JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
På vakt: Jostein Kløvjan og Jørgen Mowinkel (inne i maskinen) er alltid på vakt når de jobber. Kløvjan har jobbet  i NVE Anlegg i ti år, mens Mowinkel  begynte i læra i bedriften i 1995, og har vært der siden.

På vakt: Jostein Kløvjan og Jørgen Mowinkel (inne i maskinen) er alltid på vakt når de jobber. Kløvjan har jobbet i NVE Anlegg i ti år, mens Mowinkel begynte i læra i bedriften i 1995, og har vært der siden.

Emmie Olivia Kristiansen

– Tolv timers arbeidsdager er lange dager, men det går. Det er uansett ikke så mye annet å finne på

To uker før raset i Gjerdrum gikk et annet kvikkleireras i Nannestad. 15 bolighus er evakuert. Nå jobber NVE Anlegg på spreng for å sikre området, sånn at folk kan flytte hjem igjen.12.03.2021
14:25
12.03.2021 14:33

ane.borrud@lomedia.no

emmie.olivia.kristiansen@lomedia.no

– Vi er kanskje ferdige til påske, men vi sier minimalt om det, for ikke å skape forventninger, slår Jostein Kløvjan fast.

Han er fersk hovedtillitsvalgt i NVE Anlegg, og har jobba i bedriften i ti år. Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sin oppgave å gjøre samfunnet bedre rusta til å håndtere flom- og skredfare. NVE Anlegg er en seksjon i NVE, med rundt 20 anleggsarbeidere. Anleggsarbeiderne rykker ut når det er elver som skal sikres mot flom eller kvikkleireområder som må stabiliseres.

Kløvjan kom til Nannestad tre dager før Arbeidsmandens besøk. Makkeren Jørgen Mowinkel nærmet seg slutten av sin 14-dagersperiode på jobb. Det er første gang for dem begge med 14-14-ordning. Det betyr 14 dager på jobb med tolv timers arbeidsdager, for deretter en friperiode på 14 dager.

– Tolv timers arbeidsdager er lange dager, men det går. Det er uansett ikke så mye annet å finne på. Dessuten haster det med å få hjem dem som er evakuert!

Kløvjan jobber i NVE region Midt. Egentlig var det anleggsfolk fra region Øst som skulle jobba i Nannestad. Men så gikk raset på Ask i Gjerdrum i romjula, 20 kilometer unna. Da ble arbeiderne fra region Midt tilkalt til Nannestad.

– Det finnes ingen sammenheng mellom de to rasene, understreker Kløvjan.

Men kvikkleira er en faktor i begge. Og mange andre ras (se faktaboks nederst i saken).

Sprekker og småras

Allerede i mars i fjor ble det varslet om små skred ved Leirbekken i Nannestad. Nye skred ble også varslet i oktober. 15. desember gikk et nytt ras. To dager etter raste det enda mer. Kommunen valgte å evakuere ni boliger, for å være føre var.

Rasområdet: Allerede mars i fjor  var det bevegelser i området. Nye skred ble varslet i oktober, og i desember gikk det to ras med to dagers mellomrom.

Rasområdet: Allerede mars i fjor var det bevegelser i området. Nye skred ble varslet i oktober, og i desember gikk det to ras med to dagers mellomrom.

Emmie Olivia Kristiansen

Det var allerede planlagt prøveboring i området i regi av NGI (Norges Geotekniske Institutt). Nå ble det fremskyndet, og NGI utførte en rekke grunnundersøkelser på oppdrag fra NVE. Undersøkelsene er viktige for å få oversikt over området. Hvor er det trygt? Og ikke minst: Hvor er det ikke trygt?

Basert på undersøkelsene besluttet kommunen å evakuere ytterligere seks boliger i nærheten av rasområdet fra 15. januar.

Grunnboringene gjør det også klart hvor det er trygt for anleggsarbeiderne å jobbe. 14. januar sendte Nannestad kommune ut en pressemelding:

«NVE starter opp sikringsarbeidet førstkommende onsdag, den 27. januar. Det betyr at NVE/NGI til tross for tragedien i Gjerdrum har klart å holde både kvalitet og et høyt tempo. De ligger fortsatt noen dager foran opprinnelig skjema.»

Grunnundersøkelsene gjør at både Kløvjan og Mowinkel føler seg trygge på jobben.

– Når vi kommer inn, er alt kartlagt. Vi får en fremdriftsplan. Gode planer betyr godt arbeid, slår Kløvjan fast.

