JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FÆRRE OG ELDRE MEDLEMMER: I Polen mistet fagforeningene mer enn 13 prosent av medlemmene målt i absolutte tall i perioden 2010-2017. Den samme utviklingen har gjort seg gjeldende i flere andre sentral- og østeuropeiske land.

FÆRRE OG ELDRE MEDLEMMER: I Polen mistet fagforeningene mer enn 13 prosent av medlemmene målt i absolutte tall i perioden 2010-2017. Den samme utviklingen har gjort seg gjeldende i flere andre sentral- og østeuropeiske land.

Torgny Hasås

Andelen fagorganiserte har gått ned i 28 av 32 europeiske land

Stadig færre europeere er fagorganisert. I 28 av 32 europeiske land har andelen organiserte gått ned siden årtusenskiftet. Samtidig blir medlemmene eldre, viser ny rapport.22.05.2019
11:47
22.05.2019 11:47

ragnhild@lomedia.no

Den ferske rapporten fra European Trade Union Institute (ETUI) er alt annet enn oppløftende lesning for de 90 fagorganisasjonene som denne uken møtes til Den europeiske faglige samorganisasjonens kongress i Wien. Riktignok er det store forskjeller mellom landene i hvor store og sterke fagforeningene er, men likevel: Utviklingen både i antallet medlemmer, og i andelen organiserte av hele den yrkesaktive befolkningen, er på vei ned i nesten alle de europeiske landene.

Dette er noen av funnene i rapporten:

• I 24 av 32 europeiske land har antallet medlemmer falt siden år 2000.

• I 28 land har andelen yrkesaktive som er organisert, gått ned.

p

• I Sentral- og Øst-Europa synker medlemstallene dramatisk.

• De fleste europeiske land har hatt en nedgang blant unge fagorganiserte.

Estland på bunn

I år 2000 var nesten 28 prosent av arbeidstakerne i Europa fagorganisert. I 2016 hadde denne andelen sunket til 21,4 prosent. Med andre ord er det nå bare litt mer enn hver femte arbeidstaker i Europa, som er medlem i en fagforening.

Aller dårligst står det til i Estland. Her er bare 4,2 prosent av arbeidstakerne organisert. I motsatt ende finner vi Island med over 90 prosent organiserte.

Norden på topp

De nordiske landene er fortsatt i toppligaen i Europa, sammen med Belgia og Malta. En viktig årsak til det er at en del trygderettigheter, som arbeidsledighetstrygd, er knyttet til fagforeningsmedlemskapet i flere av de nordiske landene. Men selv om andelen organiserte ligger over 60 prosent i både Danmark, Sverige og Finland, er den på vei nedover i alle tre landene. Både Finland og Sverige har hatt et klart fall i andelen organiserte siden årtusenskiftet, på henholdsvis 5,4 og 7,2 prosent.

Kilde: European Trade Union Institute (ETUI)

Holder ikke tritt med sysselsettingen

At andelen fagorganiserte faller i de fleste landene, er et resultat av to trender: Synkende medlemstall og at flere deltar på arbeidsmarkedet. Flere land, deriblant Norge, har riktignok flere medlemmer i dag enn i år 2000, men fordi antallet sysselsatte har økt enda mer, er de fagorganiserte som andel av hele den yrkesaktive befolkningen på vei ned.

Det er faktisk bare fire land som ikke har hatt en negativ utvikling: Island, Italia, Spania og Frankrike. Og i de to sistnevnte landene har andelen organiserte stått mer eller mindre på stedet hvil.

Flere usikre jobber

Selv om det er store variasjoner mellom de europeiske landene, går det an å peke på noen brede utviklingstrekk som har bidratt den nedadgående trenden, mener Fafo-forsker Kristine Nergaard:

• Det er færre som jobber i industrien, en sektor som tradisjonelt har vært godt organisert. Samtidig øker sysselsettingen i servicesektoren der fagforeningene jevnt over står mye svakere.

• Det har vært en økning i usikre jobber og deltidsarbeid i mange europeiske land, spesielt for unge arbeidstakere.

• I en rekke europeiske land har den kollektive lønnsdannelsen blitt svekket i kjølvannet av finanskrisen og som følge av politiske reformer. Færre enn før er dekket av en tariffavtale.

Kronikk: Arrene etter finanskrisen i Europa

Paradoksalt nok står fagbevegelsen svakest i de gruppene som hadde trengt den mest, påpeker Nergaard. Nemlig blant de unge, de lavtlønte og de med usikre jobber.

Færre unge er fagorganisert

I nesten alle landene sliter fagbevegelsen med å nå ut til de unge, påpeker rapporten fra ETUI. Snittalderen på de fagorganiserte øker i nesten samtlige land, og det er også en økende andel som aldri har vært medlem i en fagforening.

En generelt aldrende befolkning er selvfølgelig noe av forklaringen, sammen med at flere unge mennesker bruker lengre tid på å ta utdanning og dermed kommer senere inn i arbeidslivet. Men dette kan ikke forklare hele nedgangen, påpeker rapporten. Snittalderen på de fagorganiserte er høyere enn snittalderen for arbeidstakere generelt. Og det er bare tre land som har klart å øke fagorganiseringen blant de under 30 år: Norge, Østerrike og Tyskland.

Rapporten beskriver trenden som en mulig «demografisk tidsinnstilt bombe». Mye forskning tyder nemlig på at det er avgjørende å fange opp de unge tidlig. Unge som nylig har trådt inn på arbeidsmarkedet, har mye større sannsynlighet for å organisere seg enn uorganiserte som har vært lenge i arbeid.

Hvis disse vanskene med å organisere unge arbeidstakere fortsetter, vil det gjøre fagforeningene enda mindre representative enn de er i dag, noe som potensielt kan svekke fagbevegelsens legitimitet, advarer forfatteren bak ETUI-rapporten, Kurt Vandaele.

Fortsatt støtte i befolkningen

Det finnes likevel lyspunkter. Selv om fagbevegelsen ser ut til å krympe, er det lite som tyder på at det skyldes en markant holdningsendring i befolkningen, påpeker rapporten fra European Trade Union Institute. Forskningen, spesielt i Vest-Europa, viser ganske entydig at fagbevegelsens svekkede grep om ungdommen først og fremst handler om manglende kjennskap til og kunnskap om fagbevegelsen, ikke anti-fagforeningsholdninger, skriver rapportforfatteren. Den omfattende OECD-rapporten «Employment Outlook 2019» slår tvert imot fast at tilliten til fagforeninger er høyere blant unge enn blant eldre arbeidstakere i et stort flertall av OECD-landene.

22.05.2019
11:47
22.05.2019 11:47Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Ole Palmstrøm

Posten og Bring får kritikk for uforutsigbare og dårlige arbeidsvilkår

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

GJENBRUK: Rene aluminiumsspon har blitt komprimert til briketter og ligger klare til å bli resirkulert. I induksjonsovnen, som Ingri Gryteselv Løkholm har ansvar for, skal skrap-aluminiumet smeltes. Da kan det videre blandes med primæraluminium og andre metaller til de ulike legeringene som markedet etterspør.

GJENBRUK: Rene aluminiumsspon har blitt komprimert til briketter og ligger klare til å bli resirkulert. I induksjonsovnen, som Ingri Gryteselv Løkholm har ansvar for, skal skrap-aluminiumet smeltes. Da kan det videre blandes med primæraluminium og andre metaller til de ulike legeringene som markedet etterspør.

Petter Pettersen

Ingri (22) leder grønn gigantsatsing: – Det her er en «once in a lifetime»-mulighet


Flere saker