JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ledighet til fornyelse av arbeidet

Styring: For å finne en bærekraftig løsning på krisa trenger vi en sterkere og mer demokratisk styring av økonomien. Arbeidstakerne må få større innflytelse på hva vi skal produsere, hvem som skal produsere det og hvor, og de må få større innflytelse på fordelingen av overskuddet. Hva skal arbeid være i en demokratisert økonomi?10.05.2009
23:08
16.12.2013 09:59

Et av menneskenes mest langvarige prosjekter er å kvitte seg med det tunge manuelle arbeidet. Vi forsøker å fordele og forenkle det arbeidet som trengs for å opprettholde et rimelig liv. I de greske bystatene skulle eiendomsbesitterne vie tiden sin til kontemplasjon og diskusjoner om moral, fornuft og dannelse, mens slavene tok seg av alt det livsnødvendige arbeidet. I middelalderen beskriver den katolske kirken arbeidet som Guds straffedom for syndefallet, en byrde på linje med sykdom og «kvinners smerter under barnefødsel ». Arbeidet var med andre ord en straff som noen utvalgte ble tvunget til å utføre.

Slaveriet ble etterfulgt av livegenskap og husmannsordninger i jordbrukssamfunnet. Det store skiftet i arbeidet kom med kapitalismen og industrialiseringen på 1700-tallet. Da ble arbeidskraft en «vare» som kunne kjøpes og selges, og ikke lenger en vond forpliktelse overfor Gud eller eiendomsbesitterne. Sånn sett ble kapitalismen en frigjøring også for arbeidet.

Teknologien har bidratt til å redusere arbeidsmengden vesentlig, samtidig som verdien av det som produseres øker betydelig. For 150 år siden brukte engelske arbeidere omtrent halvparten av levetiden sin på arbeid, mot omtrent en femdel i dag. I Norge bruker vi enda mindre av levetiden på lønnsarbeid.

Nyere forskning viser at arbeidet er viktig for formingen av vår identitet, integritet, sosiale rolle og status i samfunnet. Arbeidet oppfattes ikke lenger som et nødvendig onde, men også som en mulighet til å utvikle og realisere seg selv og sine egne interesser. Foreløpig gjelder dette unge arbeidstakere med høyere utdanning.

Hvordan vi oppfatter arbeidet er ikke statisk. Det forandrer seg med kulturell, sosial, økonomisk og politisk utvikling i samfunnet, og vi finner også forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Globalt vil vi også i dag finne igjen slaveri, livegenskap og de andre formene for brutal undertrykkelse som vi selv har kvittet oss med. Arbeidet er skjevt fordelt mellom de som har mye og de som har lite, og mellom fattige og rike land. Arbeid er helt forskjellige ting avhengig av hvem vi er og hvor vi bor.

Så langt regner fire av ti industribedrifter med lavere sysselsetting i 2009. I bygg og anlegg vil regjeringens tiltak for å «pusse opp infrastrukturen» kanskje holde bransjen gående gjennom deler av nedturen. De marine og maritime næringene ser ut til å måtte gå noen tøffe runder. Karmsund Maritime Service gikk konkurs på grunn av kredittproblemer, til tross for fulle ordrebøker. Varehandel og en del tjenesteyting rammes tidlig og antakelig hardt, avhengig av hvor lang- varig og dyptgripende tilbakeslaget blir. Uansett kan vi slå fast at en del virksomheter kommer til å bli nedlagt, og mange må nedbemanne.

Nedleggelser og nedbemanning skaper ledighet, men den frigjør også kompetanse og arbeidskapasitet. Dermed står vi overfor et valg: Skal vi se på den reduserte sysselsettingen som arbeidsledighet og trygdekostnader, eller skal vi se på den som frigjort kompetanse som vi kan investere i noe nytt? Det eneste vi vet med ganske stor sikkerhet er at de markedene som kollapset i kjølvannet av finanskrisa neppe gjenoppstår. Det kommer til å være andre varer og tjenester som etterspørres, med andre aktører og i andre markeder når oppgangen en gang kommer. Vi vet lite om hvilke varer og tjenester de vil etterspørre når og hvor, men det er likevel mye vi kan gjøre for å være forberedt.

