JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Offshore helikopteroperasjoner

Norge sier nei til EUs felles regler for helikopter-sikkerhet

Regjeringen vil beholde et eget norsk regelverk for helikopter-trafikk. LO er fornøyd.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Ole Palmstrøm

frode@lomedia.no

Både Luftfartstilsynet og ansattes organisasjoner har advart mot å innføre EUs regler for helikopter-transport. De har fryktet at EU-reglene er svakere enn de norske og kunne sette ansattes liv i fare. Nå kommer regjeringen de ansatte i møte:

– Regjeringen vil ivareta og videreutvikle det høye sikkerhetsnivået i helikoptervirksomheten i Nordsjøen. Jeg er trygg på at det er en god løsning for Norge at vi ikke innfører EUs tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding.

Regjeringen har besluttet at Norge ikke ønsker å innlemme det aktuelle regelverket i EØS-avtalen. Forordningen faller utenfor EØS-avtalens geografiske virkeområde, og er dermed ikke EØS-relevant, ifølge pressemeldingen.

• Følg oss på Facebook

Flygerforbundet fornøyd

– Vi er meget godt fornøyd med at departementet har lyttet til innvendingene fra Norsk Flygerforbund og LO mot at EU-regelverket skal innføres i Norge, uttaler Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund.

- Vi har hevdet at innføring av EUs regelverk ville svekke sikkerheten ved at vi mister kontrollen, ved at Luftfartstilsynet i Norge ikke lenger ville kunnet føre tilsyn med helikoptertjenesten til oljevirksomheten på norsk sokkel, tilføyer Carlsen.

Han er glad for at departementet har vurdert saken nøye.

– Flere tunge utredninger har konkludert mot innføringen av regelverket som i praksis ville medført at Norge ikke lenger kunne føre tilsyn med en flyoperasjon som er meget krevende, understreker Carlsen.

Nytt norsk regelverk

Selv om forordningen ikke vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er det ventet at regjeringen vil vedta et nytt norsk regelverk som fanger opp de positive sidene av forordningen, men som samtidig åpner for supplerende norske regler og for at Luftfartstilsynet fortsatt skal sertifisere og drive tilsyn med all helikoptertransport til og fra norsk kontinentalsokkel.

Regjeringens beslutning er i tråd med Luftfartstilsynets anbefaling om at regelverket ikke bør innføres.

Norsk sikkerhetskultur skal gjelde

Helikopterselskapene, operatørene på sokkelen og de ansattes organisasjoner har sammen med norske myndigheter gjennom flere tiår utviklet en sikkerhetskultur som bidrar til det høye sikkerhetsnivået på norske offshore helikopteroperasjoner.

– Det at forordningen ikke skal tas inn i EØS-avtalen gjør det mulig å videreføre dette samarbeidet i retning av en enda bedre sikkerhetskultur, sier Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Industri Energi

Forbundet for de fleste oljearbeiderne, Industri Energi, gleder seg også over Solvik-Olsens beslutning:

– Industri Energi finner det svært gledelig at regjeringen nå ikke innfører det felleseuropeiske offshore helikopterregelverket HOFO, sier

Henrik Fjeldsbø, Forbundssekretær HMS i Industri Energi.

– Dette er en sak vi har jobbet med i flere år og vi ser det som positivt at regjeringen følger rådene som er gitt av et samlet helikopterfaglig miljø. Det som nå er viktig er at Samferdselsdepartementet igangsetter et arbeid for å oppdatere og styrke det nasjonale regelverket for offshore helikopteroperasjoner, understreker Fjeldsbø.

Veien videre

Carlsen i Flygerforbundet er glad for at Norge fortsatt har kontroll på tilsynet.

– Det har ikke vært innholdet i regelverket fra EU vi er imot. Det er mye bra der. Men det er kravet om at alle operatører som flyr i Norge må ha norsk driftstillatelse – som Luftfartstilsynet utsteder og dermed fører tilsyn med, sier Carlsen.

– Vi har fryktet er at man for eksempel kunne fått en italiensk helikopteroperatør inn, der tilsynet ble ført av tilsynsmyndigheter som befinner seg svært langt unna de operasjonen som det skulle føres tilsyn med. Det ville da være betydelig risiko for at den kompetansen vi har i Norge på disse svært krevende operasjonene ut til norsk sokkel ville mangle, uttaler han.

– Tror du EU aksepterer at Norge ikke innfører dette regelverket?

– I mine øyne må de akseptere det, da oljevirksomheten i Nordsjøen jo ikke en del av EØS-avtalen, svarer Carlsen.

Renholder Inger Synnøve (59) ble fratatt 1,3 millioner i pensjon.

Dette er de 25 dårligst betalte yrkene i Norge

Karina er helt utslitt etter 16 år som hjelpepleier

Warning
Annonse
Annonse