JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Marit Nilsen, distriktssekretær i Arbeidsmandsforbundet, fikk stoppet oppsigelsene av fem renholdere på Bardufoss og Skjold

Marit Nilsen, distriktssekretær i Arbeidsmandsforbundet, fikk stoppet oppsigelsene av fem renholdere på Bardufoss og Skjold

Tri Nguyen Dinh

Renholdere på anbud er tema på Kartellkonferansen

Renholdere forteller om stort arbeidspress, oppsigelsesvarsler og sexanklager

Norsk Arbeidsmandsforbund stoppet i høst oppsigelsen av fem renholdere som kom fra Forsvarsbygg til ISS. Men de ansatte forteller fortsatt om dårlige arbeidsforhold og stort arbeidspress.20.11.2017
14:29
21.11.2017 10:52

may.berg@lomedia.no

ole.palmstrom@lomedia.no

– Fagbevegelsen har alltid kjempet mot utsetting av arbeid, det vil si anbud, fordi vi vet at det er de på golvet som blir hardest rammet i en slik prosess. Anbud handler kun om profitt, en profitt som går på bekostning av de ansatte. Skjebnene står i kø, sier Marit Nilsen, distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

«Det er ingen der ute som klarer å vaske så mye»

Nilsen sikter i dette tilfellet til renholderne som motvillig ble med over fra Forsvarsbygg da ISS vant anbudskonkurransen om renholdet i Forsvaret. Frifagbevegelse.no møtte i juni fire jenter som driver renhold i leirene på Skjold og Bardufoss. De fortalte om usikre kontrakter, dårlige arbeidsforhold og stort arbeidspress som går ut over kvaliteten på renholdet.

På Kartellkonferansens første dag, tirsdag, legger Fafo fram en undersøkelse av hvordan det har gått med renholderne i Forsvaret som ble konkurranseutsatt. Det blir også en debatt om anbud og følgene det har for de ansatte.

– Usaklige oppsigelser

På Skjold og Bardufoss er tilbakemeldingene at forholdene er vanskelige. I høst fikk distriktssekretæren i NAF fem oppsigelsessaker på bordet. Det gjaldt renholdere på Skjold og Bardufoss som ISS hadde sagt opp med nedbemanning som begrunnelse.

Til erstatning for fast jobb, tilbød ISS dem midlertidige stillinger med kontrakt på en måned i slengen. En av dem ble tilbudt å være tilkallingsvikar.

NAF godtok ikke oppsigelsene, forteller Nilsen.

– ISS brøt ansiennitetsprinsippet. I en bedrift med tariffavtale skal ansiennitet legges til grunn ved nedbemanning. I dette tilfellet var det mange som hadde begynt etter disse fem. I tillegg hadde ISS mange vikarer inne. Vi hadde dessuten dokumentasjon på at ISS hadde søkt etter folk etter at disse ble oppsagt, forteller Nilsen.

Det var bakgrunnen for at Arbeidsmandsforbundet krevde oppsigelsene kjent ugyldige.

– Vi tok sakene videre til LOs juridiske avdeling, og resultatet var at alle fem oppsigelsene ble trukket tilbake. Reholderne fikk tilbake sine faste, fulle stillinger, med de samme arbeidsoppgavene de hadde hatt tidligere. Arbeidsgiver skjønte nok at de hadde en dårlig sak, sier Nilsen.

At oppsigelsene er ute av verden har ikke forbedret arbeidsmiljøet, ifølge en av renholderne.

– Det er som å bevege seg i et minefelt, det dukker stadig opp noe nytt. Det er ingen som trives på jobben, sier en av renholderne.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Anonyme sex-anklager

Ove Gamst, lokal NTL-tillitsvalgt på Bardufoss i en mannsalder, nå pensjonist, sier han er rystet over hvordan ISS behandler sine ansatte.

– Det er lite forståelse og støtte å få fra ISS, bare advarsler, sier NTL-veteran Ove Gamst

– Det er lite forståelse og støtte å få fra ISS, bare advarsler, sier NTL-veteran Ove Gamst

Ole Palmstrøm

Han har bistått ei ung jente i et par møter med den lokale ledelsen etter at det ble rettet anonyme beskyldninger mot henne om at hun skulle hatt sex på jobben. Kvinnen ble hasteinnkalt til et møte med den lokale ledelsen, uten å få vite hva møtet gjaldt og uten ledsager.

NTL-magasinet har snakket med vedkommende. Hun benektet overfor ledelsen at dette hadde skjedd. Hun opplevde møtet som et ydmykende kryssforhør. Hennes unge alder ble av ledelsen brukt som et indisium på at dette godt kunne ha skjedd. Lederne ga uttrykk for at de kom til å undersøke saken videre, og at en bekreftelse ville resultere i at hun ble oppsagt.

– Burde bedt om unnskyldning

Distriktssekretær Marit Nilsen har ikke førstehåndskunnskap til denne saken, men sier det er klare regler for hvordan arbeidsgiver skal håndtere slike saker. Den ansatte skal innkalles skriftlig, og det skal framgå av brevet hva man skal prate om på møtet. Den ansatte skal gis tid til å forberede seg, og vedkommende har rett til å ha med seg en tillitsvalgt.

