JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KLUBBLEDEREN: Torfinn Skrove skuer utover produksjonslokalene ved Arendals Bryggeri.

KLUBBLEDEREN: Torfinn Skrove skuer utover produksjonslokalene ved Arendals Bryggeri.

Jan-Erik Østlie

Sterk lojalitet holder Arendals bryggeri gående

Arendals Bryggeri er fra 1839. Bare Aas Bryggeri i Drammen er eldre. I Arendal er de glad i ølet sitt. Utallige trusler om nedleggelse har ikke klart å knekke bryggeriet.
2018083110050020180831121639

jan.erik@lomedia.no

– Det er ingen selvfølge å ha et bryggeri på Sørlandet, sier Torstein Paulsen, daglig leder i Arendal Bryggeri.

Først på Stoa

Bryggeriet ble grunnlagt midt i Arendal sentrum, i et tidligere brennevinsbrenneri og under navnet «Kittilsbugts Bryggeri». Grunnleggeren heter Gregers Salvesen. Siden har det rent mange øldråper i glass og struper.

I 1876 fikk bryggeriet navnet Arendals Bryggeri. Og nesten 100 år seinere, på en ekstraordinær generalforsamling 8. februar 1971 ble det vedtatt å bygge et nytt bryggeri på Stoa, drøyt fire kilometer utenfor sentrum. To år etter var det nye bryggeriet ferdigbygd.

Tillitsvalgte og ledere krever strakstiltak mot økt grensehandel

RUSTENT: Skiltet som står utenfor skal snart erstattes av et nyere.

RUSTENT: Skiltet som står utenfor skal snart erstattes av et nyere.

– Vi trengte større plass og var første bedriften som etablerte oss på dette nye industriområdet, forteller Paulsen.

I 1975 var bryggeriet hovedprodusent av Heineken, noe som varte til tidlig 1990-tall. I 1980 gikk bedriften inn i Nora Industrier som Ringnes dominerte, men var et eget aksjeselskap helt fram til 1994.

På grensa til harry

Kommunen kom på banen

Den moderne historien om Arendals Bryggeri er broket og preget av gjentatte trusler om nedleggelse. Danske Carlsberg Group, som eier Ringnes, ønsket en mest mulig enhetlig produksjonsstruktur i Norge. Dette førte til at flere lokale bryggerier ble lagt ned. Men Arendal har stått han av. Gang på gang.

– Så lenge gjenbruksemballasjen eksisterte, trengte Ringnes/Carlsberg-systemet mer enn ett bryggeri, sier Paulsen.

I 2008 kom finanskrisa til landet. Samme år startet samtalene på Arendals Bryggeri om å skille ut den ærverdige hjørnesteinsbedriften. Første juli året etter ble det en realitet.

Mellom 60 og 80 ansatte sto i fare for å miste jobben, nedleggelse lå igjen like om hjørnet. Da kjøpte Arendal kommune tomta for 26,3 millioner. Driften ble solgt fra Ringnes til nyetableringen Arendals Bryggeri AS. Aksjeselskapet ble bestående av de ansatte (54 prosent), Aust Agder Næringsselskap (26 prosent) – samt at Ringnes beholdt 20 prosent av eierandelene.

Bryggeriet hadde 92 ansatte i 2009, noe som ble økt til 108 i løpet av to år.

I PRODUKSJONEN: Supaporn Olsen som opprinnelig kommer fra Thailand,  trives godt i Arendals Bryggeri.

I PRODUKSJONEN: Supaporn Olsen som opprinnelig kommer fra Thailand, trives godt i Arendals Bryggeri.

Jan-Erik Østlie

Ulykkens år

Så kom det, for bryggeri- og mineralvannbransjens, ulykkelige året 2015. Engangsemballasjen ble innført. Mange arbeidsplasser gikk tapt. Arendals Bryggeris leietappingsavtale med Ringnes opphørte. Arbeidsstokken ble redusert fra 70 til 18. Hva nå? Jo, det dukket opp en lokal investor. Bryggeriet investerte 45 millioner i nytt produksjonsutstyr og kjøpte i tillegg den 70 mål store eiendommen av Arendal kommune etter 6 års leietid. Det ble plass til ny boks- tappelinje, ny tappe- og etiketteringsmaskin, ny pakkemaskin og et komplett nytt mikrobryggeri.

Lov om god handelsskikk kunne reddet arbeidsplasser i Mack

Fleksibilitet

SJEFEN: Torstein Paulsen har vært daglig leder av Arendals Bryggeri siden 2009.

SJEFEN: Torstein Paulsen har vært daglig leder av Arendals Bryggeri siden 2009.

Jan-Erik Østlie

Satsingsområde til bryggeriet nå er egne merkevarer som de har en 12-13 stykker av når det gjelder øl, cider, vann, spesialøl og julebrus.

– Samtidig ønsker vi også å være leietappere for andre. I dag er vi det for om lag 40 kunder, blant annet for Sagene Bryggeri. På oppdrag eksporterer vi også litt øl utenlands, forteller Paulsen som legger til at målsetningen er å komme opp i et volum på 6-7 millioner liter i året. De er ikke riktig der ennå, men håper å nå dette i 2019.

En gang var det stort sett bare snakk om øl og brus, nå er det stor etterspørsel etter nye alternative drikker – og ikke minst ulike spesialøl.

– For et lite bryggeri er det en fordel med mange øltyper. Vår serie 1839 er vår merkevare. Fleksibilitet i utvalget er veldig viktig, sier Paulsen.

