Tonje Paulsen Solem"/>

laster inn

David Engmo

Etter at Charlotte fullførte læretiden og besto fagprøven, var hun arbeidsledig i to år.

David Engmo

Hun er en av flere arbeidsledige som har fått prøve seg i jobb hos Selfa.

David Engmo

- Vi vet jo at enkelte har med ekstra ballast. Det er ikke noe farlig med det, mener avdelingsleder Kai.

Charlotte Mugaas Vollan er i dag fast ansatt og tillitsvalgt ved Selfa i Trondheim. Hun trives på jobb og er på vei til å ta fagbrev.

Charlotte Mugaas Vollan er i dag fast ansatt og tillitsvalgt ved Selfa i Trondheim. Hun trives på jobb og er på vei til å ta fagbrev.

David Engmo

I dag er Charlotte fast ansatt, tillitsvalgt og på vei til å ta nytt fagbrev.

David Engmo

Etter at Charlotte fullførte læretiden og besto fagprøven, var hun arbeidsledig i to år.

David Engmo

Hun er en av flere arbeidsledige som har fått prøve seg i jobb hos Selfa.

David Engmo

- Vi vet jo at enkelte har med ekstra ballast. Det er ikke noe farlig med det, mener avdelingsleder Kai.

Charlotte Mugaas Vollan er i dag fast ansatt og tillitsvalgt ved Selfa i Trondheim. Hun trives på jobb og er på vei til å ta fagbrev.

Charlotte Mugaas Vollan er i dag fast ansatt og tillitsvalgt ved Selfa i Trondheim. Hun trives på jobb og er på vei til å ta fagbrev.

David Engmo

I dag er Charlotte fast ansatt, tillitsvalgt og på vei til å ta nytt fagbrev.

Charlotte Mugaas Vollan er i dag fast ansatt og tillitsvalgt ved Selfa i Trondheim. Hun trives på jobb og er på vei til å ta fagbrev.

Charlotte Mugaas Vollan er i dag fast ansatt og tillitsvalgt ved Selfa i Trondheim. Hun trives på jobb og er på vei til å ta fagbrev.

David Engmo

Her får de arbeidsløse jobb. Charlotte er en av de som ble hentet fra Navs rekker

Charlotte hadde søkt jobber i to år da drømmejobben ble lyst ut internt hos Nav.

tonje@lomedia.no

Generasjonsskiftet kom litt brått på bedriften Selfa Arctic, som reparerer plastbåter i sentrum av Trondheim.

Fire av ni ansatte i produksjonen var klar for å gå av med pensjon samme år.

Da startet bedriften et unikt samarbeid med Nav for å rekruttere arbeidsledige til å ta fagbrev i det litt smale polymerkompositt-faget.

Sjelden mulighet

Charlotte Mugaas Vollan gikk rett fra læretiden og bestått fagprøve i logistikk til å bli arbeidsledig jobbsøker.

– Det var en stor overgang. Jeg er ikke noe god på å gå hjemme, forteller hun.

På tross av at hun søkte mange jobber og virkelig ønsket å komme seg ut i arbeidslivet, gikk hun ledig i nesten to år. Så beit hun på kroken da Nav-veilederen hennes fortalte om muligheten hos Selfa.

Bedriften søkte internt i Nav etter unge praktikere som kunne være interessert i å prøve seg hos dem.

– Vi tok inn alle som ville på speed-intervju. Vi tar alle på alvor og så får de jo erfaring med å være på jobbintervju, forteller Kai Kristiansen, som er leder for reparasjonsavdelingen i Trondheim.

GODE ERFARINGER: Avdelingsleder Kai Kristiansen er opptatt av at nye ansatte kan jobbe selvstendig og ønsker å ta fagbrev. Tillitsvalgt Charlotte Mugaas Vollan er blant dem som har blitt ansatt i samarbeid med Nav.

GODE ERFARINGER: Avdelingsleder Kai Kristiansen er opptatt av at nye ansatte kan jobbe selvstendig og ønsker å ta fagbrev. Tillitsvalgt Charlotte Mugaas Vollan er blant dem som har blitt ansatt i samarbeid med Nav.

David Engmo

Mål om fagbrev

Sammen med Nav hadde bedriften lagt et løp, hvor målet var å finne egnede kandidater som kunne passe i bedriften og på sikt ta fagbrev i polymerkompositt-faget.