En del industribedrifter nedbemanner ved å redusere arbeidstiden for alle fra fem til fire og tre dagers arbeidsuke, slik bildelproduksjonen på Raufoss og Christiania Spigerverk har gjort. Dette er solidariske løsninger som bidrar til at langt færre blir helt ledige, som sørger for at arbeidsmiljøet kan opprettholdes gjennom krisa og som vedlikeholder all kompetansen i virksomheten selv om arbeidsmengden reduseres. For Nav spiller det neppe noen rolle hvordan nedbemanningen gjøres så lenge summen av ledighetsstønadene blir den samme. I stedet for tilskudd til hver enkelt ledige kunne det gis tilsvarende beløp til tiltak i virksomheten. Eksempelvis kunne de to nevnte bedriftene få tilskudd til å lønne ansatte de to «ledige» dagene i uka, og bruke denne tiden til å heve kompetansen og videreutvikle miljø, sikkerhet og effektivitet i virksomhetene. Vi kunne gå fra «ledighetstrygd» til «ledighetslønn».

Om vi i tillegg klarte å se Nav og Innovasjon Norge i sammenheng, kunne vi også komme fram til løsninger der den kompetansen og arbeidskapasiteten som ble frigjort av krisa blir brukt til produktutvikling, forbedring av produksjonsprosesser, utvikling av samarbeid mellom virksomheter og bygging av framtidsrettede markedsrelasjoner. I så fall ville vi bruke krisa som en anledning til å «pusse opp verdiskapingen i Norge», og ikke bare infrastrukturen. Ledighetslønn vil være betaling for arbeid som skal styrke omstillingsevnen og konkurransekraften i arbeidslivet når oppgangen kommer.

Når oppgangen kommer kan det ikke lenger være arbeidsgiverne som alene bestemmer hva vi skal produsere. «Oppgangsmodellen» må ta utgangspunkt i arbeidstakernes samlede kompetanse og kapasitet for å bestemme hva vi skal lage, hvordan og hvem av oss som skal gjøre det. Disse beslutningene må bygge på strategier for bærekraftig produksjon, arbeidsgivernes risikoevne og arbeidstakernes standarder for «det gode arbeid». Ledigheten kan gi oss anledning til å ta samfunnsansvaret på alvor i norsk arbeidsliv.

Det må være den kunnskapen og kompetansen vi stadig utvikler som bestemmer hva vi skal lage og hva arbeidet vårt skal være. Til nå har det vært omvendt: Arbeidsgiverne bestemmer hva vi skal lage, hvilke oppgaver som skal løses, og hva som trengs av kunnskap for å løse dem. Dette er forskjellen på et innovativt og skapende arbeidsliv der stadig ny kunnskap bestemmer hva arbeid skal være, og et arbeidsliv som lar markedet alene begrense hva vi skal kunne og hva arbeid skal være. Den største utfordringen ligger på arbeidsgiverne. Er de i stand til å dele makt med de ansatte og deres tillitsvalgte på en måte som fornyer arbeidets innhold, form og overskudd? Deling av makt må være en forutsetning for «ledighetslønn» og fellesskapets støtte til virksomheter under krisa.

LO-Aktuelt nr. 8/2009

10.05.2009
23:08
16.12.2013 09:59Mest lest

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Tilsette blir trekt i tips. No har dei saksøkt arbeidsgivaren

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Martin Guttormsen Slørdal

Støre kaller inn til toppmøte for å dempe prisene og renta

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Leif Martin Kirknes

Endre (63) jobber 80 prosent og får 90 prosent av lønna

– Denne saken viser hvor ille varslere i politietaten faktisk behandles, mener Alexander Karlsen.

– Denne saken viser hvor ille varslere i politietaten faktisk behandles, mener Alexander Karlsen.

Alf Ragnar Olsen

Politivarsleren Alexander ble etterforsket, utestengt og sykmeldt. Nå saksøker han staten

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Eirik Dahl Viggen

Regjeringen vil fjerne fast støtte til Pårørendesenteret: – Jobben min er i fare

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Jan-Erik Østlie

Ulf Madsen er enstemmig gjenvalgt som forbundsleder i FLT


Flere saker