JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Fra venstre: Roar Langaard og Tommy Torgersen, henholdsvis nestleder og leder i Oslo Bryggearbeideres Forening, står utenfor gjerdet på havna i Oslo mens skipsmannskap hjelper til med lossing og lasting på innsiden. - Dette er sosial dumping, sier de to.

Fra venstre: Roar Langaard og Tommy Torgersen, henholdsvis nestleder og leder i Oslo Bryggearbeideres Forening, står utenfor gjerdet på havna i Oslo mens skipsmannskap hjelper til med lossing og lasting på innsiden. - Dette er sosial dumping, sier de to.

Roy Ervin Solstad

Havnearbeidere anklager Oslo Havn for sosial dumping

Lavlønte sjøfolk bistår i lossingen og lastingen av skip på Oslo Havn. Bryggesjauerne raser.
2017032212510020230821171436

res@lomedia.no

Tommy Torgersen drar fram telefonen.

– Den er allerede ute ved Spro vest for Nesodden, konstaterer Torgersen på mobilapplikasjonen som kan hjelpe deg å spore skipstrafikken.

Lederen i Oslo Bryggearbeideres Forening følger frakteskipet MV "Karmsund". Det ble i juni 2016 kontrollert av en av ITF sine inspektører. Det tidligere Nor Lines-skipet sitt utenlandske mannskap både losset og lastet båten da den var i Oslo, men mannskapet fikk ikke betaling. Nå har den vært i Oslo igjen, men her vi står på Kneppeskjærkaia innunder Bekkelagsåsen i Oslo, er det ingen Karmsund å se.

Torgersen gjør et par nye tastetrykk på telefonen og finner fram en lydmelding. Den er fra Angelica Gjestrum, norsk ITF-koordinator. Hun var om bord i "Karmsund" mens den lå til kai. Meldingen hennes er kort og krystallklar.

– Dette er akkurat som i fjor. Mannskapet losser og laster og får ikke betalt, sier hun.

{f2}

En tredel av norsk lønn

OBFs nestleder, Roar Langaard er ikke overrasket. Bare forbanna.

– Det verste er jo at de bare gir faen. Det virker som selv havnestyret er likegyldige til dette. Det er ikke like vilkår når det er skipsmannskap på mininumshyrer vi konkurrerer med, sier han.

– Dette viser at det foregår sosial dumping på Oslo Havn
Oslo Havn inngikk nye eksklusive avtaler midt under tariffoppgjøret

Roar Langaard (til venstre) og Tommy Torgersen, nestleder og leder i Oslo Bryggearbeideres Forening, vil ha Oslo Havn erklært som bekvemmelighetshavn.

Roar Langaard (til venstre) og Tommy Torgersen, nestleder og leder i Oslo Bryggearbeideres Forening, vil ha Oslo Havn erklært som bekvemmelighetshavn.

Roy Ervin Solstad

Avtalen skulle trygge havnearbeiderne

Sola skinner, men selv ikke det strålende vårværet, gjør at Tommy og Roar smiler. De står utenfor gjerdet som skiller havna og båten fra tilførselsveien ved Kneppeskjær. I flere år har de kjempet for at operatørene på Oslo Havn skal bruke de registrerte havnearbeiderne, men oftere og oftere må de stå på utsiden og se på at andre gjør jobbene de skulle hatt. ILO-konvensjon 137 ble ratifisert av Norge på 70-tallet og gjelder fremdeles. I artikkel to står det at "Det skal være vedkommende lands politikk å oppmuntre alle dem som berøres av dette til å skaffe havnearbeiderne fast eller regelmessig sysselsetting så langt det er mulig", og i artikkel tre at: "Registrerte havnearbeidere skal ha for­trinnsrett ved tildeling av havnearbeid."

Det færøyske flagget på hekken til "Karmsund" er erklært som et bekvemmelighetsflagg av den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen, ITF. For sjøfolkene betyr det at de følger internasjonale minimumsstandardene satt av ITF. Den siste justeringen av minstelønnen ble foretatt 1. januar 2016. Der angis minimums månedslønn for en vanlig sjømann per måned til 1078 amerikanske dollar. Det er drøyt 9130 kroner med dagens kurs. Hadde båten seilt på NOR-flagg, ville de samme sjøfolkene ifølge Sjømannnsforbundet tjent minst 28.900 kroner i måneden. Da ville de også hatt like lange perioder fri som de er om bord, men de lavtlønte sjøfolkenes sin ITF-avtalen setter en nedre grense på 30 dager fri. I året.

