JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Staffers:

Arbeidsministeren utelukker ikke lovendring etter ny bemannings-app for utelivsbransjen

– Ny teknologi kan føre til utfordringer i arbeidslivet som vil kunne medføre behov for å endre lovverket, skriver arbeidsminister Anniken Hauglie (H) etter at SV ba henne svare på om en ny bemanningsapp for utelivsbransjen, Staffers, er lovlig.
SV har spurt arbeidsminister Anniken Hauglie om arbeidsformidlingen Staffers-appen tilbyr til utelivsbransjen er lovlig. Det svarer ikke Hauglie direkte på.

SV har spurt arbeidsminister Anniken Hauglie om arbeidsformidlingen Staffers-appen tilbyr til utelivsbransjen er lovlig. Det svarer ikke Hauglie direkte på.

Håvard Sæbø

08.07.2019
10:01
08.07.2019 12:19

roy@lomedia.no

Både Fellesforbundet og LO-leder Hans Christian Gabrielsen har tidligere i sommer reagert på mobilappen Staffers som formidler personale til utelivsbransjen i Oslo og Vestfold. Appen formidler ett og ett skift og tar ikke noe arbeidsgiveransvar. Bedriftene som benytter seg av personale gjennom Staffers-appen må betale 18 prosent av lønna som «formidlingsavgift» til firmaet bak appen. Dette trekkes ikke av lønna, men er noe bedriftene må betale i tillegg.

p

– Minner om «Dagsen»

Fellesforbundets ungdom har kalt appen for utelivsbransjens svar på taxi-appen Uber, og heller ikke LO-lederen synes man kan akseptere den type arbeidsliv som Staffers-appen legger til rette for.

– Dette er rett og slett drøyt. Appen frister bedrifter med at de kan slippe forpliktelsene en ordentlig ansettelse fører med seg, sier Hans Christian Gabrielsen.

Han mener likheten er stor med det som før kaltes «Dagsen», der folk stilte seg i kø på arbeidskontoret om morgenen og håpet å bli tildelt et dagsverk.

– Jobber man gjennom Staffers vil man alltid være usikker. Har de jobb etter lunsj? Hva når man blir syk? Pensjon er helt urealistisk og feriepengene vil komme klattvis og uforutsigbart. Vi kan ikke akseptere dette, sier LO-lederen.

SV krevde svar fra statsråden

Fra Stortinget kom det også reaksjoner, og i slutten av juni sendte Karin Andersen fra Sosialistisk Venstreparti inn et skriftlig spørsmål til arbeidsminister Anniken Hauglie om statsråden mente mobilappen var lovlig, og om en en slik type arbeidsformidling var noe som var ønskelig i norsk arbeidsliv.

– Statsråden vet godt at utelivet er plaget med mye useriøsitet. Så det er viktig å få avklart lovligheten av dette, som jo er en omgåelse av de reglene som er laget for å tøyle bemanningsbransjen. Blant annet forbud mot nulltimerskontrakter, sa Andersen til Magasinet for fagorgansierte.

Fast ansettelse er hovedregelen

Nå har Hauglie svart. Arbeidsministeren peker på at regjeringen ønsker et norsk arbeidsliv med trygghet for arbeidstakerne, seriøse arbeidsgivere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår. Hun skriver videre at fast ansettelse er hovedregelen i arbeidslivet, både etter loven og i praksis, og generelt er det viktig med ordninger som støtter opp om muligheten for fast ansettelse.

– Regjeringen er opptatt av å bidra til en seriøs utelivsbransje med gode lønns- og arbeidsvilkår. Det er gjennom treparts bransjeprogram etablert et omfattende og løpende samarbeid mellom partene i utelivsnæringen og myndighetene, hvor ulike utfordringer i bransjen diskuteres. Bransjen følges opp med tiltak, blant annet når det gjelder informasjon og veiledning, og for å sikre en forsvarlig minstelønn er tariffavtalen i bransjen allmenngjort, poengterer hun.

Saken fortsetter under bildet.

– Jeg kan ikke gå inn å vurdere den konkrete saken, hevder arbeidsminister Anniken Hauglie.

– Jeg kan ikke gå inn å vurdere den konkrete saken, hevder arbeidsminister Anniken Hauglie.

