JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Renholdere på anbud er tema på Kartellkonferansen

Renholdere forteller om stort arbeidspress, oppsigelsesvarsler og sexanklager

Norsk Arbeidsmandsforbund stoppet i høst oppsigelsen av fem renholdere som kom fra Forsvarsbygg til ISS. Men de ansatte forteller fortsatt om dårlige arbeidsforhold og stort arbeidspress.
Marit Nilsen, distriktssekretær i Arbeidsmandsforbundet, fikk stoppet oppsigelsene av fem renholdere på Bardufoss og Skjold

Marit Nilsen, distriktssekretær i Arbeidsmandsforbundet, fikk stoppet oppsigelsene av fem renholdere på Bardufoss og Skjold

Tri Nguyen Dinh

may.berg@lomedia.no

ole.palmstrom@lomedia.no

– Fagbevegelsen har alltid kjempet mot utsetting av arbeid, det vil si anbud, fordi vi vet at det er de på golvet som blir hardest rammet i en slik prosess. Anbud handler kun om profitt, en profitt som går på bekostning av de ansatte. Skjebnene står i kø, sier Marit Nilsen, distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

«Det er ingen der ute som klarer å vaske så mye»

Nilsen sikter i dette tilfellet til renholderne som motvillig ble med over fra Forsvarsbygg da ISS vant anbudskonkurransen om renholdet i Forsvaret. Frifagbevegelse.no møtte i juni fire jenter som driver renhold i leirene på Skjold og Bardufoss. De fortalte om usikre kontrakter, dårlige arbeidsforhold og stort arbeidspress som går ut over kvaliteten på renholdet.

På Kartellkonferansens første dag, tirsdag, legger Fafo fram en undersøkelse av hvordan det har gått med renholderne i Forsvaret som ble konkurranseutsatt. Det blir også en debatt om anbud og følgene det har for de ansatte.

– Usaklige oppsigelser

På Skjold og Bardufoss er tilbakemeldingene at forholdene er vanskelige. I høst fikk distriktssekretæren i NAF fem oppsigelsessaker på bordet. Det gjaldt renholdere på Skjold og Bardufoss som ISS hadde sagt opp med nedbemanning som begrunnelse.

Til erstatning for fast jobb, tilbød ISS dem midlertidige stillinger med kontrakt på en måned i slengen. En av dem ble tilbudt å være tilkallingsvikar.

NAF godtok ikke oppsigelsene, forteller Nilsen.

– ISS brøt ansiennitetsprinsippet. I en bedrift med tariffavtale skal ansiennitet legges til grunn ved nedbemanning. I dette tilfellet var det mange som hadde begynt etter disse fem. I tillegg hadde ISS mange vikarer inne. Vi hadde dessuten dokumentasjon på at ISS hadde søkt etter folk etter at disse ble oppsagt, forteller Nilsen.

Det var bakgrunnen for at Arbeidsmandsforbundet krevde oppsigelsene kjent ugyldige.

– Vi tok sakene videre til LOs juridiske avdeling, og resultatet var at alle fem oppsigelsene ble trukket tilbake. Reholderne fikk tilbake sine faste, fulle stillinger, med de samme arbeidsoppgavene de hadde hatt tidligere. Arbeidsgiver skjønte nok at de hadde en dårlig sak, sier Nilsen.

At oppsigelsene er ute av verden har ikke forbedret arbeidsmiljøet, ifølge en av renholderne.

– Det er som å bevege seg i et minefelt, det dukker stadig opp noe nytt. Det er ingen som trives på jobben, sier en av renholderne.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Anonyme sex-anklager

Ove Gamst, lokal NTL-tillitsvalgt på Bardufoss i en mannsalder, nå pensjonist, sier han er rystet over hvordan ISS behandler sine ansatte.

– Det er lite forståelse og støtte å få fra ISS, bare advarsler, sier NTL-veteran Ove Gamst

– Det er lite forståelse og støtte å få fra ISS, bare advarsler, sier NTL-veteran Ove Gamst

Ole Palmstrøm

Han har bistått ei ung jente i et par møter med den lokale ledelsen etter at det ble rettet anonyme beskyldninger mot henne om at hun skulle hatt sex på jobben. Kvinnen ble hasteinnkalt til et møte med den lokale ledelsen, uten å få vite hva møtet gjaldt og uten ledsager.

NTL-magasinet har snakket med vedkommende. Hun benektet overfor ledelsen at dette hadde skjedd. Hun opplevde møtet som et ydmykende kryssforhør. Hennes unge alder ble av ledelsen brukt som et indisium på at dette godt kunne ha skjedd. Lederne ga uttrykk for at de kom til å undersøke saken videre, og at en bekreftelse ville resultere i at hun ble oppsagt.

– Burde bedt om unnskyldning

Distriktssekretær Marit Nilsen har ikke førstehåndskunnskap til denne saken, men sier det er klare regler for hvordan arbeidsgiver skal håndtere slike saker. Den ansatte skal innkalles skriftlig, og det skal framgå av brevet hva man skal prate om på møtet. Den ansatte skal gis tid til å forberede seg, og vedkommende har rett til å ha med seg en tillitsvalgt.

