JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Et kaldt svar fra forsvarsministeren

Forsvarsministeren har ikke mer å gi renholderne mellom 55 og 60 år som taper pensjon når jobbene deres i Forsvarsbygg konkurranseutsettes til neste år. – Et kaldt svar, sier NTLs nestleder Kjersti Barsok.
PROTESTERER I AVMAKT: Renholdet i Forsvaret skal konkurranseutsettes. Anbudsprosessen er i gang, men Forsvarets renholderne vil fortelle departementet hva de mener

PROTESTERER I AVMAKT: Renholdet i Forsvaret skal konkurranseutsettes. Anbudsprosessen er i gang, men Forsvarets renholderne vil fortelle departementet hva de mener

Anette Karlsen

may.berg@lomedia.no

Forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide har svart på et skriftlig spørsmål i Stortinget fra Anniken Huitfeldt (A).

Spørsmålet dreier seg om at bortsettingen av renholdet vil få store konsekvenser for renholderne mellom 55 og 60 år, som taper pensjon og ikke vil kunne gå av med AFP.

"Hvorfor har forsvarsministeren valgt å la denne gruppen eldre arbeidstakere lide et stort tap økonomisk og tape rettigheter", spør Huitfeldt.

Les også: Huitfeldt (Ap) spør forsvarsministeren om renholderne (23.09.2015)

Forsvarsministeren bekjentgjorde for et par uker siden at man kom til å skjerme de eldste arbeidstakerne – de som er 60 år eller eldre og har minimum 15 års ansiennitet.

NTL ropte varsko om gruppen mellom 55 og 60 år, som vil få kraftig reduksjon i sine pensjonsrettigheter og store kutt i pensjonsutbetalingene.

Les også: Kun renholdere over 60 får bli i Forsvarsbygg (18.09.2015)

Intet nytt fra departementet

Svaret fra forsvarsministeren inneholder ingenting nytt.

Søreide viser til at de ansatte er ivaretatt gjennom virksomhetsoverdragelsen, som sikrer videreføring av ansettelsesforhold hos en ny arbeidsgiver. "Blant annet vil de ansatte få videreført sine individuelle lønnsbetingelser og ansiennitet hos ny leverandør", heter det i svaret.

Søreide mener det vil "stride mot utviklingen i resten av samfunnet" å utvide ordningen utover de eldste.

– Et kaldt svar

– Vi konstaterer at forsvarsministeren med viten og vilje utelater denne gruppa og ikke har tenkt å gjøre noe for dem. Her vender forsvarsministeren IA-avtalen ryggen og fratar disse renholderne med fysisk krevende arbeid muligheten til en verdig avgang gjennom AFP eller på særaldersgrense. Eneste mulighet for de som ikke klarer å stå til 67 år vil være uføretrygd. Mange av disse kvinnene har svært lang fartstid, og en stor del av pensjonen deres forsvinner. Vi synes det er et kaldt svar fra forsvarsministeren, sier NTLs nestleder Kjersti Barsok i en kommentar.

Forsvaret bruker i overkant av 300 millioner kroner i året på renhold. Barsok etterlyser et regnestykke som viser hva Forsvarsdepartementet mener å spare på konkurranseutsettingen av renholdet.

Fattig trøst

Virksomhetsoverdragelsen viser seg ellers å være en fattig trøst for renholderne i Forsvaret.

Virksomhetsoverdragelsen etter arbeidsmiljølovens kapittel 16 sikrer at den enkelte får videreført lønns- og arbeidsbetingelser hos en ny arbeidsgiver. Vel å merke fram til neste tariffrevisjon.

Renholderne overføres til ny arbeidsgiver 30. april neste år. Neste dag har ikke tariffavtalen deres noen virkning.

– Rettighetene etter tariffavtalen faller bort samme dag som de slutter i Forsvarsbygg. Det er vanskelig å påberope seg virksomhetsoverdragelsen som et gode, når de har flyttet overføringstidspunktet til opphørstidspunktet for hovedtariffavtalen. Jeg kan ikke tro at tidspunktet er tilfeldig valgt. Forsvaret legger mer til rette for private renholdsfirmaer enn for sine egne ansatte, sier Dag Ratama, forbundssekretær i NTL.

Forsvarsdepartementet bekrefter at overføringstidspunktet er 30. april. Departementets opprinnelige forslag til overføring av ansatte var 1. august 2015.

"Departementet ba imidlertid Forsvaret og Forsvarsbygg om en gjennomføringsplan, og de kom opp med 30. april 2016 som en realistisk dato for gjennomføringen", skriver Forsvarsdepartementet i en e-post.

Renholderne er sikret fortsatt ansettelse i firmaet som vinner anbudet. Men ikke lenger enn i ett år, ifølge kontraktsvilkårene. De får også beholde ansienniteten de har opparbeidet hos sin gamle arbeidsgiver.

Ifølge forsvarsministeren vil renholderne "få videreført sine individuelle lønnsbetingelser".

– Det kan jeg ikke forstå er tilfelle, når tariffavtalen utløper samme dag som de slutter i Forsvarsbygg, sier Ratama.

Annonse
Annonse