Likevel. De følger godt med når de jobber i kvikkleireområder.

– Du må jo bruke nøtta. Hvis trærne begynner å bevege seg, grunnen er urolig eller du ser sprekker i terrenget, da sier vi ifra til anleggsleder. Det er kort tjenestevei hos oss. Skulle det skje noe uforutsett kommer det folk raskt til plassen.

Blåleire: Over kvikkleira er det metervis med blåleire. Blåleira skal fraktes ut fra området.

Blåleire: Over kvikkleira er det metervis med blåleire. Blåleira skal fraktes ut fra området.

Emmie Olivia Kristiansen

Stabilisering av området

Kvikkleire i seg selv er ikke farlig. Så lenge den får ligge i ro. Det er først når kvikkleira overbelastes at den kan kollapse. De fleste kvikkleireskred utløses av menneskelig aktivitet, ofte av anleggsvirksomhet som grave- og fyllingsarbeid.

– Og når det bor masse folk oppå kvikkleira. Det er da det kan bli et problem, slår Kløvjan fast.

For et utrent øye ser Leirbekken ut som en liten helt vanlig liten bekk. Problemer et at når den graver seg nedover, kan den destabilisere kvikkleira.

– Vannet jobber døgnet rundt. Hele året. Det er krefter selv i små bekker. Husk det, poengterer Kløvjan.

Jobben til NVE Anlegg er å stabilisere området, så det ikke går flere ras. Leirbekken skal bli om lag tre meter bred i bunnen og skal steinsettes oppover skråningen på begge sider for å kunne ta unna 200-års flom pluss klimatillegg. Det betyr cirka ti kubikkmeter vann i sekundet.

Kløvjan tegner i snøen for oss, for å vise. En elv graver seg nedover i terrenget som en V. Kløvjan og kollegaene fjerner nederste delen av V-en, og gjør bekkebunnen bredere.

– Vi stopper erosjonen nedover ved å fylle på med stein, og heve bekkeløpet opp. For å heve vannstanden bruker vi tetteribber. Det er tette terskler på tvers av elva som vannet ikke kommer gjennom, og må renne over, forklarer han.

I tillegg til Leirbekken skal Engelstadbekken sør for Nygårdstoppen sikres. Og toppen av noen hauger skal tas vekk.

– Det er for å få vektavlastning, forklarer Kløvjan.

– Ved å fjerne disse toppene blir det mindre trykk ned mot Leirbekken, og området rundt kvikkleira blir stabilt.

Leire ut, stein inn: Lastebilene kjører i skytteltrafikk.  NVE leier inn lokale entreprenører når d e skal ha leira ut og stein inn.

Leire ut, stein inn: Lastebilene kjører i skytteltrafikk. NVE leier inn lokale entreprenører når d e skal ha leira ut og stein inn.

Emmie Olivia Kristiansen

Tilbake til naturen

Når anleggsarbeiderne er ferdige, skal det se pent ut etter dem.

– Vi gjør jobben så skånsomt som mulig, og har egne miljøfolk i NVE som passer på oss, slik at vi ikke ødelegger for fugl og fisk. Vi legger inn gytegroper til fisken i bekkeleiet når vi jobber med den. Og ofte blir det bedre enn det var før når vi er ferdige, påpeker Kløvjan.

Han innrømmer at han har fått en ny vane etter at han begynte i NVE Anlegg.

– Når jeg kjører til nye steder ser jeg alltid på hvordan elvene ser ut. Det kan jo hende jeg får meg noen tips, smiler han.

Kløvjan ser for seg at han skal bli i NVE Anlegg fram til pensjonsalder.

– Jeg ser ingen grunn til å bytte arbeid. Jeg lærer noe nytt hver dag, og det er bra!

Han tror også at han blir på anlegget i Nannestad fram til påske. Men det er ikke sikkert. Arbeiderne blir sendt dit det er størst behov for dem.

– Det er mye vi ikke veit. Men en ting som er sikkert, er at det vil gå ras. Vi veit bare ikke når og hvor.

Leirbekken: Dette er Leirbekken som kan destabilisere kvikkleira ved å grave seg for langt ned i terrenget.

Leirbekken: Dette er Leirbekken som kan destabilisere kvikkleira ved å grave seg for langt ned i terrenget.

Emmie Olivia Kristiansen

Kvikkleire

Kvikkleire er leire som er avsatt på havbunnen. Derfor er det saltvann mellom leirepartiklene. Saltvannet gjør at leirepartiklene blir elektrisk ladet, og bindes sterkt sammen. Partiklene stables som et korthus, med vann i hulrommene. Når landet hevet seg etter istiden, kom store områder med denne leira på land. Over tid har saltet blitt vasket ut, og bindingene mellom leirpartiklene har blitt svekket. Ved rystelser eller tyngdeforskjell frigjøres vannet i leira, og resultatet blir kvikkleireskred. Kvikkleireskred kan forplante seg raskt bakover, og ta store områder.

De mest kjente kvikkleireras i Norge de siste 100 årene

Kogstadfallet natten mellom 20. og 21. oktober 1924, nord for Ask i Gjerdrum. Skredet var var på omkring 40–50 mål, og i tillegg ble et tilliggende område på omkring 40 mål oversvømmet av den flytende leiren. En mann forsvant, og en kvinne ble så skadet at hun døde noen år senere. Flere gårder ble ødelagt, og over 1600 meter vei ble ubrukelig.

På Lade i Trondheim 1944 omkom fire mennesker i et kvikkleireskred i et tettbebygd område.

Ved Bekkelagskredet i Oslo i 1953 omkom fem personer i kvikkleireskred som tok med seg deler av Østfoldbanen og 100 meter av Mosseveien.

Kvikkleirekredet i Sokkelvika i 1959 på vestsiden av Reisefjorden i Nord-Troms startet på sjøbunnen og forplantet seg inn på land. Ni menneskeliv gikk tapt.

Kvikkleireskred i Skjelstadmark i Stjørdal 14. september 1962. To millioner kubikkmeter raste ut. En toårig gutt omkom.

I Trøgstad i Østfold skjedde to kvikkleireskred i 1967 og 1974. Ved raset i 1967 raste én million kubikkmeter ut og fire mennesker mistet livet.

I Rissa 29. april 1978 skjedde det største kvikkleireskredet som rammet Norge på 1900-tallet. 5–6 millioner kubikkmeter leire raste ut fra et område på 330 mål og etterlot en skredkant på 1,5 kilometer. Over 20 hus og gårdsbruk ble tatt av raset og én person omkom. Raset gikk ut i innsjøen Botn og skapte en flodbølge på tre meter.

I Balsfjord omkom to mennesker i et leirskred i 1988.

Kvikkleireskred i Finneidfjord i Nordland 1. juni 1996. To hus ble tatt og rundt 400 meter av E6 raste ut i fjorden. Fire mennesker omkom i skredet.

Kattmarka i Namsos, 13. mars 2009. Kvikkleireskred ifm. veiarbeid. Stort boligområde raste ut i strandkanten. Ingen omkomne.

Lyngseidet i Troms 3. september 2010. Et relativt stort kvikkleireskred gikk ved sjøkanten i Lyngseidet etter at det var fylt opp løsmasser. Skredet forplantet seg bakover og tok med seg flere bolighus og hovedveien gjennom Lyngseidet. Ingen personer omkom.

Byneset i Trondheim 1. januar 2012. Et flere hundre meter langt jordskred løsnet langs en ravinebekk på Byneset i Trondheim kommune. Ingen personer omkom, men rundt 50 personer ble evakuert i flere dager.

Kvikkleireskred i Sørum 10. november 2016 tok tre skogsarbeidere. En ble funnet omkommet.

Kvikkleireskredet i Alta 3. juni 2020. Et stort kvikkleireskred løsnet i sjøkanten på Kråknes i Alta. Skredet løsnet trolig av naturlige årsaker (undersøkelsene om årsaken er ikke avsluttet). Flere bolighus og hytter ble skylt på sjøen. Ingen mennesker omkom eller ble skadd. En hund ble tatt av skredet, men ble senere berget. Skredet, som var mer enn 600 m bredt, ble filmet av en av de berørte hytteeierne og gir god dokumentasjon av hendelsen.

Kvikkleireskredet i Gjerdrum skjedde natt til 30. desember 2020 og tok med seg flere bolighus i boligområdet Nystulia nær sentrum av Ask. 9 personer er bekreftet omkommet, mens en person ikke er funnet.

Kilde: NGI.no

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
12.03.2021
14:25
12.03.2021 14:33Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

Hanna Skotheim

Kaisa har vært fattig i verdens rikeste land: – Det er stigmatiserende å stå fram som fattig i Norge

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt


Flere saker