Tekst og foto: Martin G. Slørdal" />

Erik Ola i Statens Naturoppsyn sørger at ulvejakta går ordentlig for seg

Lisensjakt på ulv skaper bråk mellom tilhengere og motstandere av gråbein. Midt i all støyen må Erik Ola Helstad i Statens Naturoppsyn gjøre jobben sin.

Martin Guttormsen Slørdal

01.04.2022
11:22
12.08.2022 10:40

13. februar, noen kilometer fra Flisa sentrum mot svenskegrensa, jakter 60 lokale jegere på sju ulver i Bograngen-reviret. 10 mil lenger nord, ved Slettås utenfor Trysil, er rundt 70 jegere på sporet av en ulv i Slettås-reviret. Dagen før er det skutt ni ulver ved Elverum og på Slettås.

På Victoria hotell i Flisa sentrum sitter Erik Ola Helstad og Ole Knut Steinset fra Statens naturoppsyn (SNO). De har hatt mye å henge fingrene i etter at ulvejakta startet. Helstad og Steinset slurper i seg kaffe og gløtter på skiskytterdamenes jaktstart i OL i Kina. Sambandsradioen er skrudd på, og oppsynet er klare til å rykke ut når det kommer beskjed om påskutt ulv.

VENTETID: På Victoria hotell i Flisa slår SNO i hjel tida med OL på TV og kaffe når de venter på siste beskjedene fra jegerne som jakter ulv.

VENTETID: På Victoria hotell i Flisa slår SNO i hjel tida med OL på TV og kaffe når de venter på siste beskjedene fra jegerne som jakter ulv.

Martin Guttormsen Slørdal

– Denne ulvejakta kom litt som julekvelden på kjerringa for oss i år, sier Helstad.

Tingretten stoppet ulvejakta

Startskuddet for lisensjakt innenfor ulvesonene var egentlig 1. januar, men slik gikk det ikke. Denne vinteren åpnet regjeringen opp for å skyte 25 ulv i fire ulike revir innenfor ulvesonen (se faktaboks). Ulvesonen er de områdene der Stortinget har bestemt at det skal være ulv. og hvor det er mål om at ulven får valpekull. Tre dyrevernorganisasjoner stevnet staten, og ulvejakta ble stoppet midlertidig av Oslo tingrett. I slutten av januar ble jakta stoppet permanent i tingretten. Staten anket saken videre til Borgartings lagmannsrett der de fikk medhold, og ulvejakta kunne starte opp. 12. februar kunne jakta starte opp, halvannen måned på overtid.

Rovdyr – en del av hverdagen

Erik Ola Helstad har jobbet i SNO i over ti år og har tatt hånd om mange døde og levende rovdyr på sine utallige oppdrag i norsk natur. Han er NTL-medlem, tillitsvalgt, og har kontor i Rendalen i Østerdalen der han bor. Helstad har alle de fire store rovdyra utenfor stuedøra si, nemlig ulv, bjørn, gaupe og jerv.

UTE PÅ POST: Ole Knut Steinset og Erik Ola Helstad kontrollerer avstanden fra der jegere sto til der ulven ble skutt.

UTE PÅ POST: Ole Knut Steinset og Erik Ola Helstad kontrollerer avstanden fra der jegere sto til der ulven ble skutt.

Martin Guttormsen Slørdal

Noen av arbeidsoppgaven hans er blant annet å spore ulv for å drive bestandsovervåking. Han er med når dyrene merkes med radiosender, når de bedøves og flyttes fra et område til et annet eller når det snakk om felling av skadeskutte rovdyr. Helstad er en av fire regionale fellingsledere i SNO i Sør-Norge for felling av store rovdyr i Norge. Selv om han har opplevd tap av beitedyr da han drev med sau tidligere i livet, vil han ikke mene så mye om ulv og forvaltningen av den.

– Vår jobb er å være en nøytral part. Vi skal ikke mene noe om politiske vedtak og bestandsregulering av ulv. Det ville sett rart ut når vi den ene dagen merker en ulv, den andre dagen flytter en ulv, og så må vi kanskje jakte ulv en annen gang. Vi gjør den jobben statsforvaltningen ber oss om å gjøre, sier han.

EKSTRA MANNSKAP: Ole Knut Steinset har også mange års erfaring med oppdrag knyttet til de store rovdyra. Han har kontor i Gausdal og har kommet til Flisa og ulvejakta fordi det er behov for mer mannskap nå.

EKSTRA MANNSKAP: Ole Knut Steinset har også mange års erfaring med oppdrag knyttet til de store rovdyra. Han har kontor i Gausdal og har kommet til Flisa og ulvejakta fordi det er behov for mer mannskap nå.

