JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sammen med to tidligere kolleger i Malerfirma Edvardsson, anker Tamás Szabadi dommen fra tingretten som ikke ga dem dekning for reise, kost og losji som er lovfestet i tariffavtalen. Utfallet av saken vil ha stor betydning for når allmenngøring på byggeplassene skal gjelde.

Sammen med to tidligere kolleger i Malerfirma Edvardsson, anker Tamás Szabadi dommen fra tingretten som ikke ga dem dekning for reise, kost og losji som er lovfestet i tariffavtalen. Utfallet av saken vil ha stor betydning for når allmenngøring på byggeplassene skal gjelde.

Håvard Sæbø

Maleren Tamás fikk ikke dekket kost og losji på jobb. Stor aktør bryter loven, mener Fellesforbundet

– Det er våre medlemmers arbeidsplasser vi kjemper for, sier Marius Tønnessen, leder i Malernes Forening i Trondheim.09.08.2023
13:22
21.08.2023 13:18

has@lomedia.no

Hvis man er ansatt i et Tromsø-firma med hele landet som arbeidssted, kan man da få dekket diett for alt arbeid utenfor Tromsø? Det må Frostating lagmannsrett ta stilling til etter at Fellesforbundet anker en dom fra Trøndelag tingrett.

Saken gjelder tre ungarere som krevde manglende overtidsbetaling og dekning av reise, kost og losji. De jobbet i Trondheim for Malerfirma Edvardsson AS, som har forretningsadresse i Tromsø. De krevde også å få tilbake pengene de betalte for bruk av firmaets bil i arbeidstiden.

I dommen ble Edvardsson bare dømt til å betale dem overtid, og diett for arbeid utenfor Trondheim.

Hold deg oppdatert: Dette er diettsatsene som gjelder i 2023

Brudd på loven

Saken begynte med at en av ungarerne, Tamás Szabadi, kom i prat med en elektriker på byggeplassen. Han anbefalte dem å kontakte Vidar Sagmyr i Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim. Sagmyr anbefalte dem videre å melde seg inn i Fellesforbundet, og satte dem i kontakt med Malernes Forening.

Vanligvis tar ikke Fellesforbundet saker for uorganiserte, men denne saken var så spesiell at Malernes forening i Trondheim ville kjøre den for retten.

– For alle våre medlemmer vil det være av stor betydning å få stanset det vi mener er brudd på allmenngjøringsforskriften fra en såpass stor aktør. Det er våre medlemmers arbeidsplasser vi her kjemper for, sier Marius Tønnessen, leder i Malernes Forening. 

Vidar Sagmyr mener det er viktig å få en avklaring på disse spørsmålene i en høyere rettsinstans.

– Malerfirma Edvardsson er en stor aktør, og hvis de kan sende folk rundt i hele landet, uten å måtte betale reise, kost og losji og jobbe 10 timer seks dager i uka, er det ingen som kan konkurrere med dem på pris.

Edvardsson er et av Norges største malerfirmaer. De oppgir at de har 74 ansatte. 

Her melder Tamás Szabadi og Zoltan Szilagyi (til høyre) seg inn i Fellesforbundet for å få hjelp til å løse problemene med arbeidsgiveren, I første rettsrunde ble gjennomsnittsberegningen av arbeidstid kjent ugyldg, slik at de fikk overtidsbetalt. I neste runde dreier det seg om reise, kost og losji.

Her melder Tamás Szabadi og Zoltan Szilagyi (til høyre) seg inn i Fellesforbundet for å få hjelp til å løse problemene med arbeidsgiveren, I første rettsrunde ble gjennomsnittsberegningen av arbeidstid kjent ugyldg, slik at de fikk overtidsbetalt. I neste runde dreier det seg om reise, kost og losji.

Vidar Sagmyr

Lavt beløp, men prinsippsak

Beløpet det ble anket for er imidlertid under grensen på 250.000 kroner, som er minstebeløpet man etter tvisteloven kan fremme for lagmannsretten. Manglende diettgodtgjørelse og refusjon for leie av bolig og bil, ligger på mellom 68.000 og 125.000 kroner for de tre ungarerne.

Lagmannsretten mener at selv om beløpet er for lavt, reiser saken prinsipielle spørsmål som det er viktig å få en rettslig avklaring på.

I sin vurdering legger de vekt på at saken gjelder spørsmål som har stor betydning for de ankende partene, at saken bare er behandlet i én instans, samtidig som den reiser rettslige spørsmål hvor det foreligger begrenset med rettspraksis. Lagmannsretten legger til grunn at rettens vurdering kan ha betydning ut over denne konkrete saken.

