JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dette er de nye reglene for personalrabatt

Skattemyndighetene skjerper inn skatteplikten på en del rabattordninger, opplyser økonomirådgiver.

Colourbox.com

10.05.2019
17:19
11.05.2019 14:03

aslak@lomedia.no

Skattemyndighetene har sendt ut en veiledning om de nye reglene for naturalytelser fra 2019. Veiledningen strammer ytterligere inn og kompliserer regelverket for ansattfordeler og -rabatter, ifølge Revisorforeningen. I tillegg har Skattedirektoratet også kommet med en egen uttalelse som inneholder 55 spørsmål og svar. Bakgrunnen er at finansminister Siv Jensen (Frp) i mars endret de nye reglene.

ph

Vakte sterke reaksjoner

Før Jensen gjorde dette grepet hadde de nye reglene for naturalytelser ført til ramaskrik da omfanget av rabatter, fribilletter og andre goder ble kjent. Kravet var at såkalte naturalytelser skulle rapporteres til skattemyndighetene av arbeidsgiverne. Dette kunne for eksempel være personalrabatter, fribilletter, årskort, medlemskap, bonuspoeng, gratisvarer og andre frynsegoder.

– Det skattemyndighetene nå gjør er en innskjerping av skatteplikten på en del rabattordninger, opplyser økonomirådgiver Espen Øren i Infotjenester AS overfor FriFagbevegelse.

– Dette er total skivebom og en helt unødvendig komplisering som verken tar hensyn til regjeringens uttalte mål om forenkling eller praktiske utfordringer hos brukerne, sier administrerende direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Endringer i skatteregler

Her er noen av de nye reglendringene for naturalytelser:

• Personalforsikringer - gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring og helseforsikring er skattepliktige naturalytelser. Nå blir det i tillegg fordelsskatt om arbeidsgiveren din har forhandlet fram lavere priser på forsikringene enn det du kunne oppnådd som privatkunde.

• Du kan skattefritt motta personalrabatt på inntil 8.000 kroner for varer og tjenester arbeidsgiveren selv omsetter.

• Rabatter du oppnår som din arbeidsgiver har tatt initiativ til, men som ikke er for varer eller tjenester din arbeidsgiver selger, er skattepliktige. Eksempler er rabatt på treningssenter, klær (med unntak dersom arbeidsgiveren din selger de samme klærne) og andre varer og tjenester.

• Beløpsgrensen for skattefrie gaver, også fra såkalte tredjeparter (andre enn arbeidsgiveren din) dobles – fra 1.000 kroner til 2.000 kroner. Grensen har stått uendret siden 2009.

• For fribilletter i transportnæringen utsetter regjeringen iverksettelsen av de nye reglene til 1. juli 2019. Hensikten er at transportselskapene skal få tid til å utforme nye billettordninger.

• Privat bruk av bonuspoeng opptjent gjennom jobbreiser er skattepliktig og skal innrapporteres på det tidspunktet reisen bestilles.

Kilde: Skatteetaten og Revisorforeningen.

ph

Unntak fra hovedregelen

Finansministeren imøtegår kritikken fra Revisorforeningen. Regjeringen har mottatt innspill om at de nye reglene for naturalytelser gjør det krevende å verdsette fordelen av personalforsikringer.

– Jeg har derfor gått en ekstra runde og besluttet å innføre et unntak fra hovedregelen, slik at fordelen kan verdsettes basert på kostpris. Det betyr at ting blir slik som det har vært tidligere for slike forsikringsordninger. Du skal ikke straffes med mer skatt fordi du har en arbeidsgiver som kan få bedre pris på forsikringen enn du kan selv, sier Jensen til FriFagbevegelse.

Fra 1. januar 2019 er hovedregelen at alle naturalytelser skal verdsettes til markedspris.

– Et enhetlig regelverk uten særordninger er enkelt å forholde seg til og bidrar til likebehandling. Det er likevel gode argumenter for å legge kostpris til grunn for å beregne verdien av fordelen ved personalforsikringer. Å finne markedsverdien for tilsvarende forsikring kan innebære betydelig merarbeid for arbeidsgiver, påpeker Frp-statsråden.

Finansdepartementet tar sikte på å gjennomføre forskriftsendringen om kort tid med virkning fra og med 1. januar 2019.

– Regjeringen reduserer skattenivået og forenkler hverdagen for folk og bedrifter, slik at de kan konsentrere seg om å skape verdier. Samtidig er det viktig for meg at vi har et ryddig arbeidsliv, der ansatte får muligheten til å tjene opp rettigheter til viktige velferdsordninger som sykepenger og arbeidsledighetstrygd. Det vil komme godt med dersom de en gang får behov for det, sier Siv Jensen.

Avtale med treningssenter

Mange av avtalene norske arbeidsgivere har med treningssentre blir nå skattepliktig.

– En rabatt på et treningssenter vil være skattepliktig for de ansatte hvis arbeidsgiver har medvirket til rabattavtalen, for eksempel ved å forhandle fram eller på annen måte ta initiativ til rabatten overfor treningssenteret, forklarer Espen Øren.

– Det vil også bety at virksomheter i et nærområde, for eksempel et kjøpesenter, som gir rabatter til hverandre, vil måtte behandle disse som skattepliktige. For at slike rabatter ikke skal bli ansett å en ha tilknytning til et arbeidsforhold, må mottakers arbeidsgiver ikke ha hatt noen rolle i etableringen av rabatten. Det vil kunne være skattefritt hvis arbeidsgiver utelukkende videreformidler en rabatt til de ansatte, sier Øren.

Saken fortsetter under bildet.

Økonomirådgiver Espen Øren i Infotjenester.

Økonomirådgiver Espen Øren i Infotjenester.

Pressefoto

Store konsekvenser

Økonomirådgiveren kommer her nærmere innpå noen av de spørsmålene og svarene fra Skattedirektoratet:

• Hvis ansatte i en sponsorbedrift til et idrettslag får rabatt hos en av de andre sponsorbedriftene, vil denne rabatten være skattepliktig selv om de to bedriftene ikke har noe forretningsforhold eller har avtalt noe seg imellom.

– Rabatten er foranledighet av sponsingen av idrettslaget. Dette vil få store konsekvenser, i og med at det er veldig vanlig å sponse lokale idrettslag, forteller Øren.

• Ansatte som får rabatter gjennom arbeidsgivers innkjøpsforening, må skatte av de rabatter som benyttes.

• Det er ikke skatteplikt på medlemskapsrabatter ved privat medlemskap i fagforeninger og lignende, selv om arbeidsgiver dekker kontingenten. Den ansatte skal imidlertid beskattes for arbeidsgivers dekning av kontingenten.

• Bruk av fast-track, lounge eller seteoppgradering på flyplass/flyreiser er fordeler som tildeles den ansatte kun på grunn av en «status». For eksempel er et gullkort, uten bruk av poeng, inntil videre skattefritt.

ph

Medlemskap i boligbyggerlag

Hvis en rabatt er allment tilgjengelig i sluttbrukermarkedet, for eksempel gjennom et medlemskap i et boligbyggelag, kan den rabatterte prisen regnes som omsetningsverdien.

– Det er da ikke gitt en skattepliktig rabatt. Er rabatten høyere enn den som medlemskapet gir, er den overskytende rabatten skattepliktig. Det er en forutsetning at medlemskap er åpent for alle og med ingen eller lav kontingent, uavhengig av blant annet bosted og personlige og økonomiske forhold. En annen forutsetning er at rabattavtalene er offentlig tilgjengelige, som for eksempel medlemskap i OBOS eller Turistforeningen.

Rabatter som arbeidstaker mottar fra arbeidsgiver eller fra arbeidsgivers kunder eller leverandører, regnes som personalrabatter og er som nevnt skattefrie inntil 8.000 kroner per år.

– Vilkåret er at varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet (inkludert konsernselskap), forklarer Øren.

– Det må være snakk om rabatt på nøyaktig samme vare som man selv omsetter. Hvis en klesforretning kun selger klær fra merke A, og lar de ansatte kjøpe klær fra en leverandør av merke B, vil vilkåret ikke være oppfylt. Rabatten blir dermed skattepliktig fra første krone, sier økonomirådgiveren.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
10.05.2019
17:19
11.05.2019 14:03