JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Regjeringen vil bruke 402,6 oljemilliarder i år

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å bruke 402,6 milliarder kroner fra oljefondet. Det er 90 milliarder mer enn i statsbudsjettet i høst.
Finansminister Jan Tore Sanner legger opp til en oljepengebruk på 402,6 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Finansminister Jan Tore Sanner legger opp til en oljepengebruk på 402,6 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Jan-Erik Østlie

11.05.2021
08:48
18.05.2021 08:48

402,6 milliarder kroner anslås å utgjøre 3,7 prosent av oljefondet, skriver regjeringen.

Det er brudd på handlingsregelen, men mindre i absolutte tall enn i fjor. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020, knappe to måneder etter at koronapandemien hadde begynt, brukte regjeringen 419,6 milliarder kroner fra oljefondet.

Til sammen endte regjeringen imidlertid opp med å ta ut 3,7 prosent av oljefondet også i 2020.

Forventer vekst utover sommeren og høsten

Årsaken til at man ikke bruker mer oljepenger, er at man venter at norsk økonomi vil begynne å ta seg opp igjen i de kommende månedene, etter hvert som befolkningen blir vaksinert.

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 anslås brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge å øke med 3,7 prosent i år. I 2020 falt BNP med 2,5 prosent.

Budsjettimpulsen – vekstbidraget til økonomien – for inneværende år anslås nå til 0,6 prosent.

Arbeidsledigheten er fortsatt relativt høy i norsk målestokk, men fallende. Den ventes å ende på 3,5 prosent i 2021, mot 5,0 prosent i utgangen av 2020.

Svakere anslag enn i høst

Tross at utsiktene er gode for norsk økonomi, er utsiktene noe verre enn de var i anslagene i høst. I nasjonalbudsjettet for 2021, som ble lagt fram samtidig som statsbudsjettet i oktober, anslo regjeringen en vekst i BNP for Fastlands-Norge på 4,4 prosent.

Anslaget for arbeidsledighet i 2021 er også noe høyere nå enn det var i oktober. Nasjonalbudsjettet i oktober ventet en arbeidsledighet på 3,1 prosent.

Arbeidskraftundersøkelsen fra SSB viser imidlertid en ventet arbeidsledighet på 4,4 prosent i RNB, som er det samme som anslaget i oktober.

– Krisen har rammet skjevt

Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger ikke skjul på at koronapandemien har rammet skjevt, noe som vil prege revidert nasjonalbudsjett.

– Revidert nasjonalbudsjett handler mye om veien ut av krisen og ikke minst at vi skal sørge for at alle blir med og ingen hengende etter fordi denne krisen har rammet skjevt, og det er noe som bekymrer meg og som preget revidert nasjonalbudsjett, sa Sanner på Politisk kvarter.

Statsråden sier at vi fortsatt står i krisen, men at det ser lysere ut nå enn tidligere.

– Jeg har stor tro på at vi skal få fart på Norge gjennom sommeren og høsten. Det vil bety at aktiviteten tar seg opp og at folk kommer tilbake i jobb, sa han.

Regjeringen har brukt 229 milliarder kroner på krisetiltak dersom man regner med revidert nasjonalbudsjett, ifølge E24.

– Nesten parodisk

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen mener regjeringen har seg selv å takke for at krisen rammer skjevt.

Knutsen viser til uttalelser fra finansminister Jan Tore Sanner (H) i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

– Det er nesten parodisk når jeg ser at Jan Tore Sanner i dag står og snakker om at krisen har rammet skjevt. Han har jo sørget for at krisen har rammet skjevt, sier Knutsen til NTB.

Han viser til at regjeringen har kjempet mot feriepenger på dagpenger, foreslått økte egenandeler i helsevesenet og to ganger kuttet i formuesskatten.

Nå frykter Knutsen enda et skattekutt. Det vil være feil bruk av oljefondet, mener han.

– Regjeringen legger opp til å bruke veldig mye oljepenger, sier Knutsen.

– Da er det viktig for Arbeiderpartiet at pengene brukes slik at vi får folk tilbake i jobb, alle som er permittert og arbeidsledige, og at vi unngår at ledigheten biter seg fast, sier han.

Fakta om nøkkeltall for norsk økonomi

Regjeringen legger til grunn disse nøkkeltallene for norsk økonomi i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. Anslag fra forslag til statsbudsjett 2020 i parentes.

* Foreslått oljepengebruk i 2021 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 402,6 milliarder kroner (369,3). 33,3 milliarder kroner mer enn i fjor.

* Uttak i prosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 3,7 prosent (3,7).

* Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,6 (3,9): Ekspansiv virkning.

* Sysselsetting: Ventet opp 0,5 prosent i 2021 (-1,3)

* Ventet totale ledighetstall i 2021 (SSB/AKU): 4,4 prosent av arbeidsstyrken (4,6)

* Ventet registrerte ledighetstall i 2021 (Nav): 3,5 prosent av arbeidsstyrken (5,0)

* Samlet verdiskaping i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): Produksjonen av mengden varer og tjenester er ventet å stige med 3,7 prosent i 2020. (-2,5)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
11.05.2021
08:48
18.05.2021 08:48