Med pasjon for ølbrygging: Austmann Bryggeri AS i Trondheim

Drikker mer alkoholfritt

Daglig leder mener også at det er viktig å være store lokalt – å ha en sterk lojalitet fra nærområdet. Og den har bryggeriet alltid hatt. Ikke minst fra restaurantnæringa i byen. Det hjelper at samholdet er sterkt innad også.

– Ansatte og ledelse i bryggeriet sitter i samme båt, slår han fast.

Og da er det sikkert verdt å lytte til – båter har jo sørlendinger greie på.

– Så er vel kanskje Arendalsuka en grei drahjelp for ølsalget?

– Joda, 70 000 besøkende og en by som koker, er optimalt for oss. Men en trend vi har sett en stund er at alkoholfritt øl selger bedre og bedre. Vårt produkt her heter KLAR og er en vinner lokalt nå, sier han.

Bryggeriet har ingen stand på Arendalsuka, men bidrar etter behov på blant annet Bryggeriforeningens arrangementer.

Lærlinger

I dag er det totalt 32 ansatte ved bryggeriet. Om lag 26 er organiserte i NNN. Klubbleder er Torfinn Skrove. Om noen tror det ikke betyr så mye for lokalsamfunnet om bryggeriet eksisterer eller ei, kan Paulsen fortelle at siden 2009 er 280 millioner utbetalt i lønn til de ansatte og om lag 15-16 millioner er gått til kommunale avgifter.

– Vi bidrar! Vi er viktige for Arendal, sier han.

Og de satser på opplæring. For tida har de ingen lærlinger, men de har hatt en 15-20 av dem de siste 12-15 årene.

Arbeidsnever

Jan Kristoffer Dale, forfatteren som fikk Vesaas’ debutantpris for novellesamlingen «Arbeidsnever», hadde sommerjobb ved bryggeriet i 2004. I 2006 fikk han via et bemanningsbyrå jobb fram til 2010, så ble han fast før han måtte slutte året etter på grunn av nedbemanning.

– Bemanningsbransjen er uryddig, men jeg tok aldri dette opp med ledelsen ved bryggeriet fordi jeg da fryktet å miste jobben.

– Var du organisert da du jobbet der?

– Ja, da jeg ble fast tok NNN kontakt, jeg meldte meg inn og fikk et godt inntrykk av forbundet.

– Hvorfor tok de ikke kontakt med deg da du jobbet for bemanningsbyrået?

– Det veit jeg ikke, men mitt inntrykk var at de kanskje hadde nok med sine egne, sier Jan Kristoffer Dale.

BOKSSORTERING: Kim Andre Oland holder styr på ølboksene.

BOKSSORTERING: Kim Andre Oland holder styr på ølboksene.

Jan-Erik Østlie

Økt interesse for øl

Både Paulsen og Skrove husker Dale. De forteller at det var sentral Ringnes policy å bruke bemanningsbyråer.

– Da vi overtok i 2009, var vi raskt enige om at bemanningsbyråer ikke skulle brukes lenger. En viss grad av fleksibilitet må vi ha, men vi velger nå å løse dette internt. Ansatte i bemanningsbyråene har ofte heller ikke den nødvendige kompetansen, sier Paulsen.

Fagforeningsleder Skrove er enig.

Arendals Bryggeri er nå inne i en positiv utvikling. Verken Paulsen eller Skrove ser noen grunn til at dette ikke skal fortsette. De mange nye mikro- og håndverksbryggeriene som har dukket opp, ser de heller ikke på som noen utfordring. Men de tror nok kanskje det vil bli en viss avskalling.

– Du må ha en viss størrelse om du skal kunne leve av dette. Håndverksbryggeriene har imidlertid, gjennom all den oppmerksomheten de har fått, bidratt til å få opp interessen for at det fins mye godt øl, sier Torstein Paulsen.

{"414283":{"type":"m","url":"/image-3.414283.55608573c5","cap":"I PRODUKSJONEN: Supaporn Olsen som opprinnelig kommer fra Thailand, trives godt i Arendals Bryggeri.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"414285":{"type":"s","url":"/image-3.414285.b9d85aedfe","cap":"RUSTENT: Skiltet som står utenfor skal snart erstattes av et nyere.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"414287":{"type":"m","url":"/image-3.414287.0edc5ec10b","cap":"BOKSSORTERING: Kim Andre Oland holder styr på ølboksene.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"414298":{"type":"s","url":"/image-3.414298.7918c156bd","cap":"SJEFEN: Torstein Paulsen har vært daglig leder av Arendals Bryggeri siden 2009.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"84","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Det er stor etterspørsel etter nye alternative drikker – og ikke minst ulike spesialøl.","place":"Lærlinger"},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}

Det er stor etterspørsel etter nye alternative drikker – og ikke minst ulike spesialøl.

Daglig leder Torstein Paulsen

{"414283":{"type":"m","url":"/image-3.414283.55608573c5","cap":"I PRODUKSJONEN: Supaporn Olsen som opprinnelig kommer fra Thailand, trives godt i Arendals Bryggeri.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"414285":{"type":"s","url":"/image-3.414285.b9d85aedfe","cap":"RUSTENT: Skiltet som står utenfor skal snart erstattes av et nyere.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"414287":{"type":"m","url":"/image-3.414287.0edc5ec10b","cap":"BOKSSORTERING: Kim Andre Oland holder styr på ølboksene.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"414298":{"type":"s","url":"/image-3.414298.7918c156bd","cap":"SJEFEN: Torstein Paulsen har vært daglig leder av Arendals Bryggeri siden 2009.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"84","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Det er stor etterspørsel etter nye alternative drikker – og ikke minst ulike spesialøl.","place":"Lærlinger"},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}