– Det holder ikke med mistanker, arbeidsgiveren må ha litt mer å fare med før man beskylder noen for så graverende ting. Jeg mener at ISS burde be om unnskyldning for hvordan de har håndtert denne saken, hvis det forholder seg slik hun forteller. Det burde være alminnelig folkeskikk, sier Nilsen.

Renholderen anmeldte forholdet. Politiet henla saken etter tre måneder på grunn av mangel på bevis. ISS fant ingen bevis som støttet beskyldningene, og la vekk saken.

– Men jeg har til dags dato ikke fått en unnskyldning fra ledelsen, sier renholderen til frifagbevegelse.no.

Slik går du fram hvis du blir seksuelt trakassert på jobb

Ingen støtte fra arbeidsgiver

Gamst har bistått renholderen i to senere møter med ledelsen, og bekrefter at sex-beskyldningene har preget henne. Politiets henleggelse har tatt fra henne muligheten til å bli renvasket. Hun har fått problemer med nattesøvnen, noe som igjen har ført til at hun har forsovet seg gjentatte ganger. Nå er hun redd for å miste jobben; ledelsen bokførte nettopp den andre advarselen – neste gang får hun sparken.

– Det er lite forståelse og støtte å få fra ISS, bare advarsler, sier Gamst, som etterlyser medmenneskelighet overfor egne medarbeidere.

ISS lovte å sette henne i kontakt med bedriftshelsetjenesten, men ingen har tatt kontakt. Renholderen forteller at beskyldningene og møtet med arbeidsgiver har vært veldig tungt for henne.

Tema på Kartellkonferansen

Arbeidstakere satt ut på anbud er første tema på årets kartellkonferanse på Gol, som starter tirsdag denne uken. Forskningsstiftelsen Fafo har på oppdrag av LO Stat snakket med en del av renholderne som ble over med fra Forsvarsbygg til ISS.

Distriktssekretæren i NAF vet at renholderne fikk en helt annen hverdag da de ble overført til ISS.

– Tida er knapp. Det er ikke mulig å gjøre skikkelig rent på den tida de har til rådighet. Dette er en kjensgjerning i renholdsbransjen i dag, sier Nilsen.

Hun påpeker at anbudssystemet medfører en usikkerhet som er en stressfaktor for de ansatte.

Konkurranseutsetting, organisering og klima blir hete temaer på Kartellkonferansen

«Kritisk situasjon»

Etter at ISS overtok renholdet i Forsvaret, haglet det med klager. Det gikk så langt at vernetjenesten i Forsvaret valgte å stenge bygninger på grunn av manglende renhold. Fortsatt sliter ISS med å levere en kvalitet som Forsvaret anser som akseptabel. frifagbevegelse.no har sett et referat fra et møte med de ansatte hvor ISS-ledelsen lokalt beskriver situasjonen på Bardufoss og i indre Troms (område 2) som kritisk. «... vi kan alle bli arbeidsledig om hele område 2 ikke forbedres og kommer seg opp på gult i løpet av 25 dager. Og videre på grønt. Hvorfor skal et nytt firma være interessert i å ta inn arbeidstakere som ikke leverer i denne kontrakten?» heter det i møtereferatet som gikk ut til renholderne.

Marit Nilsen bekrefter at hun har fått henvendelser fra medlemmer som opplevde møtet som skremmende og som er redde for å miste jobben.

Ukentlige møter med ISS

Sjef for FLO Forsyning, Rune Sommer, avviser at ISS har fått et ultimatum fra Forsvaret, og at det er satt en frist for å oppnå forbedringene. Han bekrefter likevel at det jobbes kontinuerlig opp mot ISS for å bedre renholdskvaliteten.

– Bardufoss er det området vi fokuserer sterkest på opp mot ISS, sier Sommer, som gjennomfører ukentlige møter med ISS for å følge opp kontrakten.

Ifølge Sommer er bemanning et av temaene man diskuterer med ISS.

– Men vi vil i utgangspunktet ikke legge oss opp i tiltakene ISS iverksetter for å bedre leveransene. Samtidig er det viktig at ISS får ro på seg til å få til de forbedringene vi krever, sier Sommer.

ISS kommenterer

Frifagbevegelse.no har bedt ISS kommentere flere forhold i denne saken, blant annet møtereferatet hvor situasjonen i område 2 beskrives som kritisk. HR-direktør Ronny Pettersen har sendt følgende kommentar:

«ISS er en stor og seriøs aktør, opererer alltid i samsvar med arbeidsmiljøloven/tariffavtaler og samarbeider godt med fagforeningene i disse prosessene.

Når det gjelder enkeltsaker om våre medarbeidere opplever vi at det er feil å diskutere dette i media.

ISS må til enhver tid tilpasse seg det omfang av tjenester som våre kunder til enhver tid kjøper av oss. Det betyr at vi oppjusterer eller nedjusterer våre leveranser etter kundens behov. Nye avtaler kan medføre at våre ansatte må jobbe annerledes enn tidligere. Noen oppgaver forsvinner og andre oppgaver er nye. Denne endringen kan være krevende. Derfor er det svært viktig for ISS at våre ansatte får den nødvendige opplæring, veiledning og ledelse slik at vi i felleskap lykkes med denne omstillingen», skriver Pettersen i en mail til frifagbevegelse.no.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse