JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
REDNING: – Vi er 300 meter frå land. Då kan ikkje regjeringa la oss drukne der, seier Magne Melsæter.

REDNING: – Vi er 300 meter frå land. Då kan ikkje regjeringa la oss drukne der, seier Magne Melsæter.

Tormod Ytrehus

Koronakrisa:

– Ikkje gi oss dagpengekutt i julegåve, seier permitterte Magne

Regjeringa kuttar i dagpengane frå 1. januar. Hotelltilsett Magne Melsæter er usikker på om han får råd til konfirmasjonen til tvillingjentene neste år.

tormod@lomedia.no

ÅLESUND: 12. mars innfører regjeringa strenge smitteverntiltak og reiserestriksjonar. Reiselivet merker effekten med ein gong.

– Det er ikkje berre ein liten lekkasje i eit røyr, men ein drar ut proppa i badekaret og så renn bestillingane ut, forklarer konferansevert Magne Melsæter (55) på Scandic Parken i Ålesund.

Dei tilsette blir raskt permittert. 20. mars må direktøren sløkke lyset, stenge dørene og permittere seg sjølv. Mange permitterte måtte vente på dagpengar og lønnskompensasjon til langt utpå sommaren.

– Men då var det full spotlight, diskusjonar på tv og dugnad. Vi var alle i same båt. No har lyset begynt å brenne ut, men situasjonen for meg er for pokker kanskje vel så dramatisk, seier Melsæter.

Aktuelt: 350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

Mindre dagpengar frå 1. januar

I oktober er dei tilsette på arbeidsplassen hans framleis permittert, bortsett frå nokre avdelingsleiarar og soussjefar. Smittetala aukar i regionen og konferansar blir avbestilt. Framtida ser mørk ut.

Frå 1. januar skal likevel permitterte og ledige få mindre i dagpengar frå Nav. Regjeringa avviklar nemleg den mellombelse dagpenge-regelen om 80 prosent av lønna opp til 300.000 kroner. No blir talet 62,4 av ei lønn som allereie er låg.

Med ein heiltidsjobb og ei snittlønn i hotellbransjen, kjem permitterte til å tape 4.100 kroner i månaden (sjå faktaboks).

– Det er, for å bruke to ord, jævla ille. I eit normalår vil eg tole å vere permittert i januar og februar som er nedemånader i vår bransje. No har eg fått redusert inntekta mi så kraftig over nesten eitt år. Så skal den gå ned ytterlegare, og eg aner ikkje konsekvensane. Eg har begynt å tenke, seier han.

(Saka held fram under bildet)

SPOTLIGHT: – No har lyset begynt å brenne ut, men situasjonen for meg er for pokker kanskje vel så dramatisk, seier Melsæter.

SPOTLIGHT: – No har lyset begynt å brenne ut, men situasjonen for meg er for pokker kanskje vel så dramatisk, seier Melsæter.

Tormod Ytrehus

Melsæter sine tvillingjenter skal konfirmerast i april neste år, fortel han. Han har bestilt lokale på hotellet.

– Eg sa til kona at det får vi til, og eg skal spare på ein konto. Pengane har smuldra vekk. Kva skal eg gjere? Skal eg skuffe tvillingane mine som har gått eit halvt år og gleda seg til dette? Der er eg i tenkeboksen, seier Melsæter som også bekymrar seg for korleis julegåvehandelen skal komme i hamn.

LO: Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven

300 meter frå land

Han er einig i at forbetringane i dagpengeregelverket må fasast ut ein gong, men meiner 1. januar er feil tidspunkt.

– Når regjeringa og helsemyndigheitene stenger ned samfunnet for å beskytte oss og seier at vi ikkje skal møtest, må dei ta ansvar for oss som lever av at folk møtest. Gi oss føreseielegheit, ikkje 62,4 prosent og økonomiske problem i julegåve!

– Kva om folk ikkje lenger vil reise og dra på konferansar, må ikkje bransjen omstille seg og tilsette finne seg nye jobbar?

– Når du ligg nede for teljing, er det vanskeleg å vere kreativ. Du må få hovudet over vatn først. Vi er 300 meter frå land. Då kan ikkje regjeringa la oss drukne der.

Så mykje tapar du

Med ein heiltidsjobb og ei snittlønn i hotellbransjen, får du i dag omtrent 22.700 kroner i dagpengar per månad og 1.135 kroner per dag (før skatt). Frå 1. januar får du 18.600 kroner i månaden og 930 kroner per dag.

Du tapar dermed:

4.100 kroner i månaden

200 kroner per dag

Kjelde: Magasinet sitt reknestykke ut frå tal i TBU og dagpengereglane

Dette er endringane for permitterte og ledige

Stortinget gjorde ei rekke mellombelse forbetringar i dagpengereglane frå 20. mars. Dei skal no forsvinne.

Frå 1. januar:

• Du mistar auken i dagpengar frå 1. januar 2021. Dagpengane blir 62,4 prosent av lønna opp til 600.000 kroner. Tidlegare fekk du 80 prosent av delen lønn opptil 300.000 kroner.

• Du må vente tre dagar på dagpengar dersom du blir permittert eller arbeidsledig.

• Du kan jobbe maksimalt 50 prosent for å få dagpengar, mot 60 prosent tidlegare.

Frå 1. november:

• Dersom du blir permittert eller arbeidsledig, gjeld gamle krav for å få dagpengar: (1) Du må du ha tent 150.000 kroner dei siste tolv månadene eller 300.000 dei siste 36. (2) Du må også vere minst 50 prosent permittert. (1) Tidlegare var krava 75.000 kroner dei siste tolv månadene eller 225.000 dei siste 36. (2) Du måtte vere minst 40 prosent permittert.

• Dersom du er lærling, mistar læreplassen eller blir permittert, har du ikkje rett på dagpengar. Tidlegare fekk du 100 prosent av lønn opptil 150.000 kroner, og 62,4 av delen lønn opptil 600.000.

Kjelde: Stortinget og dagpengereglane

Permitterte og ledige

I september var nesten 65.000 tilsette framleis heilt eller delvis permittert og nærmare 198.000 personar arbeidsledige til saman. Til samanlikning var 2.300 permittert i fjor, mens 63.000 var ledige.

Kjelde: Nav

Dette meiner partia

• Regjeringa foreslo dagpenge-kutta som vart vedtatt av Stortinget (regjeringspartia og Frp) i starten av oktober. Heller ikkje i statsbudsjettet for neste år varsla regjeringa ei vidareføring av reglane.

• Høgre, Venstre, KrF og Frp grunngir kutta i at dei mest inngripande smitteverntiltaka er oppheva og at fleire bedrifter er oppe og går. Dei meiner kutta fører til at folk må finne seg andre jobbar og næringslivet omstille seg.

• Dei andre partia (Ap, Sp, SV, MDG og Raudt) vil forlenge forbetringane i dagpengeregelverket. Dei viser blant anna til at lågtlønte vart hardast ramma av koronakrisa, at mange framleis er arbeidsledige og at smittesituasjonen er usikker.

• LO meiner den høgare dagpengesatsen bør vidareførast så lenge det er korona-tiltak. Hovudorganisasjonen trur smitteverntiltaka vil vare ut neste år.

Kjelde: Stortinget og FriFagbevegelse

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss