JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Treforedlingsindustrien:

Nå blir Magasinet for fagorganiserte trykt på norsk papir

Fellesforbundet-medlemmer på Norske Skog Saugbrugs i Halden lager nå papiret medlemsbladet blir trykt på.
MAGASINPAPIR: Klubbleder Paul Kristiansen viser fram papiret som Magasinet nå trykkes på.

MAGASINPAPIR: Klubbleder Paul Kristiansen viser fram papiret som Magasinet nå trykkes på.

Håvard Sæbø

08.02.2022
10:25
08.02.2022 10:25

hanne@lomedia.no

HALDEN: Saugbrugs er den eneste fabrikken i Norge, og en av de største i Europa som lager papir av den kvaliteten magasiner trykkes på.

Den tradisjonsrike papirfabrikken ved elva Tista i Halden ble etablert allerede i 1859, og har vært en del av Norske Skog siden 1989. På det gamle industriområdet er det to papirmaskiner og en integrert massefabrikk som lager såkalt SC «Super Calendered» magasinpapir. Det betyr at papiret er overflatebehandlet i en spesiell maskin. Papiret er lettere, men like tykt som papiret Magasinet hittil har vært trykt på. I alt produserer de årlig 355.000 tonn i Halden.

Hovedmarkedene er Tyskland, Frankrike, Storbritannia, USA og Italia. Nær 100 prosent av produksjonen blir eksportert. Årlig går det 35.000 tonn magasinpapir til USA, der blant annet det store magasinet Sports Illustrated blir trykt på papiret fra Saugbrugs.

Men nå går altså noe også til trykking av norske magasiner, som medlemsbladet ditt, Magasinet for fagorganiserte, i tillegg til kataloger og reklamemateriell. Prisen på papir har gått veldig opp og papir er blitt en knapp ressurs ettersom tømmerprisene har steget kraftig på verdensmarkedet. Men nå kan Magasinet endelig trykkes av Fellesforbundets medlemmer på norsk papir fra norsk trevirke.

PAPIRRULLER: Her pakkes magasinpapiret før det fraktes ut til skip eller tog.

PAPIRRULLER: Her pakkes magasinpapiret før det fraktes ut til skip eller tog.

Håvard Sæbø

Aktiv lærebedrift

Ifølge klubbleder Paul Kristiansen har Fellesforbundets klubb ved Saugbrugs 482 medlemmer. Det er en organisasjonsprosent på 100. Det inkluderer også rundt 50 lærlinger innen fag som kjemiprosess, mekanikk, el og automasjon og logistikk.

– Vi er en aktiv lærebedrift og tar inn mange lærlinger selv om vi ikke har mulighet til å ansette alle etter endt utdanning. Det er en del av rekrutteringa og samfunnsoppdraget vårt. I tillegg er det nå i gang byggearbeid for å gjøre om tomme industrihaller på Saugsbrugs område til skole som blir en del av Halden Videregående skole, og åpner høsten 2022, forteller klubblederen, og viser rundt på det store området der to av de store maskinene er i drift.

Det er fem utdanningsprogram skal inn i de omgjorte industribyggene: Bygg- og anleggsteknikk, Teknologi- og industrifag (TIP), Elektro- og datateknologi, Musikk, dans og drama, og Helse- og oppvekstfag.

Det betyr at elever fra flere utdanningsprogram, som senere kanskje vil møtes ute i yrkeslivet, nå blir samlokalisert. 

Døgnkontinuerlig

Papirproduksjonen foregår døgnkontinuerlig etter at papirmaskin PM6 ble startet i 1993. Det innebærer fem skift og drift alle årets dager.

Ifølge klubblederen greide de å få på plass Nordens beste lokale avtale den gangen. Han forteller også at de har unngått oppsigelser ved nedbemanninger, som da PM5 ble stengt i 2020 og 60 ansatte ble berørt.

– Samarbeidet mellom fagforeningen og bedriften i nedbemanning ved Saugbrugs har alltid vært meget godt. Ingen her har mistet AFP ved nedbemanning eller blitt oppsagt. Vi klarer å få det til ved naturlig avgang, forteller Kristiansen.

TILLITSVALGTE: Fra venstre nestleder Tore Østensvig, klubbleder Paul Kristiansen og hovedverneombud Rino Didriksen.

TILLITSVALGTE: Fra venstre nestleder Tore Østensvig, klubbleder Paul Kristiansen og hovedverneombud Rino Didriksen.

Håvard Sæbø

Viktig fastlandsindustri

Klubblederen påpeker at treforedling er en viktig faktor innen det grønne skiftet.

– Politikere må skjønne mer av hvor viktig fastlandsindustrien er. Etter at vi fant olje er det blitt satset mindre på fastlandet. Europeiske fabrikker har helt andre rammevilkår enn norske. Vi kan ikke lenger sitte og se på norsk utflagging bare for at vi har olje, framholder Kristiansen.

Grønnere papir

Nå er det grønne skiftet for alvor på gang for papirfabrikken, ifølge klubbens nestleder Tore Østensvig. Halden-fabrikken fortsetter satsingen med å redusere CO2-utslipp. Transport av tømmer og flis fra Halden som skal lengre strekninger, er flyttet fra trailere til egne togvogner som Saugbrugs har kjøpt. Det ferdige papiret blir fraktet ut på skip. De regner med å ha sørget for 5.000 færre trailere gjennom Oslo og Halden gjennom å flytte til tog. De har også byttet ut clay (leire) fra England til knust marmor fra Norge som fyllstoff i papiret. 

Før ble metangassen fra biomassen etter papirproduksjonen brent i høye tårn på Saugbrugs. For Norske Skog har foredling av biogassen nå flere fordeler, i og med at den gir nye inntekter og reduserte kostnader i papirproduksjonen. Det er et fornybart alternativ til fossilt brensel, som blant annet holder rutebusser og søppelbiler i Østfold med drivstoff. Og ikke minst nærmer fabrikken seg å bli CO2-nøytral.

Norske Skog Saugbrugs er partner i satsingen Borg CO2 som en av 18 partnere lokalt i Østfold. De har inngått en intensjonsavtale om å levere CO2 til Northern Lights-prosjektet i Nordsjøen.