første gang for 18 år siden. Samfunnet er til å kjenne igjen, men en del har forandret seg. Bilparken er fornyet noe, internett finnes. Havanna er som gammel kjærlighet, byen ruster ikke – Havanna er fortsatt vakker, men fasaden trenger sårt oppussing. Raskt. Gjerne under det gamle slagordet Patria o muerte – fedrelandet eller døden!

FARGERIKT: Deler av Havanna er nesten helt ødelagt, men det fins også fargerike bygninger.

FARGERIKT: Deler av Havanna er nesten helt ødelagt, men det fins også fargerike bygninger.

Jan-Erik Østlie

Vi drar til den norske ambassaden i bydelen Vedado. Der forteller førstesekretær Anne Flatin at Cuba er i en prosess som skal ende opp i en ny grunnlov. Retorikken mot USA har hardnet til etter at Trump kom til makta. Og varene vi ser i butikkene er som regel spanske, franske og italienske.

– Ungdommen har ikke noen forståelse for revolusjonen. Mange av dem flytter fra landet. Den bedrede internett-tilgangen er ikke nok. Dermed gjenstår en stadig mer aldrende befolkning, forteller hun.

Når cubanerne sjøl skal ut på reise for å handle, går turen som oftest til Panama, Mexico og USA. De har en kvote på hvor mye de kan innføre av varer. Mange selger det de får tak i utenlands. Den uformelle sektoren blir dermed både ganske stor og uoversiktlig.

Ambassaden jobber mye med menneskerettigheter.

Hva veit du om politiske fengslinger?

– At de offisielt ikke eksisterer, sier Anne Flatin.

1990-tallet: Vendepunktet

Anap, som er 60 år i år og i 20 år har vært støttet av Norsk Folkehjelp og NNN, heter en nasjonal forening for småbrukere med mer enn 350.000 medlemmer. Foreningen er en del av El Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuaria, Forestales y Tabacaleros. Vi møter Rilma Roman Noqueiras som er ansvarlig for internasjonale spørsmål. Hun forteller at en utfordring er at ungdommen først og fremst søker seg til akademiske yrker som advokat og lege – de vil ikke bli bønder. Prioritet nummer en for Anap er å produsere mat til folket og å forsvare revolusjonen.

(Saken fortsetter under bildet.)

MIAMI: Lengter hun til USA?

MIAMI: Lengter hun til USA?

Jan-Erik Østlie

I 1961 startet Cuba med store kooperativer som hovedsakelig utviklet et økologisk landbruk. To år seinere begynte USAs handelsblokade, mens den sosialistiske delen av verden støttet Cuba. Da sosialismen raknet i Europa på slutten av 1980-tallet, rammet dette Cuba hardt på 1990-tallet.

– Tiåret ble et vendepunkt i cubanernes liv, kreativiteten ble satt på prøve. Det var ikke strøm, ikke nok mat. Men folket overlevde den spesielle perioden. Vi utviklet nye måter å produsere mat på. Flere ble engasjert i matproduksjon, sier Noqueiras som forteller at 60 prosent i dag er bønder og landbruksarbeidere.

GRØNNSAKSDYRKER: På småbruket UEB Granja Boyeros bruker de blant annet husveggene til å holde den sosialistiske moralen oppe.

GRØNNSAKSDYRKER: På småbruket UEB Granja Boyeros bruker de blant annet husveggene til å holde den sosialistiske moralen oppe.

Jan-Erik Østlie

Priser

Men kjøp og salg av jord er ikke mulig på Cuba, jorda skal brukes til matproduksjon. Det forplikter småbønder og andre som får leie jord av staten. Og produserer de ikke mat, mister de leieavtalen. For det er folket som eier jorda, det er en plikt å beskytte folkets eiendom.

Behovet for landbruksprodukter er større enn behovet på øya. For ifølge Noqueiras har cubanerne ikke nok mat, men alle har rett til mat.

– Vi mangler ris og melk, og må importere dette. Storfekjøtt og kylling må vi også importere, men svinekjøtt er vi nå sjølforsynt med, sier hun.

Vareprisene settes etter forhandlinger, eller etter hva bønder og andre produsenter bestemmer sjøl. Men noen landbruksprodukter har faste priser: Basisprodukter som kaffe, melk, ris, svarte bønder og tobakk. Melkeproduksjonen er statlig subsidiert – ikke minst fordi melk er viktig for barn.

Jordbruk er hardt arbeid

Et rikt utvalg av grønnsaker er ikke så veldig lett å få tak i. Noqueiras innrømmer at produksjonen er vanskelig, ikke minst fordi dette er klima- og sesongavhengige produkter. De som trenger det, får grønnsaker. Som barnehager, skoler og helseinstitusjoner. Mens fullkorn er det ikke mulig å produsere på Cuba, det må importeres.

Også Anap er bekymret for hva ungdommen vil. De forsøker å stimulere barns og skoleelevers interesse for landbruk, men som i alle andre land flytter også den cubanske ungdommen fra landsbygda til byene. Når det gjelder utleie av jord, prioriterer staten ungdom og kvinner.

