JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

EL og IT Forbundet må snakke mer om psykisk helse, mener ungdomskontakt Jonas

Som klubbleder har Jonas Titland opplevd at flere av medlemmene har kommet til ham og sagt at de sliter.
– Det er lov å ha en dårlig dag og det spiller ikke noen rolle hvem du snakker med, om det er en tillitsvalgt eller andre, sier Jonas.

– Det er lov å ha en dårlig dag og det spiller ikke noen rolle hvem du snakker med, om det er en tillitsvalgt eller andre, sier Jonas.

Knut Viggen

Knut.viggen@lomedia.no

– Det kom ganske fort opp som tema da vi satte oss ned med gruppearbeidet, forteller 27-åringen.

– Det var faktisk det første vi begynte å snakke om, sier han, etter helgens sentrale ungdomskonferanse på Sørmarka.

Ungdommen i EL og IT Forbundet vil at landsmøtet neste år legger inn et nytt avsnitt om psykisk helse i handlingsprogrammet. Det er ikke nevnt tidligere.

Psykisk helse og selvmord blant unge har de siste årene fått økt oppmerksomhet i samfunnet. TV-serier som Rådebank og andre har satt selvmord og psykisk helse blant unge på dagsorden.

At psykisk helse skulle få et så tydelig fokus på den sentrale ungdomskonferansen til forbundet kom likevel som en overraskelse.

– Det var overraskende positivt synes jeg, sier Jonas, som opplevde at hans innlegg ble fulgt opp av flere som hadde ting å fortelle fra egne bedrifter og som handler om psykisk helse blant medlemmene.

Sårbare kvinner og menn

Rundt 90 prosent av medlemmene i EL og IT Forbundet er menn, mange av dem unge menn under 30 år.

Statistikk fra FHI viser at to tredjedeler av dem som tar selvmord i Norge i dag er menn og at den vanligste dødsårsaken for både menn og kvinner mellom 15 og 59 år er selvmord.

Jonas jobber i Haaland AS, avdeling Bodø, er klubbleder der og sier han har hjulpet medlemmer i egen bedrift som har kommet til ham og sagt at de sliter med tunge tanker.

Han har selv kjørt folk til akuttmottak og i etterkant har de takket for hjelpen og vært åpne overfor arbeidskollegene om at de trengte denne støtten.

– I vår bedrift har vi en fantastisk helseforsikring på jobb som gjør at vi har gratis psykologtimer, forteller 27-åringen.

Jonas Titland opplevde at det var stor åpenhet om psykisk helse blant delegatene på ungdomskonferansen.

Jonas Titland opplevde at det var stor åpenhet om psykisk helse blant delegatene på ungdomskonferansen.

Knut Viggen

Snakk om psykisk helse

I forslaget ungdommen ønsker å legge fram på landsmøtet i 2023 heter det at EL og IT Forbundet skal jobbe for at helsetilbudet innen psykiatri skal bli bedre.

Kortere ventelister og flere psykologer, lavterskeltilbud på psykolog i alle kommuner uten krav om henvising for å få hjelp og ikke minst normalisere det å snakke om psykisk helse for menn.

Deltagere på konferansen forteller at det er mange som fortsatt opplever at det er vanskelig å snakke om på brakka og at det i flere tilfeller møtes med et «dette snakker vi ikke om i arbeidstida».

– Jeg håper at det blir satt såpass mye lys på dette slik at vi blir flinkere til å lage arenaer der folk kan føle seg trygge nok til å prate om det, sier Jonas.

– På brakka vil nok ikke mange snakke om sin egen psyke. Det er lov å ha en dårlig dag og det spiller ikke noen rolle hvem du snakker med, om det er en tillitsvalgt eller andre.

Han ønsker seg et lavterskel tilbud i kommunene.

– Alle mennesker er forskjellige, du må kjenne folk litt for å vite hvordan du skal gå fram i hvert enkelt tilfelle.

– Kanskje bør psykisk helse være en del av tillitsvalgtopplæringen?

– Absolutt, det hører hjemme der også.

Pensjon og kvinner

Bodøværingen var godt fornøyd med utbyttet på den sentrale ungdomskonferansen, der han deltok for aller første gang.

I tillegg til psykisk helse, mener han at det var viktig at pensjon ble løfta fram som tema.

– Det er en kjensgjerning at dette er et fysisk tøft yrke, der det ikke er gitt at folk kan jobbe til de er 67 eller som nå foreslått over 70 år.

Ellers er Jonas glad for at konferansen vil prioritere å rekruttere jenter til yrkene og at det skal bli flere kvinner som tar på seg oppgaver som tillitsvalgte.

– Dette var en ungdomskonferanse, men mange av temaene vi tok opp er like aktuelle for 40-50-åringene som for ungdommen føler jeg, sier han.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse