JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

100 arbeidsplasser blir borte når NRKs lisensavdeling legges ned: – Noen har jobbet her et helt arbeidsliv

NTL krever at de 100 ansatte ved NRKs lisensavdeling ikke skal bli skadelidende når regjeringen legger om finansieringen av NRK.
NEDLEGGES: NTL-tillitsvalgte Trine Steen og John Harrang har fått beskjeden om at lisensavdelingen i Mo i Rana, med rundt 100 arbeidsplasser, legges ned.

NEDLEGGES: NTL-tillitsvalgte Trine Steen og John Harrang har fått beskjeden om at lisensavdelingen i Mo i Rana, med rundt 100 arbeidsplasser, legges ned.

Hanna Evensen

29.03.2019
16:01
21.08.2023 17:14

may.berg@lomedia.no

Torsdag kom meldingen om at lisensavdelingen til NRK i Mo i Rana legges ned, og fredag kom regjeringens plan om framtidig finansiering av NRK. Lisensen skal bort og NRK skal finansieres over skatteseddelen i stedet.

Uten NRK-lisens blir det dramatiske konsekvenser for 100 ansatte på lisensavdelingen.

– Vi forventer at man finner løsninger for alle, slik at de ikke må betale kostnadene for dette valget som politikerne har gjort med omlegging av finansieringsordningen for NRK, sier Fredrik Oftebro, første nestleder i NTL.

NRK legger ned lisensavdelingen sin med 100 ansatte

– Dette skaper stor usikkerhet blant våre medlemmer. Lisensavdelingen har på en kostnadseffektiv måte vært med å sikre NRK forutsigbar finansiering gjennom mange år. Vi forventer at politikerne nå raskt finner løsninger som sikrer viktige distriktsarbeidsplasser, fortsetter han.

Jobbene er usikre

Regjeringen har også opplyst at det skal komme nye arbeidsplasser ved Nasjonalbiblioteket i samme by. 70 stillinger blir nevnt i Mo i Rana i dag. Oftebro viser til at man foreløpig ikke har noen sikkerhet for at de nye arbeidsplassene vil sikre jobbene til de ansatte ved Lisenskontoret.

– Vi må inn i en prosess rundt dette, noe vi foreløpig ikke har vært invitert til. Dette har regjeringen holdt på med på egen hånd, uten å involvere fagforeningene. Vi synes det er beklagelig at man ikke har sett nytten av å ta fagforeningene med på råd, sier Oftebro.

En ny finansieringsmodell for NRK har vært diskutert lenge. NTL og LO har gått inn for en løsning med en husstandsavgift som, NRK skulle innkreve selv.

– Vår holdning har vært at det ville være den beste løsningen, som ville gi NRK et stabilt inntektsgrunnlag, forutsigbarhet og politisk uavhengighet. Hvis man valgte en husstandsavgift, kunne man brukt ressursene på Lisenskontoret til å kreve inn den nye avgiften. Vi har ment at en felles mediestøtteordning gir dårligere forutsigbarhet.

Frustrasjon og usikkerhet

Trine Steen, NTL-tillitsvalgt i NRK, er på plass i Mo i Rana og sier at stemningen blant de ansatte på Lisenskontoret er preget av frustrasjon og usikkerhet.

– Det er mange spørsmål som det er vanskelig å svare på. Lisenskontoret skal legges ned og 100 arbeidsplasser blir borte, 85 av dem er NTL-medlemmer, sier Steen.

Steen påpeker at også Statens innkrevingssentral, som har oppdrag for Lisenskontoret, vil bli berørt.

– Så det blir enda flere offentlige arbeidsplasser som kommer til å forsvinne ut av Rana.

Om det opprettes 70 nye stillinger ved Nasjonalbiblioteket, påpeker Steen det ikke er gitt noen løfter om at disse stillingene er øremerket de som blir overtallige ved Lisenskontoret.

At NRK skal finansieres over statsbudsjettet er ikke den beste løsningen, mener Steen.

– En husstandsavgift ville vært bedre, og det ville bevart arbeidsplassene her. Men med en flertallsregjering må vi renge med at forslaget blir vedtatt, og så får vi jobbe videre ut i fra det, sier hun.

ph

Mye er uvisst om videre prosess

NRK-ledelsen skal komme tilbake til de ansatte med hvordan de åtte månedene fram mot nedlegging blir.

– Dette blir tøft. De ansatte skal gå på jobb i åtte måneder og vite at arbeidsplassen deres legges ned. Noen har jobbet et helt arbeidsliv her, sier hun.

Mange av de ansatte ved Lisenskontoret er i aldersgruppen 50+, en gruppe som erfaringsvis sliter mer med å få seg ny jobb i dagens arbeidsmarked. Mange av dem har mer realkompetanse enn formalkompetanse, noe som også gjør det vanskelig å finne ny jobb.

– Det er alle typer reaksjoner blant medlemmene. Noen går rett videre, og hopper over sorgprosessen. Andre synes det er vondt at det ikke er plass til dem i NRK lenger. Mens andre bekymrer seg for jobbmulighetene sine i slutten av yrkeslivet sitt, sier Steen.

– Hva tenker du om den videre prosessen?

– Vi må ha tett oppfølging av NRK som arbeidsgiver, og gjøre det vi kan for at medlemmene blir ivaretatt på en god måte, samtidig som vi håper å kunne påvirke den politiske prosessen og finne den best mulige løsningen for dem. Nå skal vi jobbe tett med lokale tillitsvalgte og være der for medlemmene våre, sier Steen.

ph

– Sentraliseringspolitikk

Rana-ordfører Geir Waage (Ap), som selv er NTL-medlem, er skuffet over forslaget fra regjeringa.

– Dette er en del av den sentraliseringa vi ser fra regjeringa. Siden 2013 har det blitt 14.505 flere statlig ansatte i Norge. I Nordland har det blitt 15 flere, illustrerer han.

Han kommer til å jobbe opp mot politikerne på Stortinget i behandlingen av saken videre. 11. april blir det også et møte mellom kommunen, fylket, departementet, kringkastingssjefen og nasjonalbibliotekaren.

– Rana kommune har stått i store, tøffe omstillinger før, så dette kan vi, sier han.

Han regner med at forslaget innebærer 50-60 færre statlige arbeidsplasser i kommunen, og er klar på at det er alvorlig for en kommune av Ranas størrelse.

Waage er skuffet over at forslaget ikke gikk for husstandsavgiften, som han mener ville vært en bedre løsning.

– De burde gått for en husstandsavgift, som er anbefalt av to utvalg. Med finansiering over statsbudsjettet frykter jeg at det blir mindre forutsigbarhet og at NRK blir mer utsatt for politiske skifter enn med en husstandsavgift, sier han.

Finansiering av NRK

Regjeringa vil:

Avvikle kringkastingsavgiften fra 1. januar 2020 og fra samme tidspunkt finansiere NRK over statsbudsjettet.

Skape inndekning på skattesida i innføringsåret ved at personfradraget blir redusert.

Etablere en ordning som gir NRK kompensasjon for inngående merverdiavgift.

Kilde: nrk.no