– Men jordbruk er hardt arbeid, så det er en stor utfordring å motivere ungdommen, sier Rilma Roman Noqueiras.

Fornøyd med NNN

Seminaret NNN støtter får gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

– NNNs deltakelse med egne innlegg er viktig for at våre tillitsvalgte skal lære å kjenne andre systemer og fagforeninger i helt andre samfunnssystem, sier forbundslederen.

Kunne seminaret vært gjennomført uten NNNs støtte?

– Ja, men det blir på et helt annet kvalitativt nivå med NNNs bidrag, sier Pedro Manuel Diaz Jover.

CUBA: Det kunne vært Hemingways den gamle mannen og havet, men er bare en sigarrøykende cubaner.

CUBA: Det kunne vært Hemingways den gamle mannen og havet, men er bare en sigarrøykende cubaner.

Jan-Erik Østlie

HOTEL NACIONAL DE CUBA: Et overnattingssted med historisk sus.

HOTEL NACIONAL DE CUBA: Et overnattingssted med historisk sus.

Jan-Erik Østlie

{"424063":{"type":"s","url":"/image-3.424063.5284e0c435","cap":"FRA NNN: Andre nestleder Jarle Wilhelmsen, første nestleder Anne Berit Aker Hansen og forbundsstyremedlem Line Haugland.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424064":{"type":"s","url":"/image-3.424064.d9f3615e36","cap":"SEMINARET: Til venstre tolken Manolo Sanchez, NNN-leder Jan-Egil Pedersen og lederen av SNTIAP Pedro Jover. I bakgrunn følger brødrene Castro nøye med på hva som skjer.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424066":{"type":"m","url":"/image-3.424066.79a3e63c8c","cap":"PÅ MALECON: Langsden berømte strandpromenaden i Havanna sitter det alltid en fisker og skuer otover havet.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424067":{"type":"s","url":"/image-3.424067.9b0db0e650","cap":"FARGERIKT: Deler av Havanna er nesten helt ødelagt, men det fins også fargerike bygninger.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424068":{"type":"m","url":"/image-3.424068.8ceb129fcf","cap":"MIAMI: Lengter han til USA?","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424071":{"type":"s","url":"/image-3.424071.36f737985f","cap":"HOS ANAP: Jan-Egil Pedersen, tolken Manolo Sanchez og Rilma Roman Noqueiras.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424073":{"type":"s","url":"/image-3.424073.332fd62c07","cap":"GRØNNSAKSDYRKER: På småbruket UEB Granja Boyeros bruker de blant annet husveggene til å holde den sosialistiske moralen oppe.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#000000","fontsize":"84","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"2"},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Cuba","closed":true,"place":"Fornøyd med NNN"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Tiåret ble et vendepunkt i cubanernes liv, kreativiteten ble satt på prøve. ","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Cuba

Hovedstad: Havanna

Areal: 110.860 kvadratkilometer

Innbyggere: 11.031.433

Styreform: Sosialistisk republikk

President: Miguel Díaz-Canel

Offisielt språk: Spansk

Uavhengighet: fra Spania 10. oktober 1868

Valuta: Cubansk peso (CUP)

Wikipedia

{"424063":{"type":"s","url":"/image-3.424063.5284e0c435","cap":"FRA NNN: Andre nestleder Jarle Wilhelmsen, første nestleder Anne Berit Aker Hansen og forbundsstyremedlem Line Haugland.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424064":{"type":"s","url":"/image-3.424064.d9f3615e36","cap":"SEMINARET: Til venstre tolken Manolo Sanchez, NNN-leder Jan-Egil Pedersen og lederen av SNTIAP Pedro Jover. I bakgrunn følger brødrene Castro nøye med på hva som skjer.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424066":{"type":"m","url":"/image-3.424066.79a3e63c8c","cap":"PÅ MALECON: Langsden berømte strandpromenaden i Havanna sitter det alltid en fisker og skuer otover havet.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424067":{"type":"s","url":"/image-3.424067.9b0db0e650","cap":"FARGERIKT: Deler av Havanna er nesten helt ødelagt, men det fins også fargerike bygninger.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424068":{"type":"m","url":"/image-3.424068.8ceb129fcf","cap":"MIAMI: Lengter han til USA?","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424071":{"type":"s","url":"/image-3.424071.36f737985f","cap":"HOS ANAP: Jan-Egil Pedersen, tolken Manolo Sanchez og Rilma Roman Noqueiras.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"424073":{"type":"s","url":"/image-3.424073.332fd62c07","cap":"GRØNNSAKSDYRKER: På småbruket UEB Granja Boyeros bruker de blant annet husveggene til å holde den sosialistiske moralen oppe.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#000000","fontsize":"84","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"2"},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Cuba","closed":true,"place":"Fornøyd med NNN"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Tiåret ble et vendepunkt i cubanernes liv, kreativiteten ble satt på prøve. ","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}