JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krever utdanning på bachelornivå for vaktmesterjobben

Forsvarsbygg utelukker overtallige renholdere fra å søke vaktmesterjobb

Ifølge Forsvarsbygg holder det ikke å være renholder for å administrere Forsvarets boliger, i en stilling som kan beskrives som en mellomting mellom vaktmester og resepsjonist.
IKKE LENGER KVALIFISERT: Ina Lill Hojem har vikariert til og fra i stillingen i boligtjenesten  på Høybuktmoen leir siden høsten 2015. Nå har hun søkt stillingen, men er ikke lenger kvalifisert.

IKKE LENGER KVALIFISERT: Ina Lill Hojem har vikariert til og fra i stillingen i boligtjenesten på Høybuktmoen leir siden høsten 2015. Nå har hun søkt stillingen, men er ikke lenger kvalifisert.

Lene stavå

may.berg@lomedia.no

Ina Lill Hojem har vært i jobben ved Høybuktmoen leir i et par år. Nå er hun ikke lenger kvalifisert.

– Jeg oppfatter det slik at renholderne ikke er ønsket i disse stillingene, og at kravene er stilt for å holde dem utenfor, sier tillitsvalgt i NTL Forsvarsbygg Ann Berit Sagedal.

Snart arbeidsledige

Hun har kjempet i mange slag for renholderne i Forsvarsbygg, etter at det for to år siden ble bestemt at Forsvarsbygg ikke lenger skulle drive renhold i egen regi, men at oppgavene skulle overlates til private renholdsfirmaer.

Tidligere i år ble flertallet av renholderne, svært motvillig, overført til ISS, til dårligere pensjonsordning og arbeidsvilkår. De som takket nei til ISS, har snart jobbet ut oppsigelsestida si i Forsvarsbygg, og 1. november står mange av dem uten en jobb å gå til.

Stillingen som bolig- og kvarterforvalter kan beskrives som en mellomting mellom vaktmester og resepsjonist. I Forsvarsbygg kunne dette vært en en mulig karrierevei for renholdsbetjentene. Men ikke nå lenger.

Da et titalls nye stillinger ble utlyst i august, skjerpet Forsvarsbygg kvalifikasjonskravene til stillingen, som kunne vært en kjærkommen sjanse for overtallige renholdere.

Søkere må nå ha hotellfagskole eller relevant utdanning på bachelornivå, og stillingsbetegnelsen er hevet til førstekonsulent.

– Jeg mener at arbeidsgiver snarere burde ha senket kravene for å gi overtallige renholdere en mulighet til å fortsette sitt ansettelsesforhold i Forsvarsbygg, sier Sagedal, som bekrefter at renholderne i utgangspunktet var kvalifisert til å fylle disse oppgavene.

Sagedal viser til at NTL hele tiden har ment at renholderne som reserverte seg burde få overtallighetsbevis og dermed fortrinnsrett til stillinger i Forsvarsbygg og staten allerede da det ble kjent at renholdet i Forsvarsbygg skulle privatiseres.

– Men fokuset fra arbeidsgiver har vært å sikre arbeidskraft til ISS som leverandør, sier Sagedal.

Les også:

Slik svarer direktør David Halvorsen i Forsvarsbygg på hvorfor ikke lenger renholderne er aktuelle for vaktmesterjobben

Renholder uten bachelor

På Høybuktmoen leir i Kirkenes har Ina Lill Hojem (30) i et par år vist at en renholder uten bachelor kan fylle stillingen som bolig- og kvarterforvalter.

Hojem har vært ansatt i Forsvarsbygg siden 2013, først i oppvasktjenesten, siden som renholder. Fra januar til oktober i 2015 vikarierte hun i boligtjenesten, og siden mai i år har hun igjen vikariert i stillingen.

Jobben består i daglig drift av boliger og kvarterleiligheter som ansatte i Forsvaret leier.

– Jeg holder rede på ca 100 leietakere, fra pendlere til småbarnsfamilier. Arbeidsdagen er varierende, det kan være inn- og utsjekk av leietakere, befaring, strømavlesning, registrering av feil og mangler i boligene og tilrettelegging av overnatting for alt fra en enkelt gjest til en hel gjeng. Og noe skrivebordsarbeid, med saksbehandling og rapportering. Jeg tar vare på de forsvarsansatte og sørger for at de har tilfredsstillende tak over hodet. Det stortrives jeg med, sier Hojem, som ikke føler at hun mangler kvalifikasjoner.

Tvert imot mener hun at renholderne er godt kvalifisert for å gå inn i en slik stilling.

– Hvis det er noen som kan fylle en slik stilling, er det renholderne. Vi kjenner kundene, vi kjenner byggene og vi vet hva vi skal ta tak i. Renholderne i Forsvarsbygg har dessuten sikkerhetsklareringen som kreves. Stillinga er ikke vanskelig. Kan du litt om data og kundeservice, så kommer du langt. Men når de hever kravene slik som nå, blir det et nåløye det er nærmest umulig å komme igjennom som renholder, sier Hojem.

Selv har hun to års med reiselivsfag fra videregående skole, men mangler læretid og påbygning. Sammen med erfaringen som renholder holdt det fint som "relevant utdanning og erfaring", som det sto i utlysningsteksten da hun søkte vikariat i boligtjenesten.

– For høye krav

– Ina har bevist at hun kan gå rett inn i jobben og fylle den. Hun har etter min mening de kvalifikasjonene som skal til, sier Tor-Halvard Olsen.

Han "eier" stillingen som Hojem vikarierer i, og har permisjon fram til mai 2018 for å være hovedverneombud for 1300 ansatte i Forsvarsbygg. Olsen har ikke den formelle utdannelsen som Forsvarsbygg nå krever, men har relevant praksis og erfaring etter å ha jobbet i bolig og kvarter i mange år.

– Hva synes du om kvalifikasjonene som Forsvarsbygg nå krever?

– Det virker noe høyt for å gå inn og bekle en slik jobb. Det er litt saksbehandling, men med de kravene som nå settes, nærmer man seg ledernivå, sier Olsen.

Oppsagt fra 1. november

Hojem er en av de ca. 50 renholderne som i vår reserverte seg mot å bli overført til ISS. For henne var det av helsemessige årsaker uaktuelt å fortsette som renholder.

Vikariatet hun går i nå, løper til mai 2018, og Hojem har søkt stillingen, som hun ikke lenger er kvalifisert til. Får hun avslag, er det kroken på døra senest 1. november.

Å flytte fra Kirkenes er uaktuelt. Hojem har en sønn på ni år som har tilrettelagt undervisning på grunn av språkvansker, og det er utenkelig å rykke ham opp fra et miljø han har funnet seg til rette i og føler seg trygg i.

Samboeren, som har jobbet med oljeomlasting i Kirkenes, har vært arbeidsledig siden i sommer.

– Hvilken hjelp har du fått fra Forsvarsbygg som overtallig?

– Ting har gått sin vante gang. På en måte kan man føle seg litt glemt, sier Hojem.

Hovedverneombudet mener det er mye å sette fingeren på når det gjelder Forsvarsbyggs oppfølging av sine ansatte etter beslutningen om å sette ut renholdstjenestene ble gjort. Renholderne på Høybuktmoen har heller ikke fått god oppfølging etter at ISS overtok, ifølge Olsen.

– Det gikk uker og måneder før de i det hele tatt fikk klarhet i hvem som var nærmeste leder. Det har gått ut over arbeidsmiljøet, sier Olsen.

Opprørt NTL-tillitsvalgt

NTL-tillitsvalgt Ann Berit Sagedal mener at Forsvarsbygg har gjort llite for å tilrettelegge annet arbeid for de overtallige renholderne.

– Det opprører meg hvordan de har blitt behandlet. Jeg mener at Forsvarsbygg har ivaretatt arbeidsgiverrollen på en slett måte, sier Sagedal.

Renholderne i Forsvaret

• Høsten 2014 fikk 365 fast ansatte renholdere i Forsvarsbygg beskjed om at jobbene deres skulle konkurranseutsettes.
• I fjor høst ble det kjent at Forsvaret hadde tegnet kontrakt med ISS som eneste leverandør av renholdstjenester. Renholderne skulle overføres fra Forsvarsbygg til ISS via en virksomhetsoverdragelse.
• 135 av 365 har takket ja til ISS.
• 20 renholdere har fått fast jobb andre steder i Forsvaret.
• 52 har takket nei til ISS og fikk oppsigelsesvarsel. 1. november utløper oppsigelsestida for de fleste.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Renholderne i Forsvaret

• Høsten 2014 fikk 365 fast ansatte renholdere i Forsvarsbygg beskjed om at jobbene deres skulle konkurranseutsettes.
• I fjor høst ble det kjent at Forsvaret hadde tegnet kontrakt med ISS som eneste leverandør av renholdstjenester. Renholderne skulle overføres fra Forsvarsbygg til ISS via en virksomhetsoverdragelse.
• 135 av 365 har takket ja til ISS.
• 20 renholdere har fått fast jobb andre steder i Forsvaret.
• 52 har takket nei til ISS og fikk oppsigelsesvarsel. 1. november utløper oppsigelsestida for de fleste.