M" />

Flytting av statlige arbeidsplasser:

Protestene var sterke da Norsk Polarinstitutt ble flyttet fra Oslo til Tromsø. Slik har det gått

26 år etter vedtaket om flytting av statlige arbeidsplasser, lever Norsk Polarinstitutt i beste velgående.
DYRELIV: Sel, sjøløver og isbjørn. Forskerne studerer dem i isødet, begeistrede turister får noen korte glimt på opplevelsessenteret Polaria i Tromsø. I nabobygget ligger Norsk polarinstitutt der norsk aktivitet i arktiske strøk styres fra.

DYRELIV: Sel, sjøløver og isbjørn. Forskerne studerer dem i isødet, begeistrede turister får noen korte glimt på opplevelsessenteret Polaria i Tromsø. I nabobygget ligger Norsk polarinstitutt der norsk aktivitet i arktiske strøk styres fra.

Ole Palmstrøm

08.01.2020
08:39
08.01.2020 11:51

merete.jansen@lomedia.no

– Etter pausen blir det pakking av utstyr!

En ny gruppe på seks personer skal snart til Antarktis for å overvintre. NTL-tillitsvalgt Rita Brannfjell ved Norsk Polarinstitutt har vært med på å plukke ut de som skal avgårde på det krevende oppdraget.

Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institutt for vitenskapelig forskning, miljøovervåking og kartlegging av Arktis og Antarktis. Instituttet, som ligger under Klima-og miljødepartementet, er rådgiver for norske myndigheter i polarområdene og har forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet i Antarktis.

I slutten av oktober har vintermørket begynt å sette sitt tydelige preg på polarbyen Tromsø. Men de seks på møterommet har atskillig mørkere tider i vente enn det denne byen har å by på. I løpet av 13 måneder på den norske forskningsstasjonen Troll på Dronning Mauds Land, skal de gjennom åtte måneder i total isolasjon, hvorav 2,5 måneder helt uten vanlig dagslys.

Men selve tilvenningen til isødet skjer fra midten av november, i en periode med sol døgnet rundt.

Brannfjell har i flere år vært med på å plukke ut deltakere til disse oppdragene. Hun er på utkikk etter personer som utfyller hverandre og som hun tror kan klare å jobb tett på hverandre over tid.

– De må være gode på å holde motet oppe og støtte hverandre på «dårlige» dager.

Dette er ekstra viktig på et sted man i praksis ikke kan forlate i løpet av vintermånedene. Da synker temperaturene til mellom 40 og 50 minusgrader, flystripen er snødd ned, og det kan ta over en uke bare å brøyte den godt nok til at et fly kan lande.

Flyttingen kan ha reddet Norsk Polarinstitutt, mener NTL'erne i Tromsø

Må gå godt overens

Årets sammensetning teller fem menn og en kvinne i alderen 25 til 33 år. De er lege, kokk, elektriker, mekaniker, rørlegger og forskningstekniker. Alt som trengs for å holde stasjonen og beboerne gående gjennom oppholdet. De har i utgangspunktet fint lite til felles, annet enn en stor nysgjerrighet på det å få oppleve noe helt nytt.

– Og så er vi vel over snittet interessert i friluftsliv, smiler en av dem.

– Det blir en unik mulighet til å lære noe nytt, føyer en annen til.

Han prater ivrig om det å få drifte en flyplass, fylle drivstoff på store fly og kjøre brannbil.

For å sjekke at de klarer å fungere sammen, har de vært på noen ukers feltkurs på Svalbard, hvor de blant annet teltet sammen i en uke. De har også være gjennom lange intervjuer med Brannfjell og andre ansatte ved Operasjons- og logistikkavdelingen. «Grillfest», kaller en av deltakerne det på spøk.

– Vi bruker mye tid på å finne et team som passer godt sammen, og denne gangen tror jeg det har gått fint, slår Brannfjell fast.

Hun har selv vært i Antarktis en gang for å jobbe på Troll, men da bare i 14 dager.

Saken fortsetter under bildet.

PÅ VEI TIL ANTARKTIS:  (fra venstre) Thomas Dretvik (lege), Roald Klingsheim (forskningstekniker), Rita Brannfjell (seniorrådgiver og plasstillitsvalgt for NTL), Stein Nilsen (senior­rådgiver), Karin Jansdotter (kokk), Arthur Snekvik (mekaniker), Alexander Sola (elektriker) og ­Aleksander Tvedt Johannessen (rørlegger) forbereder avreise til Antarktis, der de seks yngste skal være stasjonert i over et år.