Trodde på samarbeidsavtale

Det er ikke lenge siden de ansatte trodde problemene på Oslo havn var løst. Den er 20. oktober 2015 er det pressekonferanse i Oslo Rådhus. Der sitter Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet, Marianne Borgen fra Sosialistisk Venstreparti, Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne og Bjørnar Moxnes fra partiet Rødt. Foran dem ligger en samarbeidsavtale mellom de fire partiene som blir signert etter tur. Avtalen lister opp en rekke punkter de fire partiene er enige om. I ett av punktene heter det: "Disse partiene er enige om at Oslo skal følge ILO-konvensjon nr. 137."

Debattinnlegg: NHO bekrefter at målet er sosial dumping og tariffknusing
Havneoperatør vil ha bryggesjauerfrua erklært inhabil i havnestyret

Norsk flagg, utenlandsk lønn

Klokka skrus fram til 15. mars 2017. På Kneppeskjær, der "Karmsund" for ikke lenge siden lå, ligger frakteskipet MV "Kegums". Om bord har hun aluminium som skal losses og fraktes videre til til Benteler Aluminium Systems på Raufoss. Det 99 meter lange og 15 meter brede skipet har et norsk flagg på hekken, men skipets eier er Linito Shipping Compay Limited på Kypros. Det norske flagget betyr at skipet enten er registrert i det ordinære norske skipsregisteret NOR, og skal ha mannskap på norske lønns- og arbeidsvilkår, eller i Norsk Internasjonalt Skipsregister, NIS, som gjør at kun kapteinen skal være norsk, mens resten av mannskapet kan gå på lokale arbeidsavtaler og med det lokale lønninger. Ofte blir det benyttet østeuropeere og sjøfolk fra Asia på disse båtene, og i mange tilfeller er heller ikke kapteinen norsk. "Kegums" tilhører sistnevnte register. På NIS-flaggede skip er det Sjømannsforbundet som kontrollerer at de underordnede sjøfolkene får det de har krav på etter NIS-avtalen.

Den avtalen gir de latviske sjøfolkene som er om bord en månedslønn på mellom drøyt 18.000 og 22.500 kroner, om de er vanlig underordnet mannskap uten ekstra ansvar. Det er på det meste mer enn 10.000 kroner under hva de ville fått om båten hadde vært registrert i NOR.

Eksklusivt unntak

I Norge fastslo en arbeidsrettsdom i oktober 2014 at havneoperatører ikke trengte å benytte havnearbeiderne dersom operatøren hadde eksklusiv bruksrett til havna eller den delen av havna der man opererte. I stedet kunne selskapene benytte egne ansatte. I Oslo og mange andre norske havner ble avtaler mellom havnene og operatørene "oppgradert" til å gi slik eksklusivitet.

– Det eneste man oppnår med en slik eksklusiv avtale er å slippe å bruke oss, sier Roar Langaard indignert.

Både han og Torgersen forteller at havneoperatørene har dratt denne eksklusiviteten lenger enn til sine kaier, for havnearbeiderne har heller ikke sluppet til om bord i båtene for å gjøre losse- og lastejobben om bord.

– Havneoperatørene har jo ikke eksklusiv bruksrett om bord i båtene, sukker han oppgitt.

MV Kegums, NIS-flagget frakteskip på havna i Oslo. Tidligere ble båten losset av havnearbeidere fra Oslo Bryggearbeideres Forening gjennom havneoperatøren Norsteve. Så ble plutselig prisen så lav at Norsteve ikke kunne konkurrere. - Jeg skjønner ikke at den andre operatøren kan gjøre det så billig, sier Ole Kristian Stenslet i Norsteve.

MV Kegums, NIS-flagget frakteskip på havna i Oslo. Tidligere ble båten losset av havnearbeidere fra Oslo Bryggearbeideres Forening gjennom havneoperatøren Norsteve. Så ble plutselig prisen så lav at Norsteve ikke kunne konkurrere. - Jeg skjønner ikke at den andre operatøren kan gjøre det så billig, sier Ole Kristian Stenslet i Norsteve.