I tingretten vant ikke ungarerne fram i spørsmålet om de burde vært regnet som pendlere, siden kontraktene deres ikke oppgir fast arbeidssted.

– Bedriftens hovedadresse i Tromsø må anses å være arbeidstakernes «hjemsted». Saksøkerne har som pendlere krav på dekning av kost og losji, hevder advokat Johan Ivar Ansnes, som førte saken for ungarerne i tingretten.

Betydning for seriøst arbeidsliv

LO-advokat Håkon Angell skriver til retten at utfallet av saken berører medlemmer av Fellesforbundet som omfattes av ulike allmenngjøringsvedtak.

Dette gjelder både arbeidstakere som er tilknyttet byggebransjen med fotfeste i det innenlandske arbeidsmarkedet, og utstasjonert arbeidskraft som i økende grad har søkt medlemskap i Fellesforbundet.

Saken har også betydning for den seriøse og organiserte delen av bransjen som opplever konkurransevridning gjennom ulike tilpasninger og omgåelser som i dag praktiseres i forhold til reglene om utgifter til reise, kost og losji.

Loven om allmenngjøring skal sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har. I tariffavtalen står det at før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji.

Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men kan også dekke kostnader gjennom fast diettsats, betaling etter regning eller lignende.

Få med deg denne kommentaren: «Noen mener prisveksten skyldes grådige selskaper. De kan fort få rett»

– Ingen omgåelse av regelverket

Malerfirma Edvardsson skriver til retten at det ikke er rettslig dekning for at ungarerne har krav på dekning av utgifter til reise, kost og losji for hver eneste dag de har vært ansatt hos dem.

Ungarerne søkte, og ble alle ansatt ved avtalt ordinært arbeidssted Trondheim. Når det i ansettelseskontraktenes punkt om arbeidssted står at det ikke er noen fast adresse, da det utføres prosjekt i hele Norge, betyr det at arbeidet foregår på ulike prosjekter og at arbeidstaker kan pålegges arbeid på disse.

Men det var aldri noen tvil om at de hadde sitt ordinære arbeidssted i Trondheim, hvor de leide bolig og bil fra arbeidsgiver. Det bestrides ikke at de hadde krav på, og har fått dekket reiseutgifter og losji ved arbeidsoppdrag utenfor Trondheim. Det er derfor ikke tale om noen omgåelse av regelverket, hevder Malerfirma Edvardssons advokat.

Det er foreløpig ikke satt en dato for når partene møtes i lagmannsretten.

Hva er allmenngjøring?

• Allmenngjøring av en tariffavtale innebærer at bestemmelsene i den allmenngjorte tariffavtalen blir det lovbestemte minstenivå for de som arbeider innen det området/faget tariffavtalen virker.

• Hensikten er å sikre at utenlandske arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet.

• Det er Tariffnemnda som vedtar allmenngjøring, og nemnda kan vedta at det bare er lønnsnivået eller ulike deler av arbeidsvilkårene i tariffavtalen som skal allmenngjøres.

• EUs utsendingsdirektiv er innført i norsk lov som allmenngjøringsloven.

Her finner du de allmenngjorte satsene.

Kilde: FriFagbevegelses tariffleksikon og NHO.

09.08.2023
13:22
21.08.2023 13:18

Hva er allmenngjøring?

• Allmenngjøring av en tariffavtale innebærer at bestemmelsene i den allmenngjorte tariffavtalen blir det lovbestemte minstenivå for de som arbeider innen det området/faget tariffavtalen virker.

• Hensikten er å sikre at utenlandske arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet.

• Det er Tariffnemnda som vedtar allmenngjøring, og nemnda kan vedta at det bare er lønnsnivået eller ulike deler av arbeidsvilkårene i tariffavtalen som skal allmenngjøres.

• EUs utsendingsdirektiv er innført i norsk lov som allmenngjøringsloven.

Her finner du de allmenngjorte satsene.

Kilde: FriFagbevegelses tariffleksikon og NHO.
Mest lest

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 yrkesskadde nordmenn rammes av et hull i loven. Rune er blant dem

Hanna Skotheim

Foreslår nye regler: Flere kan gå glipp av Nav-penger

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter lavere lønn for samme jobb

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

Jøran Grønstad

Erling Braut Haaland er første fotballspiller på lista over Norges rikeste

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da døve Hilde ble ansatt, var flere skeptiske


Flere saker