Martin Guttormsen Slørdal

Fryktet og beundret

Det er få dyr i norsk natur som skaper så mye diskusjon som ulven. Helt siden den gjorde comeback i Norge på 1980-tallet, har debattene rast om den hører hjemme her eller ikke. Da hadde ulven vært utryddet fra midten av 60-tallet.

Ulven har et dårlig rykte fra gamle sagn og folkeeventyr der er den ofte et fryktet dyr. Men den blir også sett på som et mytisk, sterkt og klokt dyr.

Selv om Erik Ola Helstad ikke frykter ulven selv, har han ikke noe problem med å forstå de som er redde for den.

– Rovdyra våre er i utgangspunktet fredelige. Men redsel for rovdyr er vanskelig å måle, og vi må akseptere at den finnes. I SNO driver vi også med informasjonsarbeid og kunnskapsformidling for å dempe frykten for rovdyr, sier han.

Melding om skutt ulv

Det har vært stille på sambandsradioen til Erik Ola Helstad og Ola Knut Steinset, og de rekker å få med seg hele OL-jaktstarten i skiskyting. Jegerne i området rundt Flisa sliter med å spore opp ulven. De har sett den, men gråbein har kommet seg unna, får Helstad vite fra fellingslaget. Så får han en telefon fra Slettås utenfor Trysil. Der har jegerne ringet inn en ulv. Det vil si at fellingslaget har lokalisert ulven ved å finne ferske ulvespor i snøen, og så har de laget en ring rundt den. Det er også satt ut en line med flagg som ulvene er skeptiske til å krysse. Langs lina står jegerne klare til å felle ulven. Noen av jegerne kan da drive ulven mot jegerne som står på post langs flagglina. «Vi kommer. Det er vel snakk om halvannen times kjøring», sier Helstad til fellingslederen på Slettås.

Martin Guttormsen Slørdal

En ung ulv er skutt, og nå skal Helstad og Steinset ut i felt. Helstad informerer statsforvalteren i Innlandet om at ulven er skutt da han kjører mot Slettås. Der er jegerne samlet ved klubbhuset til det lokale skytterlaget. Ulven er lagt på et underlag av granbar mot den hvite snøen. Erik Ola Helstad snakker først med fellingslederen og så jegeren som felte ulven. Ingen av jegerne ønsker å bli intervjuet av LO-Aktuelt om jakta.

SNO setter i gang med undersøkelsene av det døde dyret.

– I Norge er alle ulver veldig godt dokumentert, og vi kjenner hver ulv helt ned på individnivå, sier Helstad.

Kontrollerer jakta

Selv om ulven er død, skal den forskes på. Erik Ola Helstad og Ole Knut Steinset tar DNA-prøver, de finner ut hvilket kjønn og hvilken alder ulven har, kroppen måles og veies og tenner fotograferes. En chip blir også satt på ulven slik at den beviselig er skutt under lovlig lisensjakt. Prøvene fra ulven sendes blant annet til Rovdata som er en selvstendig enhet av Norsk institutt for naturforskning.

KONTORET: Erik Ola Helstad er mye ute i naturen og kontoret har han med seg over alt. Det blir mange kilometer i bil hvert år.

KONTORET: Erik Ola Helstad er mye ute i naturen og kontoret har han med seg over alt. Det blir mange kilometer i bil hvert år.

Martin Guttormsen Slørdal

En annen viktig oppgave SNO har er å kontrollere at ulvejakta går forsvarlig for seg etter gjeldende lover og regler. De skal blant annet kontrollere hvor mange skudd som er fyrt av, hvor lang skuddavstanden var til ulven og at jegeren har alle nødvendige papirer i orden.

– Jeg tror jegerne opplever det som en trygghet at vi er her og kontrollerer dem. Det skal ikke være noen hemmeligheter knyttet til dette, og vi skal kunne vise statsforvalter hvordan jakta foregår. Jeg opplever at det er et godt samarbeid mellom statsforvalteren, fellingslagene og SNO rundt lisensjakt på ulv, sier Helstad.

Ulvejegeren som felte ulven, tar med Helstad og Steinset ut på post der den ble skutt fra. 24 meter var skuddholdet på første skudd, viser undersøkelsene til SNO. Tre skudd ble avfyrt før jegeren var sikker på at ulvetispa var død. Ulvespor og blod i snøen vitner om de siste byksene. Nå er det sannsynligvis bare en ulv igjen i Slettås-reviret, forteller Helstad. Erik Ola Helstad i SNO har ikke noe å utsette på jegernes vurderinger da ulven falt.

ELSKET OG HATET: Mange synes ulven er et fascinerende dyr. Andre ønsker å ha den bort fra norsk natur. I Norge er det et mål om å opprettholde en levedyktig bestand.

ELSKET OG HATET: Mange synes ulven er et fascinerende dyr. Andre ønsker å ha den bort fra norsk natur. I Norge er det et mål om å opprettholde en levedyktig bestand.