Jan-Erik Østlie

Forutsetter at regelverket følges

Hun vil imidlertid ikke gi en konkret vurdering av saken med Staffers. Hauglie sier likevel at med et arbeidsmarked i endring, blant annet at det tas i bruk digitale løsninger i ulike sammenhenger, så skaper det nye muligheter.

– Men det kan også føre til nye utfordringer i arbeidslivet, og det vil kunne medføre behov for å justere de lovreguleringer vi har i dag. Selv om jeg ikke kan gå inn og vurdere den konkrete saken som spørsmålsstiller viser til, vil jeg på generell basis vise til at reglene som kommer til anvendelse i et arbeidsforhold gjelder uavhengig av hvordan arbeidsforholdet har kommet i stand. Jeg forutsetter at alle involverte aktører følger regelverket. Jeg nevner også at det ikke foreligger noe forbud mot at en formidlingstjeneste tar betalt fra arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke lov å ta betalt for formidlingstjenesten fra den som blir formidlet, altså arbeidstakeren, sier hun og viser til arbeidsmarkedsloven.

p

Vurderer konkret oppfølging

Hauglie påpeker at hun er opptatt av og følger med på utviklingen av ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.

– Tematikken har vært drøftet med partene i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd denne våren og det vurderes nå en konkret oppfølging sammen med partene på området, avslutter hun.

Saken fortsetter under bildet.

- Hovedproblemet er at det kommer stadig nye former for formidling av løsarbeid. Det tar ikke arbeidsministeren tak i, sier nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø.

- Hovedproblemet er at det kommer stadig nye former for formidling av løsarbeid. Det tar ikke arbeidsministeren tak i, sier nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø.

Ole Palmstrøm

Kaller Hauglie-svar intetsigende

Nestleder i SV, Kirsti Bergstø, er ikke imponert over svaret. Hun mener arbeidsministeren ikke tar tak i hovedproblemet, nemlig at det kommer stadig nye former for formidlig av løsarbeid og at folk holdes i en løs tilknytning til arbeidslivet.

– Vi er på ingen måte fornøyd med svaret, men det er ikke overraskende fordi vi vet hvor regjeringen står. SV ønsker arbeidsformidling i offentlig regi, mens regjeringen ønsker et tettere samarbeid mellom Nav og bemanningsbransjen. Så lenge vi aksepterer en kommersiell bemanningsbransje vil vi se mer av denne måten å sno seg på. Så mener heller ikke vi i SV at en app er et problem i seg selv, men den ansvarspulveriseringen vi ser når man ikke har tydelige ansvarsforhold. Faktisk er teknologiske nyvinninger et godt argument for at det offentlige effektivt kan drive arbeidsformidling. Det vil jo være med helt andre formål enn den kommersielle bemanningsbransjen, som ikke har noe i arbeidslivet å gjøre. Det er arbeidsfolk og ikke bemanningsbyrå som skaper verdier i samfunnet. Den kommersielle bemanningsbransjen må bort, sier Bergstø.

Hun legger til at SV ikke vil gi seg med svaret fra Hauglie.

– Vi vil diskutere det intetsigende svaret fra Hauglie sammen med fagbevegelsen og følge opp videre. Hun svarer ikke på spørsmålet vi stiller, men siden vi ikke lenger har lov til å stille flere spørsmål til statsråden på denne siden av sommeren, vil det ta litt tid, sier Kirsti Bergstø.

p

Forholder seg til lovverket

Kristian Midjaas, daglig leder og grunnlegger av Staffers AS, ønsker ikke å gi flere kommentarer om saken, men tidligere har han sagt til Magasinet for Fagorgansierte at han mener Staffers opererer innenfor lovverket. Han har også pekt på at det er svært mange i utelivsbransjen som har midlertidige stillinger uten kontrakt.

– Vi er en privat aktør. Vi kan ikke påvirke lovverket, men Staffers-appen er utviklet i takt med norsk lov. Som et IT-selskap har vi laget en digital møteplass, og er ikke arbeidsgiver. Appen skal ikke erstatte faste ansettelser, men fungere som et supplement til andre jobber. Via oss får alle kontrakt og riktig lønn. De fleste erfarer at de tjener mer via oss enn i sin faste jobb. Det er også viktig at Staffers hjelper folk å få en fot innafor, og dermed muligheten for fast jobb, sa Kristian Midjås til Magasinet for Fagorgansierte i juni.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
08.07.2019
10:01
08.07.2019 12:19