Roy Ervin Solstad

Uforståelig lav pris

På MV "Kegums" har de pause i lossingen, men det er ikke bare havnearbeiderne som har pause. Det har også sjøfolkene om bord. Tidligere ble båten losset av selskapet Norsteve AS som har terminal på Filipstad lenger vest i Oslo havn, men da rederiet fikk nei på spørsmålet om de kunne bruke skipets mannskap til lossingen i stedet for havnearbeiderne havneoperatøren ønsket å bruke, fikk plutselig et annet selskap jobben.

– Jeg vet jo ikke om de bruker mannskapet om bord, men vi hadde ikke klart oss med de prisene ryktene snakker om, sier Ole Kristian Stenslet, Terminal Manager i Norsteve.

Han vil imidlertid ikke si noe nøyaktig om prisen, men innrømmer at han tok kontakt med Oslo Havn for å høre om lagringsprisen Norsteve måtte betale lå høyere enn de som overtok.

– Det var det ikke, så hvordan de kan være så billige på både lagring og handling skjønner jeg ikke, men det er tydelig at vi er blitt utkonkurrert på pris, sier han.

Ikke det at de har noe mål om å være billigst hele tiden.

– Vi har heller valgt å fokusere på service og kvalitet og har vært en av få som har valgt å bruke havnearbeiderne til OBF både om bord og på land. Der har vi fulgt ILO-konvensjonen. At ikke alle har gjort det, er et problem. Vi ser jo at det kun tenkes penger og at det blir stadig mer utnyttelse av sjøfolkene. Det burde Oslo Havn ta tak i og skaffe seg kontroll på hva som foregår i båtene. Det er ikke bra det som skjer nå, sier Ole Kristian Stenslet.

ITF-koordinator Angelica Gjestrum var om bord på MV "Karmsund" og oppdaget at også i år blir mannskapet beordret til å losse og laste, tross manglende godkjenning fra havnearbeidernes organisasjon i Oslo.

ITF-koordinator Angelica Gjestrum var om bord på MV "Karmsund" og oppdaget at også i år blir mannskapet beordret til å losse og laste, tross manglende godkjenning fra havnearbeidernes organisasjon i Oslo.

Omar Jørgensen

ITF: – Oslo Havn har ansvaret

I toppetasjen på Maritimt Hus et lite kvartal fra Rådhuskaia i Oslo sitter Angelica Gjestrum og gjør ferdig et brev som skal sendes rederiet til MV "Karmsund" med kopi både til det danske fagforbundet som har gjort avtale med båten og til Oslo Bryggearbeideres Forening. Hun bekrefter at situasjonen om bord på skipet er nøyaktig som den var for ni måneder siden. Den gang som nå ble mannskapet pålagt å losse og laste skipet av eget rederi eller fra agenten. Uten ekstra betaling. Gjestrum forteller at mannskapet kan losse og laste dersom dette er frivillig og er godkjent av det lokale ITF-forbundet som organiserer havnearbeiderne, i dette tilfelle Norsk Transportarbeiderforbund.

Utdrag fra ITF-rapport etter besøk om bord på "Karmsund" 16. mars. Stopp bruken av mannskap til lossing og lasting av gods, er kravet fra ITF.

Utdrag fra ITF-rapport etter besøk om bord på "Karmsund" 16. mars. Stopp bruken av mannskap til lossing og lasting av gods, er kravet fra ITF.

Roy Ervin Solstad

En slik godkjenning ville neppe kommet uansett.

– Min funksjon i dette er å være et sannhetsvitne for havnearbeiderne. Denne rapporten er dokumentasjon som havnearbeiderne i Oslo kan ta med til Oslo kommune, sier hun, og håper det snart kan bli normale tilstander på Oslo Havn igjen.

– I de årene havnearbeiderne har vært i konflikt har rederiene dekket seg bak at de ikke kunne bruke havnearbeidere i konflikt. Den unnskyldningen kan de ikke benytte lenger. Det er opp til Oslo Havn å sikre normal drift igjen, sier Angelica Gjestrum.

NSF: – Mannskapet losset på Kegums

Omtrent samtidig som Gjestrum sender sin rapport, går Line Heimstad, Bjørn Erik Kristoffersen og Jan Erik Lundby fra Norsk Sjømannsforbund om bord i "Kegums". De har en lang prat med både kapteinen og det latviske mannskapet om bord. Papirene er det ingenting i veien med, men både truckkjøringen og bemannnigen av lasteheisen om bord er det mannskapet som utfører, mens selskapet på land ordner med lasten når den er satt ned på kaia.