Martin Guttormsen Slørdal

SNO tok over jakta

Ulvejakta skulle stoppet 15. februar for da starter paringstiden til ulvene. Klima- og miljødepartementet fikk imidlertid utvidet ulvejakta til 1. mars, da med Statens naturoppsyn som jegere. «Et ekstraordinært statlig uttak» kalte Klima- og miljøminister Espen Barth Eide dette til NRK.

martin@lomedia.no

Ulvejakt

Lisensjakt foregår både innenfor og utenfor ulvesona.

I vinter er det skutt 28 ulv under lisensjakt, åtte av dem utenfor ulvesona.

Klima- og miljødepartementet er overordnet myndighet i rovviltforvaltningen.

De regionale rovviltnemndene som har ansvar for at bestandene opprettholdes på det nivå som Stortinget har fastsatt.

Nemndene er en del av miljøforvaltningen og er underlagt Klima- og miljødepartementet.

Statsforvalteren har en rådgivende funksjon overfor rovviltnemndene

Miljødirektoratet har ansvar for rovviltforvaltningen på nasjonalt nivå.

Statens naturoppsyn (SNO)er Miljø-direktoratets feltorgan.

Kilder: rovviltnemd.no, regjeringen.no, rovdata.no

Ulv i Norge

Det er påvist mellom 110 og 116 ulver i Norge denne vinteren.

Jerv og gaupe er rovviltartene som forårsaker størst tap av sau på beite.

Flest sauer og lam erstattes som tapt til jerv, omtrent 30 prosent.

Feltpersonell i SNO undersøker døde eller skadde dyr som meldes inn.

Hvert år blir rundt sju hunder drept av ulv her i landet.

Den eneste dokumenterte tilfellet der et menneske har blitt drept av ulv i Norge var i år 1800. Da ble ei seks år gammel jente drept i Sørum i Akershus.

Kilder: miljødirektoratet.no, nrk.no, aftenposten.no, nina.no

Rovdyrpolitikk

Stortinget har fastsatt en ulvesone hvor det er mål om at revirene produserer et visst antall valpekull hvert år.

Målsettingen er å opprettholde en levedyktig bestand av ulv i Norge.

Det skal også legges til rette for at husdyr og tamrein kan beite i utmark.

Naturmangfoldloven og vilt-
loven er de viktigste i forvaltningen av rovvilt.

I Norge er det mål om4–6 valpekull hvert år.

Ulven er kritisk truet på rødlista
for arteri 2021.

Kilder: rovdata.no,regjeringen.no, miljødirektoratet.no

01.04.2022
11:22
12.08.2022 10:40

Ulvejakt

Lisensjakt foregår både innenfor og utenfor ulvesona.

I vinter er det skutt 28 ulv under lisensjakt, åtte av dem utenfor ulvesona.

Klima- og miljødepartementet er overordnet myndighet i rovviltforvaltningen.

De regionale rovviltnemndene som har ansvar for at bestandene opprettholdes på det nivå som Stortinget har fastsatt.

Nemndene er en del av miljøforvaltningen og er underlagt Klima- og miljødepartementet.

Statsforvalteren har en rådgivende funksjon overfor rovviltnemndene

Miljødirektoratet har ansvar for rovviltforvaltningen på nasjonalt nivå.

Statens naturoppsyn (SNO)er Miljø-direktoratets feltorgan.

Kilder: rovviltnemd.no, regjeringen.no, rovdata.no

Ulv i Norge

Det er påvist mellom 110 og 116 ulver i Norge denne vinteren.

Jerv og gaupe er rovviltartene som forårsaker størst tap av sau på beite.

Flest sauer og lam erstattes som tapt til jerv, omtrent 30 prosent.

Feltpersonell i SNO undersøker døde eller skadde dyr som meldes inn.

Hvert år blir rundt sju hunder drept av ulv her i landet.

Den eneste dokumenterte tilfellet der et menneske har blitt drept av ulv i Norge var i år 1800. Da ble ei seks år gammel jente drept i Sørum i Akershus.

Kilder: miljødirektoratet.no, nrk.no, aftenposten.no, nina.no

Rovdyrpolitikk

Stortinget har fastsatt en ulvesone hvor det er mål om at revirene produserer et visst antall valpekull hvert år.

Målsettingen er å opprettholde en levedyktig bestand av ulv i Norge.

Det skal også legges til rette for at husdyr og tamrein kan beite i utmark.

Naturmangfoldloven og vilt-
loven er de viktigste i forvaltningen av rovvilt.

I Norge er det mål om4–6 valpekull hvert år.

Ulven er kritisk truet på rødlista
for arteri 2021.

Kilder: rovdata.no,regjeringen.no, miljødirektoratet.no