JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet 2019:

Tillitsvalgte kjemper mot nedleggelse av sju fengsel og 162 arbeidsplasser

Ansatte frykter for jobbene sine etter at regjeringa varslet kutt i statsbudsjettet.
STERKE SAMMEN: Tommy Fredriksen (f.v.), Jan Arve Blom, Bent Normann Christensen, Oskar Wroldsen, Bjørn Tore Gundersen, Anne Solveig Johannessen, Alf Håvard Nilsen, Robert Langelei, Ane Haga, Haakon Mjelde, Ingeborg Kivle, Kjell Grøtting, Cecilie Brandbo, Espen Grongstad, Per Olav Mobekk, Trond Martinsen, Hilde Aabel og Asle Aase.

STERKE SAMMEN: Tommy Fredriksen (f.v.), Jan Arve Blom, Bent Normann Christensen, Oskar Wroldsen, Bjørn Tore Gundersen, Anne Solveig Johannessen, Alf Håvard Nilsen, Robert Langelei, Ane Haga, Haakon Mjelde, Ingeborg Kivle, Kjell Grøtting, Cecilie Brandbo, Espen Grongstad, Per Olav Mobekk, Trond Martinsen, Hilde Aabel og Asle Aase.

Katharina Dale Håkonsen

katharina@lomedia.no

Mandag 8. oktober fikk de ansatte i sju fengsler en lite hyggelig beskjed. I statsbudsjettet foreslo regjeringen å legge ned arbeidsplassen deres, til sammen 290 åpne fengselsplasser.

– Sjokk og vantro er beskrivende ord på reaksjonen til de ansatte, sier Kjell Grøtting.

Han er tillitsvalgt ved en av enhetene, Hassel fengsel.

– Ansatte begynte å gråte, og de frykter nå for jobbene sine, sier han.

De ansatte er redd det ikke fins jobber i kriminalomsorgen i rimelig reisevei. Agder fengsel åpner 2020, men for mange av disse er det ikke aktuelt å begynne der.

Regjeringen foreslår å legge ned sju fengsler

Vil legge ned hver femte åpne soningsplass

Regjeringen vil også avvikle fengslene i Bruvoll, Hof, Sandefjord, Osterøya, Kleivgrend og Håvet. Til sammen rammer det 162 ansatte som står i fare for å miste arbeidsplassen sin.

– Du har jobbet i statlig sektor i 15–25 år og plutselig kan du stå på Nav. Kolleger frykter for jobbene sine og har begynt å lese seg opp på rettighetene de har som arbeidstagere, sier Grøtting.

Alle sju fengslene er åpne enheter hvor innsatte soner den siste delen av dommen og forbereder seg på livet etter soning. Om regjeringen får det som de ønsker, blir hver femte åpne soningsplass lagt ned, allerede i juli 2019. Regjeringen mener at innsatte i lavsikkerhetsfengsel kan sone med fotlenke i samfunnet. Grøtting er uenig.

– Ved Hassel fengsel kvalifiserer bare åtte av 28 innsatte til å sone med fotlenke, sier han.

Hassel fengsel: 26 fanger soner på denne gården

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

VANTRO: Alf Håvard Nilsen forteller at ansatte ved fengselet i Hof ble sjokkerte da de fikk beskjed om nedleggelsen.

VANTRO: Alf Håvard Nilsen forteller at ansatte ved fengselet i Hof ble sjokkerte da de fikk beskjed om nedleggelsen.

Ole Palmstrøm

Frustrerte ansatte i Hof fengsel

Nyheten om nedleggelsen kom også overraskende på ansatte ved fengselet i Hof.

– Folk ble satt ut, og det ble helt stille. Nå må de ansatte få tid til å ta det innover seg, sier tillitsvalgt Alf Håvard Nilsen.

De siste fem årene har regjeringens avbyråkratisering- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) ført til stadig nye kutt i kriminalomsorgen, også ved fengselet i Hof. Nilsen forteller at ansatte har stått på for å levere god kriminalomsorg med mindre ressurser. Nå føler de at de ikke har fått noe igjen for innsatsen og er frustrerte.

– Ansatte har vært motiverte til å gå den ekstra mila for å få dette i havn. Vi har holdt budsjettene nede og levert på metode og innhold, og så – med et pennestrøk – er arbeidsplassen vår borte, sier Nilsen som hevder at enheten er Norges billigste fengsel å drifte.

Han lurer på hvor alle ansatte som mister arbeidsplassen sin skal begynne å arbeide.

– Hvis alle anstaltene blir lagt ned, er det en del ansatte som skal ha tilbud om ny jobb. Spørsmålet er om kriminalomsorgen klarer å tilby jobb til alle sammen.

Kvinnefengselet i Sandefjord

200 mennesker venter på å sone, og halvparten av dem er kvinner. Plasstillitsvalgt i kvinnefengselet i Sandefjord forstår ikke hvorfor en skal legge ned plasser i et kvinnefengsel.

– Vi har hatt fulle hus, og det er en kø for å sone hos oss til langt uti 2019, sier plasstillitsvalgt Trond Martinsen.

Fengselet er en liten avdeling med 13 plasser, noe som er styrken til enheten. Martinsen mener de har «et fantastisk tilbud».

– Hos oss blir kvinnene sett og hørt for første gang i livet, og de får masse hjelp, sier Oskar Wroldsen, verneombud.

Han mener at tilbudet til kvinnelige innsatte blir vesentlig svekket om fengselet legges ned.

– Vi utgjør en forskjell. Det er en del kvinner som ikke fungerer så godt i store fengsel. Noen sitter for vold i nære relasjoner og sedelighet. Det er tabubelagt, også i fengsel. For dem er det bedre å sone i et mindre fengsel. Hos oss føler de seg tryggere, sier Wroldsen.

Martinsen og Wroldsen fikk vite om nedleggelsen i lokalavisa. De forteller at beskjeden kom som et sjokk på ansatte. Det er 15 årsverk i fengselet. Det blir for langt å pendle til Mandal og Froland hvor nye Agder fengsel bygges.

Debattinnlegg: Regjeringen prioriterer ikke kriminalomsorg i statsbudsjettet for 2019

Triste ansatte i fengselet i Bruvoll

Tillitsvalgt Espen Grongstad i Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling synes det er trist at det åpne fengselet i Bruvoll er foreslått avviklet. Det er 70 plasser i fengselet som ligger sør i Hedmark.

– Ansatte er triste og redde for å miste jobbene sine. De fleste bor i nærheten av Bruvoll, sier Grongstad.

I statsbudsjettet står det at «målgruppa ved fengselet er eigna for straffegjennomføring med elektronisk kontroll og bøteteneste». Tillitsvalgt Grongstad er uenig.

– Over 90 prosent av de innsatte er ikke i målgruppa til elektronisk kontroll. De har ikke bolig eller jobb og soner for vold, sier han.

Det jobber 38 ansatte ved fengselet. Grongstad tviler på om de får seg en jobb i kriminalomsorgen i nærområdet.

Kostbart å drifte Hassel fengsel

Kjell Grøtting mener det er paradoksalt at Hassel fengsel er foreslått nedlagt. I takt med budsjettkuttene i kriminalomsorgen har fengselet spart penger. I år har de allerede kuttet fem og et halvt årsverk.

– Vi har rigget oss for ABE-kuttene og den økonomiske framtida, sier Grøtting.

Men innsparingene er tydeligvis ikke nok. I statsbudsjettet står det at «Hassel fengsel har eit godt fagleg tilbod, men er samstundes kostbart å drifte». Videre kan en lese at det er et vedlikeholdsetterslep på mellom 67 og 122 millioner kroner.

Hassel fengsel er et utslusingsfengsel som kvalitetssikrer løslatelse og tilbakeføring til samfunnet.

– Vi mener vi gjør et godt tilbakeføringsarbeid og er redd for at fagmiljøet blir utradert med en nedleggelse, sier Grøtting.

Onsdag 24. oktober er det budsjetthøring i Stortinget.

Les også:

Kritikken har nådd fram: Regjeringen vil opprette en egen avdeling for de sykeste og farligste fangene

Justisminister Wara sier at budsjettkutt ikke skal gå utover sikkerheten i fengslene (juni 2018)
Fengselsansatte utsettes stadig oftere for vold

Berørte ansatte

Bruvoll 38

Osterøy 30

Sandefjord 15

Hof 52

Hassel 27

Til sammen 162

Ansatte ved enhetene i Kleivgrend og Håvet kan eventuelt pendle til nye Agder fengsel, men reiseveien kan bli lang. Fra Kleivgrend til Froland er det 14 mil.

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i fengsel og friomsorg.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Berørte ansatte

Bruvoll 38

Osterøy 30

Sandefjord 15

Hof 52

Hassel 27

Til sammen 162

Ansatte ved enhetene i Kleivgrend og Håvet kan eventuelt pendle til nye Agder fengsel, men reiseveien kan bli lang. Fra Kleivgrend til Froland er det 14 mil.