Tekst: Line Scheistrøen" />
Det er fast bingo i Folkets Hus annenhver torsdag.

Det er fast bingo i Folkets Hus annenhver torsdag.

Folkets Hus

Storstova i vest

Det er snart ikke nok folk igjen i bygda til å ta vare på huset.

sissel@lomedia.no

Du legger merke til det selv om det er mørkt, A4-arket som henger på inngangsdøra til det ruvende bygget. Teksten forteller at det igjen er en stor dugnad på gang for Folkets Hus Ålvik.

«Me er tre damer i Ålvik som vil gjera ein innsats for storstova i bygda vår: Nytt kjøkken på Folkets Hus». For å få dette til treng me også hjelp av dykk og andre. Håpar at de kan hjelpa oss på vegen slik at me kan få til eit oppgradert kjøkken i staden for det me har i dag som er frå 1947.»

Damene ber pent om penger, og folk gir penger. Det gleder Anna Aksnes, en av kvinnene bak innsamlingen.

Sangkoret Fjellklang har sin egen fane på veggen i storsalen.

Sangkoret Fjellklang har sin egen fane på veggen i storsalen.

– Jeg brenner for at vi må ta vare på storstua i bygda, og ikke minst er det viktig med et ordentlig kjøkken. Vi har fått inn en fin sum penger, så nå kan i starte opp fornyingen av kjøkkenet, sier Anna Aksnes.

Husets kakedisk skal også vise seg å være Aksnes´ fortjeneste. Hun skaffet til veie midler, og dugnadsgjengen fikk bygget henne en kakedisk til henne.

Guttene på huset; Arvid Lothe, Jens Arne Dahle, Helge Karlsøen og Frode Wollestad.

Guttene på huset; Arvid Lothe, Jens Arne Dahle, Helge Karlsøen og Frode Wollestad.

Dugnadsgjengen, ja, den er på åtte godt voksne menn som møtes på huset hver tirsdag klokka 12. 

Vi drikker kaffe og prater skit i 15-20 minutter før vi begynner å jobbe. Vi har så langt lagt ned flere hundre dugnadstimer på huset, forteller Frode J. Wollestad.

Han var leder for huset i mange år, men ga seg for noen år siden. Han mente det var på tide å slippe yngre til i styret. Wollestad fyller snart 70 år.

– Jeg hadde tenkt å gi meg med dugnaden også da vi var ferdige med å fikse kjelleren, men nå blir det jo kjøkken. Det er moro å drive på her, sier Wollestad.

I styrerommet tørkes det flagg og avholdes styremøter.

I styrerommet tørkes det flagg og avholdes styremøter.

Ålvik i Kvam ved Hardangerfjorden ble et industristed i 1905 da smelteverket Bjølvefossen A/S ble etablert for å utnytte og utvikle vannkraften her. Arbeidere strømmet til bygda, industrien sysselsatte opptil 600 personer på det meste, pengene satt passe løst hos administrerende direktører på smelteverket, og bedriften bidro til at arbeiderne fikk et eget hus, Folkets Hus Ålvik.

Noen av de høye herrer er satt på stas i styrerommet.

Noen av de høye herrer er satt på stas i styrerommet.

Det var imidlertid et kaldt hus arbeiderne fikk.

– Jeg husker en nyttårsaften. Det var så kaldt her inne at vi gikk med svære tykke jakker og ullsokker. Musikerne var så kalde på fingrene at de nesten ikke klarte å spille. Vi hadde ikke penger til å betale strøm. Vi ba Bjølvefossen om hjelp, slik vi hadde gjort flere ganger før. Jeg husker at direktøren en gang sa til meg: «Du skal få 4000 kroner i år og så får du 4000 kroner neste år, men så er det slutt!». Jeg husker jeg tenkte: «Det har jeg hørt før». Bedriften reddet huset fra konkurs mange ganger, sier Wollestad.

Her er det nok lesestoff for år framover.

Her er det nok lesestoff for år framover.

I dag bor det i underkant av 500 innbyggere i Ålvik. Hjørnesteinsbedriften er fortsatt smelteverket, bare at i dag heter bedriften Elkem, og antall ansatte er rundt 150.

Det er for få folk i bygda til å opprettholde alle aktivitetene. Det er krevende å ha et musikkorps og et teaterlag når vi er så få innbyggere. Det blir jo sånn at hvis du er med i teaterlaget, må du være både skuespiller og publikum, sier Wollestad. 

Folkets Hus Ålvik

Trånavegen 55-61, Ålvik i Hardanger.

Tatt i bruk i 1947.

Eier er Ålvik Arbeiderforening.

Brukes til utleie.

Huset var besøkt i oktober 2020.