JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kronikk

Dette snakker vi ikke om på jobben

Nesten to av tre tillitsvalgte har erfaringer med ansatte som har eller har hatt psykiske plager de siste to årene.

Nesten to av tre tillitsvalgte har erfaringer med ansatte som har eller har hatt psykiske plager de siste to årene.

Motortion/Colourbox

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
Én av ti oppgir å ha psykiske plager som helt eller delvis skyldes forhold på jobben.

Det er behov for større åpenhet om psykiske lidelser, ifølge tillitsvalgte i LO-forbundene.

10. oktober markerte vi verdensdagen for psykisk helse. Det gir en god anledning til å sette temaet på dagsordenen, noe som nå også LO har gjort.

Noen blir syke av jobben. Andre får bedre psykisk helse av å være i jobb. Om lag halvparten av befolkningen vil en eller annen gang i livet bli rammet av en psykisk lidelse. At dette angår mange, viser ikke minst nye resultater fra LOs tillitsvalgtpanel.

Hele 64 prosent av de tillitsvalgte i LO-forbundene har erfaringer med ansatte som har eller har hatt psykiske plager de siste to årene.

Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. Ifølge tall fra NAV utgjør psykiske lidelser 25 prosent av det totale legemeldte sykefraværet i 2. kvartal i 2023, og trenden er økende.

Psykiske lidelser er dermed også en viktig årsak til uføretrygd. Men er dette noe det snakkes om på arbeidsplassene? Og, legges det til rette for at folk kan stå i arbeid?

Vet ikke hvordan man skal snakke om det

På LO-kongressen i 2022 ble psykisk helse et tema under debatten om handlingsprogrammet.

Mange var bekymret for at mental helse ikke har en plass i arbeidsmiljøarbeidet og at dette ofte oppleves som noe det er vanskelig å snakke om på arbeidsplassen.

Industri Energi var blant forbundene som tok til orde for større oppmerksomhet om psykisk helse, og at dette blir en viktigere del av det systematiske HMS-arbeidet.

Delegater fra EL og IT Forbundet var opptatt av å normalisere det å snakke om psykisk helse – ikke minst for menn. Forbundet tok også til orde for å opprette et lavterskel-tilbud med psykolog i alle kommuner.

Kan tillitsvalgte spille en rolle?

Tillitsvalgte er ofte blant dem som arbeidstakerne først betror seg til og søker råd om hjelp.

De tillitsvalgte i LO-forbundene melder om et stort ønske om opplæring eller annen støtte for å bidra når kolleger sliter.

Nesten sju av ti sier at de har behov for opplæring eller annen støtte.

Bare 34 prosent av de tillitsvalgte rapporterer om at det er gjennomført risikokartlegginger av om arbeidet kan føre til psykiske plager for ansatte på sin arbeidsplass. Nesten hver fjerde tillitsvalgt svarer at de ikke er sikre på om det er foretatt en risikokartlegging.

Videre er det over halvparten som svarer at det enten ikke er satt i gang tiltak for å forholde seg til ansatte med psykiske plager (37 prosent) eller at de ikke er sikre på dette (18 prosent).

Sammenheng mellom jobb og psykisk helse

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har tilfredshet med jobben sammenheng med risikoen for sykdom, og den er sterkest for psykisk helse.

Hver tiende sysselsatt rapporterer om psykiske plager som de helt eller delvis mener skyldes forhold på jobben.

Ubalanse mellom innsats og belønning er for eksempel en mulig risikofaktor for søvnforstyrrelser og angst- og depresjonssymptomer.

Om psykiske helseutfordringer er knyttet til personlige forhold eller forhold ved arbeidsmiljøet er ikke alltid lett å avgjøre.

Forskningen fra STAMI viser at årsakssammenhengene kan være uklare, men at et ugunstig psykososialt arbeidsmiljø øker risikoen for å utvikle psykiske plager.

Kravene kan bli for tøffe

Om man i utgangspunktet har dårlig psykisk helse kan det påvirke arbeidsevnen, i alle fall i perioder. Dersom helseproblemene kombineres med manglende åpenhet, kan kravene i arbeidslivet rett og slett bli for tøffe.

Dette vil både arbeidsgivere, arbeidstakere og samfunnet som helhet tape på.

Ifølge Rådet for psykisk helse er nemlig arbeid noe som ofte gjør folk friskere. Det krever imidlertid at man finner løsninger som passer for den enkelte.

Dødsfall i familien eller samlivsbrudd kan også føre til psykiske plager og behov for tilrettelegging i kortere eller lengre perioder, og er noe både arbeidsgivere og kolleger bør være mer oppmerksomme på.

Tidligere forskning har vist at det i for liten grad tilrettelegges for arbeidstakere i livskriser.

Større åpenhet

«Vi må vite hvordan vi pakker opp og snakker om vanskelig forhold», sa LOs nestleder Steinar Krogstad i etterkant av LO-kongressen i fjor.

Mange opplever psykisk helse som noe svært personlig, og som arbeidsgivere – og tillitsvalgte – ofte kvier seg for å spørre om.

Om lag en tredjedel av de tillitsvalgte mener at det er åpenhet på arbeidsplassen for at ansatte sier fra om psykiske plager, både som skyldes forhold ved arbeidet og utenfor.

Vel å merke er det henholdsvis bare 4 og 6 prosent som mener det er svært stor åpenhet for å si fra om forhold utenfor og ved arbeidet. Resten svarer at åpenheten er «ganske stor».

Verken kjønn eller sektor spiller noen stor rolle for hva de tillitsvalgte svarer på spørsmålet.

Dette er bakgrunnen for at seks av ti tillitsvalgte etterlyser tiltak for å skape bedre forståelse og åpenhet rundt psykiske helseplager på arbeidsplassen. Majoriteten av de som har svart på undersøkelsen, mener at de har evne til å håndtere slike situasjoner.

Samtidig tyder svarene på at psykisk helse er et område som bør få en større plass i tillitsvalgtopplæringen.

Alt peker også i retning av behov for økt bevissthet om slike utfordringer i det systematiske HMS-arbeidet i virksomhetene.

Om LOs tillitsvalgtpanel

• LOs tillitsvalgtpanel har siden 2012 jevnlig undersøkt hva tillitsvalgte i LO-forbundene mener om ulike faglige og politiske spørsmål, samt svart på spørsmål om forhold og tiltak på egen arbeidsplass.

• Alle undersøkelsene gjennomføres av Fafo, mens temaene og spørsmålene utformes av LO og Fafo i samarbeid.

• Panelet består av tillitsvalgte på arbeidsplasser og i foreninger og forbund.

• Per 2023 er det cirka 3500 tillitsvalgte som er med i panelet.

Warning
Annonse
Annonse

Om LOs tillitsvalgtpanel

• LOs tillitsvalgtpanel har siden 2012 jevnlig undersøkt hva tillitsvalgte i LO-forbundene mener om ulike faglige og politiske spørsmål, samt svart på spørsmål om forhold og tiltak på egen arbeidsplass.

• Alle undersøkelsene gjennomføres av Fafo, mens temaene og spørsmålene utformes av LO og Fafo i samarbeid.

• Panelet består av tillitsvalgte på arbeidsplasser og i foreninger og forbund.

• Per 2023 er det cirka 3500 tillitsvalgte som er med i panelet.