JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Om Maritim Logg

Maritim Logg er medlemsbladet til Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbundet.

Redaksjonen

Ansvarlig redaktør:
Jógvan H. Gardar
Det Norske Maskinistforbundet
907 00 926
jhg@dnmf.no

Redaktører:
Tri Nguyen Dinh
Norsk Sjømannsforbund
997 73 564
tri@lomedia.no

Nils Ragnar Løvhaug
Norsk Sjøoffisersforbund
907 53 751
nils.ragnar.lovhaug@nsof.no

Grafiker:
Silje Kirknes
913 71 406
silje.kirknes@lomedia.no

Utgivere:
Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF)
Norsk Sjømannsforbund (NSF)
Det Norske Maskinistforbundet (DNMF)

Adresse

Besøksadresse:
Maritimt Hus
Rosenkrantz gate 15-17
0160 OSLO

Postadresse:
LO Media
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Abonnement/adresseendring

NSOF: Telefon 22 00 55 00
NSF: Telefon 22 82 58 00
DNMF: Telefon 24 14 83 70

Annonser

Andrine Wefring
996 40 641
andrine.wefring@lomedia.no

Formålsparagraf

Maritim Logg utgis og finansieres av Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund i fellesskap. Eierforhold og økonomi er regulert i egen avtale.

Maritim Logg skal være et fagblad og medlemsblad for de tre utgiverorganisasjonene og skal informere om hva som skjer i de tre sjømannsorganisasjonene, deres politikk og strategi og hvordan den settes ut i livet.

Maritim Logg skal formidle aktuelle saker om norsk skipsfart og skipsfartspolititikk basert på verdigrunnlaget til Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Maritim Logg skal presentere, belyse og debattere sjømannsorganisasjonenes medlemmers arbeidshverdag om bord, lønnsvilkår og arbeidsmiljø.

Maritim Logg skal synliggjøre og drøfte samfunnspolitiske forhold som berører rammevilkårene for norske sjøfolk.

Maritim Logg skal drive saklig journalistikk og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær-Varsom-plakaten.

Redaktør står ansvarlig for alt innhold i bladet, unntatt der det kommer tydelig frem at innholdet publisert direkte av det enkelte forbund («særsidene»).

I lys av bladets spesielle utgiverstruktur, har redaktøren plikt til å påse at bladets redaksjonelle innhold ikke skaper eller forsterker eventuelle interessekonflikter utgiverne imellom.

Redaktøren skal påse bladets redaksjonelle innhold ikke aktivt skaper situasjoner eller oppfatninger som skader eller er til stor belastning for enkeltindivider eller grupper som utgiverne gjennom sine formålsparagrafer og bestemmelser har en plikt til å ivareta eller beskytte.