JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SMILER TAPPERT: 
– Vi føler at vi er tilbake på 1980-tallet. Vi må skrive inn i blanketter som ligger i personaldatasystemet, printe ut og så skanne før vi sender det til Kriminalomsorgsdirektoratet som videresender til Direktoratet for økonomiforvaltning, forteller lønningsmedarbeider Bernt Ove Brattetveit i Åna fengsel. I januar måtte de sende alle skjemaer med papirpost. Ekstraarbeid og frustrasjon, oppsummerer han. –?Vi håper at vi slipper KDI-leddet, og kan fylle ut skjemaer direkte til DFØ og sjekke med deres system direkte, sier han.

SMILER TAPPERT: – Vi føler at vi er tilbake på 1980-tallet. Vi må skrive inn i blanketter som ligger i personaldatasystemet, printe ut og så skanne før vi sender det til Kriminalomsorgsdirektoratet som videresender til Direktoratet for økonomiforvaltning, forteller lønningsmedarbeider Bernt Ove Brattetveit i Åna fengsel. I januar måtte de sende alle skjemaer med papirpost. Ekstraarbeid og frustrasjon, oppsummerer han. –?Vi håper at vi slipper KDI-leddet, og kan fylle ut skjemaer direkte til DFØ og sjekke med deres system direkte, sier han.

(Åna fengsel:) Jan Inge Haga

Fengselsansatte fikk ikke lønn

Uteblitt lønn. Feil lønn. Problemene har stått i kø etter at Direktoratet for økonomistyring tok over lønnsutbetalingene i Kriminalomsorgen.21.02.2014
12:00
24.02.2014 15:16

yngvil@lomedia.no

– Det er lønnsmedarbeiderne på jobben vi går til når noe er rart med lønnsslippen. Det har de som jobber med lønn i fengslene særlig fått merke etter 1.januar, forteller tillitsvalgte i kriminalomsorgen.

Da overførte Kriminalomsorgen ansvar for lønn- og regnskap fra Kriminalomsorgens regionkontorer til Direktoratet for økonomistyring (DFØ), etter krav fra Administrasjonsdepartementet.

Lønnsmedarbeiderne i fengslene fikk ingen opplæring i de nye rutinene før etter at omleggingen var et faktum, og ennå har ikke alle fått kurset.

Lønnskluss

Ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) fikk 43 ansatte forsinket lønn i januar, av alle de 5500 som jobber i etaten.

– Vi kan ikke annet enn å beklage til våre ansatte. De fleste fikk utbetalt lønn i løpet 3-5 dager, opplyser Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i KDI.

Lønnsansvarlig Berit Bjørnevik i Ullersmo fengsel, forteller om en vikar som fikk lønn to uker for sent.

– Han hadde ikke penger til mat eller hus, og var veldig fortvilet. Det tok 14 dager før han fikk pengene sine.

Mer trøbbel

Thomas Engebretsen, tillitsvalgt i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund på Ullersmo, forteller om ansatte som har fått flere tusen kroner for lite i lønn, fordi tilleggene deres har falt ut av systemet.

Lønnsmedarbeider Bernt Ove Brattetveit i Åna fengsel forteller om en vikar som ikke har fått lønn i det hele tatt siden desember.

Stein-Olav Erlandsen, NFFs regionstillitsvalgte i region nord, forteller om en fengselsbetjent som ikke fikk lønn i det hele tatt i januar. Han understreker at alle ansatte har fått beskjed om å ta kontakt direkte med Kriminalomsorgsdirektoratet hvis de oppdager feil ved lønnsutbetalingen sin.

NFF har sendt krav til KDI om at alle NFF-medlemmer som ikke har fått lønna i tide, får utbetalt forsinkelsesrente.

– Syv skal kontrollere 5500

Etter at DFØ tok over lønnsutbetalingene er systemet blitt slik: Lønnsmedarbeiderne i fengslene sender all informasjon om lønn, tillegg og trekk til økonomiavdelingen i KDI. De skal kontrollere, og sende videre til Direktoratet for økonomistyring.

