JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KUNNE FÅTT DISPENSASJON: – Fra første dag av streiken har vi gjort det klart at vi ville innvilge søknader om permisjon fra streiken, nettopp for å unngå at liv og helse rammes, sier Tone Faugli, leder av forhandlingsenheten i Fagforbundet. Hun mener lønnsnemnd burde vært unngått.

KUNNE FÅTT DISPENSASJON: – Fra første dag av streiken har vi gjort det klart at vi ville innvilge søknader om permisjon fra streiken, nettopp for å unngå at liv og helse rammes, sier Tone Faugli, leder av forhandlingsenheten i Fagforbundet. Hun mener lønnsnemnd burde vært unngått.

Ole Palmstrøm

Tvungen lønnsnemnd kunne vært unngått i sykehusstreiken – selv med en opptrapping, mener Fagforbundet

Arbeidstakersiden mottok aldri noen søknader om dispensasjon. Det svekker arbeidsministerens begrunnelse om fare for liv og helse, mener LO.

aslak@lomedia.no

– Vi har hele tiden i løpet av streiken vært nøye og livredde for at selv en liten opptrapping ville bli stanset med tvungen lønnsnemd, sier Tone Faugli, leder av forhandlingsenheten i Fagforbundet, til FriFagbevegelse.

Regjeringen og arbeidsminister Anniken Hauglie (H) avblåste søndag sykehusstreiken med nettopp tvungen lønnsnemnd. Bakgrunnen var at Helsetilsynet hadde varslet om at den planlagte opptrappingen av streiken ville gå utover liv og helse ved flere av sykehusene i landet.

Særlig gjaldt det kreftpasienter ved Sykehuset Østfold. Da valgte arbeidsministeren å gripe inn.

Anniken Hauglie stanset sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd

Tvungen lønnsnemnd innebærer at resultatet av årets lønnsoppgjør for LO og YS i helseforetakene bestemmes av rikslønnsnemnda alene. Det er foreløpig ikke kjent når det vil skje.

Fra syv til ni kreftpasienter

Kravet fra de fagorganiserte er at ansatte som jobber i mindre enn 20 prosents stilling, også skal få pensjon fra første krone på lik linje med kommuneansatte.

I dag må de som jobber innenfor de såkalte Spekter-områdene jobbe minst 20 prosent før det beregnes pensjon. Tilkallingsvikarer eller for eksempel typisk kvinner som jobber deltid i små stillinger får dermed ikke tjenestepensjon.

Ifølge Fagforbundet hadde streikelederen i Østfold, Marius Bjørndalen, fått beskjed om at det var fare for liv og helse for syv kreftpasienter før opptrappingen av streiken mandag. Ytterligere to kreftpasienter ville ha blitt berørt dersom ikke regjeringen hadde stanset sykehusstreiken.

– Vi er blitt fortalt at det var timebestillingen for kreftpasientene som sto i fare, men vi har bevisst skånet seksjonslederne for å unngå dette problemet. Seksjonslederne kunne ha utført de ansattes oppgaver uten at det hadde blitt betegnet som streikebryteri, sier Tone Faugli.

– Vi har heller ikke mottatt noen søknader om dispensasjon fra arbeidsgiver. Vi mener at streikeuttaket hele tiden har vært forsvarlig og at det ikke burde ha gått til lønnsnemd selv med en opptrapping, sier hun.

Forsinket undersøkelse

I rapporten som gjorde at arbeidsministeren valgte å gripe inn ved å innkalle til et møte med partene og deretter bruke tvungen lønnsnemd, ble det lagt særlig vekt på stort etterslep av journaldokumenter og forsinket undersøkelse og behandling ved Sykehuset Østfold.

Helsetilsynets vurdering var at det ville oppstå fare for liv og helse ved arbeidstidens start om morgenen mandag 24. juni dersom den varslede opptrappingen av streiken hadde blitt iverksatt. Uten regjeringens inngripen ville 810 sykehusansatte vært i streik mandag morgen.

ph

– Fra første dag av streiken har vi gjort det klart at vi ville innvilge søknader om permisjon fra streiken, nettopp for å unngå at liv og helse rammes. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har til tross for dette ikke sendt oss en eneste dispensasjonsøknad. Derfor er det så overraskende for oss at regjeringa nå hevder at det har oppstått fare for liv og helse, sier leder Mette Nord i Fagforbundet til FriFagbevegelse.

Tvungen lønnsnemnd kunne helt klart vært avverget dersom arbeidsgiverne hadde tatt seg bryet med å søke om dispensasjoner fra streiken, mener LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik. Det svekker etter LOs mening begrunnelsen om fare for liv og helse.

– Regjeringen burde ha stilt spørsmål ved om arbeidsgiver har unnlatt å søke om dispensasjoner. At regjeringen valgte å stoppe streiken nå, gir et inntrykk av at arbeidsgiverne spiller på lag med arbeidsgiverne og fratar arbeidstakerne rett til å kjempe for sine krav, sier Følsvik.

Gir arbeidsgiver skylda

Arbeidsminister Anniken Hauglie er ikke fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning. Det å stoppe en lovlig arbeidskonflikt er et alvorlig inngrep i det som egentlig er partenes ansvar, men slik situasjonen utviklet seg, hadde jeg ikke noe annet valg, sier Høyre-statsråden.

ph

Marianne Solberg, nestleder i Fellesorganisasjonen FO, mener Spekter må ta ansvaret for at det ble tvungen lønnsnemnd. Det samme gjør forhandlingsleder Øystein Gudbrands i LO Stat.

– Spekter har helt fra starten vært tydelige på at de ikke vil søke dispensasjoner når de mener liv og helse er truet. Vi vet at det er ledere på sykehusene som har ønsket å søke dispensasjon, men de har ikke kommet noen vei med det. Nå får vi sette vår lit til lønnsnemnda, sier Solberg.

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten påpeker overfor FriFagbevegelse at det er LO og YS som har ansvar for streikeuttaket, ikke helseforetakene eller Spekter.

– Helseforetakene har derimot ansvar for forsvarlig drift, et ansvar som ikke kan overlates til en fagforening og baseres på om fagforeningens streikekomité gir dispensasjon eller ikke. Denne holdningen gjelder for alle Spekters medlemmer, uavhengig av sektor, sier hun.

– Spekter har ikke mottatt noen dispensasjonssøknader fra helseforetakene. LO og YS fikk imidlertid i forkant av streiken tilbud om å inngå avtaler om hva som skulle unntas fra streik for å sikre forsvarlig drift under streiken. Det ønsket de ikke, påpeker Spekter-direktøren.