PÅ VEI TIL ANTARKTIS: (fra venstre) Thomas Dretvik (lege), Roald Klingsheim (forskningstekniker), Rita Brannfjell (seniorrådgiver og plasstillitsvalgt for NTL), Stein Nilsen (senior­rådgiver), Karin Jansdotter (kokk), Arthur Snekvik (mekaniker), Alexander Sola (elektriker) og ­Aleksander Tvedt Johannessen (rørlegger) forbereder avreise til Antarktis, der de seks yngste skal være stasjonert i over et år.

Ole Palmstrøm

Flytting ga nye muligheter

For Brannfjell og en lang rekke kolleger, var det en lykke at Stortinget i 1993 vedtok å flytte Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø.

Selv ble hun ansatt i mai 1997, midt under byggingen av de nye lokalene. Etter å ha ha jobbet med lønn og personalsaker i administrasjonen i 15 år, videreutdannet hun seg innen organisasjon og ledelse og er nå seniorrådgiver i Operasjon og logistikkavdelingen.

Bibliotekar Ivar Stokkeland fikk seg jobb samme sted i 1996. Da hadde han i forkant støttet opp om kampanjer for å kreve flytting til det mange i byen oppfattet som en langt mer naturlig beliggenhet enn hovedstaden. Nå sprer han det glade polarbudskap til alle som ønsker å lese eller lytte.

– Denne ble gitt ut i 1555, sier han og holder frem en bok i brunt skinn, skrevet på latin og med illustrasjoner i tresnitt.

«De nordiske folkenes historie» ble forfattet av den svenske biskopen Olaus Magnus og publisert i Roma. Fra en annen plassering drar han frem Ove Hermansens samling av brev, bilder og manuskripter om polfareren og luftskipkonstruktøren Umberto Nobile, og ute i felleslokalene står hyllemeter på hyllemeter med omtrent det som finnes av litteratur om polare strøk.

Saken fortsetter under bildet.

GAMLE FORTELLINGER: Bibliotekar Ivar Stokkeland ved Polarinstituttet i Tromsø viser fram boka «De nordiske folkenes historie» utgitt i Roma i 1555.

GAMLE FORTELLINGER: Bibliotekar Ivar Stokkeland ved Polarinstituttet i Tromsø viser fram boka «De nordiske folkenes historie» utgitt i Roma i 1555.

Ole Palmstrøm

Stor interesse for det polare

De ansatte merker stor interesse fra både inn- og utland. Både fra forskere og vanlige folk. Og fra forfattere.

– Alle som skal skrive bøker om polare forhold, kommer før eller siden innom her, sier Stokkeland.

Blant innbyggerne i nærområdet, er bokkafé et populært tiltak. Den arrangeres på kveldstid en gang i måneden med servering av vin og høytlesning fra en utvalgt bok.

Vanligvis teller de mellom 40 og 50 deltakere. En gang klarte de også å fylle det store auditoriet, der Hanna Resvoll-Holmsen, den første kvinnelige forskeren på Svalbard, titter ned fra en enorm, perforert stålplate.

Fram-senteret huser i tillegg til Polarinstituttet også 20 andre institusjoner som er opptatt av klima-, miljø- og natur-spørsmål. Også Arktisk råds sekretariat holder til i bygget.

Seksjonsleder Ellen Øseth på seksjon for miljørådgivning mener i likhet med kollegene sine at mye av aktiviteten i deres lokaler skyldes vekselvirket med Tromsø som «arktisk hovedstad».

– Polarinstituttet har vært med på å utvikle Tromsø som by, og Tromsø har bidratt til instituttets nye identitet.

Selv kom Øseth dit som nyutdannet fiskerikandidat i 2009. NTL’eren har også vært klima­rådgiver i Miljødepartementet.

En av de viktigste oppgavene til instituttet er å gi råd til norske myndigheter om hvordan de skal forvalte polarområdene. De håndhever også det norske miljøregelverket i Antarktis.

Det stilles strenge krav til alle som skal besøke kontinentet, enten det er små ekspedisjoner på ski eller anløp med cruiseskip.

– Disse må fortelle akkurat hvilke aktiviteter de har planlagt, så vurderer vi hva vi kan godkjenne ut fra regelverket.

Det er viktig for Norge å koordinere handhevelsen av regelverket med andre land som opererer på klodens sørligste punkt, for aktiviteten har økt jevnt og trutt de siste tiårene.

Ole Palmstrøm

NTL på Polarinstituttet

Cirka 160 ansatte

Halvparten er ikke norske statsborgere, men har et 20-talls andre nasjonaliteter, spesielt blant forskerne.

NTL er nest største fagforening, etter Forskerforbundet.

Bortimot 40 ansatte er medlem av NTL. Nesten ingen da instituttet åpnet i 98.

Polarinstituttet har vært med på å utvikle Tromsø som by.

Seksjonsleder for miljørådgivning, Ellen Øseth

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
08.01.2020
08:39
08.01.2020 11:51