I Kriminalomsorgsdirektoratet har syv ansatte både ansvar for å kontrollere regnskap til alle enhetene i Kriminalomsorgen og alle opplysninger om lønn, sykepenger og reiseregninger til de 5500 menneskene som jobber i Kriminalomsorgen.

– Økonomiavdelingen i KDI har nok ikke tilstrekkelig bemanning til å ta i mot den enorme mengden med info de får hver måned, mener Bernt Ove Brattetveit. Han er en av to ansatte som jobber med lønn i Åna fengsel.

I mars skal ytterligere to begynne å jobbe med lønn og regnskap i KDI.

– Når arbeidsmengden stabiliserer seg og de nye prosessene er innarbeidet, skal bemanningen være tilstrekkelig, men dette følger vi fortløpende, sier Sandlie i KDI.

Tilbake til 1980

Det kan virke som det er lønnsmedarbeiderne i fengslene som lider mest av oppstartfasen til det nye systemet.

– Vi bruker rundt 20 ulike typer skjemaer nå, og vi gjør som på 1980-tallet: Vi må fylle inn navn, personnummer og ansattnummer i et skjema, så skrive inn endringer, deretter printe ut. Så må vi få underskrevet av budsjettansvarlig, så skanne og sende elektronisk til KDI. Vi har fått vite at dette systemet er permanent, Berit Bjørnevik i Ullersmo fengsel.

– I januar måtte vi sende skjemaene til KDI med papirpost. Nå skanner vi og sender elektronisk, sier Bjørnevik.

– Vi «jobber med huet under armen og armen i bind». Det er et kaos av papirer. Vi prøver å finne ut av hvordan vi skal fylle ut, det er mange nye koder vi ikke kan. Vi ber om hjelp fra KDI, men der er det altfor lite folk og vi får ingen svar. Vi har ingen oversikt over noe. Vi har frist i dag for alt som skal med på marslønna, men det kan skje veldig mye før 12. mars når lønna skal ut til de ansatte. Det er altså tre uker fram til lønningsdag og vi har ingen mulighet til å legge inn endringer. Tidligere kunne vi som jobber i større fengsler rette eller legge inn endringer fram til dagen lønna ble kjørt.

– Det er veldig tungvint slik det er nå, sier både Bjørnevik og Brattetveit.

– Noe tungvint

– Vi erkjenner at enkelte prosesser kan virke noe tungvinte, men vi mener at overgangen til DFØ har gitt oss nye og forbedrede systemer, spesielt innenfor regnskapsområdet. Så vil vi jobbe videre med blankettflyten for å gjøre den mest mulig effektiv. Et viktig steg er at etaten nå har like og standardiserte blanketter, noe vi ikke har hatt tidligere, sier KDIs Jan-Erik Sandlie.

Han opplyser at lønn og regnskap koster Kriminalomsorgen like mye som før DFØ tok over disse oppgavene.

Vi venter på kommentar til saken fra Direktoratet for økonomistyring.

Konsekvenser for de fengselsansatte:

Noen ansatte har fått lønn flere uker for sent.

Noen har fått for lite lønn.

Noen har ikke fått tillegg de har krav på.

Noen er trukket dobbelt for enkelte trekk.

Noen som har sluttet har fått lønn for arbeid de ikke har gjort.

Ansatte faller ut av datasystemet.

Reiseregninger er ikke blitt refundert.

Ingen turnusansatte er trukket for skifttillegget som skal til pensjonskassen.

Situasjonen for lønnsmedarbeiderne:

Fikk ingen opplæring i det nye systemet før det ble satt i gang.

Får ikke lagt inn timer nye vikarer jobber, fordi de ikke er lagt inn i DFØs datasystem.

Sender feilmeldinger til KDI, men feilene blir ikke rettet opp før flere purringer.

Sender endringsskjemaer om for eksempel permisjon til KDI, men får ikke tilbakemelding om at endringene er videresendt til DFØ.

Reiseregninger skal fylles ut elektronisk, mens kvitteringene skal sendes med papirpost.