– Vi har forsøkt å få inn en losse- og lasteklausul også i NIS-avtalen, men det har ikke Rederiforbundet vært villige til, sier Line Heimstad.

Forbundets tariffansvarlig, Geir Hagerupsen sier at NSF aldri har krevd at sjøfolkene skal ha betaling for losse- og lastearbeid.

– Da ville vi legitimert at sjøfolkene kunne losse- og laste, og det vil vi ikke bidra til, understreker han, og legger til at det ikke er noe nytt at sjøfolk hjelper til å losse båtene.

– Å kjøre truck nedi lasterommet har havnearbeiderne aldri ønsket. De har heller ønsket å sitte i "glassburet" og styre heisen, sier han.

Roar Langaard bekrefter at det kan ha skjedd.

– Vi har hatt problemer med bemanningen til tider. Da har sjøfolkene hjulpet oss, sier han.

- Vi har forsøkt å få inn en losse- og lasteklausul i NIS-avtalen, men det har ikke Rederiforbundet vært villige til, sier Line Heimstad i Sjømannsforbundet.

- Vi har forsøkt å få inn en losse- og lasteklausul i NIS-avtalen, men det har ikke Rederiforbundet vært villige til, sier Line Heimstad i Sjømannsforbundet.

Christine Skårberg Dahl

– Verre enn med Stilluf

Nede i Skur 41 på Vippetangen i Oslo, i andre etasje, i OBF sine litt slitne lokaler med brun koreapanel på veggene, har Tommy Torgersen nettopp mottatt rapporten fra Angelica Gjestrum. Den bekrefter bare det Gjestrum har fortalt dem. Roar Langaard er glad for uttalelsene til ITF-koordinatoren. Alt som kan hjelpe havnearbeiderne er av det gode, og når Gjestrum spiller ballen over til Oslo Havn, mener han ansvaret er der det hører hjemme.

– Problemet er jo at det bare har blitt verre med det nye havnestyret. Selv ikke under Stilluf Karlsen sin tid var det så mye sosial dumping som nå. Oslo Havn er de eneste som kan gjøre noe med situasjonen, men sånn som det er nå, er Oslo Havn blitt en bekvemmelighetshavn, sier Roar Langaard.

- Oslo Havn kan bli den første POC-havna i Europa, advarer Lars Morten Johnsen leder Norsk Transportarbeiderforbund.

- Oslo Havn kan bli den første POC-havna i Europa, advarer Lars Morten Johnsen leder Norsk Transportarbeiderforbund.

Tri Nguyen Dinh

Første i Europa

En bekvemmelighetshavn, eller POC (Port of Convenience) som er den internasjonale betegnelsen som ofte benyttes, er en havn der lossingen og lastingen foregår uten registrerte havnearbeidere. Leder i Transportarbeiderforbundet, Lars Morten Johnsen, legger ikke skjul på at dersom Oslo Havn fortsetter som nå, er det et brudd med ILO 137 og dermed en mulighet for å erklære Oslo Havn som en bekvemmelighetshavn. Han håper likevel det kan unngås.

– I første omgang forsøker vi å få byrådet og havnestyret til å følge opp samarbeidsavtalen mellom byrådspartiene og Rødt. Dersom dette ikke følges vil Oslo Havn bli en frihavn som vi mener vil bli omfattet av POC-begrepet. I tilfelle vil Oslo Havn bli den første POC-havn i Europa, sier Johnsen.

Roger Schjerva ny leder av havnestyret i Oslo

– Oslo Havn bryter ikke med ILO-konvensjonen

Styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn kjenner ikke til at skipsmannskap har utført ureglementert lossing og lasting ved kai i Oslo.

Styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn avviser både at det er ulovlig bruk av mannskap til lossing og lasting, og at havna bryter ILO-konvensjon 137.

Styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn avviser både at det er ulovlig bruk av mannskap til lossing og lasting, og at havna bryter ILO-konvensjon 137.

Leif Martin Kirknes

Roger Schjerva som er tidligere politiker for SV, overtok som styreleder i Oslo Havn etter Bernt Stilluf Karlsen i 2016. Stilluf Karlsen ble anklaget for fagforeningsknusing av fagbevegelsen med havnearbeiderne og Transportarbeiderforbundet i spissen. Mange hadde store forhåpninger til at det nye styret som ble oppnevnt at det nye byrådsflertallet skulle rette opp i situasjonen for havnearbeiderne, men svarene fra den nye styrelederen viser at det fremdeles er stor avstand i synet på situasjonen på Oslo Havn.

– Ingen regelbrudd på Kegum

Han bekrefter at det etter 18. februar er blitt benyttet andre enn havnearbeidere fra Oslo Bryggearbeideres Forening til å utføre losse- og lastejobben, men at så langt Oslo Havn kjenner til, har ingen brukt mannskap ombord på skipene til operasjoner utenfor skipet.

– Når det gjelder den konkrete saken vedrørende Kegums anløp den 14. mars 2017 mottok HAV varsel fra Oslo Bryggearbeideres Forening om at det kunne foregå sosial dumping når det gjaldt mannskapene. Da kontaktet havneadministrasjonen Sjømannsforbundet. Hverken de eller ITF hadde hatt tilsyn på fartøyet. Sjømannsforbundet reiste derfor bort på kaia og gjennomførte tilsyn og gjennomgikk de nødvendige papirene. De fant ingen uregelmessigheter og arbeidet ble gjennomført i tråd med arbeidskontraktene. De fant derfor ingen grunn til å varsle videre til Sjøfartsdirektoratet, skriver Schjerva til i en epost til Transportarbeideren. .

Han ber imidlertid alle om å melde fra til enten det aktuelle forbundet eller Sjøfartsdirektoratet om fra om det forekommer ulovlig arbeid eller sosial dumping.

Viser til Holship-saken

Schjerva påpeker at siden det ikke har vært brukt mannskap til losse- og lastearbeid, har det heller ikke foregått noen brudd på ILO-konvensjon 137 ved Oslo Havn. Det gjelder også selv om havneoperatørene ikke har benyttet seg av havnearbeiderne i OBF.

– Vi er selvsagt opptatt av at havnen driftes i henhold til enhver tid gjeldende regelverk, noe den etter vårt syn også gjør. Som det fremgår av Høyesteretts avgjørelse i Holship-saken, synes formålet med ILO-konvensjon 137 å være å skaffe havnearbeidere ordnede arbeids- og lønnsforhold, jfr. konvensjonens artikkel 2. Ut fra denne dommen så kan ikke regelverket tolkes slik at en nødvendig forutsetning for ordnende forhold er at en gruppe arbeidstakere skal ha fortrinnsrett til losse- og lastearbeid, skriver han.

Spent på ILO-avklaring

Styrelederen legger til at Oslo Havn imøteser FNs arbeidslovsorganisasjon, ILO, sin vurdering og avgjørelse om hvorvidt organiseringen av losse- og lastearbeidet i Norge oppfyller ILO-konvensjon 137.

– Dersom uttalelsen fra ILO skulle vise at man i Oslo ikke oppfyller det gjeldende regelverket så må vi gå en grundig runde på dette og se hvordan dette kan løses, sier Schjerva.

Han understreker imidlertid at slik Oslo Havn vurderer situasjonen, er det heller ingen grunn til å påstå at havna ikke oppfyller samarbeidsavtalen mellom byrådet og partiet Rødt.

– Vi har ikke grunn til å tro at aktørene i havna ikke drifter i henhold til ILO-konvensjonen og andre føringer fra Byrådet i etterkant av den inngåtte samarbeidsavtalen, avslutter Roger Schjerva.

- Det er selvsagt en forutsetning at Oslo Havn sin samhandling med kunder og kontrakter følger gjeldende lover og regler, og meg bekjent er disse i tråde med ILO 137, sier Geir Lippestad, og avviser derfor at det er noe grunnlag for å erklære Oslo Havn som bekvemmelighetshavn.

- Det er selvsagt en forutsetning at Oslo Havn sin samhandling med kunder og kontrakter følger gjeldende lover og regler, og meg bekjent er disse i tråde med ILO 137, sier Geir Lippestad, og avviser derfor at det er noe grunnlag for å erklære Oslo Havn som bekvemmelighetshavn.

Kristian Brustad

Intet grunnlag for POC

I Oslo rådhus sitter Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad fra Arbeiderpartiet. Han ble A-kjendis da han forsvarte Anders Behring Breivik, og navnet hans ble heftig diskutert som mulig ordførerkandidat for Arbeiderpartiet. Hos havnearbeiderne har imidlertid stjerna hans falmet for hver eneste uttalelse han har kommet med som de har oppfattet som en støtte til arbeidsgivernes syn. Også denne gang er det stor avstand i virkelighetsforståelsen mellom Lippestad og bryggesjauerne, for Lippestad sier til Transportarbeideren at det selvsagt er en forutsetning for Oslo Havn KF at samhandling med kunder og kontrakter følger gjeldende lover og regler.

– Og slik meg bekjent er disse i tråd med Høyesteretts tolkning av ILO 137. Derfor mener jeg det ikke finnes grunnlag for å erklære Oslo som en bekvemmelighetshavn, men vi skal alltid være på vakt mot lovbrudd og sosial dumping; det er viktig at det varsles og utføres tilsyn ved mistanke om det, skriver Geir Lippestad i en epost.

– Dette forstår de ikke

Nestleder i Oslo Bryggearbeideres Forening, Roar Langaard er ikke imponert over svarene.

– Dette viser dessverre at Roger Schjerva og Geir Lippestad ikke skjønner hva dette dreier seg om. Havnearbeiderne skal også stå for lossingen og lastingen om bord i skipene, ikke bare på land. Det er jo veldig rart at dette er et problem bare i Oslo. Både Moss, drammen og Fredrikstad brukes jo havnearbeiderne om bord i skipene, og rapporten fra ITF-inspektøren om bord på Karmsund kan han uansett ikke se bort fra. Der går det helt klart fram at mannskapet ikke skal losse og laste skip, sier Roar Langaard.

Leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Morten Johnsen, er skuffet over byrådet. - Det har ikke skjedd noen forbedringer havna på de 18 månedene de har sittet ved makta, sier han.

Leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Morten Johnsen, er skuffet over byrådet. - Det har ikke skjedd noen forbedringer havna på de 18 månedene de har sittet ved makta, sier han.

Roy Ervin Solstad

Klar norsk definisjon

Transportarbeiderforbundets leder, Lars Morten Johnsen, forteller at det ikke er noen tvil om at havnearbeidere skal ha arbeidet om bord. Han peker på at definisjonen av både hva en havnearbeider er og hva havnearbeidere skulle gjøre, ble nedfelt i regjeringen rapporter til ILO i 1976 og 1980, og at disse definisjonene har stått uendret siden.

– I rapporten fra 1980 står det at en "Havnearbeider er en person som til vanlig har det som jobb å utføre arbeid som består i å håndtere gods i havn, både om bord og på land, og at "havnearbeid omfatter arbeid som er utført av en havnearbeider og fortøyning og bunkring av skip", siterer Johnsen fra rapporten til ILO.

Han har nå vidersendt Angelica Gjestrum sin rapport fra inspeksjonen om bord på "Karmsund" til både Roger Schjerva og Geir Lippestad.

– Den rapporten bekrefter det vi har sagt. Nemlig at mannskap ulovlig losser og laster skip i Oslo i henhold til sjøfolkenes egne tariffavtaler. Det er de registrerte havnearbeiderne som skal gjøre jobben, og de vilkårene blir ikke oppfylt i Oslo havn i dag. ILO-konvensjonen gjelder i staten Norge, både i private og offentlige havner, inkludert de med eksklusiv bruksrett, og det er er statens plikt å sørge for dette. At tariffavtalenes virkeområde er begrenset som følge av 8. oktoberdommen i Arbeidsretten, og at Høyesterett kom til at fortrinnsretten i ILO 137 måtte vike for EØS-avtalens etableringsrett, kan ikke jeg se at påvirker situasjonen i Oslo havn, sier han, og innrømmer som havnearbeiderne at han er skuffet over det sittende byrådet.

– Det er 18 måneder siden byrådet ble valgt og det har foreløpig ikke skjedd noen forbedring av losse- og lastearbeidernes vilkår i havna. Jeg håper at de nå kommer på banen, følger ILO 137 og sikrer losse- og lastekontorets fortrinnsrett etter konvensjonen og at de gjenværende havnearbeiderne får jobb, sier Lars Morten Johnsen.

Bjørnar Moxnes: – Pinlig og dramatisk

Rødt godtar ikke brudd på avtalen og forventer at styret i Oslo Havn rydder opp.

- Hele poenget med å skifte ut Stilluf-Karlsen og styret hans, var å få et havnestyre som støtter opp under det organiserte arbeidslivet, ikke undergraver det, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

- Hele poenget med å skifte ut Stilluf-Karlsen og styret hans, var å få et havnestyre som støtter opp under det organiserte arbeidslivet, ikke undergraver det, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Roy Ervin Solstad

Leder for partiet Rødt, Bjørnar Moxnes, reagerer sterkt på opplysningene om at mannskap losser og laster skip på Oslo havn.

– Stikk i strid med ILO-konvensjonen ser vi at skip blir lastet og losset av mannskapet om bord. Dette betyr at havnearbeiderne mister jobben de har rett på å gjøre til sjøfolk som går på langt lavere lønn. Det fins ikke noe annet begrep for dette enn sosial dumping. Dette betyr også at det begås brudd på en folkerettslig bindende konvensjon i Oslo havn. Det er svært alvorlig, tordner han.

Han peker på at Rødts styremedlem i havnestyret, Silje Kjosbakken, har prøvd å ta opp saken flere ganger.

– Men det virker utrolig nok som om alvoret ennå ikke har gått opp for de andre partiene, sier han oppgitt.

Moxnes understreker at Rødt ikke godtar brudd på samarbeidsavtalen partiet har med byrådet. Det inkluderer punket om at «Disse partiene er enige om at Oslo skal følge ILO konvensjon 137».

– Dette betyr at sjømannskapet ikke kan utføre laste- og lossearbeidet om bord, og verken dommen i Arbeidsretten eller i Høyesterett forandrer på dette. Havnestyret må nå rydde opp i dette. Jeg har diskutert saken med vårt styremedlem, og hun har levert inn et forslag som vil sørge for at det blir slutt på sosial dumping i Oslo Havn. Jeg forventer at de rødgrønne partiene støtter Rødts forslag. Hele poenget med å skifte ut havnestyret med Stilluf Karlsen i spissen, var å få et flertall som støtter opp under det organiserte arbeidslivet, ikke et styre som undergraver det. Et organisert arbeidsliv står ikke i veien for effektivitet, men er en kilde til effektivitet og rettferdighet. Vi må stå samlet i kamp for tariffavtaler og mot sosial dumping, og Ap må nå vise at de støtter oss i dette ved å stemme for Kjosbakkens forslag, sier Moxnes.

Blir det ingen bedring på havna, har han full forståelse for kravet fra OBF om å erklære Oslo Havn som en bekvemmelighetshavn.

– Det vil være dramatisk om Oslo Havn blir erklært som en bekvemmelighetshavn og pinlig for det politiske flertallet i Oslo. Da blir Oslo havn eneste bekvemmelighetshavn i verden ved siden av Mogadishu. I havnene rundt oss, Moss, Drammen og Fredrikstad, bruker de registrerte havnearbeidere til laste- og lossearbeidet, og det går veldig bra. Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor Oslo havn skal videreføre Stilluf Karlsen-strategien for sosial dumping, som attpåtil betyr at vi bryter en folkerettslig bindende konvensjon. Det som trengs nå er handlekraft, og det skal ikke stå på Rødt, avslutter Bjørnar Moxnes.

Dette er saken:

• Flere fartøyer er den siste tiden blitt losset av skipets mannskap i Oslo Havn
• Havnearbeiderne mener dette er i strid med ILO-konvensjon 137, som gir dem rett til arbeidet.
• De kaller det sosial dumping og vil ha Oslo Havn erklært som bekvemmelighetshavn som den første i Europa.
• ILO-konvensjon 137 er ratifisert av Norge, og samarbeidsavtalen mellom byrådet og partiet Rødt sier Oslo havn skal driftes i henhold til konvensjonen.
• Både styrelederen i Oslo Havn og byråden hevder at havna verken bryter konvensjonen eller samarbeidsavtalen, og at det derfor ikke er noen grunn til å erklære Oslo som bekvemmelighetshavn.
• Partiet Rødt støtter havnearbeidernes syn og forventer at havnestyret rydder opp.