Anders Hauge-Eltvik" />
NORSK TIPPING: Kontroll av tippekuponger har blitt mer automatisert med tiden. I 1966 ble de scannet på mikrofilm, som her på avdelingen på Smestad i Oslo. Det var også strenge sikkerhetsbestemmelser. Mikrofilmene ble låst inne i hvelv, og Statskontrollen var involvert for å sørge for at alt gikk riktig for seg.

NORSK TIPPING: Kontroll av tippekuponger har blitt mer automatisert med tiden. I 1966 ble de scannet på mikrofilm, som her på avdelingen på Smestad i Oslo. Det var også strenge sikkerhetsbestemmelser. Mikrofilmene ble låst inne i hvelv, og Statskontrollen var involvert for å sørge for at alt gikk riktig for seg.

Sverre A. Børretzen/Faksimile "Samling og strid"

NTL 75 år

Her er noen av yrkene som har forsvunnet

Mange yrker har kommet til og forsvunnet i løpet av NTL sine 75 år. Se bildene som viser de store endringene i forbundet.

anders@lomedia.no

Gjennom 75 år har det naturligvis skjedd store endringer i medlemsmassen til Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Av de 12 foreningene som stiftet NTL, finnes fortsatt kjente navn som Sentraladministrasjonens Tjenestemannslag, Domkirkearbeidernes forening og Skatteoppkrevernetjentenes Landsforening.

Men Klippfiskvrakernes forening, Stor- og Vårsildoppsynets Funksjonærforening og Gjenreisningskontoret i Honningsvåg er blant de som har forsvunnet med tiden.

Mange nye har kommet til.

Felles for de alle er at de gjenspeiler den store bredden i NTLs medlemsmasse, som fortsatt er gjeldende.

Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket.

Geir Waage/Faksimile "Samling og strid"

Omstillingen i Rana medførte blant annet til opprettelsen av en avdeling av Nasjonalbiblioteket i Rana. I 1989 var de ansatte på plass, og på bildet er en ansatt i ferd med å mikrofilme aviser.

Sildeoppsyn.

Sildeoppsyn.

Faksimile "Samling og strid"

Stor- og Vårsildoppsynets Funksjonærforening var en av grunnleggerne i NTL. Her fra storsildfiske på Stadhavet en gang på 40-tallet.

Avinor.

Avinor.

Trygve Hillestad/Faksimile "Samling og strid"

NTL vokste innen luftfarten etter hvert som den ble mer utbredt. Her er lufthavnbetjentene på Flesland i Bergen oppstilt foran brannbilen deres, som i 1972 hadde den største vannkanonen i Europa. På det tidspunktet hadde NTL avdelinger på ti flyplasser.

Fyrvoktere.

Fyrvoktere.

Aage Storløkken/Faksimile "Samling og strid"

I dag finnes det kanskje bare et par fyrvoktere igjen i Norge, men de var mange flere før. Tidligere bodde fyrvoktere sammen med familiene sine på fyret.

På Færder fyr i 1959 bodde fire familier der om sommeren. Om vinteren var postskøyta eneste kontakt med omverden. Den kom med proviant og post én gang i uka.

Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå.

Jon Wolla/Faksimile "Samling og strid"

I 1989 var bekymringen blant SSBs ansatte ved avdelingen på Kongsvinger stor. Den nye datateknologien førte til omstillinger, og de ansatte fryktet oppsigelser.

For sjømenn.

For sjømenn.

Leif Berge/Faksimile "Samling og strid"

«Trygdekassen for sjømenn i utenriksfart» var i 1964 en stor virksomhet med 56 ansatte i full stilling og fire-fem deltidsansatte.

Klippfisk.

Klippfisk.

Faksimile "Samling og strid"

Blant NTLs grunnleggere finner vi klippfiskvrakere, som kontrollerte klippfisk. På bildet pakkes det klippfisk som skal sendes til Rio de Janeiro i 1949.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss