JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjonsbok i rett tid

Det er ett år til neste hovedtariffoppgjør, der pensjonsordningene i privat sektor ventes å bli en hovedsak. I går lanserte LO-økonomen Eystein Gjelsvik boka «Tjenestepensjon for tillitsvalgte». Snakk om timing.
LO-økonom Eystein Gjelsvik

LO-økonom Eystein Gjelsvik

LOmedia

stig@lomedia.no

– Kunnskap er makt i pensjonspolitikken, sa Jon Hippe i Fafo under lanseringen mandag. Og er det på noe område det trengs kunnskap og forståelse, så er det nettopp her. Gjelsvik har prøvd å gjøre et komplisert område enkelt, men det er en kjempeutfordring. Likevel har han lyktes svært god. Han legger vekt på å forklare hele pensjonssystemet, slik det nå bygges stein for stein etter at pensjonsreformen ble vedtatt. Mest dreier boka seg om privat sektor, men også offentlig pensjon blir omtalt, blant annet i et eget kapittel.

– Boka kan brukes til myteknekking, sa Hippe. Arbeidsgiverperspektivet blir rådende når selskapene presenterer hva som er lønnsom pensjon, slik at man lett sitter igjen med inntrykket «jo dårligere pensjon, jo bedre pensjonsordning».

Tre elementer

Pensjonssystemet består av folketrygd, AFP og tjenestepensjon.

– Det er ikke hvert enkelt element, men de tre elementene samlet som er viktig, sa Gjelsvik.

LOs nestleder Tor Arne Solbakken sa under lanseringen at det justerbare elementet i pensjonsordningene er tjenestepensjon. Det er der det er mest å hente, blant annet kan partene bli enige om å justere nivået i framtida, vel og merke hvis man får avtalefestet tjenestepensjonene. Slik det er i dag kan arbeidsgiver ensidig endre ordningene. Tjenestepensjoner med minimumsinnskuddet på 2 prosent gir svært lite. På den andre siden fins svært gode ordninger, som i sum gir både 75 og 80 prosent av sluttlønn. Netto (etter skatt) gir de enda mer. Når det gjelder AFP får man enten full AFP eller ingenting. Omtrent halvparten av arbeidstakerne i privat sektor har AFP.

Hybrid

LO går inn for en hybridordning, det vil si elementer fra både ytelses- og innskuddspensjon. Mange arbeidsgivere har klaget på at ytelsesordningen blir for dyr, mange arbeidstakere erfarer at innskuddsordning med 2 prosent innskudd gir svært lite i pensjon. Gjelsvik skriver at en hybridordning kan være et kompromiss. Forutsetningen er at tjenestepensjon blir tariffestet, slik at man kan forhandle om ordningene. LO vil ha brede ordninger og lavere kostnader i ordningene, slik at mest mulig går direkte til pensjon.

I boka skriver Gjelsvik at det er mange brikker som skal på plass. Skal det være kollektivforvaltning eller individuell, skal det være G-regulering (at pensjonen reguleres i takt med grunnbeløpet). Skal den være kjønnsnøytral, skal vi unngå oppstykking ved jobbskifter? Andre spørsmål er om tjenestepensjonen skal være livsvarig eller bare vare i ti år. Et annet spørsmål er om det skal være innskudd fra ansatte, noe LO åpner for. Spørsmålene er mange, og forfatteren går nærmere inn på dem i boka. Bakerst finner vi seks sider med begrepsforklaringer. Med dem er boka på 148 sider.

Lang prosess

NHO og Virke har markert stor motstand mot å ta pensjon inn i tariffavtalene. Ved siste hovedoppgjør ble man enige med motparten om utredninger på områdene til HK og Fellesforbundet. Ved neste korsvei, i 2016, må det komme noe mer konkret ut av forhandlingene.

– Pensjon blir viktig i 2016, og sikkert også i kommende oppgjør, sa Eystein Gjelsvik.

Boka er gitt ut av Gyldendal.

Pensjonsopprør?

HK-leder Trine Lise Sundnes holdt et innlegg der hun pekte på at mange av HK-medlemmene i varehandelen faller utenfor tjenestepensjonsordningen, da de ikke har tjent nok. Hun pekte på at det kom en felles utredning ut av 2014-oppgjøret og at hovedoppgjøret i 2016 blir det store pensjonsoppgjøret, eller det store pensjonsopprøret.

– Pensjon blir viktigst for oss i 2016, sa HK-lederen.

Pensjon blir viktigst i 2016

HK-leder Trine Lise Sundnes

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse