JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Marit Nilsen, distriktssekretær i Arbeidsmandsforbundet, fikk stoppet oppsigelsene av fem renholdere på Bardufoss og Skjold

Marit Nilsen, distriktssekretær i Arbeidsmandsforbundet, fikk stoppet oppsigelsene av fem renholdere på Bardufoss og Skjold

Tri Nguyen Dinh

Renholdere på anbud er tema på Kartellkonferansen

Renholdere forteller om stort arbeidspress, oppsigelsesvarsler og sexanklager

Norsk Arbeidsmandsforbund stoppet i høst oppsigelsen av fem renholdere som kom fra Forsvarsbygg til ISS. Men de ansatte forteller fortsatt om dårlige arbeidsforhold og stort arbeidspress.20.11.2017
14:29
21.11.2017 10:52

may.berg@lomedia.no

ole.palmstrom@lomedia.no

– Fagbevegelsen har alltid kjempet mot utsetting av arbeid, det vil si anbud, fordi vi vet at det er de på golvet som blir hardest rammet i en slik prosess. Anbud handler kun om profitt, en profitt som går på bekostning av de ansatte. Skjebnene står i kø, sier Marit Nilsen, distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

«Det er ingen der ute som klarer å vaske så mye»

Nilsen sikter i dette tilfellet til renholderne som motvillig ble med over fra Forsvarsbygg da ISS vant anbudskonkurransen om renholdet i Forsvaret. Frifagbevegelse.no møtte i juni fire jenter som driver renhold i leirene på Skjold og Bardufoss. De fortalte om usikre kontrakter, dårlige arbeidsforhold og stort arbeidspress som går ut over kvaliteten på renholdet.

På Kartellkonferansens første dag, tirsdag, legger Fafo fram en undersøkelse av hvordan det har gått med renholderne i Forsvaret som ble konkurranseutsatt. Det blir også en debatt om anbud og følgene det har for de ansatte.

– Usaklige oppsigelser

På Skjold og Bardufoss er tilbakemeldingene at forholdene er vanskelige. I høst fikk distriktssekretæren i NAF fem oppsigelsessaker på bordet. Det gjaldt renholdere på Skjold og Bardufoss som ISS hadde sagt opp med nedbemanning som begrunnelse.

Til erstatning for fast jobb, tilbød ISS dem midlertidige stillinger med kontrakt på en måned i slengen. En av dem ble tilbudt å være tilkallingsvikar.

NAF godtok ikke oppsigelsene, forteller Nilsen.

– ISS brøt ansiennitetsprinsippet. I en bedrift med tariffavtale skal ansiennitet legges til grunn ved nedbemanning. I dette tilfellet var det mange som hadde begynt etter disse fem. I tillegg hadde ISS mange vikarer inne. Vi hadde dessuten dokumentasjon på at ISS hadde søkt etter folk etter at disse ble oppsagt, forteller Nilsen.

Det var bakgrunnen for at Arbeidsmandsforbundet krevde oppsigelsene kjent ugyldige.

– Vi tok sakene videre til LOs juridiske avdeling, og resultatet var at alle fem oppsigelsene ble trukket tilbake. Reholderne fikk tilbake sine faste, fulle stillinger, med de samme arbeidsoppgavene de hadde hatt tidligere. Arbeidsgiver skjønte nok at de hadde en dårlig sak, sier Nilsen.

At oppsigelsene er ute av verden har ikke forbedret arbeidsmiljøet, ifølge en av renholderne.

– Det er som å bevege seg i et minefelt, det dukker stadig opp noe nytt. Det er ingen som trives på jobben, sier en av renholderne.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Anonyme sex-anklager

Ove Gamst, lokal NTL-tillitsvalgt på Bardufoss i en mannsalder, nå pensjonist, sier han er rystet over hvordan ISS behandler sine ansatte.

– Det er lite forståelse og støtte å få fra ISS, bare advarsler, sier NTL-veteran Ove Gamst

– Det er lite forståelse og støtte å få fra ISS, bare advarsler, sier NTL-veteran Ove Gamst

Ole Palmstrøm

Han har bistått ei ung jente i et par møter med den lokale ledelsen etter at det ble rettet anonyme beskyldninger mot henne om at hun skulle hatt sex på jobben. Kvinnen ble hasteinnkalt til et møte med den lokale ledelsen, uten å få vite hva møtet gjaldt og uten ledsager.

NTL-magasinet har snakket med vedkommende. Hun benektet overfor ledelsen at dette hadde skjedd. Hun opplevde møtet som et ydmykende kryssforhør. Hennes unge alder ble av ledelsen brukt som et indisium på at dette godt kunne ha skjedd. Lederne ga uttrykk for at de kom til å undersøke saken videre, og at en bekreftelse ville resultere i at hun ble oppsagt.

– Burde bedt om unnskyldning

Distriktssekretær Marit Nilsen har ikke førstehåndskunnskap til denne saken, men sier det er klare regler for hvordan arbeidsgiver skal håndtere slike saker. Den ansatte skal innkalles skriftlig, og det skal framgå av brevet hva man skal prate om på møtet. Den ansatte skal gis tid til å forberede seg, og vedkommende har rett til å ha med seg en tillitsvalgt.

– Det holder ikke med mistanker, arbeidsgiveren må ha litt mer å fare med før man beskylder noen for så graverende ting. Jeg mener at ISS burde be om unnskyldning for hvordan de har håndtert denne saken, hvis det forholder seg slik hun forteller. Det burde være alminnelig folkeskikk, sier Nilsen.

Renholderen anmeldte forholdet. Politiet henla saken etter tre måneder på grunn av mangel på bevis. ISS fant ingen bevis som støttet beskyldningene, og la vekk saken.

– Men jeg har til dags dato ikke fått en unnskyldning fra ledelsen, sier renholderen til frifagbevegelse.no.

Slik går du fram hvis du blir seksuelt trakassert på jobb

Ingen støtte fra arbeidsgiver

Gamst har bistått renholderen i to senere møter med ledelsen, og bekrefter at sex-beskyldningene har preget henne. Politiets henleggelse har tatt fra henne muligheten til å bli renvasket. Hun har fått problemer med nattesøvnen, noe som igjen har ført til at hun har forsovet seg gjentatte ganger. Nå er hun redd for å miste jobben; ledelsen bokførte nettopp den andre advarselen – neste gang får hun sparken.

– Det er lite forståelse og støtte å få fra ISS, bare advarsler, sier Gamst, som etterlyser medmenneskelighet overfor egne medarbeidere.

ISS lovte å sette henne i kontakt med bedriftshelsetjenesten, men ingen har tatt kontakt. Renholderen forteller at beskyldningene og møtet med arbeidsgiver har vært veldig tungt for henne.

Tema på Kartellkonferansen

Arbeidstakere satt ut på anbud er første tema på årets kartellkonferanse på Gol, som starter tirsdag denne uken. Forskningsstiftelsen Fafo har på oppdrag av LO Stat snakket med en del av renholderne som ble over med fra Forsvarsbygg til ISS.

Distriktssekretæren i NAF vet at renholderne fikk en helt annen hverdag da de ble overført til ISS.

– Tida er knapp. Det er ikke mulig å gjøre skikkelig rent på den tida de har til rådighet. Dette er en kjensgjerning i renholdsbransjen i dag, sier Nilsen.

Hun påpeker at anbudssystemet medfører en usikkerhet som er en stressfaktor for de ansatte.

Konkurranseutsetting, organisering og klima blir hete temaer på Kartellkonferansen

«Kritisk situasjon»

Etter at ISS overtok renholdet i Forsvaret, haglet det med klager. Det gikk så langt at vernetjenesten i Forsvaret valgte å stenge bygninger på grunn av manglende renhold. Fortsatt sliter ISS med å levere en kvalitet som Forsvaret anser som akseptabel. frifagbevegelse.no har sett et referat fra et møte med de ansatte hvor ISS-ledelsen lokalt beskriver situasjonen på Bardufoss og i indre Troms (område 2) som kritisk. «... vi kan alle bli arbeidsledig om hele område 2 ikke forbedres og kommer seg opp på gult i løpet av 25 dager. Og videre på grønt. Hvorfor skal et nytt firma være interessert i å ta inn arbeidstakere som ikke leverer i denne kontrakten?» heter det i møtereferatet som gikk ut til renholderne.

Marit Nilsen bekrefter at hun har fått henvendelser fra medlemmer som opplevde møtet som skremmende og som er redde for å miste jobben.

Ukentlige møter med ISS

Sjef for FLO Forsyning, Rune Sommer, avviser at ISS har fått et ultimatum fra Forsvaret, og at det er satt en frist for å oppnå forbedringene. Han bekrefter likevel at det jobbes kontinuerlig opp mot ISS for å bedre renholdskvaliteten.

– Bardufoss er det området vi fokuserer sterkest på opp mot ISS, sier Sommer, som gjennomfører ukentlige møter med ISS for å følge opp kontrakten.

Ifølge Sommer er bemanning et av temaene man diskuterer med ISS.

– Men vi vil i utgangspunktet ikke legge oss opp i tiltakene ISS iverksetter for å bedre leveransene. Samtidig er det viktig at ISS får ro på seg til å få til de forbedringene vi krever, sier Sommer.

ISS kommenterer

Frifagbevegelse.no har bedt ISS kommentere flere forhold i denne saken, blant annet møtereferatet hvor situasjonen i område 2 beskrives som kritisk. HR-direktør Ronny Pettersen har sendt følgende kommentar:

«ISS er en stor og seriøs aktør, opererer alltid i samsvar med arbeidsmiljøloven/tariffavtaler og samarbeider godt med fagforeningene i disse prosessene.

Når det gjelder enkeltsaker om våre medarbeidere opplever vi at det er feil å diskutere dette i media.

ISS må til enhver tid tilpasse seg det omfang av tjenester som våre kunder til enhver tid kjøper av oss. Det betyr at vi oppjusterer eller nedjusterer våre leveranser etter kundens behov. Nye avtaler kan medføre at våre ansatte må jobbe annerledes enn tidligere. Noen oppgaver forsvinner og andre oppgaver er nye. Denne endringen kan være krevende. Derfor er det svært viktig for ISS at våre ansatte får den nødvendige opplæring, veiledning og ledelse slik at vi i felleskap lykkes med denne omstillingen», skriver Pettersen i en mail til frifagbevegelse.no.

20.11.2017
14:29
21.11.2017 10:52Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne


Flere saker