JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Om Nettverk

Nettverk er medlemsbladet til EL og IT Forbundet.

Redaksjonen

Ansvarlig redaktør:
Knut Viggen
Telefon: 906 55 240
Epost: knut.viggen@lomedia.no

Journalist:
Leif Martin Kirknes
Telefon: 990 20 002
Epost: leif.kirknes@lomedia.no

Grafiker:
Silje Kirknes
Telefon: 913 71 406
Epost: silje.kirknes@lomedia.no

Redaksjonen:
Epost: nettverk@lomedia.no

Utgiver:
EL og IT Forbundet

Abonnement/adresseendring

EL og IT Forbundet
Telefon: 23 06 34 00
Epost: 123@elogit.no

Annonser

Arnt Erik Isaksen
Telefon: 411 61 619
Epost: arnt.erik.isaksen@flexkommunikasjon.no

Adresse

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33 A (9. etasje)
0184 OSLO

Postadresse:
LO Media
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Formålsparagraf

Nettverk gis ut av EL og IT Forbundet. Bladets trykte utgave distribueres til alle medlemmer av EL og IT Forbundet, samt til andre abonnenter. Målgruppen er først og fremst forbundets medlemmer, men også andre medlemmer av LO, redaksjonelle medarbeidere i andre medier, og opinionen for øvrig.

Nettverk finansieres av EL og IT Forbundet, men kan også skaffe seg inntekter ved salg av annonser.

Nettverks grunnsyn er tuftet på fagbevegelsens idealer om frihet, likhet og solidaritet, og skal bidra til å fremme disse idealene.

Nettverk skal gjennom aktiv, kritisk og søkende journalistikk bidra til å fremme samfunnsengasjement med hovedvekt på forbundets virksomhet, fagbevegelsen nasjonalt og internasjonalt, samt andre samfunnsspørsmål som måtte angå forbundets medlemmer. Nettverk skal bidra til at medlemmene deltar i debatten og skal gjennom artikler og reportasjer selv være en aktiv bidragsyter.

Nettverks trykte utgave og internettutgave skal drive saklig og uavhengig journalistikk basert på normer nedfelt i Fagpressens redaktørplakat, Tekstreklameplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Nettverk skal være troverdig. Det som formidles skal være korrekt, saklig, grundig og etterrettelig. Dersom feil skulle forekomme, skal beklagelse eller dementi gis en godt synlig plass så raskt som mulig.

Etiske retningslinjer for Nettverk

Nettverks redaksjonelle medarbeidere plikter å være kjent med Nettverks formålsparagraf, de lovbestemmelser og etiske retningslinjer som gjelder for norsk presse, samt ha tilfredsstillende kunnskap om fagbevegelsens verdigrunnlag.

Nettverks redaksjonelle medarbeidere skal i sitt arbeid følge de presseetiske retningslinjer som trekkes opp av Vær Varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Redaktørplakaten. Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet.

Troverdighet og integritet

Nettverks redaksjonelle medarbeidere skal ikke selv kunne trekke private fordeler av publiserte eller upubliserte opplysninger, og kan ikke utføre oppdrag som strider mot egen overbevisning eller faglige integritet.

Nettverks redaksjonelle medarbeidere har rett til egen signatur på egne artikler/bilder som blir publisert, eller å nekte slik signatur, jfr Åndsverkloven og Lov om Fotografi. De skal alltid forespørres før eventuelt videresalg eller annen bruk av tekst/bilder som de står ansvarlige for.

Personvern

Nettverk skal veie hensynet til informasjonsplikten og offentlighetens krav til innsyn opp mot hensynet til personvern og privatlivets fred. Det skal legges vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Nettverk skal være varsom med å publisere bilder, navn eller andre opplysninger om dem som ikke kan øyne konsekvensene av å framtre offentlig.

Nettverk skal vise respekt for menneskers egenart og identitet, seksuell legning, privatliv, etnisk tilhørighet, nasjonalitet og livssyn.

Tekstreklame

Lesere av Nettverk skal være trygge på at det redaksjonelle stoffet er resultat av en selvstendig og uavhengig journalistisk vurdering. Sponsing av journalistisk arbeid skal ikke forekomme. Annonser og redaksjonell tekst skal holdes klart atskilt. Tekstlignende annonser skal merkes slik at de ikke kan forveksles med redaksjonell tekst.

Bildebruk

Nettverk skal verne om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper falskt inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det er en montasje.

Forhold til kildene

Kildenes motiver skal alltid vurderes kritisk, og anonyme kilder skal som hovedregel ikke brukes.

Nettverks kilder skal gjengis korrekt. De har rett til å bli beskyttet dersom de er lovet anonymitet, og være trygge på at upublisert materiale ikke utleveres til noen utenfor redaksjonen. Dersom er kilden er en annen publikasjon, har denne rett på å bli navngitt.

Annonser

Ansvarlig redaktør i Nettverk er også ansvarlig de for annonser som formidles i bladet. Nettverk skal ikke ha annonser som åpenbart strider mot fagbevegelsens idealer om frihet, likhet og solidaritet.