– Det holder ikke med mistanker, arbeidsgiveren må ha litt mer å fare med før man beskylder noen for så graverende ting. Jeg mener at ISS burde be om unnskyldning for hvordan de har håndtert denne saken, hvis det forholder seg slik hun forteller. Det burde være alminnelig folkeskikk, sier Nilsen.

Renholderen anmeldte forholdet. Politiet henla saken etter tre måneder på grunn av mangel på bevis. ISS fant ingen bevis som støttet beskyldningene, og la vekk saken.

– Men jeg har til dags dato ikke fått en unnskyldning fra ledelsen, sier renholderen til frifagbevegelse.no.

Slik går du fram hvis du blir seksuelt trakassert på jobb

Ingen støtte fra arbeidsgiver

Gamst har bistått renholderen i to senere møter med ledelsen, og bekrefter at sex-beskyldningene har preget henne. Politiets henleggelse har tatt fra henne muligheten til å bli renvasket. Hun har fått problemer med nattesøvnen, noe som igjen har ført til at hun har forsovet seg gjentatte ganger. Nå er hun redd for å miste jobben; ledelsen bokførte nettopp den andre advarselen – neste gang får hun sparken.

– Det er lite forståelse og støtte å få fra ISS, bare advarsler, sier Gamst, som etterlyser medmenneskelighet overfor egne medarbeidere.

ISS lovte å sette henne i kontakt med bedriftshelsetjenesten, men ingen har tatt kontakt. Renholderen forteller at beskyldningene og møtet med arbeidsgiver har vært veldig tungt for henne.

Tema på Kartellkonferansen

Arbeidstakere satt ut på anbud er første tema på årets kartellkonferanse på Gol, som starter tirsdag denne uken. Forskningsstiftelsen Fafo har på oppdrag av LO Stat snakket med en del av renholderne som ble over med fra Forsvarsbygg til ISS.

Distriktssekretæren i NAF vet at renholderne fikk en helt annen hverdag da de ble overført til ISS.

– Tida er knapp. Det er ikke mulig å gjøre skikkelig rent på den tida de har til rådighet. Dette er en kjensgjerning i renholdsbransjen i dag, sier Nilsen.

Hun påpeker at anbudssystemet medfører en usikkerhet som er en stressfaktor for de ansatte.

Konkurranseutsetting, organisering og klima blir hete temaer på Kartellkonferansen

«Kritisk situasjon»

Etter at ISS overtok renholdet i Forsvaret, haglet det med klager. Det gikk så langt at vernetjenesten i Forsvaret valgte å stenge bygninger på grunn av manglende renhold. Fortsatt sliter ISS med å levere en kvalitet som Forsvaret anser som akseptabel. frifagbevegelse.no har sett et referat fra et møte med de ansatte hvor ISS-ledelsen lokalt beskriver situasjonen på Bardufoss og i indre Troms (område 2) som kritisk. «... vi kan alle bli arbeidsledig om hele område 2 ikke forbedres og kommer seg opp på gult i løpet av 25 dager. Og videre på grønt. Hvorfor skal et nytt firma være interessert i å ta inn arbeidstakere som ikke leverer i denne kontrakten?» heter det i møtereferatet som gikk ut til renholderne.

Marit Nilsen bekrefter at hun har fått henvendelser fra medlemmer som opplevde møtet som skremmende og som er redde for å miste jobben.

Ukentlige møter med ISS

Sjef for FLO Forsyning, Rune Sommer, avviser at ISS har fått et ultimatum fra Forsvaret, og at det er satt en frist for å oppnå forbedringene. Han bekrefter likevel at det jobbes kontinuerlig opp mot ISS for å bedre renholdskvaliteten.

– Bardufoss er det området vi fokuserer sterkest på opp mot ISS, sier Sommer, som gjennomfører ukentlige møter med ISS for å følge opp kontrakten.

Ifølge Sommer er bemanning et av temaene man diskuterer med ISS.

– Men vi vil i utgangspunktet ikke legge oss opp i tiltakene ISS iverksetter for å bedre leveransene. Samtidig er det viktig at ISS får ro på seg til å få til de forbedringene vi krever, sier Sommer.

ISS kommenterer

Frifagbevegelse.no har bedt ISS kommentere flere forhold i denne saken, blant annet møtereferatet hvor situasjonen i område 2 beskrives som kritisk. HR-direktør Ronny Pettersen har sendt følgende kommentar:

«ISS er en stor og seriøs aktør, opererer alltid i samsvar med arbeidsmiljøloven/tariffavtaler og samarbeider godt med fagforeningene i disse prosessene.

Når det gjelder enkeltsaker om våre medarbeidere opplever vi at det er feil å diskutere dette i media.

ISS må til enhver tid tilpasse seg det omfang av tjenester som våre kunder til enhver tid kjøper av oss. Det betyr at vi oppjusterer eller nedjusterer våre leveranser etter kundens behov. Nye avtaler kan medføre at våre ansatte må jobbe annerledes enn tidligere. Noen oppgaver forsvinner og andre oppgaver er nye. Denne endringen kan være krevende. Derfor er det svært viktig for ISS at våre ansatte får den nødvendige opplæring, veiledning og ledelse slik at vi i felleskap lykkes med denne omstillingen», skriver Pettersen i en mail til frifagbevegelse.no.

20.11.2017
14:29
21.11.2017 10:52Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp


Flere saker