Bedriften har slitt med å få tak i folk med denne bakgrunnen og er vant med å måtte ta opplæringa selv.

Å reparere plastbåter som skal seile på sjøen og kanskje også være noens arbeidsplass eller være passasjerbåt, stiller strenge krav til kvalitet på arbeidet som utføres.

– Når du er på båt kan du ikke bare parkere i grøfta og ringe NAF om du er i trøbbel, sier Kristiansen.

Deres rekrutteringskontakt ved Nav Lerkendal, Mads Ødegaard, besøkte selv Selfa for å bli kjent med miljøet og prøve seg litt i jobben da de startet opp samarbeidet i 2019.

Ødegaard og kollega Stine Storm Hauge i Nav Tiltak la sammen med bedriften opp løpet som skulle gi ansatte som kunne ta fagbrev i bedrift.

Først er det fire måneder arbeidstrening hvor Nav betaler lønna. Hvis det fungerer for begge parter jobber arbeidstaker videre i åtte måneder før kandidaten blir fast ansatt eller arbeidsforholdet avsluttes.

– Vi har aldri avsluttet etter ett år, men vi har hatt frafall etter tre-fire måneder, forteller Kristiansen.

De jobber også sammen med Opplæringskontoret for teknologifag (OTEK) når det kommer til arbeidet med at nyansettelsene skal opp til fagbrev.

En ekstra familie

Mugaas Vollan gikk videre til dybdeintervjuet og sikret seg senere fast ansettelse hos Selfa. Som operatør sliper hun ned og bygger opp.

Hun synes det er spennende hvordan forskjellige stoffer kan blandes sammen og få helt andre egenskaper, og hun liker at jobben og kvaliteten på det hun gjør er viktig for kundene.

Fagbrevet i polymerkompositt-faget kan tas ved fem år praksis i bedrift, men Mugaas Vollan får godskrevet en del på grunn av tidligere utdanning. Dermed er det rundt 1,5 år til hun etter planen skal opp til fagprøven.

– Det har betydd mye for meg. Jeg har fått mulighet til å komme inn i et arbeidsmiljø som jeg trives i, og jeg har fått en jobb som gir stabilitet og fellesskap, sier plastoperatøren.

På jobben har de mye selvstendig ansvar, men det er også lett å be andre om hjelp og Mugaas Vollan beskriver gjengen som en liten, ekstra familie.

Hun er eneste kvinne i produksjonen og har nylig blitt stemt fram som tillitsvalgt for Industri Energi-klubben på huset.

David Engmo

I produksjonen har bedriften ni ansatte. Tre av disse er rekruttert gjennom dette Nav-samarbeidet. Det er ulike årsaker til at kandidatene de har intervjuet ikke har kommet seg ut i arbeidslivet.

– Vi vet jo at enkelte har med ekstra ballast. Det er ikke noe farlig med det, mener Kristiansen.

Verdsetter samarbeidet

Ivan Berg Hansen var den første ansatte som Selfa hentet via samarbeidet med Nav. I dag har Berg Hansen jobbet hos bedriften i fire år, og han er klar til å gå opp til fagprøven i løpet av september i år.

Selv forteller han at han trives på jobb og at han har fått mer og mer ansvar på jobb.

– Vi var heldige. Ivan klaffa så veldig godt at det ikke var vanskelig å si ja til å ta inn flere fra Nav, forteller Kristiansen.

Han er veldig fornøyd med samarbeidet som han har med etaten og hva de som bedrift, har fått ut av ordningen.

FULL KLAFF: Sjefen var svært fornøyd med å ha ansatt Ivan Berg Hansen. Han var den første som Nav serverte Selfa, og det ga mersmak for bedriften.

FULL KLAFF: Sjefen var svært fornøyd med å ha ansatt Ivan Berg Hansen. Han var den første som Nav serverte Selfa, og det ga mersmak for bedriften.

David Engmo

– Jeg tror mange arbeidsgivere ikke er klar over den store oppsiden det er å jobbe med Nav. Vi som bedrift får masse igjen for samarbeidet, sier avdelingslederen.

Han viser til at det finnes en rekke støtteordninger, for eksempel tilskudd til bruk av mentor, og at Nav har bidratt gjennom hele prosessen.

Viderefører prosjektet

Nav-rådgiver Ødegaard tror det har vært en viktig suksessfaktor at det har vært tydelige avtaler og rammer for rekrutteringsprosessen og et godt og tett samarbeid med bedriften.

– Vi er på kaffekopp-nivå, sier han.

Ødegaard ser på det som en vinn-vinn situasjon; arbeidsledige kommer seg ut i jobb og flere får vite om polymerkompositt-faget.

– Det er fryktelig gøy å få være på talentjakt og skape muligheter sammen med bransjen og behovene de har, sier han.

Samarbeidsprosjektet som startet opp hos Selfa er tatt videre og har blitt videreutviklet i Trøndelagsmodellen.

Det er et samarbeid mellom Nav Trøndelag og fylkeskommunen hvor de prøver å koble arbeidssøkere med blant annet industribedrifter som trenger folk. Også her er målet å få yrkeskompetanse.

NYTT PROSJEKT: Selfas avdeling i Trondheim ligger ved Nidelva. Her heiser de opp små og store plastbåter som trenger reparasjon eller skal bygges om.

NYTT PROSJEKT: Selfas avdeling i Trondheim ligger ved Nidelva. Her heiser de opp små og store plastbåter som trenger reparasjon eller skal bygges om.

David Engmo

tonje@lomedia.no

Generasjonsskiftet kom litt brått på bedriften Selfa Arctic, som reparerer plastbåter i sentrum av Trondheim.

Fire av ni ansatte i produksjonen var klar for å gå av med pensjon samme år.

Da startet bedriften et unikt samarbeid med Nav for å rekruttere arbeidsledige til å ta fagbrev i det litt smale polymerkompositt-faget.

Sjelden mulighet

Charlotte Mugaas Vollan gikk rett fra læretiden og bestått fagprøve i logistikk til å bli arbeidsledig jobbsøker.

– Det var en stor overgang. Jeg er ikke noe god på å gå hjemme, forteller hun.

På tross av at hun søkte mange jobber og virkelig ønsket å komme seg ut i arbeidslivet, gikk hun ledig i nesten to år. Så beit hun på kroken da Nav-veilederen hennes fortalte om muligheten hos Selfa.

Bedriften søkte internt i Nav etter unge praktikere som kunne være interessert i å prøve seg hos dem.

– Vi tok inn alle som ville på speed-intervju. Vi tar alle på alvor og så får de jo erfaring med å være på jobbintervju, forteller Kai Kristiansen, som er leder for reparasjonsavdelingen i Trondheim.

GODE ERFARINGER: Avdelingsleder Kai Kristiansen er opptatt av at nye ansatte kan jobbe selvstendig og ønsker å ta fagbrev. Tillitsvalgt Charlotte Mugaas Vollan er blant dem som har blitt ansatt i samarbeid med Nav.

GODE ERFARINGER: Avdelingsleder Kai Kristiansen er opptatt av at nye ansatte kan jobbe selvstendig og ønsker å ta fagbrev. Tillitsvalgt Charlotte Mugaas Vollan er blant dem som har blitt ansatt i samarbeid med Nav.

David Engmo

Mål om fagbrev

Sammen med Nav hadde bedriften lagt et løp, hvor målet var å finne egnede kandidater som kunne passe i bedriften og på sikt ta fagbrev i polymerkompositt-faget.

Bedriften har slitt med å få tak i folk med denne bakgrunnen og er vant med å måtte ta opplæringa selv.

Å reparere plastbåter som skal seile på sjøen og kanskje også være noens arbeidsplass eller være passasjerbåt, stiller strenge krav til kvalitet på arbeidet som utføres.

– Når du er på båt kan du ikke bare parkere i grøfta og ringe NAF om du er i trøbbel, sier Kristiansen.

Deres rekrutteringskontakt ved Nav Lerkendal, Mads Ødegaard, besøkte selv Selfa for å bli kjent med miljøet og prøve seg litt i jobben da de startet opp samarbeidet i 2019.

Ødegaard og kollega Stine Storm Hauge i Nav Tiltak la sammen med bedriften opp løpet som skulle gi ansatte som kunne ta fagbrev i bedrift.

Først er det fire måneder arbeidstrening hvor Nav betaler lønna. Hvis det fungerer for begge parter jobber arbeidstaker videre i åtte måneder før kandidaten blir fast ansatt eller arbeidsforholdet avsluttes.

– Vi har aldri avsluttet etter ett år, men vi har hatt frafall etter tre-fire måneder, forteller Kristiansen.

De jobber også sammen med Opplæringskontoret for teknologifag (OTEK) når det kommer til arbeidet med at nyansettelsene skal opp til fagbrev.

En ekstra familie

Mugaas Vollan gikk videre til dybdeintervjuet og sikret seg senere fast ansettelse hos Selfa. Som operatør sliper hun ned og bygger opp.

Hun synes det er spennende hvordan forskjellige stoffer kan blandes sammen og få helt andre egenskaper, og hun liker at jobben og kvaliteten på det hun gjør er viktig for kundene.

Fagbrevet i polymerkompositt-faget kan tas ved fem år praksis i bedrift, men Mugaas Vollan får godskrevet en del på grunn av tidligere utdanning. Dermed er det rundt 1,5 år til hun etter planen skal opp til fagprøven.

– Det har betydd mye for meg. Jeg har fått mulighet til å komme inn i et arbeidsmiljø som jeg trives i, og jeg har fått en jobb som gir stabilitet og fellesskap, sier plastoperatøren.

På jobben har de mye selvstendig ansvar, men det er også lett å be andre om hjelp og Mugaas Vollan beskriver gjengen som en liten, ekstra familie.

Hun er eneste kvinne i produksjonen og har nylig blitt stemt fram som tillitsvalgt for Industri Energi-klubben på huset.

David Engmo

I produksjonen har bedriften ni ansatte. Tre av disse er rekruttert gjennom dette Nav-samarbeidet. Det er ulike årsaker til at kandidatene de har intervjuet ikke har kommet seg ut i arbeidslivet.

– Vi vet jo at enkelte har med ekstra ballast. Det er ikke noe farlig med det, mener Kristiansen.

Verdsetter samarbeidet

Ivan Berg Hansen var den første ansatte som Selfa hentet via samarbeidet med Nav. I dag har Berg Hansen jobbet hos bedriften i fire år, og han er klar til å gå opp til fagprøven i løpet av september i år.

Selv forteller han at han trives på jobb og at han har fått mer og mer ansvar på jobb.

– Vi var heldige. Ivan klaffa så veldig godt at det ikke var vanskelig å si ja til å ta inn flere fra Nav, forteller Kristiansen.

Han er veldig fornøyd med samarbeidet som han har med etaten og hva de som bedrift, har fått ut av ordningen.

FULL KLAFF: Sjefen var svært fornøyd med å ha ansatt Ivan Berg Hansen. Han var den første som Nav serverte Selfa, og det ga mersmak for bedriften.

FULL KLAFF: Sjefen var svært fornøyd med å ha ansatt Ivan Berg Hansen. Han var den første som Nav serverte Selfa, og det ga mersmak for bedriften.

David Engmo

– Jeg tror mange arbeidsgivere ikke er klar over den store oppsiden det er å jobbe med Nav. Vi som bedrift får masse igjen for samarbeidet, sier avdelingslederen.

Han viser til at det finnes en rekke støtteordninger, for eksempel tilskudd til bruk av mentor, og at Nav har bidratt gjennom hele prosessen.

Viderefører prosjektet

Nav-rådgiver Ødegaard tror det har vært en viktig suksessfaktor at det har vært tydelige avtaler og rammer for rekrutteringsprosessen og et godt og tett samarbeid med bedriften.

– Vi er på kaffekopp-nivå, sier han.

Ødegaard ser på det som en vinn-vinn situasjon; arbeidsledige kommer seg ut i jobb og flere får vite om polymerkompositt-faget.

– Det er fryktelig gøy å få være på talentjakt og skape muligheter sammen med bransjen og behovene de har, sier han.

Samarbeidsprosjektet som startet opp hos Selfa er tatt videre og har blitt videreutviklet i Trøndelagsmodellen.

Det er et samarbeid mellom Nav Trøndelag og fylkeskommunen hvor de prøver å koble arbeidssøkere med blant annet industribedrifter som trenger folk. Også her er målet å få yrkeskompetanse.

NYTT PROSJEKT: Selfas avdeling i Trondheim ligger ved Nidelva. Her heiser de opp små og store plastbåter som trenger reparasjon eller skal bygges om.

NYTT PROSJEKT: Selfas avdeling i Trondheim ligger ved Nidelva. Her heiser de opp små og store plastbåter som trenger reparasjon eller skal bygges om.

David Engmo

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i olje-, gass- og landindustri.

Les mer fra oss