I Kriminalomsorgsdirektoratet:

Syv ansatte har ansvar for å kontrollere både enhetenes regnskap og opplysninger om lønn, sykepenger og reiseregninger til 5500 personer som jobber i Kriminalomsorgen, og regnskap - hver måned.

Å jobbe med lønn er nesten som å ha tilgang til de ansattes lommebøker. Vi legger inn og tar ut. Lønna skal være riktig.

Berit Bjørnevik, lønnsansvarlig i Ullersmo fengsel

Tull med kontingenten

Det nye systemet har også ført til at Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund feilaktig har fått inn 100 000 kroner for lite.

Yngvil Mortensen

yngvil@lomedia.no

– I januar fikk NFF inn 100 000 kroner for lite i kontingent og forsikringsinnbetaling, sier Rita Bråten, nestleder i NFF. I tillegg har alle nye aspiranter som har meldt seg inn i NFF, og som ikke skal betale medlemskontingent til NFF, likevel blitt trukket i sin lønn for februar, opplyser Bråten.

– Det viste seg at mange medlemmer har falt ut av listene vi hadde sendt til Direktoratet for økonomiforvaltning, sier hun.

Etter å ha varslet om dette, mottok NFF en liste på papir over medlemmene som var trukket for kontingent og forsikring. Det gjør det vanskeligere og unødvendig tidkrevende for forbundet å sjekke mot medlemsregisteret.

– NFF har bedt om å få listene elektronisk for å undersøke hvem som er falt ut.

NFF kommer også til å kreve kompensasjon for ekstrautgiftene de har hatt i saken, når de har fått oversikt over omfanget.

– Ifølge personalhåndboka i staten har ansatte krav på forsinkelsesrente hvis lønna blir utbetalt for sent, sier Rita Bråten. Hun har sendt krav til Kriminalomsorgsdirektoratet om at alle NFF-medlemmer som ikke har fått utbetalt lønna i tide, får utbetalt slik rente.

– Uklare rutiner

Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, svarer på kritikken mot det nye systemet.

Yngvil Mortensen

yngvil@lomedia.no

•Tillegg og trekk blir tidvis feil, slik at den utbetalte lønna blir feil.

– Som en del av konverteringen av lønnsdataene fra det gamle til det nye systemet, er det enkelte tillegg og trekk som blir feil. Vi er i ferd med å rette opp feilen. Dersom ansatte får for lite lønn som følge av dette, skal det rettes opp.

•Enhetenes lønnsmedarbeidere får ikke lagt inn timer nye vikarer jobber, fordi vikarene ikke er lagt inn i DFØs datasystem.

– Årsaken er en feil i en fil som overføres daglig mellom to datasystemer. Vi vet hvordan vi skal rette feilen, og jobber med dette i disse dager.

•Vikarer "faller ut" av datasystemet.

– Ved overgangen til det nye datasystemet, tok vi ikke med de ansatte som ikke lå aktive i det gamle datasystemet. De må legges inn på nytt i det nye systemet.

•Enhetenes lønnsmedarbeidere sender feilmeldinger til KDI, men feilene blir ikke rettet opp.

– Rutinene for innsending av informasjon fra enhetene til KDI har vært uklare. Vi har derfor sendt ut et informasjonsbrev til enhetene om at all informasjon om lønn skal sendes til lonn@kriminalomsorg.no. På den måten vil man enklere få en oversikt over innkomne meldinger og systematisk behandle og besvare dem.

•Enhetenes lønnsmedarbeidere sender endringsskjemaer om for eksempel permisjoner til KDI, men får ikke tilbakemelding om at endringene er videresendt til DFØ.

– Vi er klar over at enhetene ønsker tilbakemelding på at endringsskjemaer og andre blanketter er saksbehandlet. Økonomienheten skal innarbeide det i sine rutiner.

DFØ skylder på mangler og dårlig kvalitet på bilagene

DFØ hevder 99,3 prosent har fått riktig lønn. – De resterende 0,7 har fått utbetalt forskudd øyeblikkelig etter at feil ble oppdaget. Feilene skyldes manglende bilag eller dårlig kvalitet på innsendt bilag, sier avdelingsdirektør Bjørn Sæstad i lønnsavdelingen i DFØ.

Yngvil Mortensen

yngvil@lomedia.no

Bjørn Sæstad poengterer at DFØ foretar tillegg og trekk ut fra lister de får fra Kriminalomsorgen. Han sier DFØ har registrert alle bilag som er mottatt innen fristen før kjøring av hovedlønn.

– I 2013 hadde DFØ ingen avvik. Når KDI har valgt å la DFØ levere lønnstjenester, sikrer de dermed at alle ansatte i fremtiden får rett lønn til riktig tid gjennom et svært robust og utprøvd system, sier han.

Vikarproblemene løst.

Til problemene med at lønnsmedarbeidere får ikke lagt inn timer nye vikarer jobber, fordi de ikke er lagt inn i DFØs datasystem, svarer Sæstad følgende:

– Kriminalomsorgens IT-avdeling stoppet overføringen fra vårt lønnssystem til KDIs interne turnussystem i en periode. Denne skal nå være i orden.

At vikarer faller ut av datasystemet viker ulogisk på Sæstad.

– Ingen informasjon som er lagt inn i vårt lønnssystem faller ut av seg selv, sier han.

Omfattende arbeid.

Sæstad poengterer at KDI og DFØ sammen har gjennomført et svært omfattende arbeid. Blant annet har KDI fått nytt lønnssystem og nytt regnskapssystem, samt innført elektronisk faktura og ny standard kontoplan.

– Innføringen har skjedd i tett og god dialog mellom DFØ og KDIs ledelse, sier avdelingsdirektøren.

Ingen avvik i 2013.

DFØ leverer lønnstjenester til 78,8 prosent av alle statlige virksomheter, tilsvarende 170 000 lønns- og trekkoppgaver hver måned.

– Målet er en feilfri leveranse til alle våre kunder. I 2013 hadde DFØ ingen avvik. Når KDI har valgt å la DFØ levere lønnstjenester, sikrer de dermed at alle ansatte i fremtiden får rett lønn til riktig tid gjennom et svært robust og utprøvd system, framhever Sæstad.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
21.02.2014
12:00
24.02.2014 15:16Mest lest

 Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

Roy Ervin Solstad

En halvtime for lenge på jobb kan koste Robert og kollegene dagpengene fra Nav

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

Privat

Da Hallgerd (66) mista jobben, tok hun grep: – Her er det så mye arbeid som aldri før

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Erna Solberg ble overkjørt og må kutte fergeprisene. Her svarer hun

Skjermdump

Uber-sjåførens desperate melding: – Eg er i ferd med å bli heimlaus for tredje gong sidan mai

Privat

Ryszard har jobba i Norge i 13 år. No står han utan ei krone i inntekt

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

Helge Rønning Birkelund

Tillitsvalgt pilot advarer mot skrekk-kontrakter på Island: – Det er kort vei til Norge

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Mina B. Ræge/Dagsavisen

Seksbarnsmor «Ivana» (35) ble kastet ut av leiligheten i Oslo

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

Ole Palmstrøm

Ekstraarbeidet tok nattesøvnen fra Frode: – Jeg var så sliten at jeg ikke visste hvor jeg var

Debatt

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Ida Bing

«Dugnaden er avlyst», skriver servitør Andreas

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

Jan-Erik Østlie

Ny måling: Listhaug skremmer vekk flere enn hun lokker til Frp som partileder

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Privat

«Trines» psykolog: – Det er skandaløst at alvorlig vold mot en ansatt har fått pågå over lang tid

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Anna Granqvist

– Jeg har selv deltatt i møter der leder sier til sykmeldte: «du kan vel gjøre noe, du sitter jo her nå»

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Tri Nguyen Dinh

Analyse: Lavtlønnede og mannlige velgere forlater Frp

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Ola Tømmerås

LO glad for løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland, men etterlyser kompensasjon

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

Privat/Lene Svenning

Sjefene sikret seg full lønn under sykdom – nå krever butikkansatte det samme


Flere saker